Esu kertoo tulevista tapahtumista ja valotyöntekijöiden tehtävästä - 23.8.2010 kanavoinut Jess Anthony

(http://abundanthope.net/pages/Jess_Anthony_29/Esu-Speaks-on-Imminent-Events-and-the-Role-of-the-Lightworkers.shtml , suomentanut Olli)

Jess, puhukaamme jälleen. Tämä on hyvä hetki käsitellä monia asioita, jotka vaativat selvennystä ja perusteellisempaa tarkastelua. Te tiedätte, että pian tulee tapahtumaan monia asioita, joiden te olette jo jonkin aikaa odottaneet tapahtuvan. Maapallo on valmis tekemään omat pelisiirtonsa ja kaikki ne ongelma-alueet, joista me olemme muutaman viimeksi kuluneen kuukauden aikana kertoneet, ovat nyt kokemassa mullistuksia. Meidän ennakoimamme maanjäristykset tulevat nyt tapahtumaan lähes varmasti. Meksikonlahden tilanne on uhkaava, sillä metaanikaasua kertyy nyt todella paljon, mistä tulee lähes varmasti seuraamaan suuri räjähdys.

Nämä tapahtumat tulevat olemaan katastrofaalisia teidän tuntemanne Maapallon kannalta. Niiden myötä Maapallon ulkoasu alkaa muuttua, mikä on välttämätöntä, jotta Maapallo voi siirtyä ylösnousemuksensa seuraavalle tasolle. Joidenkin mantereiden täytyy vajota ja uusien mantereiden nousta esiin merestä. Monet alueet, joihin te tunnette suurta kiintymystä, tulevat katoamaan. Tämä jakso tulee olemaan haasteiden ja kyseenalaistamisen aikaa. Nämä muutokset tulevat tapahtumaan siksi, että Maapallon täytyy siirtyä korkeamman värähtelyn tasolle voidakseen sopeutua niihin muutoksiin, joita teidän asuttamassanne aurinkokunnassa tapahtuu. Tämä on näiden muutosten kannalta keskeinen jakso Maapallolla.

Monet Maapallon asukkaat tullaan siirtämään pois Maapallolta ja monet siirtyvät uuteen olomuotoon. Tämä tulee olemaan lajittelun ja karsimisen aikaa, valitettavasti. Monet tällä hetkellä hallitsevassa asemassa olevat henkilöt tulevat menettämään asemansa ja kuvitellun tehtävänsä. Heitä tullaan kehottamaan miettimään käsityksiään uudelleen. Heidät tullaan siirtämään uuteen olomuotoon tai poistamaan kokonaan. Valinnan he voivat tehdä itse.

Te Maapallon asukkaat, jotka olette etsineet meidän ohjaustamme, tulette toimimaan esimerkkinä siitä, kuinka uudessa maailmassa eletään. Te näytätte muille esimerkkiä niistä asenteista, joiden mukaisesti kaikkien tulee toimia. Te tulette näyttämään, kuinka tilanteet täytyy kyseenalaistaa, minkä avulla saavutetaan hengellisten totuuksien kanssa sopusoinnussa olevia ratkaisuja. Te tulette opettamaan muita tekojenne ja sanojenne välityksellä.

Ennen kuin te olette valmiita toimimaan elävinä esimerkkeinä, te tarvitsette koulutusta. Tämän koulutusjakson aikana te opitte paljon siitä kaikkien välisestä yhteenkuuluvuudesta ja myötätunnosta, joka on keskeinen tekijä Kristus Mikael Atonin toteuttamassa suuressa suunnitelmassa. Te tulette kokemaan sen, kuinka te kaikki olette yhtä. Teidät tullaan täyttämään Kristus Mikael -luojan valolla ja te tulette näkemään, kuinka kaikki on yhteydessä toisiinsa.

Toiset tulevat opastamaan teitä tekemään näitä oivalluksia. Teidät tullaan kytkemään paljon suurempaan olemassaolon kokonaisuuteen kuin mitä te tällä hetkellä voitte kuvitella. Teistä tulee osa maailmankaikkeuden laajuista perhettä, jonka te tunnistatte tietoisesti. Teille tuttua käsitettä käyttäen te tulette olemaan valotyöntekijöitä, jotka säteilevät Kristus Mikael Atonin rakkautta päätöksissään ja käytöksessään.

Tämä kaikki alkaa nyt. Tulee mullistuksia ja pysäyttämättömiä tapahtumia, joiden myötä Maapallon asukkaiden on pakko arvioida uudelleen keskeisiä käsityksiään ja uskomuksiaan. Te tulette näkemään Maapallon voiman ja sen, kuinka voimattomia te ihmisinä olette sitä uhmaamaan. Teidän pelastusorganisaationne tulevat rapautumaan ja talousjärjestelmänne luhistumaan. Te ihmiset tulette olemaan hätääntyneitä ja avuttomia. Teidän hallituksenne tulee olemaan kyvytön auttamaan teitä, sillä sen tarkoitusperät eivät ole koskaan olleet kansalaisten hyvinvoinnin kannalta edullisia. Tämä pätee erityisesti USA:han. Muut valtiot tulevat kokemaan omat haasteensa. Jokainen kulttuuri tulee kohtaamaan yksilöllisiä haasteita.

Te olette kuulleet pysäytystilasta ja tulossa olevasta koulutusjaksosta. Se tulee alkamaan sitten, kuin aika on otollisin. Ennen sen alkua tarvitaan epävarmuuden ja hämmennyksen jakso, jotta opetus olisi mahdollisimman tehokasta. Maapallon ihmisten täytyy olla halukkaita oppimaan ja valmiita hyväksymään uusia selityksiä. Heidän täytyy kyseenalaistaa se harhatieto, jota heille on opetettu koko heidän elämänsä ajan. Tässä opetuksessa on menetelmä, joka hyödyntää esimerkkiä ja vääräksi osoittautuneiden olettamusten tutkimusta.

Tässä viestissä ei käsitellä tämän tarkemmin sitä, milloin kaikki tämä tapahtuu. Olkaa tietoisia siitä, että se tapahtuu. Tarkkailkaa Maapallon muutoksia. Ne tulevat käynnistämään katastrofaalisia mullistuksia, joiden myötä teidän valtioistanne tulee avuttomia. Valmistautukaa tähän. Tietäkää, että teidän täytyy ehkä olla järjen ääni kanssaihmisillenne. Mullistukset saattavat tapahtua minä päivänä hyvänsä.

Ennen kuin mullistukset tapahtuvat, jatkakaa elämää totuttuun tapaan. Hätätilanteiden varalle kannattaa kuitenkin varautua. Te ette voi tietää sitä, milloin kauppojen hyllyt tyhjenevät. Te ette voi tietää sitä, milloin kulkuvälineillä liikkuminen tulee mahdottomaksi. Te ette voi tietää sitä, milloin pankit mahdollisesti sulkeutuvat. Radion ja television välityksellä tullaan lähettämään tiedotuksia ja tilanneselostuksia. Eniten apua tarvitsevia tullaan auttamaan.

Teidän tehtävänne on pitää jalat maassa ja auttaa eksyksissä olevia. Teitä on valmisteltu tätä tehtävää varten. Nyt on tullut aika ryhtyä käytännön tekoihin. Te tulette tarvittaessa saamaan ohjeita ja opastusta. Siihen saakka toimikaa yhdessä muiden kanssa sellaisena ryhmän jäsenenä, joka ymmärtää kaiken tarkoituksen ja syyn kaaoksen keskellä.

Esu