Adama: Viimeinen sota tällä planeetalla - "toivon kynttilä"

(26.2.2003 kanavana Aurelia Louise Jones, http://www.mslpublishing.com/adamas-latest.htm , suomentanut Olli )

Tervehdys rakkaat ystävät. Olen iloinen, että saan taas liittyä seuraanne.

Tänään haluan tuoda sydämiinne "toivon kynttilän" ja teen sen antamalla teille laajemman näkemyksen sodasta, joka tulee erittäin todennäköisesti syttymään planeetallanne. Monet täällä Telosissa ovat mukanani puhuessani teille ja yhdessä luomme ympärillenne rakkauden, rauhan ja suojauksen kentän.

Monet ihmiset planeetallanne tuntevat suurta pelkoa ja hätää tapahtumista, jotka saattavat luoda epäoikeudenmukaisuutta, väkivaltaa ja rikoksia ihmisyyttä vastaan miljoonille viattomille ihmisille Irakissa ja muualla. Ihmettelette miksi tapahtumia ei voi estää miljoonien ihmisten suuren rakkauden, lukuisten rukousten, meditaatioiden, rauhanmarssien ja niiden urheiden yksilöiden toimien avulla, jotka ovat antaneet kaikkensa yritäessään varmistaa rauhan säilymisen maapallolla.

Kyse ei ole siitä, että ette ole työskennelleet tarpeeksi asian hyväksi. Te olette tehneet kaiken sen mitä olette voineet ja Luojanne on kuullut rukouksenne, avunhuutonne ja pyrkimyksenne elää planeetalla, jossa vallitsee rauha. Ihmiskunta ei ole koskaan aikaisemmin yhdistänyt voimiaan näin suuressa määrin vaatiakseen rauhaa maapallolle kuin mitä olette nyt tehneet. Kaikki taivaassa ovat katselleet toimianne kunnioittavasti, ylistäneet ponnistuksianne ja olleet tukenanne energisesti. Esittämänne rakkauden ja yhteenkuuluvuuden kautta olette kiinnittäneet monien miljoonien useista maailmankaikkeuksista ja galakseista saapuneiden avaruusystävienne huomion ja he ovat tulleet tänne tarkkailemaan toimianne ja tukemaan "eteerisesti" ponnistuksianne saada aikaan rauha maan päälle. Tiedättekö, että monet miljoonat heistä ovat päättäneet jäädä ja ovat nyt energisesti läsnä kanssanne antaen teille tarvitsemaanne rakkautta ja tukea. Täällä Telosissa olemme pitäneet rukouksenvalvojat jatkuvasti toiminnassa valvoen kaikkien teidän lähettämiä pyyntöjä vuorokauden ympäri ja olemme valmistautuneet avustamaan teitä siirtymään turvallisesti kehitysprosessinne seuraavaan vaiheeseen, joka tulee vähentämään paljon kipujanne, vaikeuksianne ja huolianne.

Ymmärtäkää, että maapallolla on pieni joukko ihmisiä, jotka luulevat "omistavansa maapallon" ja kuvittelevat voivansa tehdä mitä haluavat ja murskata kenet haluavat riippumatta siitä kuinka paljon kipua ja kärsimystä se aiheuttaa säilyttääkseen voimassa olevan ihmisten hallinnan ja hyväksikäytön rakenteet ja pitääkseen ihmiset palvelijoinaan ja jopa orjinaan, jos he siihen pystyisivät. He haluavat myös pitää ennallaan tilanteen, jossa heillä on käytettävissään 95% maailman rikkauksista ja muille jää jaettavaksi vain 5%. Näillä ihmisillä on henkilökohtaiset motiivit ja enemmän kuin mitään muuta he haluavat tämän sodan syttyvän.

