Kristus Mikaelin viikonloppupäivitys 10.3.2008 - kanavana Jess Anthony

(Kanavoitu 10.3.2008, http://abundanthope.net/pages/article_1314.shtml , suomentanut Olli)

Kristus Mikael, pyydän kommenttejasi. Voitko kertoa minulle, mitä on tapahtumassa? Tiedän, että olemme nyt lähellä sitä hetkeä, jolloin luvatut muutokset voidaan aloittaa. Mitä vielä täytyy saada valmiiksi ennen kuin olet tyytyväinen ja määräät pysäytystilan käynnistettäväksi? Pyydän näitä tietoja oman toimintani suuntaviivoiksi.

Jess, tämä aika on ratkaisujen ja löydösten aikaa. Pian monet asiat, joita te olette tottuneet pitämään totuuksina, tullaan osoittamaan tulkinnanvaraisiksi. Milloinka tämä tapahtuu? Pian, mutta vasta sellaisena ajankohtana, jolloin mahdollisimman suuri joukko tähän prosessiin tuottavasti osallistuvia ihmisiä on käytettävissä.

Tarkastellaanpa asiaa lisää. Iltapäivällä Candacen kanssa käymäsi keskustelu antoi viitteitä siitä, mitä tulee tapahtumaan. Me olemme tarkoituksellisesti pitäneet salassa tarvittavien muutosten laajuuden ja sellaisten ihmisten määrän, jotka eivät pysty elämään tarvittavassa korkeammassa energiavärähtelytasossa. Miksi olemme toimineet näin? Ja mitä tämä kertoo meidän rehellisyydestämme? Kysyt varmaan sitä.

Tämä oli meille vaikea päätös. Me selvitimme teidän kaikkien lahjakkuuden ja kyvyt, joista on hyötyä, kun muutokset alkavat. Me opastimme teidät kaikki tuleviin rooleihinne. Nämä roolit eivät tule yllätyksenä teidän korkeammalle minällenne. Te olette aina pitäneet niitä mahdollisuuksina, joiden eteen te olisitte valmiita työskentelemään tarpeen niin vaatiessa. Alunperin me ajattelimme Maapallon ylösnousemuksen tapahtuvan ilman ihmiskuntaa. Siksi me laadimme evakuointisuunnitelmia. Tällainen ratkaisu olisi parhaimmillaankin ollut kompromissi, mutta sillä tavalla kaikkein potentiaalisimmat yksilöt olisivat säilyneet toimintakykyisinä.

Me muutimme suunnitelmiamme ja huomasimme, että monet ihmiset voisivat kokea ylösnousemuksen Maapallon mukana joidenkin mukautettujen geofyysisten muutosten ansiosta. Maapallon ja sen asukkaiden välinen vuorovaikutus oli muuttanut täysin sen energiarakenteen, joka täytyisi muuttaa. Maapallon ja sen asukkaiden välille kehittynyt yhteys on nyt monin verroin voimakkaampi ja vahvempi kuin mitä se oli silloin, kun laadimme evakuointisuunnitelmia. Nyt ei enää tarvitse tehdä sitä Maapallon muodonmuutoksen avustamiseksi.

Laajemmassa mittakaavassa on kyse Maapallon ylösnousemuksen suhteesta koko tämän galaksin osan siirtymisestä seuraavalle tasolle. Muut aurinkokuntanne planeetat ovat kytköksissä Maapalloon symbioottisen energianvaihdon kautta ja Maapallon energiaverkko täytyy muuttaa yhteneväksi muiden planeettojen kanssa. Suunnitelmani antaa ihmiskunnan jatkaa elämäänsä Maapallon pinnalla edellyttää sitä, että ihmisten täytyy sopeutua siihen valtavaan energiavirtaan, joka tarvitaan, jotta Maapallo voidaan sopeuttaa ympäröivään energiakenttään. Tätä päämäärää ei voida muulla tavoin saavuttaa. Tämä muutos eliminoi mahdolliset kielteiset reaktiot ja haitalliset toimenpiteet. Uusien energioiden värähtelynopeus on niin suuri, ettei tällaisia alemman energiatason ilmiöitä voi syntyä.

