S333: Armeijan hankinnat ja teidän veroeuronne (24.2.2010), kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/vince/S333-The-Military-Your-Tax-Dollars-Pounds-Euros.shtml , suomentanut Olli)

Oletteko koskaan kuulleet armeijan hankinnoista, jotka maksavat enemmän kuin niitä varten oli alun perin varattu rahaa? Jotkut hankinnat ylittävät alkuperäiset kustannukset jopa kolmin- tai nelinkertaisesti tai vieläkin enemmän. Sitten joku vaisu hallituksen edustaja kommentoi asiaa televisiossa vain koska hänen on PAKKO tehdä niin ja hän selittää korkeiden kustannusten johtuvan vaikkapa teknisistä ongelmista. No, uusia järjestelmiä kehitettäessä kokonaiskustannusten arviointi on hankalaa ja näin ollen saattaa olla aivan ymmärrettävääkin, että lopulliset kustannukset kohoavat jonkin verran arvioitua suuremmiksi.

Mutta antakaapa minun selittää, mitä meidän näkökulmastamme katsoen todella tapahtuu. Veronmaksajina te olette rahan lähteitä ja teillä odotetaan olevan paljon maksukykyä. Useimmissa maailman teollistuneissa valtioissa armeija, teollisuus ja poliitikot muodostavat oman pienen piirinsä. Niinpä armeijan edustajat päättävät haluavansa jonkin uuden järjestelmän ja kertovat tästä poliitikoille, jotka pyytävät sitten tarjoukset teollisuuden edustajilta.

Saatatte ajatella, että tuohan on aivan hyvä käytäntö. Mutta se on vain pintakiiltoa! Kahta samanlaista tapausta ei ole, mutta hyvin useasti armeija tietää jo etukäteen, kenen toimittajan järjestelmän se haluaa ostaa, joten järjestelmän toimittaja on jo etukäteen päätetty. Armeija tietää myös, mitä järjestelmällä tulee voida tehdä, joten järjestelmältä vaadittavat ominaisuudetkin on jo ennalta päätetty. Jotkut poliitikot saattavat tietää järjestelmälle asetetuista vaatimuksista jonkin verran, sillä heille on kerrottu vain tarpeelliset tiedot. Kaikki osapuolet tietävät, että kauppa on jo ennalta sovittu ja siksipä kun valittu yritys tekee (yllätys yllätys) edullisimman tarjouksen, niin poliitikot valitsevat sen tarjouskilpailun voittajaksi.

Jotkut näistä sopimuksista pitkittyvät vuosia yli alun perin sovitun ajan, joten se ei ole yllätys, kun tiedotusvälineet kertovat jonkun ohjushankinnan tulevan lopulta maksamaan kahdeksan kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin sovittu hinta oli. Tässä vaiheessa poliitikot ovat omillaan ja joutuvat valehtelemaan tiedotusvälineille, sillä kaikki osapuolet tiesivät, ettei projektia mitenkään voitaisi toteuttaa tarjouksen mukaisella hinnalla. Mutta ennen kaikkea he tiesivät sen, että maksoi hankinta sitten lopulta kuinka paljon tahansa, niin TE veronmaksajat tulette sen joka tapauksessa maksamaan.

Miksi teidän maassanne on paljon köyhemmistä maista tulleita siirtolaisia? Ehkäpä siksi, että heillä olisi mahdollisuus ansaita rahaa? Siis silläkö kustannuksella, että maanne omista kansalaisista on sitten suuri osa työttöminä? No, olisiko näin sitten siksi, että yhteisönne olisi monikulttuurisempi? Tuskinpa vain. No entäpä siksi, että saatavilla olisi halpaa työvoimaa?

No, halpa työvoima on sen tärkeimmän syyn sivutuote, että mitä enemmän on väestöä, sitä enemmän saadaan verotuloja. Myös niiden, jotka eivät jostakin syystä maksa tuloveroa, täytyy elääkseen ostaa kaikenlaisia hyödykkeitä, joiden hintoihin sisältyy useimmiten jonkinlaista veroa. Veroa, veroa, veroa - sitä kerätään joka käänteessä ja pimeyttä edustava eliitti lypsää itselleen kaiken mahdollisen tuoton.

Eri puolilla maailmaa tapahtuvien sotilasoperaatioiden myötä viattomia siviileitä tappavat aseet on kustannettu teidän rahoillanne. Lisäksi jokainen hankintaketjun jäsen on napannut itselleen oman osuutensa joko suorasti tai välillisesti. Kun Talibanit on lopullisesti tuhottu, niin Afganistanin huumeviljelmät ovat kokonaan länsimaiden omistuksessa ja lopputuotteet päätyvät teidän kaduillenne. Kun Talibanit on poistettu kuviosta, niin tuotantomäärät ja voitot lisääntyvät ja teidän yhteisönne kärsii huumeiden käytön lisääntyessä.

Pimeyden edustajat piittaavat ainoastaan siitä, kuinka paljon he voivat lypsää teiltä rahaa ja kuinka paljon he pystyvät polkemaan teitä lokaan juostessaan pankkiensa tilillepanotiskille.

Että näin ...