Viesti Dianelta 14.5.2008

(http://www.lightworkers.org/content/31952/galactic-federation-is-protector-of-your-physical-realm)

(Kanavana Mike Quinsey, vapaasti suomentanut Pirjo Laine)

Rakkaat ystäväni, keskuudessanne kiertää tarinoita, jotka voivat muodostaa maan peittävän pelkoaallon, jos tarinat jäävät tarkistamatta tai haastamatta. Ne liittyvät Planeetta X:ään, jonka väitetään "tulevan" aurinkokuntaanne kohti ja joka tulee aiheuttamaan ennenkuulumatonta kuolemaa ja tuhoa. Sen saapuminen näyttää uhkaavalta ja tietyt maat ovat väittäneet aloittaneensa valmistelut puolustautuakseen. On maalattu kuva Tähtiensota-näkymästä, mitä pimeät voimat rohkaisevat. Ettekö pysty näkemään, että tämä on viimeinen röyhkeä yritys mitätöidä kaikki se hyvä työ, jonka valotyöntekijät ovat tehneet? Sellaiset voimat ovat toiminnassa, jotka pyrkivät estämään jatkuvan matkanne ylösnousemukseen.

Kysyn teiltä: luuletteko todella, että seisoisimme sivussa ja sallisimme sen, että lopun ajaksi määrätyn polun kimppuun hyökättäisiin tai sitä muutettaisiin uhkauksilla maan ihmisiä kohtaan? Me Galaktisessa liitossa olemme suojelijoitanne ja olemme olleet galaktiset vanhempanne, jotka varmistavat, että teistä tulee kosmisia olentoja, mikä on todellinen kohtalonne.

Vaikka olemme määritelleet tietyt auttamislinjat, jotka rajoittavat sellaista, mikä nähtäisiin puuttumisena itsemääräämisoikeuteenne ja valinnan vapauteenne, meillä on vastuu tämän maailmankaikkeuden suuremmasta suunnitelmasta. Vaikka Planeetta X:n uhka olisi todellinen, sitä olisi estetty tulemasta tähän aurinkokuntaan. On olemassa Luojan suunnitelma matkanne loppuunsaattamisesta kaksinaisuudessa eikä sitä voi kukaan pimeiden voimien jäsen muuttaa tai kaapata.

Antakaa meidän rauhoittaa mielenne ja kertoa teille, että tuo Planeetta X on jo aurinkokunnassanne, ja se on päästetty tänne, koska siitä ei ole enää mitään uhkaa teille tai planeetallenne. Annunakilla on historia itsensä esittelemisestä Jumalina ja ihmisen johtamisesta pimeyteen leikkimällä hänen matalimmilla värähtelyillään. Tämä jakso johti myöhemmin satojen vuosien konfliktiin, aivan viime vuosisadan jälkimmäiseen osaan saakka.

Heille kuitenkin näytettiin, miten he voisivat auttaa teidät pois alentumisesta täydelliseen tuhoon ja samanaikaisesti sovittaa karmavelkojaan teille. Kaksinaisuussyklin oli joka tapauksessa määrä loppua vuoden 2012 lopussa, ja siihen päästäisiin heidän avullaan tai ilman sitä. Nyt he odottavat piilossa auringon takaisessa paikassa paluuta maan päälle sopivana aikana sovittamaan tekonsa ja kumoamaan aiheuttamansa vahingon. Sanotaanpa se, että värähtely maan päällä veti heitä alun perin puoleensa ja he tyydyttivät ihmisen sellaisten Jumalien etsinnän, jotka suosivat tukijoitaan ja saivat viholliset häviämään.

Enää ei ole tarvetta sellaiseen väkivaltaiseen lopunaikaan, kuin ne kuvittelevat, jotka uskovat maailmanloppuun. Vaikka se oli mahdollista ennen viime vuosisadan loppumista, tuo aika on mennyt ohi. Valo on herättänyt monien teidän tietoisuuden niin paljon, että olette muuttaneet lopun ajan todellisuutta.

Tämän maailmankaikkeuden Ylin Jumala ei valitse puolta ja hän rakastaa jokaista sieluaan ilman minkäänlaista tuomitsemista. Voitte nyt sivuuttaa nuo raamatulliset kertomukset, jotka kertovat väärästä Jumalasta, joka pani ihmisen toista vastaan. On myös aika jättää taakse nuo ennusteet, jotka olivat relevantteja siihen saakka, kunnes ihminen nousi korkeampaan tietoisuuteen, ylös pimeydestä luodakseen niitä mahdollisuuksia, jotka nyt johtavat ylösnousemukseen.

Saatatte ihmetellä, miten niin monia todellisuuksia voi olla rinta rinnan, ja se johtuu siitä, että ihminen on luonut ne niin mahtavilla energioilla, että niistä on tullut itseoikeutettuja, voimakkaita ajatusmuotoja. Kiinnitytte sellaiseen omasta valinnastanne ja siitä tulee todellisuuttanne. Pimeys ruokkii niitä näkymiä, jotka palvelevat heidän tarkoitustaan, jatkamalla pelaamista peloillanne. Olette kuitenkin astumassa uudelle aikakaudelle valon polulla ja katkaisemassa siteitänne menneisyyteen. Nyt puhdistatte karmaanne ja koette maan suuren puhdistumisen, kun tehdään kaikenlaisia valmisteluja, jotka mahdollistavat kohoamisenne - koskaan palaamatta tähän kaksinaisuuden sykliin.

