Magneettimoottorikatsaus 25.3.2009

Tarkoitus oli laatia tämä katsaus jo viime viikolla, mutta sattuneesta syystä se jäi tekemättä. Nyt on tainnut tämä syy selvitä, sillä viime viikolta alkaen magneettimoottoririntamalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia, mikäli tilanteet kehittyvät siihen suuntaan kuin on odotettavissa. YouTube-käyttäjä MYLOW121363 (jäljempänä "Mylow") on nimittäin laittanut jakeluun videoita, joilla hän esittelee toimivaa magneettimoottoriaan, joka perustuu Howard Johnsonin rakentamiin laitteisiin. Yksi parhaista videoista esimerkiksi tässä: http://www.youtube.com/watch?v=kki3aBMn_-k. Edesmennyt Howard Johnsonhan on magneettimoottorialan merkittävä henkilö, sillä hän on saanut patentoitua tällaisen laitteen (US-patentti 4151431, http://www.google.com/patents?id=4sIsAAAAEBAJ&dq=4151431). Kukaan ei kuitenkaan tiettävästi ole onnistunut rakentamaan toimivaa laitetta patentin tietojen perusteella. Mikäli "Mylowin" saavutus varmistuu todelliseksi, niin suurin merkitys sillä lienee kuitenkin se, että se todistaa sen, että on mahdollista rakentaa pelkkien kestomagneettien avulla pyörivä moottori. Tällainen todiste poistaa esteitä magneettimoottorien kehityksen tieltä ja antaa yleistä hyväksyntää tällaiselle teknologialle.

YouTube-kuvauksessaan 45-vuotiaaksi chicagolaiseksi mieheksi esittäytyvä "Mylow" kertoo tutkineensa Howard Johnsonin magneettimoottoriin liittyviä asioita siitä lähtien, kun Johnsonista ja hänen kehitelmistään oli artikkeli Science&Mechanics-aikakauslehdessä vuonna 1980 (http://www.newebmasters.com/freeenergy/sm-pg45.html). "Mylow" kertoo havainneensa äskettäin, että tuossa lehtiartikkelissa olevat valokuvat Johnsonin koelaitteista esittävät hyvin erilaista laitetta kuin mitä Johnsonin patentissa esitetään. Keskeinen ero on se, että patentissa kuvataan tavallisen sähkömoottorin kaltainen konstruktio, jossa roottori on keskellä ja staattori sen ulkopuolella. Lehtiartikkelin valokuvissa esitetään kuitenkin laite, jossa staattori on roottorin sisäpuolella. Tämä lieneekin keskeinen syy siihen, että "Mylowin" rakentama laite toimii. Myös allekirjoittaneen itse heilurin avulla "kanavoimassa" "syklisessä magneettimoottorissa" staattori sijaitsee roottorin sisäpuolella (http://www.tiedontalo.net/omatjutut/magneettimoottoripuffi.htm). Johnsonin kerrotaan esitelleen patenttitoimistolle juuri tuollaista "Mylowin" rakentaman laitteen kaltaista laitetta todisteena siitä, että hänen laitteensa todellakin toimii. Mutta miksi Johnsonille myönnetyssä patentissa esitetään sitten täysin toisenlainen rakenne?

Tästä herääkin kysymys, että pakotettiinko Johnson muuttamaan patenttihakemukseensa sellainen rakenne, joka ei käytännössä toimi? Väitetään, että Johnsonia vaadittiin ainakin lisäämään patenttihakemuksen ensimmäiselle sivulle kuva, joka ei liity itse asiaan millään lailla. Tässä kuvassa esitetään, että moottorissa käytetty magneettinen materiaali olisi ominaisuuksiltaan erilaista kuin siihen aikaan yleisesti käytössä olleet materiaalit olivat. Ehkäpä Johnson pakotettiin myös muuttamaan moottorin rakenne erilaiseksi, jotta kukaan ei pystyisi patentin tietojen avulla rakentamaan toimivaa laitetta. Tällainen laitehan olisi voinut vähentää esimerkiksi öljyn myyntiä merkittävästikin, mikä ei olisi ollut tiettyjen vaikutusvaltaisten tahojen etujen mukaista. "Mylowin" laite kuitenkin selventää sitä, että millä perusteella Johnsonille ylipäänsä on myönnetty patentti laitteelle, joka on vallitsevan käsityksen mukaan "ikiliikkuja".

"Mylowin" tapauksessa on samanlaisia piirteitä kuin oli nimimerkin "Alsetalokin" rakentaman laitteen kanssa reilu vuosi sitten (http://www.tiedontalo.net/omatjutut/ocalpmmvideo.htm). Molemmissa tapauksessa laitteen rakentaja laittoi ensin videon YouTube-palveluun, mutta saatuaan uhkauksia molemmat poistivat videot palvelusta. "Alsetalokin" ei palauttanut alkuperäistä videota takaisin palveluun enää koskaan ja häipyi jonkin ajan kuluttua myös keskustelufoorumeilta. Video löysi kuitenkin tiensä YouTubeen toisten käyttäjien toimesta, jotka olivat kopioineet sen itselleen niiden muutamien tuntien aikana, jonka "Alsetalokinin" video YouTubessa oli. Jotkut yrittivät rakentaa samanlaisen laitteen käytettävissä olevien tietojen perusteella, mutta kukaan ei tiettävästi ole onnistunut rakentamaan toimivaa laitetta. "Alsetalokinin" laite onkin siis toistaiseksi jäänyt mysteeriksi ja mahdollista on tietenkin sekin, että kyseessä oli tietoinen huijaus, vaikka ainakin itse olen sitä mieltä, että kyseessä oli aito laite. "Mylow" sen sijaan palautti videot takaisin YouTubeen, kun hän oli saanut muilta tukea ja kommentteja siitä, että tällaisiin asioihin liittyy lähes aina tuollaisia uhkailuja. "Mylow" on laittanut jakeluun jatkuvasti uusia videoita, joissa hän esittelee laitteensa osia ja omia tutkimuksiaan hyvin yksityiskohtaisesti. Lisäksi hän on luvannut paljastaa todellisen henkilöllisyytensäkin, jos ja kun tilanne sitä edellyttää. Toisaalta "Mylowin" laitteen aitous on varmennettu vasta sitten, kun muutkin pystyvät rakentamaan samalla tavalla toimivan laitteen, mutta käytettävissä olevien tietojen perusteella sen ei pitäisi olla mahdoton tehtävä. Tulevat viikot näyttävät, mihin suuntaan tilanne kehittyy.

