Magneettimoottoritilannekatsaus 23.5.2009

Parin viimeksi kuluneen kuukauden aikana on ns. "Mylowin" magneettimoottori herättänyt paljon keskustelua. Itsekin olen laatinut pari asiaan liittyvää tilannekatsausta (http://www.tiedontalo.net/omatjutut/magneettimoottorikatsaus_25032009.htm ja http://www.tiedontalo.net/omatjutut/magneettimoottorikatsaus_11042009.htm). Juttuhan lähti liikkeelle siitä, että YouTube-käyttäjä Mylow121363 julkaisi videoita, joissa hän esitteli toimivaksi väittämäänsä rakentamaansa magneettimoottoria, joka perustui Howard Johnsonin ns. Stonehenge-moottoriin, jollainen esiintyy Science&Mechanics-lehdessä Johnsonista vuonna 1980 julkaistun artikkelin kuvissa. Mylow121363:n julkaisemat videot eivät kuitenkaan vakuuttaneet skeptikkoja siitä, että moottori oikeastikin toimi siten kuin Mylow121363 väitti ja että kyseessä olisi jonkinlainen huijaus. Peswiki-sivuston (http://www.peswiki.com) ylläpitäjä Sterling D. Allan alkoi osallistua aktiivisesti tähän asiaan ja perusti aihetta varten oman nettisivuston (http://MylowMagnetMotor.com), jonka kautta tilanteen kehittymistä on sen jälkeen pystynyt seuraamaan lähes päivittäin. Allan on myös ollut lähes päivittäisessä puhelinyhteydessä Mylow121363:n kanssa, joka haluaa itseään kutsuttavan Mylowiksi.

Suuri osa aiheeseen liittyvästä tiedosta onkin peräisin Mylowin ja Allanin välisistä keskusteluista Allanin kertomana, joten tietojen todenmukaisuutta on melko vaikea tarkastaa. Faktaa on kuitenkin se, mitä Mylow on julkaissut YouTubessa ja kuinka hän on lakkauttanut aiempia käyttäjätunnuksiaan ja perustanut uusia. Allanin välittämät tiedot kuitenkin tarjoavat järkeenkäyviä selityksiä Mylowin toiminnalle.

Aluksi siis Mylow perusti YouTubeen käyttäjätunnuksen Mylow121363 ja julkaisi videoita, joissa hän esitteli toimivaa Stonehenge-magneettimoottoriaan. Videoissaan Mylow kertoi avoimesti, että staattorimagneetti heikkeni ajan kuluessa moottorin toimiessa. Skeptikot pyysivät Mylowia kuvaamaan videon, jossa laite toimi lasipöydän päällä, jotta pöydän alle ei voisi piilottaa mitään, mikä pyörittäisi moottoria. Mylow julkaisi uusia vaatimusten mukaisia videoita, mutta ne olivat usein niin lyhyitä, että skeptikot eivät olleet vieläkään vakuuttuneita. Sitten Mylow yllättäen totesi moottorinsa olleen huijauksen ja lakkautti YouTube-tunnuksensa Mylow121363. Tässä vaiheessa Allanin mukaan Mylow joutui tekemisiin USA:n kansallisen turvallisuuden viraston (NSA) kanssa. Allan kertoo, että Mylowia vaadittiin olemaan julkaisematta mitään videota, jossa hän esittelisi toimivan laitteen. Mylow perusti uuden YouTube-tunnuksen "projectmagma" ja alkoi julkaista uusia videoita. Ensimmäisissä uusissa videoissaan Mylow esitteli magneetteja ja tarvikkeitaan ja kertoi, että hän ei voi julkaista videota toimivasta laitteesta.

