Galaktisen liiton tiedote nro 33 (02.06.2003)

(Kanavoinut Pentti)

On tullut aika uudelle viestille. Paljon on maapallolla tapahtunut siitä, kun viimeksi teille viestin annoimme. Kerromme jälleen tulevasta ajasta keskuudessanne.

Sotatoimissa on hetkellinen tauko, joka kestää jonkin aikaa. Loppuvuotta kohti mentäessä tapahtuu niitä terroritekoja laajassa mittakaavassa, joista olemme kertoneet aikaisemminkin. Ei tule enää rauhan aikaa keskuuteenne, vaan näistä terrori-iskuista saavat liittoutuman joukot syyn hyökätä ja vallata uusia kohteita Lähi-idässä. Näistä valloituksista syttyykin uusi suuri konflikti, joka heijastuu koko maapallon elämään. Tulevat taistelut tulevat olemaan todella rajuja. Niiden seurauksena alkaa aikaisemmin kertomamme maailmanlaajuinen lama. Öljy ja sen saatavuus ovat kuvassa päällimmäisiä asioita maailmantaloudessa. Vielä näette ajan, jolloin öljyä käytetään voimakkaana aseena maailmantaloudessa. Kriisi syntyy vääjäämättä ja tämän seurauksena jokainen maa maapallolla tulee kohtaamaan taloudellisia muutoksia ja vaikeuksia budjeteissaan, sillä kaikki tapahtumat tulevat yllättäen ja ennalta varoittamatta.

Te näette ympärillänne Suomenkin oloissa jatkuvasti tavallisuudesta poikkeavia säiden muutoksia. Teille uutisoidaan vuoden aikaan nähden tavallisuudesta poikkeavista säiden muutoksista. Myös muissa maanosissa ilmenee tätä samaa, joskin paljon suuremmassa mittakaavassa kuin Suomessa. Tämä kaikki on alkua tulevalle ajalle ja sen tuomalle ilmaston muutokselle. Nämä kaikki aikaisemmat jo tapahtuneet ilmaston muutokset ovat merkkinä siitä, mitä on odotettavissa maapallolla tulevina aikoina. Sääolosuhteet tulevat radikaalisti muuttumaan vääjäämättömästi ilmaston lämpenemisen johdosta. Muutokset ovat paljon nopeampia kuin tiedemiehenne teille kertovat. Myös tuliperäisiä kerrostumia maapallon ytimestä alkaa nousta maakerrostumien yläpuolelle. Maanjäristyksistä aiheutuneista halkeamista nousee sulaa laavaa maan pinnalle, joka aiheuttaa nopeaa lämpenemistä ja sen myötä ilmaston muutoksia. Napa-alueiden jäätiköt jatkavat sulamistaan entistä nopeammassa tahdissa nostaen veden pintaa valtamerissä huomattavasti ja jättäen alleen paljon rannikkoseutuja. Tämäkin on vain alkua tuleville suuremmille ilmaston muutoksille, sillä teidän ilmakehänne ulkopuolelle on jo nyt kasautunut suuria määriä saasteita, jotka vaikuttavat auringon ultraviolettisäteilyyn. Tulevaisuudessa ilmakehään purkautuu luonnonmullistuksista johtuen aina vain suurempia määriä haittaavia päästöjä, jotka entisestään tekevät ilmaston maapallolla epävarmemmaksi sekä entisestään suurempia ilmanalan vaihteluita on havaittavissa. Emme kerro teille mitään aikoja näille muutoksille, sillä olemme havainneet monta kertaa sellaisenkin seikan, että ihmiset mielessään muuttavat heille kertomiamme asioita ja tekevät vääriä johtopäätöksiä hätäisesti. Sitten kun asiat eivät menekään kuvitelmien mukaisesti, leimataan antamamme tiedot ja viestit negatiivisella tavalla. Näin ollen on parempi tämä tapa kertoa asiat ilman päivämääriä.

Aikaisemmissa viesteissämme olemme kertoneet hyvinkin seikkaperäisesti tulevista muutoksista maapallolla. Lukekaa kertauksena niitä. Niissä kerrotaan tämän kuluvan vuoden loppupuolella sekä ensi vuodella sattuvista muutoksista. Asiat tulevat menemään kuten olemme aikaisemmin kertoneet. Myöskin uusista sairauksista olemme teille kertoneet paljon aikaisemmin kuin tämä sars-virus ilmeni keskuudessanne. Tämä virus on vaikeanlaatuinen sairaus ja menee kauan ennen kuin siihen löydetään lääke, joka sen leviämisen pysäyttää. Myöskin tämän viruksen myötä tulee vielä paljon uusia taudin muunnoksia, jotka ovat alkuperäistä virusta sitkeämpiä ja vaikeampia parantaa ja löytää niihin vastalääke. Olemme monissa aikaisemmissa viesteissä tähdentänyt kasvisruuan tärkeyttä ja terveellisyyttä keskuudessanne. Edelleen kehoitamme siirtymään enemmän kasvisruokailun puoleen ravinnossanne, sillä eläimet kantavat monenlaisia sairauksia, jotka ravintoketjussa siirtyvät ihmisiin aiheuttaen monenlaisia sairauksia keskuudessanne.