Jokainen voi itse tehdä omat päätelmänsä "Mylowin" laitteen aitoudesta videoiden perusteella, mutta ainakin omasta mielestäni hän vaikuttaa todella rehelliseltä kaverilta. Jos laite osoittautuu aidoksi, niin se tullee toimimaan tienraivaajana magneettimoottoritutkimukselle ja tällaisen teknologian muuttumiselle konkreettisiksi tuotteiksi. "Mylowin" laite ei todennäköisesti tule tuottamaan juurikaan käyttökelpoista tehoa ja staattorimagneetin demagnetoituminenkin vaikuttaa olevan yksi laitteen tämänhetkinen ongelma. Tutkimustyön avulla ei kuitenkaan pitäisi olla kovin vaikea tehtävä rakentaa tähän ilmiöön perustuvia käyttökelpoisia laitteita. Viimeksi kuluneen vuoden aikana on ilmennyt melkoinen buumi sähkökäyttöisten autojen rintamalla. Kestomagneettien avulla käyttökelpoista tehoa tuottava laite ratkaisisi monta sähköautoihin liittyvää ongelmaa. Toisaalta se merkitsisi sitä, että energian merkitys kauppatavarana vähenisi, mikä edellyttäisi jonkin asteista talousjärjestelmän uudistusta. Mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan tilanteet kehittyvät ja millä aikataululla.

YouTube-käyttäjä MYLOW121363 näyttää nyt siis olevan keskeisessä asemassa magneettimoottoriasioiden edistymisen suhteen. Tätä kirjoittaessani 25.3.2009 uusimpien videoiden perusteella "Mylow" on purkanut laitteensa tehdäkseen siihen parannuksia. Toivottavasti hän saa laitteen taas toimintakuntoon, ettei ilmiö jäänyt jälleen kerran ainutkertaiseksi mysteeriksi. Kiinnostuneiden kannattaa siis seurata tilannetta aktiivisesti ja tässä on sitä varten pari hyvää linkkiä:

Magneettimoottoriterveisin,

Olli P Taina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisäys 25.3.2009

Tutkiessani tarkemmin Howard Johnsonille myönnettyä patenttia US4151431, huomasin, että patentti itse asiassa kuvaa moottoria, jossa roottori on asennettu staattorin ulkopuolelle. Asia ei käy helposti ilmi, sillä "perinteiseen" tapaan ajatellen patentin kuvassa "FIG. 10" esitetyn staattorin (positio 48) olettaa "automaattisesti" olevan roottorin. Tämä virheellinen oletus on tehty myös alla olevassa internetissä useammallekin sivustolle päätyneessä animaatiossa.

Patentin kuvissa "FIG. 9" ja "FIG. 10" esitetyssä rakenteessa ja "Mylowin" laitteessa on kuitenkin se ero, että patentin mukaan roottorissa on kolme kaarevaa magneettia ja staattorissa useampi magneetti, kun "Mylowin" laitteessa roottorissa on useita magneetteja ja staattorissa vähemmän (tähän mennessä ollut yksi, mutta ilmeisesti on tarkoitus asentaa ainakin kaksi). "Mylowin" laitetta vastaava rakennelma löytyy kuitenkin noista edellä mainitun Science&Mechanics-aikakauslehden kirjoitelman kuvista. Kuitenkin on siis syytä panna merkille se, että patentissa US4151431 esitetään joko rakenne, jossa moottorin roottori on staattorin ulkopuolella (kuvat "FIG. 9" ja "FIG. 10") tai sitten täysin "suora" rakenne eli lineaarimoottori (kuvat "FIG. 5", "FIG. 6", "FIG. 7" ja "FIG. 8"). Eli patentissa ei siis kuvata moottoria, jossa roottori on staattorin sisäpuolella, mutta ei myöskään täysin "Mylowin" laitetta vastaavaa rakennetta. Olisiko tällaiseen kompromissiin päädytty lopulta Johnsonin ja patenttiviraston välisen "kädenväännön" lopputuloksena? Huomioitavaa on se, että patenttihakemus on jätetty 6.12.1973 ja patentti on myönnetty 24.4.1979 eli aikaa näiden päivämäärien välillä on kulunut yli 5 vuotta.

Ohessa edellä mainitut kuvat sisältävät patentista US4151431 löytyvät kuvasivut, jotka löytyvät esimerkiksi alasivuilta 2 ja 3 osoitteesta: http://v3.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=4151431A&KC=A&FT=D&date=19790424&DB=EPODOC&locale=fi_FI