Seuraavissa videoissaan Mylow yllättäen esittikin uutta sauvamagneettien avulla toteutettua moottoria, joka oli suunnilleen samanlainen kuin Howard Johnsonin patentissa US4151431 esitetty rakenne, mutta kiekkomaisesti toteutettuna. Vastaavaa moottoria olivat monet muut yrittäneet jo aiemmin rakentaa, mutta tiettävästi kukaan ei ollut saanut sitä toimimaan. Mylow kuitenkin esitteli videoissaan toimivaa moottoria ja ymmärrettävästi skeptikkojen esittämä kritiikki oli voimakasta. Sen seurauksena Mylow lakkautti YouTube-tunnuksensa "projectmagma". Vähän ajan kuluttua hän kuitenkin perusti uuden YouTube-tunnuksen "magneticmotor1" ja alkoi julkaista uusia videoita. Mylowin uusikin moottori oli rakennettu magneeteista, joita ei ollut enää yleisesti saatavilla. Niinpä Sterling D Allan lähetti Mylowille yleisesti saatavilla olevia magneetteja ja oman kiekkonsa, joiden avulla hän pyysi Mylowia rakentamaan toimivan moottorin, jonka muutkin voisivat rakentaa ja siten vahvistaa Mylowin esittämän väitteen siitä, että hänen laitteensa todellakin toimii siten kuin hän väittää sen toimivan. Mylow alkoikin julkaista "opetusvideoita", joissa hän neuvoi, miten toimiva laite voidaan rakentaa. Mylow julkaisi videon, jossa hän esitteli toimivan laitteen, jonka roottorissa oli ainoastaan kuusi sauvamagneettia. Katselijoiden pyynnöstä hän jopa mittasi sauvamagneettien väliset etäisyydet työntömitalla. Kukaan muu ei kuitenkaan pystynyt rakentamaan toimivaa laitetta. Seuraavissa videoissaan Mylow kertoi, että samanlaisetkin magneetit ovat ominaisuuksiltaan erilaisia ja roottorimagneettien välit täytyi sovittaa tapauskohtaisesti sopiviksi "tunnustelemalla" niiden muodostamaa magneettikenttää.

Pian tämän jälkeen overunity.com-keskustelufoorumilla alkoi levitä tietoa siitä, että joissakin paremmalla resoluutiolla kuvatuissa Mylowin videoissa näkyy selvästi siima, jonka avulla sivummalla huoneessa oleva moottori voi pyörittää videossa näkyvää moottoria. YouTube:n perustarkkuudella ohut siima ei erotu kuvasta. Tämän paljastuksen jälkeen Mylow lakkautti YouTube-tunnuksensa "magneticmotor1". Allan kertoo keskustelleensa Mylowin kanssa ja Mylowin todenneen, että NSA vaati häntä olemaan julkaisematta videota toimivasta laitteesta tai sitten videosta piti selvästi käydä ilmi se, että kyseessä olisi huijaus. Mylow ei myöskään saanut esitellä toimivaa laitetta kenellekään eikä lähettää sellaista kenellekään. Mylow oli myös todennut, että kaikki ei kuitenkaan ollut huijausta. Näin ollen on edelleen jäänyt avoimeksi se, että mikä osuus Mylowin videoista oli aitoa.

Lopputuloksena asiasta voidaan tähän mennessä todeta, että magneettimoottoriasiaan ja varsinkin Howard Johnsonin teknologiaan liittyen on taas saatu lisää epäselvyyttä. Epäilijöiden on helppo pitää kaikkea Mylowin julkaisemaa aineistoa huijauksena ja innostus asian tutkimiseen on monelta laantunut. Omasta mielestäni on järkeenkäypää ainakin se, että Mylowin Stonehenge-moottori oli oikeasti toimiva laite. Tapauksen myötä on ainakin selvinnyt se, että osa Howard Johnsonin laitteista on nykyään John Bedinin hallussa (http://www.youtube.com/watch?v=hXoUZy5PATA). Mylowin moottorin osalta toiveet siitä, että tapaus toisi lisää selvyyttä magneettimoottoriasiaan ja Howard Johnsonin teknologiaan voitaneen nyt ainakin toistaiseksi haudata. Valitettavasti Mylowin tapaus näyttää vain sekoittaneen pelikenttää entisestään. Tilanne voi tietysti muuttua, mikäli joku muu pystyy rakentamaan toimivan laitteen. Aika näyttää, mitä tapahtuu.

Keväisin terveisin,

Olli P Taina