Edward Leedskalnin

Floridassa Yhdysvalloissa Homesteadin kaupungin alueella sijaitsee Korallilinna-niminen suurista useiden tuhansien kilojen painoisista lohkareista tehty rakennelma. Aiheesta löytyy artikkeli jopa Wikipedian suomenkielisestäkin versiosta (http://fi.wikipedia.org/wiki/Coral_Castle).

Korallilinnan on tiettävästi rakentanut Edward Leedskalnin -niminen mies, joka syntyi ja eli nuoruutensa Latviassa ja muutti sitten Amerikkaan. Leedskalnin sairasti tuberkuloosia ja muutti siksi lämpimämpään ilmanalaan Floridaan. Siellä hän sitten rakensi Korallilinnaa vuodesta 1920 noin 15 vuoden ajan. Korallilinna sijaitsi tässä vaiheessa eri paikassa kuin se nyt sijaitsee ja Wikipedian mukaan Leedskalnin siirsi sen yksin nykyiseen sijaintipaikkaansa Homesteadin kaupungin alueelle. Leedskalnin kuoli vatsasyövän aiheuttamaan aliravitsemukseen 64-vuotiaana vuonna 1951. (lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Leedskalnin).

Korallilinna on siis konkreettinen osoitus Leedskalninin ponnistuksista. Tuberkuloosin runtelemana Leedskalninin kerrotaan olleen hintelä mies, joka painoi alle 50 kiloa. Korallilinnassa on kaikkiaan yli 1100 tonnia kiviä, jotka Leedskalninin kerrotaan asetelleen paikoilleen pelkästään omin voimin enimmäkseen öisin. Kyselijöille Leedskalnin oli kertonut oivaltaneensa sen, kuinka egyptiläiset rakensivat pyramidinsa. Sen tarkemmin hän ei asiasta kertonut, mutta olisihan se aikamoinen saavutus tuollaiselta hintelältä mieheltä asetella kaikki nuo kivet paikoilleen pelkällä lihasvoimalla. Ja mikä olisi motiivina kaikelle tälle vaivannäölle?

Leedskalnin oli itseoppinut tiedemies. Hän julkaisi viisi lehtistä, joita hänen kerrotaan mainostaneen paikallisissa sanomalehdissä. Näissä lehtisissä Leedskalnin kirjoitti muun muassa moraalisista, poliittisista ja tieteellisistä näkemyksistään. Keskeinen osa Leedskalninin tieteellistä näkemystä olivat käsitteet "pohjoisnapamagneetti" ja "etelänapamagneetti", joiden hän kuvasi olevan fyysisen maailman perusrakenneosia ja joiden yhteisvaikutuksen avulla voitiin selittää magnetismi, sähkö ja painovoimakin. Leedskalnin korosti myös sähkön, magnetismin ja ihmiskehon välistä vuorovaikutusta.

Matt Every on nyttemmin perehtynyt Leedskalninin teorioihin ja laatinut aiheeseen liittyvän sivuston nimeltä www.leedskalnin.com. Everyn mukaan "pohjoisnapamagneetti" ja "etelänapamagneetti" ovat spiraalimaisesti eteneviä jatkuvassa liikkeessä olevia "olioita", jotka muodostavat yhdessä samankaltaisen kaksoisspiraalin kuin elollisten olentojen DNA. Leedskalninin kerrotaan maininneen maailmankaikkeuden olevan elävän organismin ja tällainen kaksoisspiraalianalogia sopii aika hyvin tähän ajatusmaailmaan. Leedskalninin teoria selittää muun muassa magnetismin, sähkön, radioaktiivisuuden ja luultavasti myös painovoiman. www.leedskalnin.com -sivustolta löytyy näihin aiheisiin liittyviä videoita, paljon muuta aiheeseen liittyvää ja myös muun muassa valokuvia Korallilinnasta.

Matt Every kertoo rakentaneensa Leedskalninin ohjeiden mukaisen "Perpetual Motion Holder" -laitteen (eli suomennettuna vaikkapa "jatkuvan liikkeen varastointilaitteen") ja esitelleen sitä joillekin yliopiston fyysikoille. Kyseessä on lyhyesti kuvattuna yksinkertaisen suljetun piirin sisältävä laite, johon voidaan ladata sähköenergiaa, joka sitten kiertää suljetussa piirissä jopa kuukausien ajan. Every kertoo fyysikoiden olleen hyvin kiinnostuneita laitteesta ja sen avulla saaduista tuloksista, joita vallitseva sähkömagnetismiteoria ei pysty selittämään. Fyysikot eivät kuitenkaan arvostaneet Leedskalninin teoriaa, jonka avulla nämä tulokset voidaan helposti ja loogisesti selittää. Voisi siis todeta, että vallitseva sähkömagnetismiteoria on tässä tapauksessa muodostanut "uskomusjärjestelmän", joka estää uusien asioiden oppimista. Tällaisista uskomusjärjestelmistä pitäisi päästä eroon, kuten vaikkapa tässä kanavoidussa viestissä todetaan: http://www.tiedontalo.net/viestit/emmanuel_22102009.htm.

Leedskalnin kritisoi vahvasti muun muassa J.J. Thomsonin elektronihavaintoa. Leedskalninin mukaan elektroni on kuvitteellinen hiukkanen, jota ei siis oikeasti ole olemassa ja Thomsonin koelaitteisto oli sellainen, johon syntyi positiivisen ja negatiivisen sähkövirran välinen epätasapaino ja jonka katodista irtaantui pieniä materiaalihiukkasia, jotka Thomson tulkitsi olevan negatiivisen sähkövarauksen kantajia eli elektroneja. Tietoa Thomsonin elektronikokeesta löytyy muun muassa täältä: http://library.thinkquest.org/13394/angielsk/athompd.html.

