Viesti S333:lta (Davidilta) - 10.2.2010 ja 9.2.2010, kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/by-vince/More-on-Stasis-from-S333.shtml , suomentanut Olli)

Viesti S333:lta (Davidilta) - 10.2.2010 ja 9.2.2010, kanavoinut Vince

HUOM! Lue ensin: http://www.tiedontalo.net/viestit/S333_09022010.htm

Pysäytystilan aikaisiin tapahtumiin liittyy monta kysymystä ja tarkastelen tässä nyt muutamaa niistä.

Mitä jossakin tietyssä kohdassa planeettaanne tulee todennäköisesti tapahtumaan? Kukaan ei tiedä sitä tarkalleen. Tulevatko jotkin Australian ja USA:n rannikkoalueet vajoamaan veden alle? Mahdollisesti, ehkä, tai sitten ei: kukaan ei tiedä varmuudella, mitä tapahtuu ennen kuin vasta sitten, kun pysäytystila on päättynyt.

Asia on juurikin näin; ehkä koko rannikkoalue vajoaa veteen tai ehkä vain osia siitä; tai ehkä jopa vain joitakin merkityksettömiä pienehköjä alueita. Monet ihmiset ovat ennustaneet, että tulee suuria luonnonmullistuksia eli että ihmiset voivat odottaa tulevan lisää Haitin maanjäristyksen kaltaisia mullistuksia.

Katsokaapa sitä, mitä joulun 2004 aikaan tapahtuneen tsunamikatastrofin myötä on tapahtunut. Monet alueet vaikuttivat kärsineen suuria tuhoja ja paljon ihmisiä kuoli, mutta elämä jatkuu ja ihmiset ovat tehneet paljon työtä ja rakentaneet yhteiskuntaansa uudelleen. Kaikki ei suinkaan ole tuhoutunut. Tietenkin paljon ihmisiä kuoli ja perheenjäseniään menettäneet eloonjääneet joutuivat suremaan ja kärsimään paljonkin, mutta useimmissa tapauksissa nämä kuolemat liittyivät kielteisen karman tasapainottamiseen. Sama pätee myös pysähdystilan aikaisiin tapahtumiin.

Jos meiltä kysytään, että "onko kaikilla selviytyneillä ihmisillä asunto pysäytystilan päättyessä", niin ilmeinen vastauksemme on, että joillakin on ja joillakin taas ei ole. Mutta, jos 70-80% ihmisistä on siirretty toisille kolmannen ulottuvuuden planeetoille, niin asuntoja on vapautunut niin paljon, että monet kotinsa menettäneet voivat helposti löytää uuden asunnon.

Kärsivällisyys, joustavuus ja hyvä tahto tulevat olemaan tarpeellisia ominaisuuksia ja jos löydät itsestäsi näitä ominaisuuksia, niin pystyt kyllä selviytymään vaikka minkälaisissa olosuhteissa. Toiset asukkaat, rakkaat ja perheenjäsenet, jotka ovat siirtyneet toisille kolmannen ulottuvuuden planeetoille, kohtaavat siellä omat työteliäät haasteensa ja yhteistyömahdollisuutensa, joista hankittujen kokemusten kautta he tulevat päätymään uudelleen myönteiseen kehitykseen johtavalle polulle.

Jotkut ihmiset, jotka olisivat valmiita ja kelvollisia siirtymään viidenteen ulottuvuuteen, eivät ehkä halua jättää rakkaitaan ja haluavat lähteä heidän kanssaan toiselle kolmannen ulottuvuuden planeetalle auttamaan heitä. Jos tämä päätös tehdään puhtaasti ja aidosti henkiseen kasvuun liittyvistä syistä, niin kyseessä on suurenmoinen epäitsekkyyttä osoittava teko, joka tulee taatusti edistämään heidän henkistä kasvuaan pitkällä tähtäimellä merkittävällä tavalla.