Ymmärtäkää, että he tietävät, että Luoja on jo ottanut maaplaneetan jälleen suojelukseensa ja te olette nyt Suuren Keskusauringon tuomiovallan alaisuudessa. He ovat hyvin perillä siitä, että Suuri Keskusaurinko on päättänyt lopettaa heidän valtakautensa. Huomatkaa myös, että suuresta epätoivosta huolimatta he luulevat, että heillä voisi kuitenkin olla pieni mahdollisuus onnistua viimeisessä yrityksessään hankkia itselleen täydellinen maailman hallinta. Huomioikaa, että he ovat valmiit riskeeraamaan "kaikkensa" yrittäessään vähänkin viivyttää sitä päivää, jolloin he joutuvat ottamaan vastuun teoistaan. He syyttävät toisia ilman mitään todisteita rikoksista ja he ovat päättäneet toteuttaa suunnitelmansa ilman muun maailman tukea. Tietäkää sydämissänne, että heidän armottoman vallankäyttönsä aika tulee loppumaan pian ja he joutuvat tilille kaikista niistä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita he ovat tehneet. Tietäkää myös, että heidän pelkonsa ovat paljon suurempia kuin teidän pelkonne. Tässä on se syy, miksi he ovat niin päättäväisiä käyttämään "viimeisen korttinsa". Tällä tarkoitan todellakin viimeistä korttia, sillä heillä ei ole enää yhtään korttia käytettävissä tämän jälkeen. Mutta kaikki tämä vain nopeuttaa uuden ihmeellisen ja kestävän maailmanjärjestyksen alkua.

Koska jumalalliset lait eivät voi puuttua "vapaaseen tahtoon", tapahtumien annetaan edetä mutta olkaa vakuuttuneita jumalallisesta väliintulosta jossakin vaiheessa. Voitte odottaa hämmästyttävien ihmeiden tapahtuvan eri puolilla maailmaa. Kaikki valon voimat ovat valmiudessa estämään heidän toimensa vaikuttavalla tavalla. Sotasuunnitelmat ovat tällä hetkellä niin pitkällä, että niitä ei voi enää peruuttaa. Tämä valtio on maailman varjohallituksen käskyjen alaisena sitoutunut sotasuunnitelmiin niin voimakkaasti, että heidän on mahdotonta perääntyä, vaikka koko muu maailma olisi heitä vastaan. Tämä on pimeiden voimien todellinen luonne: ylpeys, tarve olla oikeassa ja päästä aina sanomaan viimeinen sana ovat heille tärkeimmät asiat. Hyvin pian poliittiset johtajanne tulevat huomaamaan valtansa luhistuvan: tietäkää myös, että Taivallisella Isällänne on aina viimeinen sana sanottavanaan.

Lemurian aikaan koimme jotakin samantapaista, kun Atlantiksen ja Lemurian välillä vallitsi sotatila pitkän aikaa, vaikka uhkana oli molempien mannerten täydellinen tuhoutuminen. Loppu onkin historiaa ja te kaikki tiedätte, ettei lopulta kukaan voittanut. Sodat heikensivät kumpaakin mannerta niin, että molemmat tuhoutuivat 15000 vuotta myöhemmin. Tietäkää myös, että monet niistä sieluista, jotka lietsoivat sotaa Atlantiksen ja Lemurian välille ja aiheuttivat siten niiden tuhon, ovat samoja sieluja, jotka ovat nyt maan päällä ja yrittävät saada aikaan samanlaisen kohtalon.

Mutta tällä kertaa tilanne on toinen. Äiti Maan aika nousta seuraavalle tasolle on koittanut ja hänen toiveitaan kunnioitetaan. Tästä hetkestä eteenpäin Äiti Maa tulee puhdistamaan itsensä eikä hyväksy enää itsensä ja lastensa hyväksikäyttöä. Pyydämme teitä sallimaan Äiti Maalle tämän luonnonmullistuksien kautta tapahtuvan puhdistautumisen. Kolmannen ulottuvuuden energiat siirtyvät neljänteen ulottuvuuteen ja kolmas ulottuvuus sellaisena kuin te sen tällä hetkellä tunnette lakkaa olemasta. Teillä tulee edelleen olemaan fyysinen olemus ja tulette tuntemaan olonne yhtä fyysiseksi kuin nytkin. Teillä tulee olemaan neljännen ulottuvuuden fyysinen keho ja myöhemmin viidennen ulottuvuuden fyysinen keho, joka on paljon kevyempi mutta silti fyysinen. Olette nyt astumassa uuteen kultaiseen rakkauden ja todellisen veljeyden aikaan.

Voimme nyt sanoa teille, että tämä tuleva sota tulee olemaan viimeinen, joka tällä planeetalla tullaan koskaan käymään, ja sen ei anneta kestää pitkään. Pimeyden voimat ovat hyvin selvillä siitä, että heidän viimeiset ajat ovat käsillä: tilinteon ajan kellot ovat soineet heidän korvissaan jo jonkin aikaa. He tietävät, että heidän ainoat vaihtoehtonsa ovat joko liittyä rakkauden tietoisuuteen tai siirtyä muualle. Tiedätte sanonnan, että "peto karjuu voimakkaimmin nurkkaan ahdistettuna". Pimeyden voimat tulevat todellakin siirtymään muualle, kun oikea hetki koittaa.

