Esu kertoo Maapallon muutoksista - 29.3.2009 kanavoinut Jess Anthony

(http://abundanthope.net/pages/article_2872.shtml , suomentanut Olli)

Esu, pyydän opastusta ja tietoa tapahtumien todennäköisestä aikataulusta. Kerro tapahtumien taustoista siten, että ymmärtäisin paremmin kaikki niihin liittyvät asiat. Kerro Maapallon pyörimisliikkeestä ja magneettisten napojen vaihtumisesta.

Jess, puhukaamme. On tapahtumassa paljon sellaista, josta emme ole vielä puhuneet. Pysäytystilan valmisteluista on keskusteltu paljon ja meillä on ollut suurta väittelyä ja erilaisia näkemyksiä siitä, että millaisia vaikutuksia pysäytystilalla on, teidän käyttämin termein sanottuna, sielujen kehitykseen ja että onko se ollenkaan tehokas keino. Keskeisessä osassa tässä prosessissa on se, että nyt täytyisi ottaa käyttöön ne teidän kehonne fyysiset osatekijät, jotka te olette tähän saakka jättäneet huomiotta ja käyttämättä. Teillä on oikeasti paljon enemmän kapasiteettia ja mahdollisuuksia kuin mitä tällä hetkellä kuvittelette itsellänne olevan. Näistä asioista on kerrottu niissä selvityksissä, jotka me olemme laatineet välittääksemme teille tiedon siitä, kuinka tärkeää on se, mikä on nyt alkamassa tapahtua. Sinä Jess olet kokenut tämän ajoittain oman tietoisuutesi laajentuessa hyppäyksittäin. Sinä ymmärrät, millaista on se, kun yhtäkkiä saa uutta ymmärrystä omaan tilanteeseensa liittyen ja siihen, että mitä elämä omalta kohdaltasi tarkoittaa ja mikä oma elämäntehtäväsi on.

Puhukaamme Maapallon fyysisestä matkasta. Maapalloon kohdistuneen väärinkäytön aiheuttama tuho on ainainen ärsyke ja este Maapallon olemuksen muuttamiselle. Maapallon saamat vammat ovat vaikeita parantaa. Maapallon turmeltumaton olemus on jo kauan sitten alkanut murentua ja muuttanut Maapallon nykyiseen olotilaansa. Kuitenkin edelleen on nähtävissä joitakin jäänteitä Maapallon aiemmasta todella loistokkaasta olemuksesta. Tämä ei ole mitään uutta, mutta tätä asiaa ei voi korostaa liikaa.

Maapallon magneettikentän uudelleensuuntaaminen tulee muuttamaan myös Maapallon suhdetta muihin aurinkokunnan osasiin. Nykyinen Maapallon magneettikentän napaisuus pitää Maapallon paikoillaan, mutta myös estää Maapalloa luomasta sellaista riippumatonta energiakenttää, joka saisi aikaan sellaisen yksinapaisen järjestelmän esiasteen, joka vaaditaan siihen, että Maapallo voitaisiin siirtää korkeammalle tasolle energiayhteydessään yleismaailmallisten ihanteiden kanssa. Tällä hetkellä Maapallon tilannetta hallitsee kaksinapainen kaksinaisuus. Eli toisin sanoen: Maapallon magneettisten napojen vaihtuminen ei johda suoranaisesti yksinapaisuuteen tai nousuun korkeammalle tasolle, mutta se luo edellytykset sille muutokselle, mikä tapahtuu yhdessä meneillään olevan ihmiskunnan henkisen havahtumisen kanssa. Ihmiskunta ja Maapallo muodostavat yhden energisen kokonaisuuden, jonka osasten täytyy toimia yhtäläisellä tavalla, jotta koko kokonaisuus voisi siirtyä korkeammille henkisille tasoille.

Maapallon pyörimisliikkeen hidastaminen on yksi osatekijä siinä prosessissa, joka valmistelee tämän tapahtumista. Tällainen planetaarinen tapahtuma on yleinen koko maailmankaikkeudessa, mutta se ei kuulu ihmiskunnan tieteelliseen käsitemaailmaan. Pyörimisliike aiheutuu magneettikentän aikaansaavien dynaamisten virtausten vetovaikutuksesta. Magneettinen vetovoima saa planeetan liikkumaan ympyrän muotoista rataa. Magneettisten pohjois- ja etelänapojen asemoituminen päinvastaisesti maantieteellisiin napoihin nähden saa aikaan pyörimissuunnan, jota te kutsutte vastapäivään pyörimiseksi. Magneettisten napojen vaihtaminen vaihtaa magneettisen vetovoiman suunnan ja pyörimisliike vaikuttaa muuttuvan siten, että teidän käyttämin käsittein, Aurinko nousee lännestä. Tässä vaiheessa Maapallo vaikuttaa siis pyörivän päinvastaiseen suuntaan kuin mihin olette tottuneet.

