Viesti S333:lta (Davidilta) - 5.2.2010 ja 9.2.2010, kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/by-vince/Understanding-More-About-Stasis-and-the-Aftermath.shtml , suomentanut Olli)

Viesti S333:lta (Davidilta) - 5.2.2010, kanavoinut Vince

Verhon tältä puolelta on annettu paljon tietoa ylösnousemuksesta ja siihen liittyvistä asioista, mutta toisaalta paljon tietoa on jäänyt kertomattakin. On tahoja, joiden tehtävänä on välittää teille tietoja asioista ja niiden tilanteesta sekä enkelimaailman että avaruusmuukalaisten näkökulmasta. He hoitavat nämä tehtävänsä hyvin ja heidän välittämänsä tieto on hyvälaatuista.

Mutta paljon on jäänyt puuttumaan sellaista tietoa, jota he eivät voi teille tässä vaiheessa välittää. Tämä tieto liittyy siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun viralliset julkistukset on tehty ja ylösnousemusprosessi toden teolla alkaa. Ylösnousemusta tapahtuu jo nyt, koska Maapallolle virtaa korkeampia energioita, mutta on tulossa käännekohta, joka on ajoitettu tapahtuvaksi samaan aikaan, kun avaruusmuukalaisten läsnäolo julkistetaan virallisesti. Tämä julkistus tulee ihmisten näkökulmasta katsoen olemaan koko prosessin alulle paneva tekijä.

On oikeutetusti todettu, että tulee olemaan "pysäytystila", jolloin kaikki elollinen Maapallolla seisahtuu, tapahtuu geologisia muutoksia ja puhdistustoimenpiteitä sekä ihmisten poistumisia Maapallolta. Mutta tätä pysäytystilaa seuraavista vaiheista ei ole juurikaan kerrottu. On toki kerrottu yhteisistä toimenpiteistä sekä pankki- ja rahoitusjärjestelmiin liittyvistä suurista muutossuunnitelmista, velkojen anteeksiannosta ja hallinnollisista uudistuksista. Mutta mitä tulee tapahtumaan "ruohonjuuritasolla"?

Pitäkää mielessänne se, että me otaksumme, että pysäytystilan aikana Maapallolta tulee poistumaan hyvin paljon ihmisiä ja eläimiä. Kokonaisia eläinlajejakin tullaan poistamaan, esimerkiksi vaarallisia petoeläimiä kuten krokotiilejä. Maapallolle jäävienkin eläinlajien yksilömäärää karsitaan ja niiden DNA:han lisätään tekijöitä, jotka sammuttavat lisääntymisvietin, kun tietty yksilömäärä ylitetään. Sama karsinta tapahtuu myös kasveille ja ainoastaan tarpeelliset lajit säästetään ja yksilömäärää valvotaan.

Ihmisille tullaan asettamaan suurin sallittu väestömäärä, jonka Maapallo pystyy elättämään. Ihmiset tulevat lisääntymään täysin uudenlaisella tavalla ja heidänkin lisääntymisensä tulee pysähtymään, kun ennalta asetettu yksilömäärä ylitetään. Maapallolle jäävät ihmiset tulevat olemaan todella paljon henkisempiä kuin nykyihmiset ovat. Suurin osa ihmisistä tullaan pysäytystilan aikana siirtämään toisille planeetoille, joiden olosuhteet sopivat paremmin heidän värähtelytasoonsa.

Te olette kokeneet pysäytystilan jo aiemminkin, joten se ei tule teille yllätyksenä, paitsi että tällä kertaa maailma tulee herätessänne näyttämään melko erilaiselta. Vince, sinun asuinpaikkasi Lontoo tulee näyttämään hyvin erilaiselta, koska 70-80% ihmisistä tulee olemaan poissa samoin kuin heidän kotieläimensäkin.

Tyypilliset kolmannen ulottuvuuden asiat eivät luultavasti tule säilymään kauaa viidennen ulottuvuuden ympäristössä ja te tiedätte, että Maapallo jäljelle jäävine asukkaineen tulee siirtymään viidenteen ulottuvuuteen jonkin aikaa kestävän neljännen ulottuvuuden "silta-ajan" kuluttua. Näin ollen jokainen jäljelle jäävä Maapallolla asuva elävä olento ja Maapallolla oleva asia joutuu näiden ulottuvuuksiin liittyvien muutosten piiriin.