Vince, ennen kuin nukahdit eilen illalla, kysyit että mitä tapahtuu, jos joku aloittaa nyt jonkin projektin ja aikoo jatkaa sitä pysäytystilan päättymisen jälkeen. Tähän kysymykseen on helppo vastata. Jos henkilö tuntee syvällä sisimmässään, että hänen täytyy aloittaa tämä projekti, niin siinä tapauksessa täytyy tehdä niin. Mutta jos asiaan liittyy pienikin epäilyksen häivähdys ja henkilö on tutkiskellut asiaa sydämessään ja tuntee epävarmuutta, niin projekti on syytä aloittaa vasta pysäytystilan päättymisen jälkeen. Kunkin ihmisen asuinpaikalla tapahtuviin muutoksiin liittyy paljon epävarmuuksia ja saattaakin käydä niin, että ennen pysäytystilaa tehdyt projektiin liittyvät ponnistukset ovat menneet hukkaan, koska pysäytystilan jälkeinen todellisuus onkin täysin erilainen kuin sen ajateltiin olevan. Jotkut saattavat huomata uusien olosuhteiden ylittävän kaikki odotukset ja toiset saattavat huomata olevansa keskellä lähes ylitsepääsemättömiltä tuntuvia ongelmia. Niinpä, jos aiot aloittaa projektin ennen pysäytystilan käynnistymistä, niin tutkiskele asiaa sydämessäsi ja ota selvää, että onko reitti selvä ja jos ei ole, niin odottele kunnes sopiva hetki koittaa. Muista myös se, että odottaminen on toisinaan paras tapa palvella kokonaisuutta.

Entäpä sitten se, että monet rakkaat ihmiset siirtyvät toiselle planeetalle. Eikö se ole heille kauhistuttava tapahtuma? Ei ole. He siirtyvät uuteen ympäristöön eivätkä yleensä muista mitään aiemmista tapahtumista. Heidän uusi kolmannen ulottuvuuden todellisuutensa ei ole pimeyden voimien muovaama ja siten he eivät joudu ainakaan tämänhetkistä tilannetta huonompiin olosuhteisiin. Jotkut kokevat epämiellyttävän poistumisen karmansa takia, mutta nämäkään ihmiset eivät tule muistamaan siitä mitään ja voivat osallistua täysipainoisesti sellaisen aidon kolmannen ulottuvuuden yhteiskunnan luomiseen, joka on sellainen kuin sen on tarkoitettukin olevan eli vailla ahneutta ja lahjontaa. Näin ollen nämäkin ihmiset tulevat elämään paremmissa olosuhteissa kuin missä he nyt elävät. Älkää surko heidän vuokseen, sillä heillä on kaikki hyvin ja kun kohtaatte heidät joskus myöhemmin uudelleen, niin te kaikki voitte ilahduttaa toisianne kertomalla toisillenne uusista ihanista kokemuksistanne.

Olkaa ehdottomasti jalomielisiä ja ystävällisiä pimeyden voimien kätyreitä kohtaan, sillä ilman heidän ahneutensa ja lahjontansa kiihdyttävää vaikutusta nyt päättymässä olevan vaiheenne tapahtumien kulkuun te ette olisi edenneet kehityksessänne niin nopeasti kuin te olette nyt edenneet. Myös heissä on sisällään osa Luojaa ja niinpä, jos aiotte kostaa heille, niin vahingoitatte vain itseänne useammalla tavalla kuin voitte kuvitellakaan.

Entäpä sitten pysähdystilan jälkeisen maailman hallinnolliset rakenteet? No, tämänhetkiset vallanpitäjät eivät useinkaan ole todellisuudessa kansan valitsemia ja sama pätee myös pysäytystilan jälkeisessä maailmassa. Ylösnousemus on valtava henkinen hyppäys ja kuten olemme todenneet, niin avaruusveljet, enkelit ja henkioppaanne auttavat teitä kulkemaan muutosprosessin läpi. On selvää, että kolmannen ulottuvuuden aikaisen hallinnon jäseniä on läsnä myös pysäytystilan jälkeen ja he saattavat yrittää hallita teitä, vaikka heille on kerrottu, että se ei ole heidän tehtävänsä.