Valotyöntekijät ympäri maailman ovat liittymässä yhteen internetin ja monien muiden kanavien kautta luoden valon, yhteyden ja rakkauden verkon. Salaisen hallituksen jäsenet pystyvät havaitsemaan tämän koko planeetan ympärille muodostuvan valon ja rakkauden verkon. Tietäkää, että teidän valonne on heidän suurin pelkonsa. Heidän tahtonsa ei ole ainostaan hallita maapallon öljyvaroja, vaan myös tuhota tämä valon ja rakkauden verkko, jota te kaikki olette muodostamassa. Heidän tärkein tavoitteensa öljyvarojen hallinnan lisäksi on saada tälle planeetalle aikaan muutoksia, jotka tekisivät teistä heitä palvelevia orjia ja pitäisivät teidät köyhyydessä ja juuri ja juuri toimeen tulevina. Itse asiassa he ovat onnistuneet tässä toistaiseksi aika hyvin ja he kokevat teidän elämäntapanne uhkana itselleen ja ovat valmiita orjuuttamaan teidät lopullisesti.

Olkaa rauhassa ja ottakaa vastaan hyvät uutiset. Luoja on luvannut kaikille valotyöntekijöille ennen heidän inkarnoitumistaan maapallolle, että he saavat tämän inkarnaationsa aikana käyttöönsä koko "minä olen"-tietoisuutensa, koko jumaluutensa ja henkiset lahjansa, jotka heiltä on pidetty pimennossa pitkän aikaa. Ymmärtäkää, että planeettaanne hallinnoivien yksilöiden tavoitteena on pysäyttää tämä valaistuminen kaikin mahdollisin keinoin ja hinnalla millä hyvänsä, koska se tulee aiheuttamaan lopun heidän valtakaudelleen. Pian tullaan perustamaan uudet hallitukset, jotka todellakin huolehtivat kansasta ja ovat olemassa yhteisen hyvän edistämiseksi. Ne yksilöt, joiden on määrä ottaa hoitaakseen nämä tehtävät, elävät jo tällä hetkellä keskuudessanne ja ovat valmistautuneet tuleviin tehtäviinsä.

Tulossa olevan mitä todennäköisimmin syttyvän sodan ei anneta laajeta maailman laajuiseksi tuhoksi ja tuhota planeettaanne ja teitä. Äiti Maa on valmistautunut tuleviin tapahtumiin. Kertaan edelleen, että tulee tapahtumaan jumalallinen väliintulo ja valmistautukaa todistamaan toisiaan seuraavien ihmeiden tapahtumista. Samalla kun pimeyden voimat pelaavat viimeisen korttinsa saadakseen aikaan mahdollisimman paljon negatiivisuutta maan päällä, läsnä ovat myös valon voimat auttamassa teitä luomaan rakkauden valoa ja valaistumista.

Tämä viimeinen sota tulee kiihdyttämään myönteisten muutosten edistymistä planeetallanne, mitä te olette jo niin pitkään odottaneet. Se tulee herättämään kirjaimellisesti monia miljoonia ihmisiä uuteen tietoisuuteen omasta jumalallisuudestaan ja arvioimaan elämänarvojansa uudelleen. Ihmiset avautuvat pian näkemään uusia vaihtoehtoja omalle ja maapallon tulevaisuudelle. He alkavat etsiä uusia päämääriä ja tarkoituksia, jotka vastaavat paremmin heidän todellista jumalallista olemustaan. Niinpä sodasta huolimatta tulette näkemään monien miljoonien ihmisten liittyvän valotyöntekijöiden riveihin liittyen yhteen luomaan pysyvää rauhaa ja uutta jumalallisiin totuuksiin perustuvaa todellisuutta.

Valmistautukaa kohtaamaan fyysisiä kuolemia ja tuhoa sekä vanhojen aikansa eläneiden yhteiskuntarakenteiden luhistumista. Edessä tulee olemaan myös uuden, maailmankaikkeuden lakeihin ja rakkauteen perustuvan, yhteiskunnan rakentaminen. Valmistautukaa kohtaamaan jonkin verran surua ja ikäviä hetkiä, mutta muistakaa, että ne auttavat teitä avaamaan sydäntänne niin paljon, että voitte siirtyä seuraavalle tasolle. Edessä olevat tapahtumat tulevat myös puhdistamaan paljon kerääntynyttä karmaa ja tekevät siten tilaa uudelle maailmanjärjestykselle.

