S333: Tilannekatsaus (14.5.2010), kanavoinut Hazel

(http://abundanthope.net/pages/hazel/Developments.shtml, suomentanut Olli)

Täydennyksenä aiemmin tänään antamaani viestiin totean, että me olemme nyt saapuneet keskuuteenne. Eikö tätä olekin vaikea uskoa? Mutta kyllä, me olemme laskeutuneet keskuuteenne, vaikkakin olemme vielä toistaiseksi teille näkymättömiä. Joukkomme ovat jalkautuneet ja me tulemme hajaantumaan ja sulautumaan teidän joukkoonne. Tämä on tässä vaiheessa tarpeellinen toimintatapa. Me emme voi enää nauttia ilmanäkymästä vaan kuljemme teidän keskuudessanne toteuttamassa pelisuunnitelmamme seuraavia vaiheita.

Tulemme pian ottamaan yhteyttä muutamiin valittuihin ihmisiin ja arvioidessamme tilanteen kehittymistä saatamme olla yhteydessä useampiinkin ihmisiin. Me pyydämme teiltä tässä vaiheessa kärsivällisyyttä, sillä me aiomme panna liikkeelle ratkaisevan tärkeitä tapahtumia, jotka tulevat lopulta saamaan aikaan mullistavia tuloksia. Teidän täytyy ymmärtää se, että me emme voi vielä tässä vaiheessa näyttäytyä teille avoimesti, sillä se synnyttäisi ihmisten enemmistön keskuudessa suurta pelkoa. Me arvioimme tilanteen mukaan sopivaa ajankohtaa avoimelle näyttäytymisellemme.

Tässä vaiheessa teidän ei tarvitse tietää muuta kuin se, että me olemme nyt laskeutuneet keskuuteenne. Luvassa on jännittäviä aikoja niille, jotka tietävät asioista ja uskovat meidän olemassaoloomme. Teidän meidän läsnäolomme hyväksyvien valon edustajien täytyy opastaa ja tukea tietämättömiä kädestä pitäen ja auttaa heitä ymmärtämään, mistä todella on kysymys. Te tulette kyllä huomaamaan, milloin tämä on ajankohtaista ja tarpeen. Me tulemme antamaan teille lukuisia tilannepäivityksiä, joten viestiemme vastaanottajien on nyt syytä olla valppaina. Tässä vaiheessa emme kerro tämän enempää. Me pyydämme teitä luottamaan siihen, että jumalallinen suunnitelma toteutuu asianmukaisella tavalla. Pian me tulemme antamaan teille kauan odottaman vapautenne. Siinäpä teillä onkin jotain, mitä odottaa.

Minä olen S333.

-------------------------------------

Kristus Mikael: Tilannepäivitys numero 1 (15.5.2010), kanavoinut Hazel

(http://abundanthope.net/pages/hazel/Update-1.shtml, suomentanut Olli)

Me olemme nyt todellakin teidän keskuudessanne ja työmme pimeyden leimaamien instituutioittenne puhdistamiseksi on nyt alkanut. Meillä on ollut onni saada yhteistyökumppaneiksemme sopivissa asemissa olevia ihmisiä, joiden avustuksella me voimme soluttautua näihin instituutioihin. Teidän keskuuteenne oli siis jo aiemmin saapunut jumalallisia olentoja, jotka tiesivät odottaa meidän saapumistamme.

Ongelmalliset organisaatioiden jäsenet tullaan syrjäyttämään nopeasti, emmekä me salli kenenkään estää toimintaamme. Tulevina päivinä te tulette huomaamaan outojen asioiden tapahtuvan ymmärtämättä kuitenkaan sitä, että mitä oikein on tapahtunut. Me emme paljasta sitä, että millaisia asioita ne ovat, mutta jos olette riittävän tarkkaavaisia, niin tunnistatte ne kyllä. Pimeyden voimat tulevat yrittämään pimittää teiltä monia näitä asioita, mutta me teemme tarvittavat toimenpiteet varmistaaksemme sen, että ihmisillä on mahdollisuus kuulla ja nähdä totuus. Osa joukoistamme on jo aloittanut toiminnan ja näkyviä tuloksiakin on odotettavissa jo hyvinkin pian.

Maailmanne poliittisella ja rahoituksellisella pelikentällä tulee tapahtumaan mielenkiintoisia asioita ja me neuvommekin teitä tarkkailemaan tilannetta huolellisesti. Me aiomme vetää sopivista naruista, jotta järjestelmät luhistuvat sopivaan aikaan. Me otamme nyt "nukkemestarien" roolin ja aiemmin teitä pimeyden voimalla hallinneista tahoista tuleekin nyt nöyriä käskyläisiämme.

Me olemme nyt viimeistelleet suunnitelmamme ja olemme valmiina toteuttamaan sen. Kyllä, tulevien päivien ja viikkojen ajan tapahtumat ja niiden lopputulokset tulevat järkyttämään ihmisiä ja avaamaan heidän silmänsä ja korvansa. Aluksi asteittain, mutta näiden tapahtumien aikaansaamat radikaalit jälkivaikutukset tulevat luomaan niin paljon hämmennystä, että ihmiset havahtuvat joukoittain ja syntyy myös pelkoa ja kiukkua. Se tulee olemaan julkistusten aikaa. Meidän käynnistämämme tapahtumat tulevat saamaan aikaan ketjureaktion, jonka tuloksena moni vanhanaikaiseksi käynyt ja "viimeisen käyttöpäivän" ohittanut järjestelmä luhistuu. Masokistit tulevat saamaan rangaistuksensa, elleivät he siirry nyt heti valon kannalle. Matka on nyt alkanut, joten pitäkääpä lujasti kiinni.

Teidän ei tarvitse tietää asioista tämän yksityiskohtaisemmin. Tietäkää se, että järjestelmien rapauttamisen prosessi on nyt alkanut jumalallisella innolla.

Hyvät valotyöntekijät, työnne alkaa pian ja siksipä neuvonkin teitä nyt laittamaan "talonne" kuntoon.

Minä olen Kristus Mikael Aton.