Esu selventää rahoitusmarkkinoiden tilannetta ja kertoo vastuun ottamisesta - 12.10.2008 kanavoinut Jess Anthony

(http://abundanthope.net/pages/article_2171.shtml , suomentanut Olli)

Esu, pyydän lisää tietoa. En saa asioiden tilasta selkeää käsitystä. Tunnen kuohunnan olevan käynnissä. Tunnen muutoksen olevan tulossa, mutta se näyttää aina vain viivästyvän. Haluaisin saada paremmin selkoa asioista ja opastusta siihen, että mihin minun pitäisi keskittyä. Kerro, mikä on totuus ja mitä on odotettavissa.

Jess, oletko valmis? Puhukaamme. Meillä on tänä iltana paljon asiaa ja kerrottavaa poliittisesta kaaoksesta ja taloudellisesta romahduksesta. Tiedotusvälineissä kerrottujen tarinoiden on tarkoitus vetää huomio pois todellisesta tilanteesta. Totuus on se, että Kiina on luopumassa biljoonien USA:n dollarien arvoisista arvopapereista. Kiina neuvottelee muiden arvottomaksi käyneiden USA:laisten arvopapereiden haltijoiden kanssa. Myös Venäjää ja joitakin eurooppalaisia valtioita on huijattu väittämällä näiden arvopapereiden olevan todellista arvokkaampia. Tarinat näistä neuvotteluista ovat tosia. He ovat tarkkailleet USA:n osakemarkkinoilla tehtyjä temppuja ja nähneet, kuinka USA:n hallitus manipuloi tilannetta pumppaamalla liikenteeseen lisää seteleitä. Kyseessä on suuri huijaus, jonka vaikutuksesta osakemarkkinoilla tapahtuu monia hyödyttömiä osto- ja myyntioperaatioita ja osakkeiden arvot eivät pohjaudu todelliseen valuutan arvoon. Markkinoiden manipulointi tapahtuu paperilla ja sen tarkoitus on tuottaa voittoa vilpillisin keinoin. Tästä syntyy se vaikutelma, että USA:n hallitus kontrolloisi edelleen rahoitusmarkkinoiden tapahtumia.

Suurin osa presidentti Bushin käyttämistä rahavarannoista on jäädytetty ja varat palautettu niiden oikeille omistajille. Vanhemman George Bushin toiminta on myös vaikeuksissa. Hänen käyttämänsä saksalainen pankki ei kykene pakottamaan hänen luomaansa maailmanlaajuista verkostoa toimimaan hänen tahtonsa mukaisesti. Varat on jäädytetty tässä pankissa ja Bushin vaikutusvalta muissa valtioissa on vähentynyt. Clintonit odottavat epätoivoisesti ratkaisua. He ovat sitoutuneet täysin uuden maailmanjärjestyksen (NWO) toteuttamiseen, joka on luonut tämän kaaoksen ja taloudellisen romahduksen tuottaakseen itsekeskeisten suunnitelmiensa toteuttamiseen tarvittavat varat.

Väistämättömän lopputuloksen toteutuminen viivästyy, koska pelaajat vastustavat sen toteutumista. Järkevät perustelut eivät saa heitä lopettamaan nykyistä toimintaansa, vaan heidät täytyy ajaa laillisesti nurkkaan ja pakottaa lopettamaan. Lahjonta ja kuolemanpelko ovat tehokkaita motivointikeinoja taivutella nämä vastustelijat toimimaan toisin. Valotyöntekijöitä ja myötämielisiä virkamiehiä on riittävästi, kunhan vain heidät saataisiin toimimaan yhteistuumin. Kaikki muutoksen ainekset ovat valmiina, jos riittävän suuri määrä nykyisen toiminnan vastustajia oivaltaa oman valtansa ja toimii yhteistuumin. Lähettäkää energiaa ja tukea varmistaaksenne tämän tapahtuvan.

Aikataulu on avoin, kuten aina. Tietyt päämäärät ja niiden toteuttamisjärjestys on sovittu. Pankkijärjestelmän muutos on valmiina aloitettavaksi. Varat on siirretty sopiviin paikkoihin siten, että St. Germainen vaurausrahastovarat voidaan jaella helposti ja nopeasti. Tämä ei tietenkään tapahdu ennen kuin hallituksen nykyistä pankkijärjestelmää ryöväävät virkamiehet on eliminoitu. Tämä tulee tapahtumaan pian. Se saattaa hyvin todennäköisesti tapahtua jo tällä viikolla. Kaikki osaset on paikoillaan ja valmiina liikkumaan oikeassa tahdissa.

Minun osani on alkaa muovata uudelleen Maapallon asukkaiden henkisiä käsitteitä. Tämä tulee tapahtumaan pysähdystilan aikana ja sen jälkeen, kun kaikki ovat tottuneet uuteen energiatasoon. Tarvitaan tietyn mittainen sopeuttamisjakso ennen kuin asukkaat ovat vakiintuneet riittävästi alkaakseen suhtautua olemassa oloonsa enemmän henkitasolla. Minä toimin henkisenä Planeetan Prinssinä ja tulen toimimaan materiaalisella tasolla heti, kun pystyn helposti ottamaan fyysisen olomuodon. Sinun roolisi, Jess, on olla minun ääneni siihen saakka, kunnes suurin osa ihmiskunnasta pystyy minut näkemään. Minä toimin sinun kauttasi samalla tavoin kuin Monjoronson toimii Danielin ja Henryn kautta. He käyttävät omaa tietouttaan pukeakseen sanoiksi ne ajatukset, joita Monjoronson haluaa heidän kauttaan kertoa. Sinä olet samalla tavoin minun sanojeni tietoinen ääni. Minun energiani näkyy valona, mutta vie jonkin aikaa ennen kuin minun fyysinen olomuotoni on riittävän vakaa, jotta se näkyy Maapallolla vallitsevissa olosuhteissa.

Minun neuvoni sinulle on olla kuten ennenkin. Tarkkaile merkkejä ja ole levollinen ja luonteva, vaikka maailma ympärillä vaikuttaisikin murentuvan. Kaikkien teoilla on merkityksensä ja monta vuotta sitten aloitettu ongelmien ratkaisemisen prosessi täytyy saattaa päätökseen. Myös tästä tulee jotakin uutta. Sinun tehtäväsi on säilyttää oma olotilasi ja vahvuutesi, vaikka tapahtumat vaikuttaisivatkin hyökkäykseltä tai epäonnistumiselta. Sinusta huolehditaan.

Arpa on heitetty ja lopulliset numerot määrätty. Usko se.

Esu