Viesti S333:lta (Davidilta) - 7.2.2010, kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/by-vince/Understanding-More-About-Stasis-and-the-Aftermath.shtml , suomentanut Olli)

Me haluamme kommentoida tänään internetissä näkemääsi pysäytystilan jälkeisen ajan maailman karttaa. (Suomentajan kommentti: Alkuperäisessä viestissä ei ollut linkkiä mihinkään karttakuvaan, mutta otaksun, että kyseessä on ZetaTalk-sivustolta löytyvä alla oleva kuva (http://www.zetatalk.com/poleshft/p10.htm)):

Ensinnäkään me emme sano, että tämä kartta olisi virheellinen tai epätodennäköinen, mutta se on kuitenkin Maapallolla asuvan ihmisen hänelle esitetystä visiosta laatima muistikuva, joka esittää yhtä mahdollista tapahtumavaihtoehtoa. On olemassa muitakin vaihtoehtoja. On tärkeää ymmärtää tämä asia, sillä samanlaiset mahdollisuudet liittyvät kaikkeen siihen, millainen pysäytystilan jälkeisen ajan Maapallon todellisuus on.

Hyvin paljon riippuu siitä, kuinka paljon uudet Valon Energiat saavat suurten ihmisjoukkojen henkistä tietoisuutta kohotettua. Emme voi vielä tällä hetkellä luokitella ihmisiä ja todeta, että "X" miljardia ihmistä on valmiita kohoamaan seuraavalle tasolle ja "Y" miljardia tullaan siirtämään toisille planeetoille. Nämä lukumäärät ovat vasta hahmottumassa ja ne muuttuvat jatkuvasti aina siihen saakka, kunnes pysäytystila käynnistyy.

Tapahtumien lopullinen kulku riippuu hyvin paljon siitä, millaisiksi nämä lukemat lopulta asettuvat. Tämä asia tulee pitää koko ajan mielessä. Täytyy ottaa huomioon myös se, että uudet esiin nousevat maa-alueet syrjäyttävät tietyn määrän vettä, mutta muutosten jälkeen veden alle vajoavien ja esiin nousevien maa-alueiden pinta-ala tulee olemaan suunnilleen sama ja siten Maapallon mannerten pinta-ala tulee muutosten jälkeenkin olemaan suunnilleen sama kuin nykyäänkin.

Esimerkiksi Tyyni valtameri on valtava vesialue ja tämän tilanteen tasapainottamiseksi sinne täytyy ilmestyä uusi manner, kuten tuleekin tapahtumaan. Jotkin Tyynen valtameren ranta-alueet tulevat vajoamaan veden alle ja tämä vajoaminen tulee aiheuttamaan suurta tuhoa alueella olevalle yhteiskunnalle. Sen sijaan joidenkin toisten maa-alueiden vajoaminen veden alle ei tule aiheuttamaan juurikaan tuhoa, koska aluella asuvat ihmiset ovat henkisesti valveutuneita, mikä tullaan ottamaan huomioon muutosten tapahtuessa.

Haluan korostaa sitä, että geologisten muutosten vaikutuksiin voidaan vaikuttaa ja ne EIVÄT OLE "KIVEEN HAKATTUJA". Mitä enemmän koko ihmiskunta ehtii valveutua henkisesti, niin sitä pienemmillä vahingoilla muutoksista selvitään.

Kuten voitte kuvitellakin, niin uuden mantereen kohotessa merestä se ei ole aivan heti asutuskelpoinen. Jotkut vuoret tulevat katoamaan ja uusia järviä muodostuu. Koko planeetta tulee muotoutumaan uudelleen valmistautuessaan uutta luonnollista vaihetta varten.

Teidän planeetallanne on joitakin alueita, joita me kutsumme "lihapadoiksi". Näille alueille alhaisella tasolla värähtelevät ihmiset kokoontuvat harrastamaan pimeyden rituaaleja. Nämä alueet tullaan puhdistamaan tai tuhoamaan, sillä niille ei ole mitään paikkaa henkisiin periaatteisiin perustuvassa galaktisessa yhteiskunnassa.

HUOM! Lue myös: http://www.tiedontalo.net/viestit/S333_09022010.htm