Uusi magneettimoottorivideo Youtube-sivustolla tammikuussa 2008

Kirjoittanut 13.1.2008 Olli P Taina

Tammikuun 2008 alussa ilmestyi Youtube-sivustolle video, jossa esitetään pelkkien kestomagneettien avulla toimivan moottorin käynnistys ja toiminta (linkki alkuperäiseen videoon: http://www.youtube.com/watch?v=PIvZJ9xGutI , linkki valoisuudeltaan korjattuun videoon: http://www.youtube.com/watch?v=j9UKcGTcfwo&feature=related). Video on aiheuttanut kiihkeää polemiikkia siitä, että onko kyseessä aito laite vai jonkinlainen huijaus. Kyseinen laite on syntynyt kahden Steornin keskustelufoorumin jäsenen yhteistyönä. Overconfident-nimimerkkiä käyttävä jäsen näki lokakuun 2007 alussa unen, jonka hän tulkitsi esittävän magneettimoottorin konstruktiota. Hän hahmotteli siitä suuntaa-antavan piirustuksen, mutta hänellä ei ollut resursseja rakentaa prototyyppiä. Niinpä eräs toinen keskustelufoorumin jäsen (nimimerkki Alsetalokin) alkoi omalla vapaa-ajallaan ja omilla taskurahoillaan rakentaa prototyyppiä. Monien vaiheiden ja monen vähälle unelle jääneen yön jälkeen syntyi laite, jonka "Alsetalokin" sai pyörimään itsestään. Tästä innostuneena hän kuvasi pikaisen videopätkän ja julkaisi sen Youtube-sivustolla. "Alsetalokin"tuli kuitenkin pian toisiin ajatuksiin, sillä hän ei ollut varma siitä, että toimiko laite todellakin pelkkien kestomagneettien avulla vai johtuiko sen toiminta jostakin muusta ilmiöstä. Niinpä hän poisti videon Youtubesta, kun se oli ollut siellä vain reilun 20 minuutin ajan, mutta pari muuta sivuston käyttäjää oli sinä aikana jo ehtinyt kopioida videon itselleen ja he julkaisivat sen siellä uudelleen.

Laitteen rakentamiseen johtaneet keskustelut löytyvät Steornin keskustelufoorumin keskusteluketjusta osoitteesta http://www.steorn.com/forum/comments.php?DiscussionID=59687. Videolla esitetty laite toimii jonkin verran eri periaatteella kuin mitä "Overconfidentin" alkuperäisessä hahmotelmassa oli ideana, mutta joka tapauksessa se esittää kestomagneettien avulla pyörivän laitteen, jonka pyörimisnopeus kiihtyy saavuttaen vakaan ominaisnopeutensa. Videon innostamina monet vapaaenergiaharrastelijat ovat esittäneet teorioita sen toiminnasta ja osa on jopa alkanut rakentaa omia kopioitaan laitteesta. Laite vaikuttaa perustuvan pelkän magneettisen vetovoiman hyödyntämiseen ja sen takia monet pitävät sitä merkittävänä edistysaskeleena magneettimoottorien kehityksessä. Monet jäljitelmät on kuitenkin kyhätty hätäisesti ja niissä on monet asiat toteutettu aivan eri tavalla kuin "Alsetalokinin" rakentamassa laitteessa. Steornin foorumilla "Alsetalokin" kertoo, että vain muutamat hänellä olevat staattorimagneetit saavat aikaan videolla esitetyn ilmiön, joten magneeteissakin on yksilöeroja, vaikka niiden pitäisi olla ja niiden toimittaja väittää niiden olevan olevan samanlaisia. Näin ollen toisen samalla tavalla toimivan laitteen rakentaminen ei välttämättä ole kovin helppo tehtävä, mutta toivottavasti useampikin henkilö siinä onnistuu! On myös huomattava se, että tuhansia kierrosta minuutissa pyörivien laitteiden kanssa tulee työskennellä tarkkaavaisesti, sillä tuollaisessa vauhdissa roottorista irtoava magneetti tai epätasapainon aiheuttaman rasituksen tai epäkelvon laakeroinnin takia irtoava roottori voi saada aikaan suurtakin tuhoa. Toivottavasti kuitenkin mahdollisimman moni onnistuu rakentamaan tällä periaatteella toimivan laitteen, sillä se saattaisi olla ratkaiseva tekijä sille, että saataisiin valjastettua riittävät resurssit käytännössä toimivan ja luotettavasti käyttökelpoista tehoa tuottavan magneettimoottorin kehittämiseen ja tuotteistamiseen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

HUOM! Lue myös: Magneettimoottoriprojektitiedote (www.tiedontalo.net/omatjutut/magneettimoottoripuffi.htm)