Joissakin tapauksissa me saatamme valtuuttaa heidät toimimaan akuuttien ongelmien ratkaisemiseksi, varsinkin jos heillä on käytössään tarvittavat taidot ja kyvyt. Mutta kuten kaikki muutkin, he voivat toimia pidemmällä tähtäimellä hallitsijoina vain, jos he täyttävät tietyt henkiset kriteerit ja kansa hyväksyy heidät hallitsijoikseen. On vienyt ihmiskunnan vuosina mitaten todella pitkän aikaa löytää ratkaisu pimeyden voimien saastuttamien maailmankaikkeuden osien ohjaamiseksi kulkemaan oikeaan suuntaan, ja niinpä Jumalallisen säädöksen ohjaamana me emme aio enää toistaa samaa prosessia, jossa ahneus ja lahjonta kukoistaa. Luottakaa meihin, että näin todellakin tulee olemaan!!!

Riisipellolla työskentelevällä kiinalaisella ja newyorkilaisella merkkihenkilöllä tulee olemaan samat oikeudet ja tämä tasavertaisuuden periaate ei löydy ainoastaan uuden todellisuutenne toimintaa ohjaavista säädöksistä vaan se on myös upotettu jokaisen viidennessä ulottuvuudessa elävän ihmisen uudistettuun DNA:han. Saatatte yllättyä siitä, että tämä pätee myös kolmanteen ulottuvuuteen. Ihmisillä tulee edelleen olemaan vapaa tahto, mutta Jumalallinen laki on upotettu DNA:han ja siten jokainen yksilö ohjataan automaattisesti takaisin oikealle polulle eikä epäoikeudenmukaisuus pääse itämään yhteiskunnassa.

Tarkastelkaamme nyt hieman teidän nykyistä yhteiskuntaanne. Se on kehittynyt tuhansien vuosien aikana. Mihinkä luulette sen sijoittuvan kehityskaaressa? Kyllä, aivan alkumetreille. Minkälaisista olosuhteista sitten itsenne löydättekin, niin se on teidän lähtökohtanne. Kokemuksesta tiedämme, että ihmiset ovat parhaimmillaan ratkoessaan haastavia ongelmia ja kun elämä on helppoa, niin ihmiset alkavat rappeutua. No, tällä kertaa tällaisen rappeutumisen mahdollisuus on poistettu!!

Viidenteen ulottuvuuteen tulee siirtymään myös osa aiemman yhteiskunnan rakenteita. Suuri osa niistä tulee olemaan käytössä jonkin aikaa, sillä ensin on ratkaistava muutamia todella suuria asioita. Ajan myötä teidän täytyy kuitenkin uudistaa myös rakennuskantanne.

Keskeisimmät haasteet tulevat liittymään uuden yhteiskunnan hallinnollisten rakenteiden toteuttamiseen. Hallinnon tulee toimia kansalaisten toiveiden mukaisesti. Jo tällä hetkellä tietyillä avainpaikoilla on sopivia henkilöitä ja lisää valitaan tarpeen mukaan. Ihmisille tullaan järjestämään laajamittaista koulutusta viidennen ulottuvuuden galaktisessa yhteiskunnassa elämiseen liittyen. Tulee viemään jonkin aikaa ennen kuin kaikki ovat samalla viivalla, mutta on keskeisen tärkeää, että tämä tilanne saavutetaan, sillä muussa tapauksessa yhteiskunta ei toimi kunnolla.

Useimmilla ihmisillä on taitoja, joita he eivät käytä leipätyössään. Kaikki nämä taidot ovat tarpeen uutta yhteiskuntaa luotaessa. Avaruusveljet opastavat teitä käyttämään uutta teknologiaa ja te tulette todella ihastumaan siihen! Tulette ihmettelemään sitä, että kuinka te oikein pystyittekään tulemaan toimeen nykyteknologiallanne.

