Galaktisen liiton tiedote nro 32 (14.03.2003)

(Kanavoinut Pentti)

Maailmanne tapahtumat ovat edenneet hyvin kriittiseen vaiheeseen. Sota on alkamassa, sitä ei enää pysäytä mikään, vaan on tullut taistelujen aika keskuuteenne. Alkava sota koskee koko maapallon väestöä. Tulevat taloudelliset muutokset tulevat olemaan niin suuria ja rajuja, ettei mitkään valtiot tule niiltä välttymään.

Moninkertaiset vaikeudet tulevat sodan lisäksi olemaan samanaikaisesti ihmisten koettelemuksina. Kaikilla mantereilla tullaan kokemaan myös suuria ilmastonmuutoksia. Tulevat kuukaudet tulevat muuttamaan maapallon ilmastoa suuresti. Odotettavissa on monenlaisia vitsauksia myös erilaisten sairauksien muodossa. Tulee uusia kulkutauteja, joihin ei ole olemassa rokotteita eikä muutakaan suojaa. Nämä kertomamme koettelemukset ovat ihmiskunnan aikaansaannoksen seurausta. Keskuudessanne on ollut liian kauan ja liian paljon negatiivisia energioita. Nämä negatiivisuudet ovat nyt nähtävissä joka puolella maapalloa. Sitä niittää mitä kylvää.

Alkava sota tulee muuttamaan totutut tavat keskuudessanne. Olemme aikaisemmissa viesteissämme näistä kyllä kertoneetkin. Kertauksena vielä; ensiksi maailman laajuinen lama, työttömyys, öljykriisi, ravinnon saannin vaikeutuminen, uusia sairauksia entisten lisäksi, johtuen ilmakehässä lisääntyvistä saasteista sodan seurauksena, sekä voimakkaat ekologiset muutokset jotka tulevat olemaan rajuja.

Siispä edessä on hyvin vaikeat ajat. Monet ihmiset tulevat tuntemaan hätää ja pakokauhua, sekä pelkoa tulevaisuudestaan. Näin on tultu siihen tilanteeseen, missä jälleen kerran ihmiset tulevat todella tarvitsemaan toisiaan. Tällöin nämä vaikeudet tulevat yhdistämään ihmiskunnan kansat aivan toisella tavoin kuin hyvinä rauhan aikoina. Jälleen tullaan ottamaan huomioon kanssaihmiset auttaen ja ohjaten näinä vaikeina aikoina. Me toisten tasojen kansalaiset olemme ihmetellet jo vuosituhansien ajan, kuinka rauhan ja niin sanotun hyvinvoinnin aikana ihmiset muuttuvat raadollisiksi toistensa riistäjiksi. Taasen vaikeuksien ja vaikeiden aikojen aikana alkavat huomioimaan toinen toisensa ja auttaen toisiaan.

Me näemme tässä suuren ristiriidan. Ikään kuin ihmisillä ei voisi olla seesteistä rauhan aikaa, vaan ja ainoastaan suuret katastrofit olisivat yhdistäviä tekijöitä ihmisten keskuudessa. Näin on näinä tuhansina vuosina teitä seuratessamme aina käynyt. Jälleen on sama toistumassa. Ei Isämme Jumalamme ole tahtonut näin käyvän, mutta ihmisten vapaa tahto on ollut niin koskematon asia, ettemme ole voinut muuta kuin tarkkailla tapahtumien etenemistä kussakin aikakaudessa.

Galaktinen Liitto on valtuutettu Kristuksemme johdolla puuttumaan maan ja ihmisten asioihin tarpeen vaatiessa. Tästähän olemme monta kertaa maininnut jo aikaisemminkin. On enää pieni hetki kun Amerikkalaiset hyökkäävät Irakiin. Aluksi he voitontunnossaan ylivoimaisuudellaan ylimielisesti uhoavat nopeasta iskusta sekä lyhyestä sodasta. Osittain näin asia onkin, mutta vain hetkellinen voitto on saavutettu. Tästä vasta todelliset sodan aiheuttamat terroriteot alkavat. Islaminuskoiset ihmiset monissa maissa ympäri maailman, ovat valmiudessa lähestulkoon samanaikaisesti Amerikan hyökkäyksen kanssa aloittamaan terroriteot ja vastaiskut. Tulee suuria tuhoja. Menetetään paljon ihmishenkiä sekä lopullisesti rauha maapallolta. Pelko siitä, missä milloinkin räjähtää tai ammutaan, tulee olemaan suuri. Turvattomuus on vallitseva olomuoto lähes kaikissa maissa maapallolla. Näinä aikoina tulee eteen ruuan saannin katkoksia, mistä olemme kertoneet aikaisemmissa viesteissä. Huomioikaa tämä seikka. Myöskin öljyn ja polttoaineiden saanti vaikeutuu ja hinnat nousevat rajusti. Tämä kaikki tulee olemaan todellisuutta keskuudessanne. On siis aika maapallolla ihmisten jälleen ottaa huomioon henkiset arvot, rukoilla ja pyytää Isä Jumalalta apua nykytilanteeseen sekä tuleviin vaikeisiin aikoihin. Pyytämällä ja rukoilemalla te tulette saamaan helpotusta monella tavoin elämänne eri tilanteissa. Nyt on tullut aika jälleen yhdistää kansat ja kansakunnat, lopettaa sorto ja riisto keskuudessanne. Te tulette huomaamaan, ettei rahalla ja suurilla omaisuuksilla ole enää tulevaisuudessa sellaista valtaa kuin tähän mennessä ollut. Uudet arvot tulevat olemaan tärkeämpiä kuin raha. Näistä etusijalla ovat rakkaus. Eritoten lähimmäisen rakkaus, sekä toinen toisenne huomioiminen, sekä auttaminen. On paljon muitakin tärkeitä asioita, mutta nämä ovat se peruskivi, mille rakennetaan uusi ja parempi maailma, kunhan ensin suuret negatiiviset energiat saadaan poistetuksi maan piiristä.