Pysäytystilan aikana poistuvat ihmiset, eläimet ja kasvit eivät ole Maapallolla pysäytystilan jälkeen, mutta suurin osa muista "jutuista" on. Esimerkiksi suurin osa rakennuksista tulee säilymään ehjänä ja siten olemaan myös osana neljännen ulottuvuuden todellisuutta, mutta poistumaan viidennestä ulottuvuudesta, koska atomirakenne muuttuu erilaiseksi. Ihmiset muuttuvat joka yö, mutta betoni ja tiili ei muutu yhtä nopeasti ja siten ajan kuluessa teidän täytyy uudistaa rakennuskantanne.

Tätä ei kuitenkaan pidä nähdä ikävänä asiana, vaan suunnattoman upeana mahdollisuutena rakentaa täysin uusi galaktiseen yhteiskuntaan sopiva ympäristö. Kuten olemme todenneet, niin nämä muutokset ovat asteittaisia ja niihin liittyvät haasteet voidaan ratkaista yksi kerrallaan.

Jäljelle jäävä ihmiskunta tulee kohtaamaan pääasiassa kahdenlaisia vaikeuksia. Ensinnäkin pysäytystilan aikana tulee tapahtumaan valtavia geologisia tapahtumia. Tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, että millaisia ne tarkalleen tulevat olemaan, mutta maanjäristyksiä, ja tsunameita tulee joka tapauksessa esiintymään. Myös jotkut maa-alueet tulevat vajoamaan veden alle ja jotkut nousemaan esiin. Sen verran me voimme sanoa, että Tyynelle valtamerelle tulee ilmestymään uusi manner.

Pysäytystilan päättyessä te tulette heräämään täysin erilaiseen maailmaan. Monia ihmisiä on kadoksissa, jotkut kaupungit, maa-alueet ja valtiotkin ovat kadonneet tai muuttuneet hyvin erinäköisiksi. Lisäksi avaruusmuukalaiset tulevat kuljeskelemaan keskuudessanne avoimesti. Monet ihmiset tulevat olemaan todella ymmällään ja holhoojansa kadottaneet kotieläimet vaeltelevat ympäriinsä etsiskellen ruokaa ja vettä.

Jokaiselta työpaikalta tulee olemaan työntekijöitä kadoksissa, asuntoja on tyhjillään, tie-, rautatie- ja lentoliikenne ovat pysähdyksissä, sähkölinjat ja vesiputkistot saattavat olla epäkunnossa. Mutta kaiken tämän yksityiskohdat ja laajuus tulee selviämään vasta pysäytystilan jälkeen, sillä kukaan ei vielä tiedä sitä, kuinka tapahtumat tarkalleen ottaen etenevät tämän hetken ja pysäytystilan päättymisen välisenä aikana.

Syrjäisillä alueilla, joissa ei ole tapahtunut suuria geologisia mullistuksia, ihmisten on helpompi rakentaa uusi yhteiskunta, mutta tiheään rakennetuilla kaupunkialueilla se tulee olemaan huomattavasti vaikeampaa ja alueilla, joilla on tapahtunut suuria geologisia mullistuksia, se voi olla jopa mahdotonta.

Tietenkin avaruusveljet tulevat tarjoamaan apuaan auliisti ja uudet teknologiat helpottavat toimintaa, mutta teidän on syytä varautua siihen, että yhteiskunnassanne tulee tapahtumaan melkoista kuohuntaa. Omatoimiset ja kekseliäät ihmiset tulevat olemaan etulyöntiasemassa pysäytystilan jälkeisessä yhteiskunnassa.

Vain pientä osaa jäljelle jääneistä ihmisistä voidaan kutsua "valotyöntekijöiksi" ja me tiedämme keitä he ovat. On ihmisiä, jotka eivät tietoisella tasolla tiedä vielä tällä hetkellä lainkaan sitä, että heillä on edessään tehtävä. Joillakin heistä on taitoja, jotka ovat välttämättömiä pysäytystilan jälkeisen galaktisen yhteiskunnan rakentamisen kannalta, mutta kaikki he tulevat oivaltamaan tehtävänsä sopivalla hetkellä asianmukaisten hengellisten tahojen ottaessa heihin yhteyttä.

Jäljelle jääneet pysäytystilaa edeltäneet vallanpitäjät saattavat yrittää käynnistää paikallisia uudelleenrakennustoimenpiteitä, mutta monet niistä tulevat epäonnistumaan, koska ne eivät perustu henkisiin periaatteisiin.

