Komentaja Adaman kommentti 14.10.2008 tapahtuvaksi ennustettuun tapahtumaan

Kanavoitu 14.9.2008, kanavana Adam DeGray

(http://childofthestars.wordpress.com/2008/09/14/commander-adama%E2%80%99s-confirmation-about-october-14th-2008/, suomentanut Olli)

Tervehdys! Ne teistä, jotka ovat asiaan perehtyneet, tietävät, että viime aikoina on ollut paljon hälinää siitä, että 14.10.2008 tulee olemaan päivämäärä, jolloin vieraan sivilisaation avaruusalus tulee olemaan nähtävillä ennen kuulumattomalla tavalla. Monet kanavoijat ja meediot ovat jo ennustaneet tämän tapahtuvan juuri tänä mainittuna ajankohtana. Nyt on minun vuoroni antaa viesti, joka ei ainoastaan vahvista tämän tapahtuman toteutumista, mutta myös selittää sitä hieman enemmän.

Tiedoksi niille, jotka eivät minua tunne, olen komentaja Adama. Olen Valon Galaktisen Liiton edustaja Maapallolla ja olen päivittäin yhteydessä näiden muualta tästä galaksista ja maailmankaikkeudesta kotoisin olevien korkeamman ulottuvuuden olentojen kanssa. Jo jonkin aikaa minulle on kerrottu, että tämän laajuinen tapahtuma tulee tapahtumaan, mutta vasta nyt olen saanut luvan kertoa siitä julkisesti. Menkäämme siis suoraan asiaan, jonka te kaikki varmaan haluatte kuulla.

Voin jossain määrin vahvistaa sen, että 14.10.2008 Valon Galaktisen Liiton avaruusalus tulee leijumaan kolmen vuorokauden ajan USA:n eteläosien yläpuolella. Tarkka sijainti on vielä avoin. Kyseessä on tapahtuma, jonka ON suunniteltu toteutuvan. Jokaisen on kuitenkin tärkeää muistaa se, että kyseessä on teidän tulevaisuuteenne liittyvä ennustus.

Koska tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa tarkasti, niin tämä tapahtuma ei mitenkään varmasti tule tapahtumaan juuri 14.10.2008. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että tämän tapahtuman toteutumisen ajankohta riippuu sen energeettisestä luonteesta ja sen toteutumisedellytysten vaihtelevuudesta nykyhetken ja ajankohdan 14.10.2008 välillä. On tärkeää, ettei odota tämän tapahtuman tapahtuvan juuri 14.10.2008, koska sen toteutuminen riippuu tämän planeetan kautta kulkevien energioiden vaihtelevuudesta ja koska teidän todellisuudessanne toteutuvaksi suunnitellut tapahtumat muuttavat usein sitä suhteellista lineaarista aikaa, joka määrää niiden todellisen toteutumisajankohdan. Tarkoitan tällä siis sitä, että tämä tapahtuma saattaa tapahtua juuri 14.10.2008, mutta on myös olemassa lukematon määrä mahdollisuuksia siihen, että se saattaa tapahtua tätä aiemmin tai myöhemmin. On keskeisen tärkeää ymmärtää nämä asiat, jotta ymmärtää tämän tapahtuman luonteen ja sen toteutumisen määrittävät tekijät.

"Selvä, tapahtuipa se sitten 14.10.2008 tai sitä aiemmin tai myöhemmin, niin mitä me tulemme näkemään ja kuulemaan?"

Kun tämä tapahtuma toteutuu, niin yksi Valon Galaktisen Liiton avaruusalus tulee näkyväksi jossakin kohtaa USA:n eteläosan yläpuolella. Syy siihen, että tämä on suunniteltu tapahtuvan juuri USA:n alueella, on se, että USA:n vallanpitäjillä on suurin vaikutus koko tämän planeetan tapahtumiin. Illuminatin ote on vahva USA:ssa ja siksi Valon Galaktinen Liitto keskittyy tämän tapahtuman yhteydessä kahteen asiaan. Ensimmäinen asia on järjestää tapahtuma, jonka myötä koko ihmiskunta voi nähdä sen totuuden, että muuallakin tässä galaksissa ja maailmankaikkeudessa on elämää. Toinen asia on osoittaa Illuminatille, että heidän valtakautensa hallitsijoina ja manipulaattoreina on ohi ja että uusi elämän aikakausi on valmiina käynnistymään! Tämä tapahtuma tulee antamaan alkusysäyksen sille prosessille, jonka myötä kaikille tulee selväksi se, että avaruusmuukalaiset ovat valmiina auttamaan ihmiskuntaa siirtymään uuteen todellisuuteen.

"Selvä, tarkastellaanpa lähemmin tätä tapahtumaa. Kuinka suuri tämä alus on ja tekeekö se jotakin erityistä? Onko se vuorovaikutuksessa meidän kanssamme?"

Alus on noin 1000-1500 metrin pituinen. Se on riittävän suuri, jotta sen olemassa oloa ei voi kiistää, mutta riittävän pieni, jotta sen läsnäolo ei aiheuta liikaa pelkoa. Mitä se tekee? Se tekee kahta asiaa.