Kerromme tuonnempana teille eläinperäisistä sairauksista, jotka ovat karjassa sekä siipikarjassa. Ei BSE-tauti ole mihinkään kadonnut - siitä on vain tehokkaammin vaiettu eikä uutisointi ole tavoittanut tiedotusvälineitä. Me Galaktisen Liiton edustajat toisessa ulottuvuudessa aluksillamme näemme ja tiedämme kaiken mitä maapallolla keskuudessanne tapahtuu. Olemme hyvin huolissamme suunnasta, mitä ihmiskunta tällä hetkellä kulkee. Kurssi on ollut kauan väärä ja vääristyy entisestään huimaa vauhtia. Muutokset keskuudessanne tulevat olemaan suuria ja rajuja, mutta näin on pakko mennä, sillä suunta ei oikene suosiolla, vaan Isämme Jumalamme on uuden kurssin antanut, joka vaikeuksien kautta herättää ihmiskunnan tajuamaan kaiken vallitsevan vääryyden ja raadollisuuden, mikä maanpiirissä on tälläkin hetkellä vallitseva.

Keskuudessanne on paljon herättänyt epäilyä kun kerroimme aikaisemmissa viesteissä ”ufojen” ilmestymisen näkyvässä muodossa. Tässä on tapahtunut aikaisemmin mainitsemanne ajan ja odotuksen yhteensattuma. Me täällä toisilla tasoilla näemme ajan hieman toisin kuin te. Me toteamme että kaikki ajallaan, kun on oikea hetki. Ihmiset odottavat tapahtumia tässä ja heti. Edelleen kun odotukset eivät toteudu oman mielen mukaisesti, niin koetaan pettymistä. Kerron kuitenkin, että aivan varmasti koko ihmiskunta tulee saamaan todisteet toisten tasojen lentoaluksista ja sen myötä myöskin monista asutuista Galakseista maailmankaikkeudessa. Ei kenellekään jää epäselväksi meidän tähteläisten olemassaolo eikä myöskään tarkoituksemme auttaa maapallon elollisia olentoja, niin ihmisiä kuin myöskin eläin- ja kasvikuntaa selviämään tulevista muutoksien ajoista parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme johdattanut kanavamme Pentin ystävänsä Ollin kanssa perustamaan ja laittamaan alulle Tampereen lähettyville henkisen tien kulkijoille kokoontumispaikan Tiedontalon. Tässä talossa tulevaisuudessa me olemme läsnä jokaisessa tapahtumassa, aluksi energisesti ja myöskin tulevaisuudessa fyysisestikin opastamassa ja ohjaamassa niitä valotyön tekijöitä, jotka haluavat olla edesauttamassa Jumalamme ja Kristuksemme työssä ihmisten keskuudessa. Kaikki työ mitä te ihmiset kukin tahoillanne teette toistenne auttamiseksi, on myöskin Jumalanpalvelusta ja siten siunattua työtä, tapahtuipa tämä työ sitten missä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Tulevaisuudessa jokaisen ihmisen työ on tärkeää tällä tiellä, joka on Kristuksemme viitoittamaa ja tehty työ tulee varmasti tavalla tai toisella tekijänsä palkitsemaan.

Me Galaktisen Liiton edustajat tulemme aina vain enemmän olemaan kanssanne yhteydessä ja tiedotamme kyllä hyvissä ajoin tulevista muutoksista, jotka on hyväksi teidän huomioida etukäteen. Älkää olko huolissanne tulevasta muutoksen ajasta - kaikki tulee menemään suunnitelmien mukaan eikä mitään täysin hallitsematonta maanpäällä tule tapahtumaan. Muistakaa hiljentymisen, meditoinnin ja itsensä kuuntelemisen tärkeys. Nämä ovat niitä tärkeitä asioita, jotka vievät jokaisen kehitystä eteenpäin. Tähdennämme myöskin suojauksen ja rukouksen merkitystä. Muistutamme, että hyvä tulee pyytämällä ja paha tulee pyytämättä. Olkaa levollisin mielin.

Kristus-siunausta toivottaen,

Audius, Galaktisen Liiton tiedottaja