Energiatason muutos tuo mukanaan Maapallon muodon ja luonteen muutoksen. Energiavirta kulkee aina korkeammilta eteerisiltä tasoilta alaspäin muuttuakseen lopulta fyysiseen muotoon. Fyysinen muoto on energiavirran lopullinen olotila, vaikkakin teistä näyttää siltä, että se on teidän ongelmienne syy. Tämä on täysin virheellinen ajattelutapa. Te olette itse aiheuttaneet ongelmanne ja ne ilmenevät, koska te olette määränneet niin tapahtuvaksi. Tällä tavoin te opetatte itse itseänne, mutta te ette vielä täysin ymmärrä tätä prosessia. Te uskotte edelleen, että asiat vain tapahtuvat ulkopuolisten vaikutteiden johdosta ja että te ette voi vaikuttaa niihin. Te itse luotte sen energiakentän, jonka välityksellä te voitte olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Te itse muodostatte sen näkemyksen, että konflikti on mahdollinen ja siten te sysäätte siihen johtavan tapahtumasarjan liikkeelle.

Maapallon vaikeudet ja ongelmat ovat teidän omaa aikaansaannostanne. Teidän velvollisuutenne on tunnustaa ne ja etsiä keinoja tilanteen korjaamiseksi. Teidän täytyy hyväksyä osuutenne näiden ongelmien syntyyn ja teidän täytyy olla halukkaita ratkaisemaan ne yhdessä meidän kanssamme. Me tarjoamme teille apua, jonka myötä te voitte kehittää toimintaanne nykyistä korkeammalle tasolle.

Mitä nyt on tulossa? Me odotamme, että saadaan aikaan lopulliset päätökset siitä, ketkä jäävät ja keiden täytyy lähteä. Tämä saattaa kuulostaa Viimeiseltä Tuomiolta ja tavallaan se sellainen onkin, mutta se tehdään rakastavalla tavalla auttamalla jokaista siirtymään sellaiselle tasolle, jonka he tuntevat itselleen parhaiten nykyisessä kehitystasossaan sopivan. Kyseessä ei ole tuomitseminen ja rankaiseminen siten kuin teille tuputetut uskonnolliset opetukset kuvaavat, vaan mahdollisuus siirtyä paikkaan, joka parhaiten sopii jokaisen yksilölliseen päätökseen siitä, kuinka nopeassa tahdissa he haluavat oman kehityksensä etenevän.

Tämä viivästys aiheutuu enemmän galaksin asioiden keskinäisestä koordinoinnista kuin siitä, että odottaisimme ratkaisua siihen hankalaan tilanteeseen, jonka ihmiskunta on luonut yrittäessään omavaltaisesti hallita suunnitelmani edistymistä. Rahoitusasiat ja nykyisten hallitusten syrjäyttämiset kiinnostavat teitä. Te kannatte huolta näistä asioista, mutta ette kuitenkaan siinä määrin, että ryhtyisitte toimeen. Mikään ei estä teitä tekemästä jotakin, kunhan vain päätätte tehdä sen ja työskentelette yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Teidän omat unohtamanne voimavarat antavat teille rajoittamattoman voiman.

Käytännöllisin tapa oikaista teidän yhdessä aikaansaamanne sekasotku on asettaa Maapallo pysähdystilaan, jonka aikana galaktiset joukot ja valitut auttajat voivat paneutua kaikkiin niihin lukuisiin asioihin, jotka täytyy laittaa kuntoon. Tämä tulee tapahtumaan pian. Teidän täytyy olla kärsivällisiä ja odottaa minun päätöstäni siitä, milloin tämä tapahtuu. Teidän pyyntönne ja mutristelunne eivät saa näitä toivottuja muutoksia tapahtumaan yhtään nopeammin. Oma toiveeni on se, että olisi orastava valveutuneisuus, jonka avulla voitaisiin valvoa niiden pelastus- ja entistämistehtävien suorittamista, joita geofyysiset muutokset tuovat mukanaan.

Pysähdystilan täytyy olla voimassa ennen kuin tehdään mitään julkistuksia tai hallitusten vaihdoksia. Monilla on kunniakkaita tavoitteita, mutta puutteellinen näkemys kokonaistilanteesta. He näkevät vain oman pelikenttänsä, olkoonkin se sitten kuinka globaali tahansa. He eivät näe sitä, että vaurausrahastojen varojen on tarkoitus toimia välineenä siirtymään elämään täysin ilman rahaa. He ovat niin sidoksissa tämänhetkiseen järjestelmään, että he eivät ymmärrä sitä, että tämä järjestelmä ei tulevaisuudessa enää toimi ja se tulee luhistumaan. Poliittinen ja rahoituksellinen peli on vain pinnallista ja johtaa harhaan siitä totuudesta, josta ihmiskunnan ylösnousemuksessa todellisuudessa on kyse.

Tässä on tarpeeksi asiaa tälle illalle. Julkaise tämä, jos niin haluat tehdä. Päivämäärät ovat edelleen määrittelemättömät, mikä seikka sopii toisille ja saa toiset turhautuneiksi.

Kristus Mikael