Emmanuel: Massaherääminen - 22.10.2009 - kanavoinut Langa

(http://www.emmanuelmessages.com/?m=200910 , vapaasti suomentanut Pirjo Laine, suomennos löytyy myös osoitteesta http://www.phpbbserver.com/uusimaa/viewtopic.php?t=2853&mforum=uusimaa)

Kysyjä: Olette maininneet, että tällä planeetalla tapahtuu pian massaherääminen. Voisitteko tarkastella tätä yksityiskohtaisemmin? Kiitos.

Rakkaat maan veljet ja sisaret, Massiivisen heräämisen tapahtumiseksi teidän on ensin päästävä eroon joistain vanhoista ajattelutavoista. Auttamaan ajattelutavan muuttamisessa planeettanne on kokemassa pian yhtä paljastavimmista hetkistä ihmiskunnan historiassa. Karanteeni jonka Suojelijat ovat asettaneet planeetallenne, poistetaan millä hetkellä hyvänsä ja pystytte tapaamaan galaktisia veljiänne ja sisarianne. Tiedätte epäilyksettä, että olette todella osa yhtä perhettä. Kun aistitte tämän paljastuksen myötä tunteen, että ette ole yksin, kaikki suhteessa kosmiseen yhteyteenne tulee selväksi ja sitten herääminen tapahtuu.

Kysyjä: Kiitos. Tapahtuuko tämä tapaaminen fyysisellä tasolla? Ja jos tapahtuu, miten?

Tapaatte galaktisia veljiänne ja sisarianne kaikilla tasoilla samanaikaisesti, myös fyysisellä tasolla. Tällä hetkellä on yli miljoona tähtialusta planeettanne ympärillä ja kaikki menee liittosuunnitelman mukaisesti. Kullakin aluksella on tuhansia korkeasti koulutettuja vapaaehtoisia, jotka tekevät innokkaasti työtä tämän vaadittavan kollektiivisen massaheräämisen synnyttämiseksi.

Kysyjä: Kiitos. Ovatko nämä veljet ja sisaret ihmisiä?

Galaksissanne on yli 500 planeettaa, joissa on liiton ihmisjäseniä. Liittouman muodostavat kuitenkin monenlaiset olennot.

Kysyjä: Kiitos. Ovatko jotkut liiton jäsenistä kolmannen ulottuvuuden kiinteitä olentoja maan päältä?

Eivät. Liitossa on ihmisiä maan päältä, mutta he eivät ole enää kolmannen ulottuvuuden tiheydessä.

Kysyjä: Kiitos. Synnyttääkö tämä tuntemattomien olentojen kohtaaminen pelkoa ja negatiivisia vaikutuksia uskonnollisissa ihmisissä?

Pelottomuutta vaaditaan kaikkien hyötyjen saamiseksi tästä kohtaamisesta. Tuon puoleinen ympäröi teitä - tuon puoleinen on yksi Jumala. Se on ulkopuolellanne, se on sisäpuolellanne. Se on tietoisuudessanne, ei uskomuksissanne. Teidän pitäisi jatkaa kaiken sellaisen poistamista, joka luo uskomusjärjestelmiä mieleenne. Uskomusjärjestelmät eivät perustu omaan kokemukseenne, siksi ne eivät saa aikaan tietoisuuden laajentumista. Hankkiutukaa niistä eroon, vaikka teistä tuntuisi kamalalta - se on sen arvoista.

Kysyjä: Kiitos. Ymmärrän, että osan näistä uskomusjärjestelmistä ovat luoneet tällä planeetalla elävät negatiiviset olennot hallitakseen ihmisiä. Miten nämä olennot reagoivat liiton jäsenten massiiviseen läsnäoloon maan päällä?

Ei joitain uskomusjärjestelmiä, vaan kaikki. Sota pimeyden ja valon välillä on tietoisuustasolla ja vaikka sota ei ole vielä ohi, negatiiviset/pimeät olennot ovat jo hävinneet taistelun planeettanne hallinnasta. Tästä syystä karanteeni poistetaan pian.

Kysyjä: Kiitos. Miten voimme kolmannen ulottuvuuden ihmisinä taistella näitä pimeitä voimia vastaan?

Valolla. Negatiiviset/pimeät olennot ovat vain Kaikkeuden itsetietoista, matalaa värähtelyosuutta, mikä on tietoisesti valinnut itsensä palvelemisen elintavakseen. Ne ovat kuin varjoja - jos juoksette pakoon, varjo seuraa teitä kaikkialle. Ainoa tapa päästä eroon näistä varjoista on sytyttää valonne.

Kysyjä: Kiitos. Voisitteko tarkentaa, miten päästään eroon pimeistä olennoista?

Negatiiviset/pimeät olennot voivat elää/toimia vain matalan taajuuden todellisuudessa. Tämä matalampi taajuus vastaa olemassaolotasollanne pelkovärähtelyä. Eikä pelko ole muuta kuin valon poissa olemista. Jos kohotatte värähtelyänne kohti rakkauden luovaa prinsiippiä ja pidätte Kristus-tietoisuuden yliulotteista valoa sydämessänne, kaikki pelot häviävät todellisuudestanne ja niiden mukana pimeät/negatiiviset olennot.

Rakkaat valotyöntekijät, olette maan päällä näinä muuttuvina aikoina, koska olette vapaaehtoisia siihen. Ei ole sellaista kuin sattuma, mitään ei tapahdu vahingossa. Olemiseenne tässä ja nyt on syynsä. Ette ehkä tiedä noita syitä tietoisella tasolla, mutta vakuutan teille, että olette harmoniassa kosmisen suunnitelman kanssa. Aikanaan näette, miten tämä suunnitelma kehittyy. Siihen saakka pitäkää tiukasti kiinni valostanne, levittäkää rakkauttanne vapaasti kollektiivitietoisuuteen, ilman mitään kiinnikkeitä. Tämä aloittaa energiavirtauksen, mikä lisää jatkuvasti kollektiivitietoisuuden värähtelytaajuutta. Kun virtaus pääsee alkuun, se ei pysähdy.

Ihmiskunnalla on edessään todella jännittävät ajat. Ehdoton rakkauteni kulkee kanssanne.

Olen Emmanuel.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.