Asiaa magnetismista ja vähän energiapolitiikastakin

1 Faktoja

Asioiden tarkastelu on hyvä aloittaa tutkimalla ensin tosiasiat. Tehkäämme siis niin tässäkin:

2 Spekulaatioita Howard Johnsonin kestomagneettimoottorista

Internetistä löytyy paljon linkkejä, joissa käsitellään Howard Johnsonin kestomagneettimoottoria. Muutamia näistä linkeistä on listattu tämän jutun lopussa ja lisää löytyy esimerkiksi Googlesta hakusanoilla "Johnson magnet motor" tai "Johnson magnetic motor" (siis ilman lainausmerkkejä). Internetistä löytyy monesta eri lähteestä lähtöisin olevaa juttua ja siksipä kannattaa lukea useampi juttu samasta aiheesta ja muodostaa oma käsitys niiden perusteella. Tässä muutamia omia näkemyksiäni Howard Johnsonin kestomagneettimoottorista:

3 Muita spekulaatioita kestomagneettimoottoreista

Jos Johnson on todellakin pystynyt rakentamaan patentissa US4151431 kuvatun kaltaisen laitteen, niin samalla perusperiaatteella, eli kestomagneettien välisiä vuorovaikutuksia hyödyntämällä, pitäisi olla mahdollista rakentaa käyttökelpoisempikin laite noudattamalla seuraavia periaatteita:

Mielestäni kestomagneettien avulla toimiva moottori on realistinen vaihtoehto ja käyttökelpoisen konstruktion kehittämiselle ei ole teknisiä esteitä. Tällaisen laitteen avulla olisi suhteellisen helppoa saada käyttöön puhdasta uusiutuvaa energiaa. Talouskohtaisten moottori-generaattoriyksiköiden avulla päästäisiin eroon vikaantumisalttiista sähkölinjoista haja-asutusalueilla. Esimerkiksi ydinfuusioenergian tutkimukseen panostetaan suuria summia, vaikkei ole takeita siitä, että fuusioenergiasta tulisi koskaan käyttökelpoinen vaihtoehto. Mielestäni paljon käyttökelpoisempia ratkaisuja on saavutettavissa paljon nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla. Lyhyen internet-tutkiskelun perusteella voi todeta, että kestomagneettien ominaisuuksia hyödyntävien moottoreiden kehityshankkeita on menossa useita eri puolilla maailmaa. Itselläni on tiedossa näiden lisäksi kaksi muuta toimivaa konstruktiota, mutta näiden väitteiden todenperäisyyttä en ole voinut varmistaa. Mutta useinhan on niin, että parhaat keksinnöt ovat itse asiassa hyvin yksinkertaisia, kunhan ne vaan oivaltaa...

4 Aiheeseen liittyviä linkkejä

. . .

Kirjoittanut Olli P Taina