Me Galaktisen Liiton auttajanne tulemme keskuuteenne ohjaamaan ja opastamaan teitä, kunhan ensin tilanne keskuudessanne on rauhoittunut. Vanhan tilalle tuomme teille uusia energiamuotoja, sillä nykyiset saastuttavat energiamuodot tulevat poistumaan. Tulevaisuudessa puhdistamme ilmastonne, silloin ei enää sallita näitä nykyisiä saasteita, vaan ne jäävät tähän tämän hetken aikakauteen. Annamme teille monia uusia tekniikoita käyttöönne, jotka tulevat helpottamaan huomattavasti elämäänne nykyiseen verrattuna. Ensin on kuitenkin kohdattava nämä nykyisen tulevaisuuden näkymät, jotka eivät tule olemaan helppoa aikaa. Kuitenkin tämä aika, joka koettelee ihmiskuntaa ravistellen sitä voimakkaasti, on vain väliaikainen, joskin tämä sodista johtuva tulevaisuus ja sen tuomat vaikeudet tulevat kestämään tämän vuoden ja jonkin aikaa vielä tulevaa vuottakin. Emme voi, emmekä saa antaa tämän tarkempia aikoja, sillä kuitenkin tulevaisuuden näkymät ovat paljolti ihmisten ratkaisuista johtuvia.

Me Galaktisessa Liitossa näemme maapallon tulevaisuuden hyvin valoisana. Tulevaisuus tuo tullessaan rauhan ja rakkauden keskuuteenne. Maapallosta tulee hyvä paikka ihmisten elää. Planeettanne tulee olemaan koko Galaksijärjestelmän kauneimpia paikkoja, joissa muiden planeettojen asukkaat tulevat vierailemaan, jopa asumaan maan väestön kanssa sovussa ja rauhassa keskenään hyväksyen toisensa erinäköisyyden ja erilaisuuden. Siispä tulevaisuutta ei tarvitse pelätä, vaan rohkeasti ottaa vastaan tulevat tilanteet ja tapahtumat luottaen Luojamme johdatukseen, niin kaikki menee aivan kuten on tarkoitettu tässä Luojamme suuressa suunnitelmassa.

Olemme aikaisemmissakin viesteissä kertoneet monista tulevista tapahtumista, mitä maapallolla tulee tapahtumaan. Lukekaa näitä viestejä uudestaan, niin löydätte niistä paljon hyödyllistä tietoa tähän nykytilanteeseen. Me tulemme antamaan Pentin välityksellä tulevaisuudessa paljon seikkaperäistä tietoa tulevista tapahtumista. Ohjaamme ja neuvomme teitä tulevaisuudessa hyvin paljon, sillä tätä tietoa te tulette tarvitsemaan jo lähitulevaisuudesta eteenpäin loppuvuotta kohti mentäessä. Tulette saamaan seikkaperäisempiä ja yksityiskohtaisempia ohjeita. Olemme johdattaneet sekä aktivoinut Pentin ja Ollin vuokraamaan tähän tarkoitukseen kokoontumistilat Tampereen lähistöltä. Tilojen ja tämän taloremontin valmistumisen jälkeen sinne johdatetaan ne ihmiset, jotka haluavat olla tulevaisuudessa valotyössä mukana. Me, oppaanne Galaktisesta Liitosta, olemme olleet alusta alkaen energisesti toteuttamassa Ollin ja Pentin kanssa tätä Tiedontalon projektia. Tämä paikka tulee olemaan se talo ja tila mistä tulemme antamaan paljon seikkaperäistä opetusta ja ohjausta niille ihmisille jotka siellä toimivat ja kokoontuvat.

Tulevaisuudessa on tarpeen ihmisten kokoontua yhteen meditoiden hiljentyen ja rauhoittuen sillä näin poistamme mielistänne levottomuutta, pelkoja ja epävarmuutta. Myöskin nämä joukkotapahtumat antavat monille uskoa tulevaisuuteen ja siihen ettei mitkään vaikeudet ole lopullisia, eikä voittamattomia. Usko Isäämme Jumalaamme ja Hänen johdatukseensa ovat ne peruspilarit, minkä varaan tulevaisuus rakennetaan.

Me toisten tasojen auttajanne tulemme olemaan keskuudessanne kaikissa tapahtumissa, mitä te tulette järjestämään. Meitä on lukuisa määrä, että olipa kokoontumisia yksi tai useampia ympäri Suomea yhtä aikaa, niin silloinkin kaikissa tapahtumissa ovat oppaanne energisesti läsnä, ohjaten ja johdattaen tarvittaessa niin, että läsnäolijat tunnistavat energiamme. Nyt on tullut se aika, jolloin jokaista ihmistä, joka haluaa olla valontyössä mukana tarvitaan. Ei siltikään ole tarpeeksi paljon niitä ihmisiä, joita tarvitaan kanssaihmistenne opastamiseen tulevina aikoina. Siispä sinä joka tunnet halua neuvoa ja opastaa ihmisiä, jotka ovat hämmentyneitä ja peloissaan, kerro näistä viesteistä sekä kaikesta mitä sinä tiedät tulevista ajoista jakaen näin osaltasi tietoa eteenpäin. Tämä työ on tärkeää. Sillä autetaan monia ihmisiä kohtaamaan tulevaisuus helpommin lievittäen pelkotiloja sekä epävarmuutta.

Olkaa siunattuja! Rakkaudella Audius.