Ihmisten täytyy sopeutua täysin uudenlaiseen elämäntapaan. Salliessanne neljännen ja viidennen ulottuvuuden korkeammat henkiset värähtelyt te tulette pysäytystilan jälkeen aloittamaan täysin uuden vaiheen ja kun vanha vaihe on päättynyt, niin älkää odottako sitä, että kaikki olisi valmiiksi järjestetty teitä varten. Tässä tulee mukaan yhteisöllinen luova tekijä. Teidän tulee luoda uusi paikallinen, alueellinen ja kansallinen yhteiskunta, jossa ei ole suurvaltoja ja kansainvälisiä ryhmittymiä, joiden toimintaa kansalaiset eivät voi valvoa. Jokaisen tulee voida saada äänensä kuuluviin ja näkökantansa huomioiduksi, vaikutti tällainen toimintamalli sitten vallanpitäjien mielestä miten hankalalta tahansa. Jos näin ei toimita, niin yhteiskunta tulee luhistumaan kuten kestämättömälle perustukselle rakennettu muuri.

Teidän ihmisten tulee laatia toimintasuunnitelma ja pitää huolta siitä, että sitä noudatetaan kirjaimellisesti.

Ajatelkaapa parin neliökilometrin laajuista esikaupunkialuetta, jossa on tuhansia asuntoja. Alueella on asunut tuhansia eri-ikäisiä, erirotuisia, taustaltaan erilaisia ja eri kieltä puhuvia ihmisiä. Kuinka todennäköistä on se, että tällä alueella olisi asunut edes yksi "valotyöntekijä"? Hyvin hyvin epätodennäköistä. Mitä näille ihmisille sitten tulee tapahtumaan?

No, avaruusveljet tulevat tarjoamaan apuaan yhdessä henkioppaittensa ja avustajiensa kanssa. Kuinka todennäköistä on, että tämän alueen ihmiset uskovat ja hyväksyvät sen, että avaruusmuukalaiset voisivat heitä auttaa? Tuskinpa he edes tietävät sitä, että heillä itselläänkin on omat henkioppaansa? Ei kovin hyvä lähtötilanne, vai mitä mieltä olette? Toisaalta, kun vallanpitäjät ja tiedotusvälineet ovat valehdelleet heille jo monen sukupolven ajan, niin miksi he nyt uskoisivat niitä, vaikka ne julkistaisivatkin virallisesti avaruusmuukalaisten olevan todellisia ja läsnä?

Juuri tässä piileekin mahdollinen valtava ongelma, sillä jos ihmiset eivät usko silmiään katsellessaan uutta todellisuuttaan, niin sitten onkin odotettavissa todella suuria ongelmia.

Pysäytystilan jälkeen ihmisiä täytyy opastaa etenemään oikeaan suuntaan. Koska kaikki julkiset laitokset kärsivät väkipulasta, niin ihmisten täytyy oppia luottamaan avaruusveljien tarjoamaan apuun. Sitä kautta alkaa muodostua uudenlainen yhteiskunta, joka tulee olemaan täysin nykyisestä poikkeava ja vailla lahjontaa ja ahneutta.

Osana uuden yhteiskunnan rakennustyötä täytyy myös siivota pysäytystilan aikana syntyneitä raunioita sekä purkaa suuri osa sellaisia nykyisen yhteiskunnan rakenteita, joita ei uusien teknologioiden myötä enää tarvita.

On hyvin todennäköistä, että kun on virallisesti julkistettu avaruusmuukalaisten läsnäolo ja se, kuinka pimeyden voimat ovat johtaneet teitä harhaan, niin ihmiset alkavat vaatia kostoa ja syyllisille rangaistuksia. Tämä on hyvin ymmärrettävää ja ihmisille tulee kertoa ja vakuutella, että nämä vaatimukset ovat hyödyttömiä. Me olemme kuitenkin varautuneet siihen, että saatamme joutua rauhoittamaan tällaista kuohuntaa ja suuntaamaan ihmisten mielenkiinnon kaikkiin niihin moninaisiin rakentaviin hankkeisiin, joita tulee olemaan runsaasti.

------------------

Viesti S333:lta (Davidilta) - 9.2.2010, kanavoinut Vince

Te elätte tällä hetkellä todellisuudessa, joka on harhakuva, mutta sinähän tiesitkin jo tämän. Teitä tietoisia on kuitenkin suhteellisen vähän, mikä on todella ikävää, sillä suuri osa ihmisistä tulee pian kokemaan todella suuren yllätyksen. Kuvitelkaapa mitä he ajattelevat, kun naapurustossa alkaa liikuskella avaruusmuukalaisia ja televisiouutiset kertovat heille, että monelta sukupolvelta toiselle periytynyt maailmankatsomus onkin keinotekoinen harhakuva.

