S333: Turmeltuneet kanavoijat ja viestien kääntäjät (8.3.2010), kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/vince/Corrupt-Channelers-Translators.shtml, suomentanut Olli)

Tervehdys Rakkaat Ystävät,

Kun me täältä Hengellisestä Hierarkiasta lähetämme viestejä, niin ne on tarkoitettu kaikkien maailman ihmisten luettavaksi ja niin tehdessään joka ikisellä teistä on oikeus lukea niitä ja tehdä sitten oma päätöksenne, että uskotteko viestin sisältöön vai ettekö usko. Meidän kanssamme työskentelevät kanavoijahenkilöt ottavat vastaan meidän antaman viestimme ja kirjoittavat sen puhtaaksi tehden juuri täsmälleen tämän eivätkä siis lisää viesteihin mitään omaa sisältöään.

Näin on siihen saakka, kunnes pimeyttä edustava eliitti asettaa uhkauksia joillekin kanavoijahenkilöille ja saavat heidät lisäämään totuuden sekaan pimeyden voimien haluamaa harhauttavaa tietoa, joka tuhoaa näiden viestien puhtauden. On myös olemassa henkilöitä, jotka kääntävät näitä kanavoituja viestejä alkuperäisestä kielestä toiselle kielelle ja pimeyttä edustava eliitti on saanut jotkut näistäkin henkilöistä muuttamaan viestien sisältöä.

Nämä ihmiset tietävät totuuden, mutta ovat tietoisesti valinneet valheiden kirjoittamisen. He olisivat voineet vain lopettaa kanavoinnin tai käännösten teon, mutta he ovat tietoisesti valinneet teidän harhauttamisenne ja se on hyvin häijyä toimintaa. Joka tapauksessa me kunnioitamme heidän Jumalan lahjana saamaansa vapaan valinnan tahtoa, sillä heillä on oikeus siihen. Valitettavasti silti näin toimien he riistävät planeettanne ihmisiltä mahdollisuuden lukea totuudenmukaisia viestejä.

Me tiedämme keitä nämä ihmiset ovat, mutta me emme halua taivutella heitä lopettamaan pimeyden toimiaan, sillä me kunnioitamme heidän oikeuttaan toimia oman valintansa mukaan ja mistä tahansa syystä. Meidän täytyy kuitenkin painottaa heille sitä, että valitsemalla Pimeyden Valon sijaan he tulevat menettämään hienon mahdollisuuden edetä uuteen henkiseen ja eettiseen yhteiskuntaan puhdistetulla Maapallolla. Sen sijaan he joutuvat joko asumaan jollekin toiselle kolmannen ulottuvuuden planeetalle tai sitten heidät tuhotaan, riippuen siitä, kuinka turmeltuneita ja mätiä heistä on tullut.

Mutta Rakkauden ja Valon polku on myös armollinen toisin kuin heidän pimeyttä edustavat ohjailijansa ja siten heillä on vielä toinenkin vaihtoehto. Heillä on mahdollisuus tunnustaa tekonsa kameroiden edessä ja kertoa, kuinka pimeyden edustajat lahjoivat heidät pettämään lukijakuntansa ja sijoittamaan viestien sekaan harhauttavaa tietoa. Sillä oikeasti he ovat vahingoittaneet erästä henkilöä, josta heidän pitäisi todellakin pitää huolta - siis itseään.

He tietävät varsin hyvin sen, kuinka voivat saada meihin yhteyden ja jos he haluavat palata takaisin Valon ja Rakkauden joukkoihin ja edetä uusiin henkisiin korkeuksiin auttamalla uuden ihmiskunnan sivilisaation rakentamisessa, niin siinä tapauksessa heidän pitäisi edetä tuota tuntemaansa polkua pitkin. Muussa tapauksessa he joutuvat viettämään useita tuhansia vuosia Kaksijakoisuudessa jollakin kolmannen ulottuvuuden planeetalla niiden muiden kanssa, jotka ovat kavaltaneet ja turmelleet teidän nykyistä sivilisaatiotanne. Valinta on heidän omissa käsissään eikä katumuksen mahdollisuuden ikkuna ei ole kovin kauaa auki, joten kannattaa hyödyntää viimeinen mahdollisuus nopeasti.

Me haluamme myös painottaa sitä, että ihmiset voivat edelleen tunnistaa väärennetyt ja turmeltuneet viestit siitä, että niiden sisältö ei enää vaikuta uskottavalta ja näin ollen monet ihmiset voivat nähdä niiden todellisen olemuksen. Muistakaa, että teidän täytyy käyttää omaa erottelukykyänne havaitaksenne viesteissä mahdollisesti olevan harhauttavan tiedon ja hyvä vaihtoehto on aloittaa tällainen toiminta viimeistään tästä viestistä.

Että näin ...