Ote kanavoidusta viestistä 28.1.2008 - kanavana Candace Frieze

(Kanavoitu 28.1.2008, http://abundanthope.net/pages/article_1181.shtml , suomentanut Olli)

...

Ensinnäkin, tiedän että suurin osa teistä on kiinnostunut kuulemaan Jupiterin tilanteesta ja se on myös minun suurin huoleni. Tiedeasiantuntijoiden mukaan enää ei pitäisi kulua kuin muutama päivä. Kun Jupiterin syttyminen pantiin alulle, planeetta siirtyi hieman liian nopeasti kokoonkutistumistilaan ja "jumiutui". Me olemme yrittäneet avustaa prosessia ja minä olen enemmän kuin valmis sen alkamiseen. Me annamme Jupiterille pieniä "potkuja" nyt lähes päivittäin planeetan tilanteesta riippuen.

Jotkut teistä saattavat nyt haluta tarkastella Jupiteria aamutaivaalla ja katsoa, että onko se nyt kirkkaampi kuin mitä se oli kulkiessaan Auringon taakse. Tämä tapahtuu eetteritasolla, joka aina edeltää asioiden tapahtumista fyysisellä tasolla ja me nyt vain odotamme viimeistä "räjähdystä" kuten asiaa voisi kuvailla. Tämä tulee olemaan äkillinen tapahtuma ja selkeästi paljain silmin havaittava ilmiö.

Tulee jonkinlainen nopea energiapurkaus, mutta se ei aiheuta vakavia ilmiöitä Maapallolla. Suuri protonipurkaus saavuttaa Maapallon noin neljän päivän kuluttua Jupiterin syttymisestä. Heti kun syttyminen on tapahtunut, me alamme siirtää turvaan niitä henkilöitä, jotka osallistuvat pysähdystilan aikaiseen opetus- ja suunnittelutoimintaan. Me toivomme Jupiterin, eli uuden toisen aurinkonne, olevan näkyvänä vähintään kahden päivän ajan ennen kuin pysähdystila käynnistetään ja uinumaan määrättyjen henkilöiden vaivuttaminen uneen tulee kestämään enintään neljä tuntia. Kuten olen jo aiemmin todennut, niin ainoastaan ihmisiä ja kehittyneempiä nisäkkäitä tullaan vaivuttamaan uneen. Muuten elämä jatkuu tavanomaiseen tapaan, paitsi että se joutuu sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Ilmakehän toiminta jatkuu ja kasvi- ja eläinkunta alkaa sopeutua uudenlaisiin energioihin.

Teidän ei tarvitse huolestua siitä, kuinka tästä tapahtumasta tullaan raportoimaan televisiossa. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä kuinka asiasta uutisoidaan, koska Jupiter tulee olemaan selkeästi kaikkien nähtävillä, kunhan vain katsoo taivaalle. Jupiter on nyt riittävän kaukana Auringosta, että se erottuu selvästi. Vaikkakin Jupiterin syttyminen nykyisessä paikassaan aiheuttaa Maapallolle enemmän vahinkoa kuin mitä sen syttyminen Auringon takana aiheuttaisi, välimatka suojelee kuitenkin Maapalloa jonkin verran. Mitä lähempänä Maapalloa Jupiter olisi sitä enemmän tapahtumasta aiheutuisi vaaraa Maapallolle. Tässä olikin jo tarpeeksi asiaa tästä yksityiskohdasta.

Pankkitoiminnan muutokset ovat nyt täydellisesti jumissa hieman samaan tapaan kuin mitä Jupiterin syttymisprosessikin vielä vähän aikaa sitten oli. Pankkitoiminta ei todennäköisesti tule muuttumaan tällä erää, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska suunnitelmana on tietenkin se, että kun planeetta herää pysähdystilasta, niin uudet henkilöt ja käytännöt on asetettu toimintaan myös pankkitoiminnassa. Kansainvälinen valuuttarahasto ei tule saamaan varoja ja koko pankkijärjestelmä tullaan uudistamaan.

Pysähdystila tulee viemään sen ajan, minkä kestää asettaa jokainen yksityiskohta paikalleen ja sen jälkeen täytyy tarkistaa kalentereita. Pysähdystilan päättyessä tulee olemaan varhaiskevät. Me toivomme saavamme pääsuunnitelman toteutettua kahden kuukauden aikana, mutta jos tehtävä vie enemmän aikaa, niin sitten pysähdystilakin jatkuu kauemmin.

Jotkut teistä tullaan herättämään pysähdystilan aikana ja teidät viedään joko Maapallon sisäiseen maailmaan tai emoaluksille koulutukseen sen jälkeen, kun pääsuunnitelma on saatu toteutettua. Me tulemme siirtämään osan Tyynen valtameren rannikon asukkaista toisille planeetoille, jotka ovat halukkaita ottamaan heidät siirtolaisiksi. Me saatamme tehdä tämän myös joillekin muiden alueiden asukkaille, mutta suunnitelmat ovat tältä osin vielä hieman avoinna, sillä emme tiedä vielä, että kuinka paljon ihmisiä muut planeetat ovat valmiita ottamaan vastaan. Tässä asiassa ihmisillä ei juurikaan ole vapaata tahtoa, koska jos me joutuisimme evakuoimaan koko Maapallon väestön, niin siinäkään tapauksessa ihmisten vapaalla tahdolla ei olisi juurikaan merkitystä, koska kaikki tekisivät kuitenkin parhaansa. Massaevakuoitaessa Maapallon tapaista ylikansoitettua planeettaa voi käydä niin, että jotkut yksilöt eivät koskaan löydä planeettaa, joka ottaisi heidät siirtolaisiksi ja tällaisessa tapauksessa nämä yksilöt viettävät nykyisen inkarnaationsa loppuajan emoaluksella.

...