Jotta tämä voisi tapahtua, niin Maapallon nykyisen pyörimisliikkeen täytyy pysähtyä. Tähän liittyy vielä muuttuvien magneettisten virtausten aikaansaama Maapallon maantieteellisen akselin vaappumisliike. Maapallon magneettinen vastavoima on epätasapainossa planeetan fyysisen pinnan varautuneen napaisuuden kanssa ja planeetan akselin normaali eheä energinen vastus alkaa heiketä ja saa aikaan sen, että planeetan akselin suunta vaihtelee. Tätä on tapahtunut jo useamman vuoden ajan, mutta nyt se tulee voimistumaan ja alkaa olla entistä selkeämmin havaittavissa.

Tähän asiaan vaikuttaa monta eri tekijää. Maapallon ytimen pyörimisliikkeeseen vaikuttaa monta ulkopuolista tekijää, joista jokainen vaikuttaa toisiinsa geometrisesti voimistuvalla tavalla. Auringonpurkaukset vaikuttavat ilmakehän sähköisyyteen, mikä vaikuttaa säätilaan, mikä vaikuttaa Maapallon olosuhteisiin, mikä aiheuttaa mannerlaattojen liikettä, mikä aiheuttaa maanjäristyksiä, tsunameita ja tulivuorenpurkauksia, jotka nestemäinen ulompi ydin ottaa vastaan epätasapainoisina energiapurkauksina, mikä aiheuttaa epätasaisuutta sisemmän ytimen pyörimisliikkeessä, mikä vaikuttaa dynamovaikutukseen, mikä heikentää magneettikenttää, mikä vaikuttaa pyörimisliikkeeseen, mikä mahdollistaa auringonpurkausten suuremman vaikutuksen ja aiheuttaa painetta magneettikenttään jne. Te voitte havaita poikkeuksellisten sääolosuhteiden lisääntyneen, voimakkaiden maanjäristysten lisääntyneen ja Maapallon pyörimisliikkeen häiriintyneen. Te voitte nähdä joitakin merkkejä auringonpurkauksista ja magneettikentän kasvaneesta paineesta. Te ette näe sitä, että Maapalloon kohdentuu energiaa Jupiterista, koska Auringon valokehä peittää Jupiterin alleen. Te ette näe magneettikentän muuttuvan siihen kohdistuvan ulkoisen vaikutuksen johdosta.

Tämä tapahtuu juuri nyt, koska me emme puutu tilanteeseen ja annamme Maapallon tilanteen kehittyä omalla painollaan, koska tällä kehityksellä on lopulta hyödyllinen vaikutus Maapallon fyysiseen rakenteeseen. Tilanteesta tekee monimutkaisen se, että mukana on myös ihmiskunta. Tällaisessa tilanteessa perinteisesti esiintyvän täysimittaisen uudelleenmuotoutumisen ei voida tässä tapauksessa antaa tapahtua. Tästä syystä galaktiset joukot ovat tarkkailleet Maapalloa jo vuosien ajan ja ohjailevat tapahtumien kulkua jonkin verran edelleenkin. Tilannetta kuvaa osuvasti vertaus auton pysäyttämisestä jarruttamalla. Tiedätte, että liukkaalla kelillä on parempi pumpata jarrupolkimella kuin painaa se voimalla pohjaan (Suomentajan kommentti: tässä siis tarkoitetaan autoa, jossa ei ole lukkiutumattomia jarruja :-)). Se on ainoa keino estää jarruja lukkiutumasta, jolloin niistä tulisi hyödyttömät. Lyhyiden pumppausliikkeiden avulla auto pysähtyy vähitellen hallitulla tavalla. Jos Maapallon annettaisiin lyödä jarrut pohjaan ja pysähtyä äkillisesti, tuloksena olisi valtavia mullistuksia ja maantieteellistä tuhoa.

Tämä fyysinen prosessi tulee tapahtumaan, ja paljon aikaisemmin kuin asiantuntijat odottavat sen tapahtuvan. Nämä tapahtumat sisältyvät myös niiden tahojen suunnitelmiin, jotka edelleen yrittävät hallita Maapallon asukkaita. Me toivoimme aiemmin, että riittävä määrä ihmisiä "viisastuisi" havaitsemaan sen, mitä on tapahtumassa ja saisi aikaan "jarrutusvaikutusta" tähän poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen, mutta nyt näyttää siltä, että tämä tilanne johtaa samanlaiseen rysähdykseen. Tätä prosessia galaktiset joukot eivät voi juurikaan ohjailla, koska se riippuu ihmisten toiveista ja aikeista. Tämä on yhteistyössä luotu tavoite ja sen voivat muuttaa vain ne, jotka ovat sen laatineet. Todennäköisyys tämän tapahtumiselle on nyt lähes olematon. Kristus Mikael on odottanut näin pitkään, koska hän toivoi, että tämä asia ratkeaisi myönteisellä tavalla.

Nyt näyttää siltä, että paras vaihtoehto on puhdistaa pelikenttä ja aloittaa uudelleen alusta. Tätä nykyistä pimeyden voimia vastaan kompuroimista jatkamalla ei voida oppia enää juurikaan mitään uutta, ottaen huomioon sen, että Maapallon muutokset täytyy joka tapauksessa toteuttaa, jotta Maapallo saadaan sopeutettua asianmukaisella tavalla muuttuvaan aurinkokuntaan.

- Esu