S333: Aikapula (27.3.2010), kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/vince/Time-Poverty-2.shtml, suomentanut Olli)

Tervehdys Rakkaat Ystävät,

Aikaa ei todellisuudessa ole olemassa sellaisena kuin te mittaatte sitä planeettanne pyörimisen aiheuttamana taivaallanne näkyvän Auringon liikkeenä, mutta tämä teidän yllenne asetettu lineaarisen ajan matriisi toimii tehokkaana "vankilana" niin kutsumissanne kehittyneissä maissa.

Kun älykkäillä henkilöillä on ideoita, joiden avulla voitaisiin parantaa ihmisten elämän laatua, niin pimeyttä edustava eliitti huolestuu siitä, että nämä ideat ja keksinnöt saattavat romuttaa heidän laatimansa öljyn käyttöön perustuvan juonen, jossa kaikki kehittyneet yhteiskunnat tarvitsevat toimiakseen aina vain enemmän öljyä, minkä myötä eliitin kirstuun kolahtaa yhä enemmän tuottoa, maksuja, korkotuloja ja verotuloja. Pimeyden edustajat ovat jo satojen vuosien ajan pitäneet salassa monia tärkeitä teknologioita, jotka olisivat tuoneet teille edullisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen, sähkön tuottamiseen, lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen sekä lukemattoman moniin muihin tarpeisiin.

Näin ollen näiden uusien keksintöjen ja ideoiden salassa pitämisen varmistamiseksi ihmisille on muun muassa maksettu lahjuksia, heitä on vammautettu, murhattu, ajettu taloudelliseen ahdinkoon, petkutettu ja salamurhattu, jotta heidän työnsä tulokset eivät koskaan näkisi päivänvaloa. Öljyn ja maakaasun vuoksi on käyty monia sotia, vaikka kehittyneempien energiateknologioiden käytön myötä öljyä ei tarvittaisi ollenkaan eikä näitä teknologioita ole olemassa ainoastaan muutamia vaan tuhansia erilaisia. Näiden teknologioiden käyttö olisi muuttanut teidän elämäänne paljon sekä alentanut elämisenne kustannuksia merkittävästi ja jotkut näistä laitteista ovat nykyiseen tekniikan tasoonne nähden todella kehittyneitä.

Tarkastelkaamme esimerkkinä sähkön tuottamista ydinvoimalassa, jossa reaktorin tuottama lämpö käyttää turbiinia, joka pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä. Toisesta näkökulmasta katsottuna tällainen laitteisto on ydinkäyttöinen höyrykone ja höyrykonehan on 1800-luvun teknologiaa eikä siis mitään 2000-luvun teknologiaa. Me haluamme, että te ette olisi enää riippuvaisia vaarallisesta ja saastuttavasta teknologiasta, sillä kehittyneemmät teknologiat perustuvat yksinkertaisiin ideoihin ja ovat riippumattomia niistä nykyisistä menetelmistä, joiden vankina pimeyden edustajat haluavat teidät pitää.

Koska kaikki öljyntuotantoon liittyvä toiminta synnyttää saasteita samoin kuin teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden jalostaminen öljystä sekä bensiinin, dieselöljyn ja kerosiinin polttaminenkin, niin teidän planeettanne Maa on pahasti saastunut ja te joudutte hengittämään saastunutta ilmaa. Jopa erämaa-alueillakin on näitä saasteita niin pieninä hiukkasina, että niitä on lähes mahdotonta havaita, mutta saasteita on siis sielläkin eikä planeettanne pinnalla ole yhtään ainoaa neliömetriä, jolla ei olisi ihmisen aiheuttamia saasteita.

Toinen keskeinen asia on se aika, joka teidän odotetaan tekevän työtä, jotta tulisitte juuri ja juuri toimeen tässä saastuneessa todellisuudessanne, ja koska maailman talous perustuu öljyyn, niin elinkustannuksenne ovat kohtuuttomat. Lisäksi teitä köyhdytetään erilaisilla veroilla, joista osa on itse asiassa laittomia ja monet kohtuuttoman korkeita, vain siksi, että pimeyttä edustava eliitti voisi jatkaa elämistään totuttuun tapaansa.

Mutta suurin köyhyys useimmille teistä on aikapula. Aika on vähissä sekä Mumbaissa 12-tuntista päivää työskentelevällä seitsenvuotiaalla lapsella että autotehtaan tuotantolinjan asettamassa tahdissa työskentelevällä amerikkalaisella. Tiedättekö mitä? Teidän täytyy nykyään jopa puhua nopeammin kuin 20 vuotta sitten, jotta pysyisitte mukana tahdissa.

Useimmat teistä ovat niin syvällä tässä oravanpyörässä, että teillä ei ole edes aikaa pysähtyä, ottaa askel taaksepäin ja arvioida elämäänne. Jos te tekisitte näin, niin te huomaisitte, että pimeyttä edustava eliitti imee teistä kaiken henkisen energianne jättäen jäljelle vain tyhjän kuoren, jonka toimintakyky riittää siihen, että he voivat sen avulla ansaita itselleen lisää rahaa. Siis ansaita HEILLE lisää rahaa?

Kyllä, hyvät ystäväni, juuri se on teidän osanne. Teidän tärkein tehtävänne ei ole ansaita rahaa itsellenne, vaan pankkiireille ja vallanpitäjille, ja teidän omat tarpeenne tulevat vasta sen jälkeen. Nähkääs kun useimpien niin kutsuttujen "länsimaiden" taloudet ovat laajamittaisen varkauden johdosta käytännössä vararikossa ja ainoa keino, jolla pimeyden edustajat voivat pitää ne toiminnassa on ottaa käyttöön aina vain uusia veroja, juonia ja huijauksia, joiden avulla he voivat varastaa teiltä varallisuuttanne. Heidän täytyy haalia aina vain enemmän rahaa ja aina kun he lainaavat tai painavat lisää rahaa, niin velan määrä kasvaa ja TE joudutte maksamaan kaiken tämän.

Tulee aika, jolloin nämä loiset laitetaan roskakoriin ja te voitte aloittaa uudelleen alusta ja rakentaa uuden rehellisyyteen perustuvan yhteiskunnan. Se tulee olemaan ensi alkuun raskasta työtä, mutta kuitenkin hyvin palkitsevaa ja ajan myötä te tulette huomaamaan, että olette lopultakin vapautuneet pimeyden asettamista rahoituksellisista kahleista ja teillä on aikaa ajatella ja keskittyä rahan hankkimisen sijasta muuhun toimintaan, kuten Jumalan suuren suunnitelman mukaisesti Maapallolla elävillä tuleekin olla.

Että näin ...