On itse ajattelevia laitteita, valovuosia tuntemianne laitteita kehittyneempiä tietokoneita ja kehittyneitä kulkuvälineitä. Joka tehtävään löytyy oma laitteensa. Jos tuskailette nykyään säätäessänne herätysaikaa digitaaliseen herätyskelloon niin älkää olko huolissanne, sillä kaikki laitteet toimivat ajatusten avulla.

Niinpä, se on aivan kuin Joulupukin lahjasäkki. Tiedätte, että siellä on kaikkea kivaa ettekä millään malttaisi odottaa, mutta teidän on pakko odottaa. Teidän on pakko odottaa, sillä nykyistä todellisuuttanne hallitseva pimeyttä edustava salaliitto on niin ylimielinen. Heillä on hallinnassaan joitakin kehittyneempiä teknologioita kuin mitä teillä on käytössänne ja he luulevat tietävänsä kaiken, mutta oikeasti he eivät tiedä juuri mitään. Jos me paljastaisimme edes pienen osan teknologiastamme ja näyttäisimme, mitä sen avulla voidaan tehdä, tämä tieto antaisi pimeyttä edustavalle salaliitolle etulyöntiaseman, jota me emme halua sille antaa. Jo pelkkä jostakin asiasta puhuminen laittaa liikkeelle ajatusten vyöryn, jonka tulokset salaliittolaiset kaappaavat omaan varastoonsa. Ajatukset synnyttävät laitteita ja niinpä on parasta pitää illuminaatit pimennossa siitä, mitä teknologiaa meillä on ja miten sitä voidaan hyödyntää.

Haluaisin todella kertoa teille näistä laitteista ja jos me voisimme näyttää teille näiden laitteiden teknisiä dokumentteja, niin te olisitte todella haltioissanne. Nämä dokumentit vakuuttaisivat myös tyypilliset internetin keskustelupalstojen skeptikot, jotka sanovat aina, että "esitä valokuva tai piirustukset, ilman niitä laite on pelkkää mielikuvitusta!". Mutta me emme halua antaa illuminaattien tutkia näitä suurenmoisia laitteita ja selvittää niiden toimintaperiaatteet ja rakentaa itse omat sovellutuksensa. Niinpä ikävä kyllä, teidän täytyy vielä vain odottaa.

On myös muita vastaavan kaltaisia asioita ja siksipä jotkut kanavoidut viestit muuttuvat hyvin sekaviksi, kun päästään asian ytimeen. Tieto on valtaa ja jos tuo tieto päätyy vääriin käsiin, niin saattaa helposti käydä niin, että omat koirat purevat. Näin on käynyt useasti aiemmin ja siksipä me pidämme tällä kertaa kaiken tarkemman tiedon itsellämme.

Ajatelkaapa mitä kaikkia rakenteita ja palveluita te tarvitsette voidaksenne elää mukavasti: vedenjakeluverkosto, kaasunjakeluverkosto, sähkönjakeluverkosto, puhelinverkosto, televisiolähetykset, radiolähetykset, viemäriverkosto, kadunpuhdistuspalvelut, jne. No, jos nämä verkostot rikkoutuvat geologisten mullistusten vaikutuksesta, niin niiden korjaaminen tulee olemaan vaikeaa.

