Emmanuel: Älkää odottako enää päivääkään - 15.11.2009 - kanavoinut Langa

(http://www.emmanuelmessages.com/?m=200911 , vapaasti suomentanut Pirjo Laine, suomennos löytyy myös osoitteesta http://www.phpbbserver.com/uusimaa/viewtopic.php?t=2929&mforum=uusimaa)

Kysyjä: Minulla on kysymyksiä kuusta… Onko se keinotekoinen?

Sana "keinotekoinen" on olemassa vain kolmannessa ulottuvuudessa. Mikään ei ole "keinotekoista" maailmankaikkeudessa. Kuunne on vanhempi kuin aurinkokuntanne. Sen suunnitteli eräs hyvin älykäs rotu ja se tuotiin maapallon kiertoradalle päätarkoituksena hidastaa planeettanne pyörimisvauhtia.

Kysyjä: Milloin kuu tuotiin maan kiertoradalle?

Kuunne tuotiin aurinkokuntaanne 1.7 miljardia vuottanne sitten. Silloin kuu laitettiin paljon lähemmäs maata ja se "ohjelmoitiin" asettumaan tarkasti 30 maapallon halkaisijan etäisyydelle ajankohtaisen galaktisen syklin loppuun mennessä.

Kysyjä: Onko kuu ontto?

Kuunne on puoliontto.

Kysyjä: Onko kuu asutettu?

Maanulkopuolisia olentoja ja ihmisiä maapallolta asuu kuussanne.

Kysyjä: Missä he elävät?

Kahdessa maanalaisessa "pääkaupungissa" ja 17 muussa paikassa.

Kysyjä: Onko kuussa vettä?

Vastoin sitä, mitä teille on kerrottu, kuussanne on vettä ja vähän ilmakehää.

Kysyjä: Miten on mahdollista, että kuu näkyy aina toiselta puolelta ja pimeä puoli on aina piilossa meiltä?

Kuunne kiertää planeettanne ympäri 655,719 tunnissa ja myös pyörähtää omalla akselillaan kierroksen 655,719 tunnissa. Siksi voitte nähdä vain toisen puolen. Mutta näin ei ole aina ollut. Noin miljoona vuottanne sitten neljä tasapainottajaa asetettiin kuuhunne, jotta sen liike synkronoitiin planeettanne pyörähdysvauhdin kanssa.

Kysyjä: Asuuko Marsissa ihmisiä?

Kyllä.

Kysyjä: Miksi tämä tieto salataan yleisesti?

Koska planeetallanne on kunnianhimoisia ryhmiä, jotka haluavat kontrolloida kohtaloanne pitämällä teidät tietämättöminä. Nämä ryhmät uskovat olevansa geneettisesti parempia kuin muut ihmiset ja he ovat pyytäneet apua negatiivisilta/pimeiltä olennoilta todellisuutenne hallintasuunnitelmiin.

Kysyjä: Miten pimeät olennot auttavat heitä?

Negatiiviset/pimeät olennot auttavat kontrolloimaan todellisuuttanne formatiiviselta tasolta. Formatiivisella tasolla ajatusmallit esi-ilmennetään aineelliseen olemassaoloon. Se on hankkeiden värähtelytaso ja se vastaa tiettyä osaa astraalitasostanne.

Kysyjä: Silloin kun Jumala loi maailmankaikkeutemme, miksi luotiin negatiivisia olentoja?

Jumala ei luonut maailmankaikkeuttanne - te loitte sen.

Kysyjä: Miksi negatiiviset olennot suostuivat auttamaan vallassa olevia ryhmiä?

Negatiiviset/pimeät olennot työskentelevät salaliitossa näiden ryhmien kanssa, koska niiden tavoite on sama: planeettanne hallitseminen. Vallassa olevat haluavat hallita fyysistä itseänne, kun taas negatiiviset/pimeät olennot haluavat hallita sieluanne. Ja kummankin ryhmän käyttämä menetelmä on sama: tuhota rakkaus luomalla tuhansia erilaisia pelkoja.

Yksilö joka on täynnä pelkoa, ei voi tuntea rakkautta, ja rakkaus on ainoa energia, mikä transformoi sielun ja tekee mahdolliseksi ylösnousemisen korkeammille olemassaolon tasoille.