Jotkut eivät pysty käsittämään tätä, toiset eivät pidä siitä ja jotkut kieltäytyvät uskomasta sitä. Tällaisia ihmisiä saattaa olla omassa perheessäsikin. Istuessaan nahkasohvalla siemaillen juomiaan, katsellen laajakuvateräväpiirtotelevisiotaan ja pohtien samalla materialistisia sijoituksiaan he eivät halua ajatellakaan sitä, että ehkäpä he ovat panostaneet elämässään vääriin asioihin. Eiväthän he ole kuitenkaan tehneet mitään väärää, vai kuinka?

Eivätkös kaikki himoinneet viimeisimpiä vimpaimia, ajelleet loistokkaalla autolla ja halunneet hankkia hienon lomahuvilan Ranskasta? No, eivät. Aina on ollut pieni joukko ihmisiä, jotka ovat kantaneet huolta Maapallon tilasta, omasta elinympäristöstään ja kanssaihmisistään. Kyse on vain siitä, että suurin osa ihmisistä on aina tehnyt sitä, mitä ovat nähneet toisten tekevän. He jopa liittyivät paikalliseen kirkkoon, koska sitä kautta heidän lapsensa pääsivät kirkon ylläpitämään kouluun, joka oli seudun paras ja arvostetuin koulu. Ettehän te voi heitä siitä syyttää?

Ette voi. Jokaisella on Luojan antama oikeus toteuttaa vapaata tahtoaan ja niinpä he ovat toteuttaneet sitä saadakseen itselleen parhaat edut, mutta näin tehdessään he ovat kadottaneet sen tärkeimmän päämäärän, että koko ihmiskunnan tulee edetä yhdessä. Tarkoitus ei ole se, että jokainen haalii itselleen parhaat edut ja sen jälkeen linnoittautuu asemiin pitääkseen nämä edut itsellään työntäen vähemmän onnekkaat ihmiset sivuun.

Tällainen itsekkyys ja ahneus ei ole ainoastaan äärimmäistä planeettanne voimavarojen haaskausta, vaan se on myös ilmeisen tyhmää. Ainoa kestävä tapa edetä on toimia yhteistyössä, eikä sellainen itsekäs eristäytyminen, joka on hyvin tyypillinen kolmannen ulottuvuuden toimintamalli, joka on täysin hyödytön niille, jotka aikovat nousta viidenteen ulottuvuuteen.

Saavuttaakseen edes viidenteen ulottuvuuteen vaadittavan yleisen minimivaatimuksen eli 51%:n epäitsekkyyden, tällaiset itsekkäät ihmiset tarvitsevat hyvin radikaalia uudelleenkoulutusta. Vaikka he tuon 51%:n epäitsekkyyden rajan saavuttaisivatkin ja he pääsisivät siirtymään viidenteen ulottuvuuteen, niin ilman tehokasta lisäkoulutusta he eivät voisi ymmärtää yhteisökeskeistä elämäntapaa ja osallistua täysipainoisesti siihen perustuvan yhteiskunnan toimintaan.

Jotta mahdollisimman moni ihminen saataisiin tähän muutokseen mukaan, niin tämän jakson päättyessä annettiin Jumalallinen Säädös niistä minimikriteereistä, jotka täyttävät ihmiset voidaan ottaa mukaan viidenteen ulottuvuuteen. Keskeinen kriteeri ei ole ehdottomasti ja yksiselitteisesti se, että ihminen on vähintään 51%:sesti epäitsekäs, vaan asiaa voidaan jonkin verran harkita tapauskohtaisesti. Näin ollen juuri ja juuri nämä kriteerit täyttävät ihmiset tarvitsevat paljon koulutusta, joka tulee pääosin tapahtumaan neljännessä ulottuvuudessa sinun Vince kaltaisten vapaaehtoisten valotyöntekijöiden toimesta. Tehtävää on paljon ja monet teistä tulevat käyttämään paljon aikaansa auttaessaan näitä ihmisiä. Kukaan ei ole "liian viisas" jättääkseen osallistumatta tähän tehtävään, joka on omalla tavallaan hyvin ylevä ja hyödyttää koko galaktista yhteisöä.

Pian koittaa päivä, jolloin ne ihmiset, jotka eivät vielä tiedä oman elämänsä tarkoitusta, saavat toimintaohjeet ja alkavat sitä kautta osallistua täysipainoisesti siihen mitä ihanimpaan tapahtumaan, jota kutsutaan ylösnousemukseksi. Sen myötä te alatte toimia Luojan tahdon mukaisesti.