Leedskalnin itse painotti omakohtaisen havainnoinnin tärkeyttä uusien asioiden oppimisessa. Hän on kirjoittanut asiasta tällä tavalla vuonna 1936:

"Kuten tiedätte, niin me saamme koulussa opetusta, joka perustuu kirjoihin painettuun tietoon. Kaikki ne kirjat, joiden mukaan opetusta annettiin 25 vuotta sitten, sisältävät nyt vanhentunutta ja väärää tietoa ja tällä hetkellä opetuksessa käytettävät kirjat tulevat 25 vuoden päästä sisältämään samalla tavoin vanhentunutta ja väärää tietoa. Näin ollen tällä hetkellä käytettävät kirjat sisältävät väärää tietoa jo nyt ja näiden kirjojen mukaan opetettavat ihmiset eivät oikeasti saa opetusta vaan harhaanjohtavaa informaatiota. Kaikki kirjoitetut kirjat sisältävät väärää tietoa. Ihmiset, jotka eivät ole saaneet opetusta, eivät pysty kirjoittamaan kirjoja ja opetusta saaneet eivät ole saaneet todellista oppia vaan harhaanjohtavaa informaatiota eikä tällainen henkilö pysty kirjoittamaan todenmukaista tietoa sisältävää kirjaa.

Tämä harhaanjohtaminen alkoi, kun muinaiset esi-isämme alkoivat opettaa jälkeläisiään. Kuten tiedätte, niin he eivät tienneet oikeasti juuri mitään, mutta silti he siirsivät tämän tietämättömyytensä seuraaville sukupolville. Kaikki tämä tapahtui niin viattomasti, ettei kukaan huomannut asian todellista tilaa. Tästä syystä me emme vieläkään saa todellista opetusta.

Nyt kerron teille, mitä todellinen oppiminen on oman järkeilyni perusteella. Todellinen opetus on aistien toiminnan tehostamista. Me kaikki synnymme raakileina ja pysymme ja kuolemmekin sellaisina, ellemme tietoisesti tehosta aistiemme toimintaa. Mutta kaikki eivät pysty tähän. Todellisen oppimisen perusta on oman itsensä kunnioittaminen. Jos ihminen ei kunnioita itseään, niin hän ei pysty oppimaan mitään. Itsekunnioituksen perustana ovat halu oppia ja se, että tekee ainoastaan hyviä ja oikeita asioita ja se, että uskoo ainoastaan sellaisiin asioihin, jotka voidaan todistaa oikeiksi sekä se, että on arviointikykyinen ja pystyy hallitsemaan itseään.

Niinpä, jos yksilöllä ei ole todellista halua oppia, niin hän pysyy raakileena ja jos hän tekee asioita, jotka eivät ole hyviä ja oikeita, niin hän on alhainen ihminen ja jos hän uskoo asioihin, joita ei voida todistaa oikeiksi, niin kuka tahansa heikkolahjainen ihminen voi manipuloida häntä ja jos hänellä ei ole arviointikykyä, niin hänellä ei ole mitään motivaatiota tehdä hyviä asioita ja jos hän ei kunnioita itseään, niin hän ei tule koskaan tietämään sitä, että mikä kaikki on mahdollista.

Näin ollen kaikki sellaiset ihmiset, joilla ei ole noita edellä mainitsemiani ominaisuuksia, eivät pysty omaksumaan mitään todellista oppia."

(Lähde: www.leedskalnin.com)

Palatkaamme vielä tuohon Korallilinnaan ja sen rakentamismenetelmiin. Edellä kerrotun perusteella ainakin omasta mielestäni todennäköisimmältä vaihtoehdolta vaikuttaa se, että Leedskalnin oli keksinyt jonkinlaisen tavan hallita painovoimaa. Vaatimattomana miehenä hän ei halunnut herättää asialla sen suurempaa julkisuutta ja siksi hän teki kokeilujaan ja rakensi Korallilinnaa lähinnä öisin. Totta kai työmaalla tarvittiin myös kolmijalkoja, väkipyöriä ja vinssejä, kuten Wikipedian artikkelissa mainitaan. Mutta omien teorioittensa kokeellinen tutkiminen motivoi Leedskalninia puuhastelemaan Korallilinnan parissa parinkymmenen vuoden ajan. Tämä on siis oma näkemykseni asiasta. Leedskalninkin kehotti ihmisiä tutkimaan asioita omakohtaisesti. Kerrotaan, että yhdessä hänen julkaisemista lehtisistään oli painettu tekstiä ainoastaan vasemmanpuoleisille sivuille ja lehtisen alussa oli tällainen teksti:

"Hyvä lukija, jos et jostakin syystä pidä niistä asioista, joista tässä kirjasessa kirjoitan, niin olen jättänyt siihen tyhjää tilaa yhtä paljon kuin olen itse käyttänyt, jotta voit itse kirjoittaa oman näkemyksesi ja kokeilla, että pääsetkö parempaan lopputulokseen kuin minä."

Lisää tietoa Leedskalninista ja hänen teorioistaan löytyy sivustolta http://leedskalnin.net sekä myös sivustolta http://peswiki.com/index.php/Review:Magnetic_Current_by_Edward_Leedskalnin. Kerrotaan, että Leedskalnin ja Howard Johnson asuivat jonkin aikaa naapureina ja että Johnson olisi saanut Leedskalninilta vaikutteita ja motivaatiota omiin magnetismitutkimuksiinsa. Johnsonin tutkimuksiahan on käsitelty tällä sivustolla jo aiemmin, esimerkiksi kirjoitelmassa http://www.tiedontalo.net/omatjutut/asiaa_magnetismista_21032005.htm.

Olli P Taina