S333: Tee työtä niin kauan kuin elät (26.2.2010), kanavoinut Vince

(http://abundanthope.net/pages/vince/Work-Until-You-Die.shtml, suomentanut Olli)

Rakkaat Ystävät, te tiedätte nyt, että pimeyttä edustava eliitti hallitsee teidän nykyistä todellisuuttanne ja on tehnyt useimmista teistä taloudellisia orjiaan. He omistavat suurimman osan rahasta ja arvopapereista, säätelevät lähes kaikkien tiedotusvälineiden toimintaa ja asettavat avaintehtäviin huolellisesti valitsemiaan uskollisia kannattajiaan, joista osasta tulee poliitikkoja, jotka te sitten valitsette vaaleissa edustajiksenne ja loput toimivat valtiollisissa ja kaupallisissa organisaatioissa varmistamassa sen, että te toimitte heidän tahtonsa mukaisesti.

Mutta, kun saavutatte eläkeiän, niin sitten teillä on hyvä eläke ja vihdoinkin aikaa tehdä mitä haluatte. No, tuo on jo vähän mennyttä aikaa, sillä suurin osa teistä ei tule saamaan asianmukaista eläkettä, koska pimeyttä edustava eliitti on puuttunut tähänkin asiaan.

Ei tarvita suurtakaan keplottelua rahoitusmarkkinoilla siihen, että saadaan aikaan toisiaan seuraavia kriisejä siten, että eläkevarannot menettävät arvonsa. Inflaatio riistäytyy käsistä ja tuleva eläkesumma ei riitä enää mihinkään. Myös osakkeiden arvon lasku on helppo järjestää, joten osakkeisiin sijoitetut eläkevarannotkin hupenevat.

Jotkut kansaneläkejärjestelmät ovat kyllä edelleen kelpoisia, koska ne rahoitetaan yhteisistä varoista eli veronmaksajien (siis Teidän!) varoillanne, joten teidän ei tarvitse tyytyä pelkästään siihen, että tuleva eläkkeenne on ennakoitua pienempi, vaan te joudutte myös maksamaan valtion virkamiesten eläkkeet. Näin ollen monet teistä joutuvat todennäköisesti tekemään työtä vielä eläkeiän täyttymisen jälkeenkin, jotta tuo kaikki saadaan maksetuksi. Näin siis, JOS satutte löytämään työpaikan, joita on yhä vaikeampi löytää, koska suuren osan työstä tekevät maahanmuuttajat, joista monet eivät edes puhu oman maanne virallista kieltä.

Näin ollen monelle teistä tulevaisuus näyttää aika synkältä ettekä te voi äänestämällä vaikuttaa asioihin, sillä pimeyttä edustava eliitti sanelee aina lopulta sen, miten toimitaan. Eliitti katselee ja suunnittelee asioita pitkällä jopa vuosisatojen mittaisella tähtäimellä, joten kun te yritätte tulla toimeen ja saada hankittua perheellenne ruokaa, vaatteita ja asunnon, niin eliitti suunnittelee jo uusia keinoja teidän orjuuttamiseksenne. Älkää erehtykö siitä, että te olette orjia ja jopa monet menestyviltä näyttävät liikemiehet ja -naisetkin ovat ansassa, josta he haluaisivat ulos ja jotkut tekevät jopa itsemurhan tällaisissa painostavissa tilanteissa.

Mikä siis on tämän viestin sanoma?

Minä yritän auttaa teitä katsomaan omaa, perheenne ja yhteiskuntanne tilannetta objektiivisesti ja näkemään sen sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin teille on uskoteltu sen olevan.

Pimeyttä edustava eliitti on nyt menettämässä otteensa, koska he ovat PAHOJA. Maapallolle lähetetään uusia energioita ja pimeyttä edustavien ja pahojen ihmisten tulee olemaan vaikeaa ja jopa mahdotonta selviytyä näiden energioiden keskellä. Tämä toiminta on osa sitä Jumalallista Säädöstä, jonka määräyksestä Maapallo palautetaan alkuperäisen suunnitelman mukaiseen tilaan ja pimeyttä edustavat syöpäläiset tulevat poistumaan.

No, monet teistä ajattelevat, että tämä on humpuukia eikä mitään Luojaa tai Hengellistä Hierarkiaa ole olemassakaan. No, on olemassa vanha sanonta, että "puuron tietää olevan olemassa, kun sitä syö". Minä täältä Hengellisestä Hierarkiasta sanon teille, että useimmat teistä TULEVAT näkemään tämän tapahtuvan tämän elämänne aikana ja aikaisemmin kuin saatatte ajatellakaan. Siinä vaiheessa teille tulee olemaan selvää se, että Luoja ON olemassa ja Hän pitää huolta kaikista sinivihreän planeettanne ihmisistä, eläimistä ja kasveista.

Ne teistä, jotka jäävät asumaan Maapallolle, tulevat vapautumaan kaikista teidän toimintaanne rajoittaneista syöpäläisistä ja te tulette olemaan vapaita auttamaan uuden, oikeudenmukaisen ja henkisen, rahallisesta orjuudesta vapaan maailman rakentamisessa. Eikä tähän mene enää kauaa.

Että näin ...