Ajat ovat nopeasti muuttumassa, mutta ihmiset ovat edelleen herkkiä negatiivisille energioille, mutta niiden ei pidä sallia ottaa teitä pois siltä uudelta valon polulta, jonka olette luoneet. Pimeys on kuolemankoreissaan ja käy päälle saadakseen aikaan pelkoa ja kaaosta viimeisenä yrityksenä erottaa huomionne tavoitteestanne. Teidät altistetaan pelontäyteisille ennustuksille ja on oleellisempaa kuin koskaan ennen, että pysytte keskittyneenä valoon.

Luottakaa intuitioonne ja tietäkää, että oppaanne tulevat lähellenne tänä tärkeänä aikana ja vakuuttavat teidät totuudesta, jos sallitte heidän tekevän sen. Tämä vuoden jäljellä olevat kuukaudet ovat elintärkeitä tulevaisuutenne kannalta ja niiden pitäisi olla merkkinä ensimmäisistä merkittävistä muutoksista, jotka varmistavat voittonne pimeistä voimista.

Emme hetkeäkään usko, että alistutte yrityksiin saada teidät ansaan - niihin jotka johdattavat teitä uskomaan niihin valheisiin ja väärään tietoon, joiden on tarkoitus viedä huomionne pois valon polusta. Pelon energiat ovat kuitenkin häiritseviä ja hämmentäviä, joten jos ette keskity, ne voivat avata teidät altistumaan niille.

Pimeän ja valon välillä käydään kamppailua, mutta teillä on etuna kyky kääntää pois matalammat energiat pysymällä tiukasti rakkaudessanne ja valossanne. Se on vahvin voima maailmankaikkeudessa, ja teidän apuanne tarvitaan sen lähettämiseksi niille, jotka horjuvat ja epävarmuudessaan eksyvät sekavien tunteiden pyörteeseen.

Kuten olemme usein sanoneet, pelko on pimeyden ase, ja se edelleen yrittää edistää suunnitelmiaan maapallon ottamisesta täydelliseen hallintaan. Se tulee epäonnistumaan ja romahtamaan vieden johtajansa mukanaan. Hyvin pian totuus siitä tulee laajemmin tunnetuksi, miten teitä on manipuloitu ja käytetty heidän päämääriensä toteuttamiseksi.

Maa alkaa "karistaa" pois negatiivisia energioita, kun se muotoilee uudestaan kehoaan, ja tämä on vääjäämättömän tarpeellista. Me kuitenkin teidän tietämättänne vähennämme tämän vaikutuksia pitääksemme vahingot ja henkien menetykset minimissä. Mitä enemmän empaattiset muutokset rauhoittuvat ja ensimmäinen yhteys lähenee, sitä enemmän pystymme olemaan teidän kaikkien kanssanne vuorovaikutuksessa.

Jos on välttämätöntä, siirrämme teidät väliaikaisesti turvallisille alueille, kunnes fyysisemmät muutokset on saatu valmiiksi. Älkää kuitenkaan kantako huolta niistä sieluista, jotka kuolevat, koska heitä kohdellaan suurella rakkaudella ja lempeydellä heidän vapauttamisekseen nopeasti traumakokemuksesta. Heillä ei ole mitään katumusta, kun he kuulevat, että se oli osa heidän elämänsopimustaan. Olette kuolemattomia ja teillä on ikuinen elämä ja olette viettäneet satoja elämiä maan päällä. Tulevaisuudessa teillä ei ole tarvetta kokea kuolemaa sellaisena, kuin se nyt ymmärretään, ja te siirrytte elämästä toiseen täysin helposti ja täysin tietoisena.

Olen Siriuksen Diane ja avaan sylini saattamaan teidät valoomme ja rakkauteemme. Olen puhunut teille Galaktisen liiton ja niiden Henkisten neuvostojen puolesta, mitkä valvovat kehitystänne. He määräävät polkunne, varmistaakseen sen viimeistelyn Luojan suuremman suunnitelman mukaisesti. Kulkekaa muutaman seuraavan kuukauden läpi silmänne keskittyneenä lopputulokseen, koska näennäisestä kaaoksesta syntyy tilaisuuksia jättää vanha taakse ja saattaa uusi olemaan. Uskokaa korkeimpiin käsityksiinne ja tulkaa siksi suureksi valo-olennoksi, joka todellisuudessa olette ja olette aina ollut, ja näin hyödytätte maapallon kohoamista.

Ei ole mitään pelättävää ja kehityspolkunne avautuu teille. Pian pimeys pakotetaan luopumaan otteestaan teihin ja sitten näette valon kaikessa loistossaan. Tämä hämmennyksen jakso on pian ohi, mikä sallii maan ihmisten suuren yhdistymisen täydessä ykseydessä ja tarkoituksessa. Olette pyrkineet pitkään tähän aikaan ja nyt näette viimeisiä näytöksiä esitettävän, kun pimeät voimat poistetaan eikä niiden vaikutus enää pysty vahingoittamaan teitä. Rakkausenergianne leviää nyt maahan ja te olette niitä, jotka varmistavat sen turvallisen maadoittumisen. Olemme kanssanne koko ajan ja voitte kutsua ja viittoilla apuamme. Olemme kaikki yhtä ikuisesti.

Kiitos Diane, Mike Quinsey