Esu kertoo rahoitusmarkkinoiden luhistumisesta ja kaaoksesta - 5.10.2008 kanavoinut Jess Anthony

(http://abundanthope.net/pages/article_2144.shtml , suomentanut Olli)

Esu, pyydän kommentteja USA:n ja koko maailman tilanteeseen. Pyydän vakuutusta sille, että muutos tapahtuu pian. Pyydän tarkempia tietoja siitä, millaisia tapahtumia tällä viikolla on odotettavissa ja kuinka niitä voitaisiin parhaiten jouduttaa ja miten niihin tulisi reagoida. Kerro rahoitusmarkkinoiden tilanteesta ja poliitikkojen eroanomuksista, joita täytyy jossakin vaiheessa tapahtua. Kerro pysähdystilasta ja täsmennä meidän osaamme siinä. Olen uupunut mutta valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen, vaikkakaan en täysin tiedä, mitä se tuo mukanaan. Muut "äänet" kertovat muutoksen tapahtuvan pian. Kerro asiat sillä tavalla kuin haluat ne esittää.

Jess, puhukaamme lyhyesti. En voi kertoa teille paljoa tällä hetkellä. Monet asiat ovat nyt liittymässä yhteen ja muutoksen suunta selkeytyy tämän viikon aikana. Kyllä, olet oikeassa ennakoidessasi monien pankkien kaatuvan eri puolilla maailmaa. Rahoitusmarkkinoiden perinteistä tukirankaa ei ole enää olemassa. Se, että Dubaihin rakennetaan uutta pilvenpiirtäjää, on merkki siitä, minne rahat on sijoitettu. Tämä on hyvä esimerkki rahoitusjärjestelmänne typeryydestä. Kaikki vauraus on varastettu ja siirretty (USA:sta) muihin valtioihin, jonne muutamat henkilöt ovat rakentaneet turvapaikkaa itselleen, jotta voisivat siirtyä sinne ja pitää huolta itsestään kaikin keinoin.

USA:n roskapankkilailla ei ole mitään sellaista vaikutusta, mitä tiedotusvälineissä on toitotettu. Varat on nostettu ja käytetty saman tien niiden laskujen maksamiseen, jotka muut valtiot ovat USA:lle lähettäneet. Nämä valtiot ovat näin saaneet hyvitystä omistamilleen arvonsa menettäneille arvopapereille. Nämä valtiot haluavat vakuuksia enemmän kuin niille on mahdollista antaa. Kun USA ei enää pysty maksamaan näitä laskuja, näiden muiden valtioiden omat rahoitusjärjestelmät alkavat sortua. Käy todellakin kuin dominonappuloille, jotka kaikki alkavat peruuttamattomasti kaatua sen jälkeen, kun ensimmäinen kaatuu. Tämän ilmiön pitäisi käynnistyä tämän viikon aikana. Tullaan todennäköisesti näkemään "pankkitoiminnan lomapäivä" estämään kaiken varannon virtaamisen ulos pankeista, kuten on jo paikoitellen alkanut tapahtua, varsinkin Euroopassa. Tämä tulee kaiken todennäköisyyden mukaan yleistymään tämän viikon aikana.

Teidän on hyvä varautua siihen, että muutamaan päivään ette voi nostaa käteistä rahaa tai käyttää luottokorttia. Ruuasta saattaa tulla pulaa, koska jakeluketjut voivat paikoitellen hidastua tai pysähtyä. Liikkeellä ei ole tarpeeksi rahaa pitämään yllä kansainvälistä ja kansallista jakelujärjestelmää, josta te olette hyvin riippuvaisia. Julkiset palvelut toiminevat normaalisti, koska ne ovat suurelta osin tietokoneella ohjattuja ja varustettu riittävillä resursseilla. Teidän on hyvä varautua tällaisiin asioihin ollaksenne hyvissä asemissa mahdollisen hämmennyksen keskellä ja normaalien toimintojen häiriintyessä.

Tätä hämmennystä tulee lisäämään se, että armeija ottaa komennon "ratkaistakseen" vaikeudet ja korjaamaan katkenneet jakeluketjut. Tulee todennäköisesti esiintymään myös yhteiskunnallista levottomuutta, joka edellyttää turvallisuutta ja järjestystä lisääviä toimenpiteitä. Uskoakseni tilanne tulee kehittymään niin vakavaksi, että se estää kansalaisia sallimasta sellaisen järjettömän vallankaappauksen tapahtumisen, jonka jotkut ovat ennustaneet tapahtuvan. Yhteinen huolestuneisuus tulee muuttamaan tämän uhkan enemmänkin myönteiseksi hätäavuksi. Ongelman laajuus tulee tekemään kansalaisten tuntemuksista ja tarpeista hyvin yhdenmukaisia. Ei tule olemaan sellaista paikallista keskittymistä, joka vaadittaisiin siihen, että monien pelkäämä poliittinen vallankaappaus tapahtuisi.