Antakaa Jumalan käden tehdä taikansa. Luojanne tarkkailee teitä jatkuvasti ja suojelee maapalloa ja ihmisiä, jotka ovat valinneet henkisen polun. Sen sijaan, että vaipuisitte pelon ja epätoivon valtaan, sytyttäkää toivon valo sydämiinne ja tietäkää, että sodan jälkeen teitä odottaa uusi maailma. Ihmeitä tulee tapahtumaan. Tulette huomaamaan, että saatte elämäänne ja sydämiinne Luojaltanne ja avaruuden ystäviltänne rakkauden ja valon lahjoja tavalla, jota ette ole koskaan ennen kokeneet.

Liitymme pian joukkoonne fyysisesti: pitkä musta yö, joka on pitänyt meidät erossa toisistamme pitkän aikaa on pian ohi ja luomme yhdessä uuden unelman ja toteutamme sen luoden uuden ja ihmeellisen maailman. Tietenkään tämä ei voi tapahtua ennen kuin maapalloa tällä hetkellä hallitsevat voimat on lopullisesti kukistettu: ja tämä aika on nyt hyvin lähellä. Sytyttäkää sydämiinne tietoisuuden valo ja tietäkää, että valo tulee voittamaan, ja siten voitto on varmistettu. Miljoonat ihmiset maapallolla ovat liittyneet yhteen ja tuoneet julki tavoitteensa saada aikaan rauhan maan päälle ja niin tulee tapahtumaan. Ihmiskunnasta on tullut koko kosmoksen keskipiste ja kaikki seuraavat mitä te olette tekemässä rakkauden, valon, oivalluksen ja rohkeuden hyväksi nousemalla maailmanvallan tyranniaa vastaan sanomalla: "tämä sota eikä yhtään enempää, pelinne on pelattu." Ja Luoja hymyilee sanoen: "Viimeinkin ihmiskunta herää, nyt voin antaa määräyksen: Tulkoon maapallolle rauha, ja niin tulee olemaan."

Pyydämme teitä hyväksymään kaikki edessä olevat tapahtumat ja säilyttämään täydellisen rauhan sydämissänne, koska Luojan käsi tulee puuttumaan tapahtumien kulkuun jumalallisesta käskystä. Älkää antako itsenne vajota pelon valtaan, sillä silloin vain lisäätte yleistä hämmennystä. Pitäkää katseenne sodan jälkeisissä tapahtumissa ja antakaa itsenne ottaa vastaan kaikki ansaitsemanne lahjat.

Samalla kun valon määrä planeetallanne lisääntyy, lisääntyvät myös teidän velvollisuutenne. Me keräämme kokoon joukkojamme maan päällä toteuttaaksemme suuren suunnitelmamme. Me voimme käyttää hyväksemme kaikkien teidän palvelushaluisten hyvää tahtoa mutta teitä ei pakoteta mihinkään. Halunne toimia yhteistyössä meidän kanssamme täytyy lähteä sydämestänne. Jos haluatte tehdä yhteistyötä, tehtäväämme liittyy paljon ihmisiä ja niille, jotka haluavat toimia rinnallamme, avautuu lukuisia mahdollisuuksia. Te olette tien näyttäjiä, ensimmäisiä ja uuden tulevaisuuden ydinjoukkoa. Uusi loistokas aika, jota olette odottaneet, on aivan lähellä, keinotekoisen sodan myrskyjen takana. Jos voitte antaa tämän viimeisen myrskyisen ajan kulua, tämän viimeisen illuusion tapahtua, ja tehdä kaikkenne pysyäksenne nykyisessä fyysisessä olomuodossanne, ette tule sitä koskaan katumaan.

Pitäkää toivon kynttilä palamassa sydämessänne, sillä pilven takana on loisto ja rauha. Uuden maailman aamu, uusi värähtelytaso koko planeetalle ja ykseyden alku, suuri rakkaus, jossa ei ole enää väkivaltaa, on aivan lähellä. Pitäkää huolta toisistanne, jakakaa rakkauttanne ja hyvää oloanne niille, joilla ei ollut mahdollisuutta oppia sitä, minkä te jo tiedätte. Kehittykää rauhan tukipilareiksi kaikille pelokkaille niin, että he voivat tukeutua teihin rauhoittuakseen. Samalla kun toiset ihmiset tukeutuvat teihin, me kutsumme teidät tukeutumaan meihin saadaksenne voimaa ja tukea. Olemme kanssanne tulevina aikoina joka hetki jakaen rakkautta ja tukea.