Riistämällä sielultanne rakkausvärähtelyn, he ovat jakaneet energiakenttänne virtauksen, mikä pitää teitä jatkuvassa sisäisessä ristiriidassa. Ja kun olette ristiriidassa itsenne kanssa, havaintonne todellisuudesta on rajallinen - näin ette pysty näkemään heidän strategiansa kehittymistä silmienne edessä.

Kysyjä: Käyttävätkö he pimeää energiaa?

He käyttävät teidän omaa energiaanne pitääkseen teidät minimipotentiaalissanne. Tästä syystä riittävä määrä ihmisiä ei vakavasti mieti sitä mahdollisuutta, että uusi todellisuus luodaan vain heijastamalla uusia ajattelumalleja formatiiviselle tasolle. Rakkauden, rauhan, ilon ja harmonian uusi todellisuus voi ilmentyä välittömästi olemassaoloonne. Mutta useimmat ihmiset eivät tiedä, että heillä on voima muuttaa elämää, ja he olettavat, etteivät asiat koskaan muutu. Siksi miljoonat ihmiset ovat tuhansia vuosia eläneet ahdistuksessa maan päällä.

Kysyjä: Miksi he haluavat kontrolloida meitä?

Värähtelytasolla kontrollointi on tiedostamisen huono korvike. Tästä syystä tietämättömät ihmiset ovat saaneet aikaan yli 4000 sotaa maan päälle viimeisten 2500 vuoden aikana. Sotia taistellaan tarkoituksena saada aikaan egon harha jakamalla kollektiivinne voittajiin ja häviäjiin. Me korkeammista ulottuvuuksista voimme kertoa teille, ettei yhdessäkään sodassanne ole koskaan ollut voittajaa.

Kysyjä: Merkitseekö tämä sitä, ettei sotaa voi voittaa?

Voitatte sillä hetkellä, kun päästätte irti halusta voittaa.

Kysyjä: Olette maininneet, että Valoliitto on täällä tarkkailemassa tapahtumakehitystä planeetallamme. Auttaako se meitä pysäyttämään negatiiviset/pimeät olennot?

Valoliiton kehittynyt teknologia on Jumalan palveluksessa, mutta mitään ei voida tehdä, ennen kuin pyydätte, sillä tämä on vapaan tahdon maailmankaikkeus.

Kysyjä: Täytyykö meidän kohottaa taajuuttamme ollaksemme yhteydessä heihin?

Vain pyytämällä sydämestä kohotatte taajuuttanne. Pyytäkää mielestä ja teitä kuullaan. Pyytäkää sydämestä ja teille vastataan.

Kysyjä: Olette maininneet, että tämän galaktisen syklin lopussa kaikki se romahtaa, mikä ei ole linjassa Jumalan suunnitelman kanssa. Mitä tapahtuu pimeille olennoille?

Nykysyklin lopussa pimeä kollektiivi kohtaa täydellisen tappion katkeruuden.

Rakkaat maan sisaret ja veljet, todistatte yhtä epätavallisinta hetkeä galaktisessa historiassa. Se galaktinen sylki jossa elätte, saadaan loppuun/valmiiksi. Ihmiskunta on nyt nykyjakson viimeisessä risteyksessä evoluutiomatkallaan.

Kosminen DNA:nne aktivoidaan niiden korkeasti värähtelevien energiasäteiden avulla, joita virtaa maapallolle itse Jumalan tietoisuuden galaktisesta yhtenäiskentästä. Nämä energiat ovat avanneet korkeiden värähtelyjen pyörteen, mikä selvittää Gaian ylösnousemuspolkua ja saa aikaan todellisen muutoksen kehonne solurakenteessa.

Ihmiskunnan kollektiivitietoisuus laajenee merkittävästi, mutta heränneiden yksilöiden lukumäärä on edelleen liian matala. Teidän vastuullanne on - kuten on ilmaistu elämänsopimuksessanne - auttaa kollektiivisen massatietoisuuden aktivoinnissa laajentamalla henkilökohtaista tietoisuuttanne.

Muistakaa, että sisällänne on voima päättää tulevaisuudestanne. Virittyminen rakkauden korkeampiin taajuuksiin avaa kanavan sisäisen voimanne virtaamiselle tietoisuutenne pintaan, jolloin otatte hallintaan kohtalonne.

Nyt on se aika. Älkää epäröikö. Älkää hukatko tätä hetkeä. Ette saa toista tilaisuutta. Älkää odottako enää päivääkään, sillä ylösnousemuksen oikealla ajoituksella on suuri merkitys.

Olen Emmanuel.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.