Miten tämä vaikuttaa julkistusten ajankohtaan ja pysähdystilan käynnistämiseen? Väistämättömän luhistumisen jälkeen kansalaiset tulevat yksimielisesti vaatimaan muutosta ja ratkaisuja ongelmiin. Tämä tulee olemaan kapina, mutta hyvin käytännöllinen ja vastuuntuntoinen sellainen. Luhistuminen tulee olemaan laajempi kuin kukaan osaa ajatella. Se tulee olemaan maailmanlaajuinen. Mikään valtio ei ole täysin riippumaton USA:n laittomin keinoin luomasta rahoitusverkostosta. Kaikkien valtioiden täytyy osallistua USA:n dollarin arvon romahtamisen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen.

Tämä tulee luomaan muutosta vaativan liikehdinnän. Armeijan kyvyt eivät riitä estämään tätä ja monet armeijan yksiköt tulevat itse asiassa liittymään vallankaappauksen kannattajiin ja vaatimaan heidän rinnallaan uutta alkua. Tämä uusi vaativa ääni ja liikehdintä tulee olemaan mahdoton pysäyttää. Poliittisten vallanpitäjien tekemien laittomuuksien selkeä todistusaineisto tulee olemaan mahdotonta pitää piilossa. Tulee esiintymään vaatimus vallanpitäjien joukkoeroamisesta jo ennen kuin virallisia vaaleja (USA:ssa) ehditään järjestää.

Aikataulu edellyttää nyt sitä, että tämä muutosta vaativa kapina tapahtuu ensin. Ihmisten täytyy alkaa ajatella maailmastaan uudella tavalla ennen kuin me voimme edetä riittävästi sellaisten suurten muutosten parissa, joita pysähdystilan aikana on suunniteltu toteutettavan. Tämä on ensisijaisesti Maapallon muutosten aikaa, vaikkakin tulee esiintymään jonkin verran mukautumista, jonka täytyy tapahtua, jotta ihmiset olisivat valmiita sopeutumaan kaikkeen siihen, minkä täytyy tapahtua. Juuri tästä poliittisesta ja kulttuurillisesta muutoksesta Monjoronson puhuu. Tällaisen uudelleenajattelun täytyy tapahtua ennen kuin monet voivat siirtyä muutosprosessin seuraavaan vaiheeseen. Tämä ei tule olemaan yhden yön aikana tapahtuva muutos, vaikka monet luulevat sen sellainen olevan. Enimmän uudelleen ohjelmoinnin ja fyysisen muuntelun täytyy tapahtua ennen kuin puhtaamman olomuodon korkeammat värähtelyt tulevat näkyviksi. Tästä syystä Monjoronson on fyysisenä olentona jonkin aikaa näkymätön. Tästä syystä minä olen jonkin aikaa fyysisesti näkymätön. Maapallon ja sen asukkaiden täytyy pystyä havaitsemaan minut, jotta fyysinen olomuotoni voi saada muotonsa. Tulen olemaan läsnä, mutta minut tulevat näkemään vain ne, jotka ovat siihen valmiita. Pysähdystila tulee lisäämään selkeyttä, mutta se ei tule ratkaisemaan kaikkia ongelmia välittömästi.

Aikataulua ei ole vielä julkistettu, mutta tämä tulee tapahtumaan pian. Meidän toimintamme ajoitus riippuu teidän toimintanne ajoituksesta. Teidän päätöksenne määrittävät sen ajankohdan, jolloin me toimimme. Me annamme teille opastusta niin paljon kuin mahdollista, mutta te päätätte itse omasta toiminnastanne. Te kuljette edelleen ylämäessä kamppaillen ja me tuemme teitä ja vakuutamme teille toimivamme sitten, kun sen aika on. Pyytäkää apuamme, niin te saatte sitä.

Kehotan teitä tarkkailemaan rahoitusmarkkinoiden romahtamisen ja poliittisen levottomuuden kehittymistä. Nämä asiat eivät tule jatkumaan enää pitkään. Kansalaiset eivät tule hyväksymään tilannetta, koska ongelmien todelliset syyt tulevat olemaan itsestään selviä. Luja rakkaus tulee olemaan tässä vaiheessa ainoa vaihtoehto, joka tuottaa sellaisen havahtumisen, joka tarvitaan, jotta Maapallon ja ihmiskunnan korkeammille tasoille kehittymisen seuraava vaihe voi alkaa.

Esu