Jos väestöstä poistuu 70-80%, niin todennäköisesti tähän joukkoon lukeutuu myös paljon henkilöitä, joiden tehtävänä on pitää yllä näitä verkostoja. Kuinka siis te voitte saada veden kuljetettua lähteeltä kuluttajille? No, ensinnäkin meillä on pieniä laitteita, jotka keräävät kosteutta ilmasta ja puhdistavat sen juomakelpoiseksi vedeksi. Kuivan ilman alueilla voidaan ensin kerätä makeaa vettä tai merivettä ja kosteuttaa sillä ilmaa ja lähettää tämä kostutettu ilma toiseen paikkaan, jossa siinä oleva kosteus voidaan kerätä talteen. Kun ymmärrätte tämän teknologian toimintaperiaatteen, niin voitte kerätä suuren määrän vettä mistä tahansa merestä ja siirtää sen puhtaaksi juomavedeksi vaikkapa suuren mantereen keskellä sijaitsevaan erämaahan. Mitään putkistoja ei tarvita eikä energiaakaan kulu paljoa ja sekin saadaan kaikki otettua ympäristöstä. Tarvittava laitteistokin on edullinen rakentaa ja uusia tarvittaessa. Tällä tavoin ruokaa voidaan viljellä lähes missä tahansa maailman kolkassa, kunhan vain lämpötila on sen verran korkea, että vesi ei jäädy.

Kuten huomaatte, niin pankkiirit, öljy- ja hiilipohatat sekä heidän isäntänsä ovat olleet hyvin tyhmiä pyrkiessään rikastumaan ja haalimaan itselleen arvometalleja ja rahaa. Siinä he ovatkin onnistuneet ja nyt he voivat kieriskellä rahassa. Ja kuten kaikki rahallinen omaisuus, niin tämäkin on riivitty erilaisin keinoin yhteiskunnan muilta jäseniltä. He ajattelivat, että materiaalinen rikkaus on todellista rikkautta, mutta se on vain paperia ja metallia. Siirtyessänne viidenteen ulottuvuuteen te tulette huomaamaan, että todellinen rikkaus syntyy kunnioituksesta, ilosta, rakkaudesta ja henkisyydestä. Raha on vain vaihdon väline, jota jokainen saa tarpeen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän ei tarvitse viedä kauppaan tavaraa vaihtaaksenne sitä toiseen tavaraan, vaan te viette kauppaan rahaa kuten nykyäänkin, mutta jos joku haluaa haalia itselleen rahaa, niin häntä ei pidetä millään lailla ihailtavana ihmisenä vaan sellaisena typeryksenä kuin hän oikeasti on!!!

Jos joku keksii tuotteen tai laitteen, joka hyödyttää koko yhteisöä, keksintö kehitetään yhteistyössä käyttövalmiiksi eikä sitä pidetä salassa siten, että jotkut harvat voisivat tehdä sillä rahaa. Keksijän saama todellinen rikkaus on keksinnöstä saatu maine ja kunnia.

Olen kertonut teille kaiken tämän siitä syystä, että me haluamme teidän tietävän, että elämä jatkuu pysäytystilan jälkeenkin. Ei kuitenkaan samanlaisena kuin nyt vaan erilaisena ja monien uusien teknologioiden avustamana. Jokaiseen ongelmaan löytyy ratkaisu, mutta me emme käsittele niitä nyt tämän tarkemmin, kuten tuossa aiemmin mainitsin. Joka tapauksessa tuo edellä mainitsemani vedenjakelulaite on hyvä esimerkki siitä, kuinka meidän teknologiaamme voidaan käyttää apuna näiden ongelmien ratkaisemisessa. Ongelmat eivät kuitenkaan ole loppujen lopuksi kovin suuria.

Myöskään ruoka ei ole ongelma, joten kun luette ja kuulette masentavia kommentteja ja ennusteita siitä, kuinka kamala tulevaisuus tulee olemaan, niin muistakaa, että me voimme tarjota apua ongelmien ratkaisemiseen. Te tulette siirtymään uuteen ja aidosti innostavaan ympäristöön, jossa on kokonainen mahdollisuuksien maailma avoinna kaikille niille, jotka täyttävät sisäänpääsyn kriteerit.

HUOM! Lue myös: http://www.tiedontalo.net/viestit/S333_09022010.htm ja http://www.tiedontalo.net/viestit/S333_07022010.htm