  1. Alus lähettää ympäristöönsä ja koko maailmaan energioita, jotka rajoittavat joissakin ihmisissä mahdollisesti syntyvää pelkoa ja kaaosta. Nämä tunteet ja tuntemukset tulevat olemaan lieviä.
  2. Alus lähettää lähiympäristöönsä telepaattisia viestejä ja saattaa lähettää niitä kauemmaskin, mikäli se on tarpeen. Näissä viesteissä kerrotaan tapahtumasta ja aluksen matkustajista sekä muun muassa siitä, että he ovat rauhan asialla.

Tämän tapahtuman on suunniteltu tapahtuvan kolmen vuorokauden aikana, jolloin alus ei liiku lainkaan. Se vain ensin ilmestyy teidän todellisuuteenne ja sitten poistuu samalla tavoin. Se tekee tämän ilmakehänne troposfäärikerroksessa.

"Mutta kun tämä tapahtuu, niin eikö Illuminati yritä saada ihmisiä uskomaan, että kyseessä on avaruusmuukalaisten vihamielinen hyökkäys? Ja entä jos he yrittävät sensuroida tiedotusvälineitä olemaan uutisoimatta tästä tapahtumasta?"

Todella hyvä kysymys! Monet ihmiset ovat miettineet juuri tätä asiaa. Vastaus molempiin kysymyksiin on yksinkertaisesti EI. Miksi näin? Valon Galaktinen Liitto on suunnitellut tämän tapahtuman siten, että sillä on paras mahdollinen myönteinen vaikutus ihmiskuntaan sekä myös pimeyden voimiin. Jokainen kuluva sekunti heikentää Illuminatin valtaa. Heillä ei enää ole sellaista valta-asemaa kuin heillä aiemmin oli. Estääkö tämä tosiasia heitä yrittämästä tehdä noita kysymyksessä mainittuja asioita? Luultavasti ei. Mutta kyseessä on sen mittaluokan tapahtuma, ettei kukaan voi sitä kiistää - ei edes hallitus. Tämän näkyville tulevan aluksen ei voida väittää olevan jokin ilmakehän ilmiö tai muu kaasupurkaus tai edes "säähavaintopallo". Kun kymmenet tuhannet ihmiset kertovat tämän aluksen kommunikoineen heidän kanssaan hyväntahtoisella tavalla, mitä maailman hallitukset voisivat sanoa peitelläkseen tämän tapahtuman todellisen luonteen? Heillä ei ole mitään keinoa!

"Siispä, jos lokakuun 14. päivä tulee ja menee eikä mitään tapahdu, niin mitä pitäisi tehdä tai ajatella?"

Juuri tämän takia on tärkeää olla asettamatta liikaa odotuksia juuri tähän kyseiseen päivämäärään. Jos tämä tapahtuma ei toteudu silloin, niin se tarkoittaa sitä, että tämän tapahtuman energiat ovat muuttuneet ja sen toteutuminen on viivästynyt. Jos näin todellakin tapahtuu, niin te voitte odottaa tämän tapahtuman toteutuvan aikavälillä 15.10.2008 - 1.2.2009. Tietäkää, että tapahtuipa mitä tahansa, niin Valon Galaktinen Liitto laatii aina sellaiset toimintasuunnitelmat, jotka ovat parhaat mahdolliset ihmiskuntaa kokonaisuutena ajatellen.

Tämä tapahtuma on todellinen, suunniteltu ja se tulee tapahtumaan joko täsmälleen aikataulun mukaan tai sitten aikaisemmin tai myöhemmin.

Olkaa hyvät ja levittäkää tätä viestiä niin paljon kuin mahdollista, jotta ihmiset olisivat paremmin perillä tämän tapahtuman luonteesta!

Rakkautta ja Valoa, komentaja Adama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomentajan kommentti: Mahdollisesti asiaan liittyviä kommentteja ZetaTalk-päivityksestä 6.9.2008 (siis viikko yllä olevaa Adaman viestiä aiemmin)

(http://www.zetatalk.com/index/zeta472.htm)

...

Onko tuleva talvi normaalia kylmempi USA:ssa ja muualla pohjoisella pallonpuoliskolla? Kiitos.

Kyllä, kuten me jo muutama viikko sitten totesimme. Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa työntää edelleen Maapallon magneettista pohjoisnapaa poispäin Auringosta. Myös muita dramaattisia tapahtumia tulee tapahtumaan, mutta me emme voi kertoa niistä tämän enempää.

...

Viime aikoina on liikkunut paljon tarinoita siitä, että meediot ovat saaneet viestejä, joissa kerrotaan suuren avaruusaluksen tulevan näkyviin kolmen päivän ajaksi 14.10.2008. Voisivatko Zetat kommentoida tätä asiaa?

Tällaisten tapahtumien toteutumispäivämäärää ei koskaan julkisteta etukäteen, mikä viittaa siihen, että tämä tieto ei pidä paikkaansa. Nämä meediot kuuntelevat toinen toistensa ajatuksia ja tuntevat siten saavansa vahvistuksen omalle aavistukselleen.

...