S333: Muuttuvat ajat (17.3.2010), kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/vince/Changing-Times.shtml, suomentanut Olli)

Tervehdys Rakkaat Ystävät,

Teidän planeetallenne lähetetään nyt energioita, jotka vaikuttavat hyvin syvällisellä tavalla kaikkeen elolliseen ja kaikkeen muuhunkin. Näiden energioiden vaikutuksesta jotkut ihmiset tuntevat vointinsa ajoittain huonoksi ja jotkut kokevat jonkinlaista hyvänolontunnetta, mutta erityisesti on syytä tarkkailla sitä, kuinka pimeyden edustajat reagoivat näihin energioihin.

Yksi helpoimmista tavoista tehdä tämä on katsella suoria televisio-ohjelmia, joissa pimeyden edustajia on joko juontajina tai vakiovierailijoina. Usein on helposti nähtävissä se, kuinka ihmisen kasvot ovatkin vääristyneet eri näköisiksi kuin ne olivat vielä muutama viikko sitten. Joskus kasvoilla näkyy ylimääräisiä ryppyjä tai merkkejä nopeasta ikääntymisestä. Lisäksi on syytä tarkkailla sitä, kuinka aiemmin niin sujuvasanaisen henkilön onkin nyt vaikea löytää sopivia sanoja. Voitte tavata tällaisia ihmisiä myös työpaikoillanne, ostoskeskuksissa ja missä muualla tahansa, kunhan vain tarkkailette tilannetta, sillä pimeyden lonkerot ovat levittäytyneet joka paikkaan.

Nämä ovat pimeyden voimien hallitseman todellisuuden julkisivun murtumisen ensimmäisiä merkkejä, joita on tulossa paljon lisää. Mutta nyt tässä vaiheessa te voitte keskittyä tarkkailemaan näitä merkkejä tietäen, että se prosessi, jonka myötä Maapallolta poistetaan negatiivinen energia, on nyt saamassa vauhtia. On riemun aika, mutta on myös syytä kohdistaa ajatuksia niille ihmisille, jotka joutuvat väistämättä niiden tulossa olevien Maapallon muutosten armoille, joiden myötä esiintyvät poikkeukselliset sääilmiöt ja geofyysiset tapahtumat kertovat ihmisille selkeästi sen, että elämä Maapallolla on muuttumassa eivätkä asiat tule enää koskaan olemaan kuten ennen.

Enimmäkseen kyseessä on hyvä asia, sillä teille on valehdeltu ja teiltä on huijattu varallisuuttanne monien satojen vuosien ajan eikä se, mikä teidän mielestänne nyt on "tavallista" elämää ei ole ollenkaan sellaista, millaista elämänne on tarkoitettu olevan. Pian tulee mahdollisuus alkaa uudelleen alusta ja rakentaa uusi yhteiskunta, jossa jokainen voi vaikuttaa asioihin toisin kuin nykyisissä niin kutsutuissa "demokratioissanne", joissa tavalliset kansalaiset jätetään huomiotta paitsi, että heitä myrkytetään tai petkutetaan.

Lähitulevaisuudessa, kun koittaa sopiva hetki, teidän televisiokanavanne tulevat lähettämään ohjelmia, joissa kerrotaan maailmanne Suuresta Valheesta, missä lähes kaikki asiat ovatkin todellisuudessa jotakin muuta kuin mitä te oletatte niiden olevan. Te tulette sekä järkyttymään että hämmästymään nähdessänne sen, mitä tutut ihmiset ovat teille tehneet. Te tulette näkemään monenlaista turmeltunutta käytöstä, resurssienne varastamista ja huijaamista sekä hallinnollisia väärinkäytöksiä kuten vaalitulosten vääristelyä.

Te ette tule olemaan kovinkaan tyytyväisiä saadessanne tietää sen, kuinka ruokaanne on myrkytetty ja kuinka elinympäristöönne on levitetty myrkkyjä, jotta teistä tulisi heikompia. Suunnitelmissa on lisää uusia juonia ja uusia veroja, joiden avulla teitä voitaisiin köyhdyttää vielä lisää ja kun te lahjoitatte rahaa television katastrofikeräykseen, niin kuinka suuri osa rahoista päätyykään katastrofin uhreille ja kuinka paljon keräyksen järjestäjille? No, arvatkaapa, 10%, vai 50%? En kerro teille vielä nyt, sillä monet teistä eivät kuitenkaan uskoisi sitä mitä sanoisin. Mutta ehdotan, että kirjoitatte oman veikkauksenne paperille ja laitatte sen talteen, jotta voitte ottaa sen uudelleen esiin sitten, kun näistä huijauksista kertovia televisio-ohjelmia esitetään ja todelliset luvut paljastetaan. Saatatte yllättyä.

Me tarkoitamme Totuudella sitä, mitä oikeasti on tapahtunut, eikä niitä valheita, joita tiedotusvälineenne teille normaalisti kertovat. Kun Hengellisen Hierarkian toimittamat esitykset televisioidaan, niin te tulette olemaan enemmän kuin yllättyneitä, mutta älkää luottako pelkästään minun sanaani, vaan odottakaa ja katsokaa itse.

Te tulette näkemään monien kansainvälisesti arvostettujen sekä kansallisesti merkittävien ihmisten tekemät inhottavat, turmeltuneet ja vilpilliset asiat, sillä pimeyden voimien korruptoitunut järjestelmä ulottuu Maapallon joka kolkkaan. Sitten teidän ei tarvitse uskoa siihen, mitä minä kerron, vaan te voitte katsella itse, mitä teille kerrotaan ja tehdä omat päätelmänne siitä, että onko se teidän mielestänne Pahuutta.

Tähän ei mene enää kauaa aikaa ja me haluamme teidän tietävän sen, mitä teille on tehty ja miksi Maapallolta täytyy poistaa kaikki tämän Pimeyden ja Pahuuden kulttuurin häivätkin ennen kuin Maapallo palautetaan alkuperäisen tarkoituksen mukaiseen turmeltumattomaan tilaansa. Tulossa olevat poikkeukselliset sääilmiöt ja geofyysiset tapahtumat ovat osa tätä prosessia ja jotkut ihmiset saattavat pitää niitä järkyttävinä, mutta ne ovat välttämättömiä, jotta Maapallon puhdistusprosessi voidaan saattaa päätökseen.

Että näin ...