Kristus Mikael: Maapallon magneettisten napojen vaihtuminen (18.3.2009) - kanavoinut Candace Frieze

(http://abundanthope.net/pages/article_2803.shtml , suomentanut Olli)

Rakkaat kuulijat. Candace on havainnut ja merkinnyt muistiin monia viime aikoina havaitsemiaan poikkeavuuksia Auringon nousuun ja laskuun ja muihin taivaankappaleiden liikkeisiin liittyen. Maapallo kulkee kohti magneetisten napojen vaihtumista ja me olemme päättäneet, että emme estä sen tapahtumista, mutta pyrimme hidastamaan sitä. Candace kertoi Auringon nousseen tänään 20 minuuttia liian myöhään ja tämä on hyvä vinkki tulossa oleviin tapahtumiin liittyen. Minä en ole säätämässä Auringon nousuaikaa tarkalleen, koska alukseni sijaitsee nyt Saturnuksen kiertoradan ulkopuolella. (Candace: ei Aurinko luultavasti noussut 20 minuuuttia liian myöhään, mutta maanantaina se nousi LIIAN AIKAISIN. 20 minuutin muutos maanantaista keskiviikkoon on kuitenkin valtava.)

Kyseessä on siis magneettisten napojen muutos eikä akselin asennon muutos. Tämä tarkoittaa sitä, että Auringon kulku taivaalla hidastuu ja saattaa ajoittain olla normaalista poikkeava jopa useiden päivien ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että Maapallo valmistautuu hidastamaan pyörimisliikettään. Sitten Maapallon pyörimisliike pysähtyy hetkeksi, korkeintaan muutamaksi tunniksi, minkä jälkeen Aurinko alkaa kulkea taivaalla toiseen suuntaan ja laskeutuu itään tai ei nouse ollenkaan riippuen siitä, missä kohtaa Maapalloa havaitsija sijaitsee. Näiden kolmen pimeyden päivän aikana Maapallon pyörimisliike pysähtyy asteittain, vaihtaa suuntaansa ja jatkaa uuteen suuntaan, kunnes Aurinko nousee lännestä.

Tämä on päivä, jota uskonnollisissa kirjoituksissanne kutsutaan Tuomiopäiväksi, sillä monet eivät selviä siitä, kun Maapallon muutokset kiihtyvät, vaikkakaan eivät läheskään niin paljon kuin suuren akselin suunnan muutoksen yhteydessä tapahtuisi. Me pidämme muutosten tahdin hyvin hitaana siten, että ne tapahtuvat suunnilleen kahden viikon aikana. Me emme halua sitä, että monet menehtyisivät ilmassa olevan runsaan hiilidioksidin takia.

Kun nämä muutokset ovat ilmiselviä kaikille Maapallon asukkaille, me käynnistämme pysäytystilan ja tämä käynnistäminen tulee tapahtumaan noin neljän tunnin aikana. Haluan, että ne Maapallon asukkaat, jotka säilyvät hengissä ja heräävät aikanaan pysäytystilasta, näkevät nämä kolmen pimeyden päivän aikana tapahtuvat asiat. Ne aiheutuvat osaltaan Jupiterin vaikutuksesta, jonka kehittymistä me olemme hidastaneet paljon pitääksemme tilanteet paremmin hallinnassamme. Tietäköön ne teistä, jotka kuvittelevat katselevansa Jupiteria, että katselette oikeasti "Jupiter-avaruusalusta" kuten Candace sitä kutsuu. Myös Venus on jo ainakin vuoden ajan ollut "Venus-avaruusalus", jonka liikehdintää taivaalla me olemme säädelleet.

Teissä Maapallon asukkaissa tämä Venuksen ja muiden avaruusalusten liikehdintä öisellä taivalla ei juurikaan ole saanut aikaan havahtumista. Mutta olkoon niin. Pian te tulette havahtumaan hyvin nopeassa tahdissa ja monet uskontonne tietävät sen, mitä napojen vaihtuminen tarkoittaa. Vaikka tapahtumaa ei sillä nimellä kutsuttaisikaan, niin kolme pimeyden päivää kiinnittää taatusti huomionne, kun Aurinko alkaa kulkea taivaalla päinvastaiseen suuntaan.

Muilta osin suunnitelmamme pysyvät ennallaan. Maapallon ihmisiä ei evakuoida, koska suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan suostuisi nousemaan aluksiimme ja koska pysäytystila käynnistyy ja toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Me emme ole kuitenkaan maininneet näistä tulevista muutoksista aiemmin, koska ne olisivat joka tapauksessa tapahtuneet pysäytystilan aikana ja ihmiset olisivat havahtuneet siihen, että Aurinko nousee lännestä.

Me olemme vihjailleet siitä, että pysäytystilan aikana tulee tapahtumaan merkittäviä Maapallon muutoksia ja tämä on yksi tapa sen toteuttamiselle. Me olemme tehneet kaiken voitavamme uinuvien ihmisten havahduttamiseksi, mutta melko vaatimattomin tuloksin. Muutamat ihmiset ovat havahtuneet, mutta ei läheskään riittävässä määrin. Niinpä me annamme Äiti Maan toteuttaa tässä vaiheessa vapaasti omaa tahtoaan. Maapallo on vakavasti saastunut, pimeyden voimat ovat toteuttaneet jo suurimman osan uuden maailmanjärjestyksensä valmisteluista Venäjää ja Kiinaa lukuun ottamatta ja teitä varten on laadittu todella kamalia suunnitelmia. Koska riittävän suuri osa Maapallon asukkaista on pyytänyt meitä puuttumaan asioiden kulkuun vaikkakin tietämättä, mitä se täsmälleen ottaen tarkoittaa, me olemme päättäneet toimia tämän muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana laaditun suunnitelman mukaan.

Pysäytystilan kestoaikaa ei ole päätetty, sillä se määräytyy havaintojen, ajan kulun, asioiden kuntoon saattamisen vaatiman ajan, tarpeellisten Maapallon muutosten ja muiden vastaavien tekijöiden perusteella. Pysäytystila saattaa kestää esimerkiksi suunnilleen kaksi vuotta. Me asetamme suurimman osan Maapallon eliöstöstä lepotilaan siihen saakka, kunnes maankuoren liike on pysähtynyt ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä on laskenut riittävästi. Kasvit hyötyvät kohonneesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta. Jotkut elämänmuodot evakuoidaan pysäytystilan alkuvaiheessa ja kaikki, jotka tulevat jatkamaan ylösnousemusprosessia tullaan evakuoimaan pysäytystilan jälkeen turvallisille alueille, JOS he asuvat vaarallisella alueella. Hiilidioksidin ja muiden kemikaalien kohonneet pitoisuudet eivät vaikuta lepotilassa olevaan kehoon. Tästä syystä on suunniteltu toteutettavan laajamittainen pysäytystila.

Suosittelen teitä varastoimaan jonkin verran paristoja, sillä sähkön jakelu saattaa keskeytyä tai olla katkonaista. Me varmistamme sen, että kaikki Maapallon asukkaat huomaavat tämän ennen kuin pysäytystila käynnistyy. Osa heistä uinuu edelleen eikä ehkä edes herätessään havaitse Auringon nousevan, mutta tämä ei tule jatkumaan enää pitkään.