Sisäpiiriläiset paljastavat salassapidon syitä

(http://www.disclosureproject.org/PressReleaseNov132007-revised.htm , suomentanut Olli)

Disclosure-projektin (www.DisclosureProject.org) johtaja tohtori Steven M. Greer tiedottaa, että USA:n hallituksen sisäpiiriläiset ovat paljastaneet salamyhkäisen ja huippusalaiseksi luokitellun UFO-tutkimusohjelman olemassaolon.

Syyt tutkimusohjelman salassapidolle ovat yksinkertaiset: huippusalaisiin hankkeisiin liittyvä muutosten toteuttamisen hitaus, aiempien salassapidon säilyttämisen takia tehtyjen laittomien tekojen aiheuttama häpeä ja se tosiasia, että salaperäisten UFOjen käyttämiä energiantuotto- ja työntövoimajärjestelmiä on tutkittu ja niiden toimintaperiaate ymmärretään. Näiden asioiden julkistaminen merkitsisi öljyn, maakaasun, hiilen ja muiden tunnettujen energialähteiden käytön lopettamista - ja sen mukana nykyisen öljyyn perustuvan geopoliittisen järjestyksen ja talousjärjestelmän loppua. Totuus on se, että USA:n veronmaksajien rahoja on käytetty näiden asioiden tutkimiseen vuosikymmenien ajan ja kansalaisille on nyt koittanut aika päästä nauttimaan tämän tutkimustyön tuloksista. Tutkimustulosten täydellinen julkistaminen antaa ihmiskunnalle keinot ylläpitää elinkelpoinen sivilisaatio ilman ilmaston lämpenemisen vaaraa ja öljyn käyttämisen tarvetta.

Viimeaikaiset USA:n hallitukselle kohdistetut pyynnöt käynnistää UFOihin liittyvää tutkimusta eivät ole ottaneet huomioon sitä tosiseikkaa, että tällaisia tarkasti jaoteltuja ja huippusalaisia tutkimuksia on jo käynnissä.

Tohtori Greer toteaa: "Jo vuonna 1993 kertoessani henkilökohtaisesti CIA:n johtajalle James Woolseylle UFO-asiasta me olimme tietoisia käynnissä olevista salaisista projekteista, joihin presidentti Clintonilla ja Woolseylla ei ollut pääsyä. Minulla oli senaattori Byrdiltä henkilökohtaisesti saatua tietoa siitä, että vuosittain yli 100 miljardia dollaria kului niin kutsuttuihin 'mustiin projekteihin', joihin myös UFO-tutkimusohjelmat lukeutuivat. Byrd ei kuitenkaan voinut kertoa asiasta tämän enempää."

Edellä kerrotun jälkeen Disclosure-projekti on saanut tietoa tuhansista virallisista yhdysvaltalaisista dokumenteista ja yli 400 huippusalaisen luokituksen omaavaa sotilashenkilöä ja yritysmaailman edustajaa on ilmoittautunut olleensa tekemisissä UFOihin liittyvien tutkimusprojektien parissa. Tiedossamme on myös projektien koodinimiä ja numeroita. Nämä projektit ovat erakkoluonteisia eikä kongressin valvontakomissioilla ole niihin pääsyä.

Disclosure-projekti vaatii avoimia kuulemisia kongressissa ja YK:ssa, niin että ilmiantajat voivat antaa todistajanlausuntonsa. Aiemmat hallituksen tai siviiliviranomaisten järjestämät lautakunnat, kuten Condon-komitea vuonna 1969, ovat osoittautuneet peiteoperaatioiksi ja CIA sekaantui niiden toimintaan. Tohtori Greer toteaa: "Me olemme sitä mieltä, että avoin kuuleminen on paras keino, jonka avulla voimme saada demokraattisen kontrollin näihin omalaatuisiin projekteihin. Tiedämme satoja sankarillisia hallinnossa työskenteleviä ilmiantajia, jotka haluaisivat antaa oman lausuntonsa."

Lisätietoja asiasta: www.DisclosureProject.org

HUOM! Lue myös: www.tiedontalo.net/viestit/sheldannidle_20112007.htm sekä www.tiedontalo.net/viestit/sheldannidle_27112007.htm