S333: Paine kasvaa (13.4.2010), kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/vince/Pressures-Are-Building.shtml, suomentanut Olli)

Tervehdys Rakkaat Ystävät,

Teidän planeetallanne tapahtuu paljon maanjäristyksiä, pieniä ja suuria. Maanjäristysten esiintymistä voi seurata muutamilta internet-sivustoilta, mutta jotkut järistykset raportoidaan lievemmiksi kuin ne oikeasti ovat ja useimmat sivustot jättävät jotkut järistykset kokonaan pois tilastoistaan.

Tämä ei ole kritiikkiä, vaan toteamus siitä, miten asia on, mutta tiedotusvälineillänne on tapana harrastaa "uutistenhallintaa", jotta ihmiset eivät järkyttyisi liikaa. Pimeyden edustajat ovat huolissaan siitä, mitä tapahtuisi, jos ihmiset eivät jatkaisi tavanomaista työskentelyään ja jos heidät evakuoitaisiin turvallisemmille seuduille. Tämä aiheuttaisi pimeyden edustajille suurta päänsärkyä. Me ymmärrämme kyllä tämän ottaen huomioon sen, että pimeyden edustajat pitävät muita ihmisiä orjinaan, mutta näin toimien pimeyden edustajat ainoastaan siirtävät väistämättömiä tapahtumia hieman myöhemmäksi.

Monet telepaattiset ihmiset ovat ennustaneet, että eri puolilla maailmanne tulee piakkoin esiintymään suurta järkytystä ja syvää kunnioitusta aiheuttavia tapahtumia. Näin tulee todellakin tapahtumaan. Tällä hetkellä paine Maapallon kuoren alla kasvaa koko ajan hitaasti ja tämä paine saa aikaan maanjäristyksiä, joista monet ovat vielä melko lieviä. Joillakin alueilla tapahtuu maanjäristyksiä viikoittain ja tätä ilmiötä pidetään hyvin tavanomaisena ja melko harmittomana.

Joillakin alueilla, jossa on äskettäin tapahtunut voimakas maanjäristys, on esiintynyt myös runsaasti pienempiä maanjäristyksiä, mikä sinänsä ei ole aiheuttanut paljoakaan ongelmia. Mutta todellisuudessa nämä alueet tutisevat kuin hyytelö ja ne ovat muuttuneet paljon epävakaammiksi kuin mitä asiantuntijat antavat ymmärtää. Maanjäristysten ja tulivuorenpurkausten kaltaisten geofyysisten tapahtumien oletetaan usein tapahtuvan säännöllisesti satojen tai ainakin kymmenien vuosien välein eikä tällaisia ilmiöitä pidetä millään lailla poikkeuksellisina.

Mutta nyt on käynnissä jotakin sellaista, mitä ei ole ihmiskunnan nykyhistorian aikana koskaan aiemmin koettu. Maailmankaikkeuden Ylläpidon tasolla tehtyjen päätösten mukaisesti teidän planeettanne täytyy muotoilla uudelleen ja puhdistaa saasteista, joten tulee tapahtumaan koko planeetan kattavia suuria muutoksia mantereihin ja meriin. Paine kasvaa kaikkialla eikä tätä kehitystä voida pysäyttää. Ainoa ratkaisu on planetaarisen muutoksen toteuttaminen, sillä Hengellinen Hierarkia on päättänyt asian olevan näin.

Pian tulee tapahtumaan geofyysisiä tapahtumia ja poikkeuksellisia sääilmiöitä, joita ei enää voida pimittää "uutistenhallinnan" avulla, sillä te voitte itse omin silmin todeta näiden tapahtumien vaikutukset. Maanpinta tärisee, monet rakennukset vaurioituvat, tulee paikallisia erittäin poikkeuksellisia sääolosuhteita, tulivuorenpurkauksia ja tsunameita. Monet nämä ilmiöt kokeneet ihmiset tulevat kertomaan kokemuksistaan internetissä. Te tulette epäilemättä huomaamaan, että nämä suurta järkytystä ja syvää kunnioitusta aiheuttavat tapahtumat ovat juuri niitä, joista me olemme kertoneet teille näissä viesteissämme jo jonkin aikaa.

Sitten käynnistyy pysäytystila ettekä te ole enää tietoisessa tilassa, kun mullistusten seuraavat vaiheet tapahtuvat, koska pysäytystila tarkoittaa elintoimintojenne hetkellistä pysäyttämistä. Ne teistä, jotka jäävät Maapallolle, tulevat heräämään hyvin erilaiseen todellisuuteen kuin millainen tämä nykyinen todellisuutenne on. Suuri osa alueista tulee näyttämään entiseltä sotatantereelta vaurioituneine rakennuksineen. Yhteiskunnan perusrakenteet ovat murentuneet eikä monia ravintokasveja voida viljellä. Seuraa armon aika, jolloin teille annetaan ravintoa ja teitä autetaan järjestämään itsellenne juomavettä, ruokaa ja asuntoja tulevaisuutta varten, mutta sen jälkeen teidän täytyy itse rakentaa uusi nykyistä parempi yhteiskunta.

Tämän saavuttamiseksi tarvitaan pioneerihenkeä ja käytännöllistä moniosaamista, jossa jokaisen osaaminen ja taidot hyödyttävät koko yhteisöä, jotta se säilyy elinkelpoisena ja kukoistaa. Te ette voi toimia itsekkäästi ja te voitte onnistua ainoastaan toimimalla yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Tämä tulevaisuudennäkymä on samaan aikaan sekä pelottava että jännittävä, sillä te tulette oppimaan paljon yhteistyöstä, yhteishengestä, rakkaudesta ja lahjakkuuksien hyödyntämisestä, sillä ainoastaan tällä tavoin te voitte selviytyä ja luoda uuden yhteiskunnan. Itsekkyys, ahneus ja lahjonta tulevat olemaan menneisyyteen kuuluvia asioita, sillä jos ja kun niitä esiintyy, niin ne eivät pysty kukoistamaan maailmassa, joka on täynnä valon energiaa ja josta on poistettu kaikki pimeys ja saasteet.

Kokiessanne pysäytystilaa edeltävän ajan suurta järkytystä ja syvää kunnioitusta aiheuttavat tapahtumat, yrittäkää pysyä tyyninä ja rauhallisina tietäen, että Jumala ja Hänen suuri työryhmänsä on luomassa uutta ja aiempaa parempaa maailmaa teitä varten. Käyttäkää tämä aika viisaasti ja selvittäkää itsellenne, millaisia taitoja teillä todella on ja kuinka te voitte hyödyntää niitä koko yhteisön kannalta parhaalla mahdollisella uusissa olosuhteissanne.

Että näin ...