Galaktisen liiton tiedotteita vuodelta 2000

(Kanavoinut Pentti)

12.9.2000 / no 1

Joskushan on jokaisen alettava toimimaan niin kuin on tarkoitettu elämässään toteutettavaksi. On ollut aikoja jolloin olemme ohjanneet teitä erityisen ansiokkaasti ja te olette toimineet sen mukaan mitä ohjeita teille on annettu. Antakaa siis näinä uusina aikoina ohjauksen vaikuttaa teidän elämäänne niin kuin on tarkoitettu. On tullut aika astua uuden ajan kynnyksen yli. Toimikaa niin kuin teille tulevina päivinä ohjausta annetaan.

Ota sinä Pentti kaikki se vastaan mitä tulevaisuus on sinun varallesi suunnitellut. On nyt oikea hetki sinun olla jälleen aktiivisesti valotyössä mukana. Me täältä toisilta tasoilta annamme sinulle tulevaisuuttasi ajatellen ohjeet, joita sinun on hyvä noudattaa. Ota siis jälleen vastaan tervehdyksemme pitkän tauon jälkeen. On niin, että sinä alat jälleen saamaan viestejä ja ohjausta kuten aikaisemminkin ja niin kuin sinun sielunsuunnitelmaasi kuuluu. Aina ei oikein ole yhteistyömme sujunut niin kuin on ollut tarkoitus. Nyt sinä olet saavuttanut elämässäsi sen vaiheen, että katsomme sinun kehityksesi olleen niin hyvää, että voit olla jälleen se valotyöntekijä joksi Luojamme on sinut tarkoittanut. Nyt saat myöskin tietoa uusista tulevaisuuden näkymistä, maailmaa tulee kohtaamaan uusi, suuri kaikkia koskettava kriisi energian muodossa. On hyvä varautua tulevan talven varalle ajoissa, ettei tule mitään suuria yllätyksiä.

Maapallon öljyvarantojen hyödyntäminen ja saatavuus vaikeutuu. Ensi talvi on vaikea, tulee uusia sotia, jotka koskettavat kaikkia ihmisiä. Tulee ongelmia joita ei ole osattu odottaa, joista on teille tiedotettu, mutta mitkään varoitukset eivät ole menneet perille. On myös aika ottaa vakavasti ilmastonmuutosten aiheuttamat muutokset, ilmakehän otsoniaukon suuruus on nyt sitä luokkaa, että auringon ultraviolettisäteily lisää entisestään napajäätiköiden sulamista ja sen vaikutusta ilmastomuutoksiin ei saa vähätellä. Tulvatilanteet tulevat olemaan sitä luokkaa, ettei moisia vesimassoja ole ennen nähty alavilla maanosilla. Myöskään hirmumyrskyiltä ette tule välttymään vaan hurrikaanien lisääntyvä esiintyminen tulee olemaan jatkuvaa, jopa viikottaista. Maanjäristyksien lisääntyminen on myös huomioitava tässä muutosten yhteydessä, niiden esiintyminen on huomattavaa. On siis niin, että tuleva talvi on oleva suurimpia muutoksia mitä tämä nykyinen sukupolvi on koskaan kokenut.

Olkaa siis valmiita kuuntelemaan omaa itseänne ja ottamaan vakavasti sisältänne tulevat oivallukset sekä varoitukset. Kuunnelkaa myös kanavointiviestejä, joita annamme teille niin usein kuin katsomme asioiden etenemisen vaativan. Siis tervehdys teille kaikille, jotka haluatte olla tässä muutoksen ajassa mukana toteuttamassa Luojamme suurta suunnitelmaa. Teille tervehdyksen antoi Galaktisen liiton neuvoston jäsenet, uuden aurinkokuntanne tulevalta laidalta. Monien tuhansien valovuosien päästä aluksemme antennien kantaman äärirajoilta, Siriuksen kuun tasolta. Terveisin Audius.

12.10.2000 / no 2

On nyt aika antaa uutta tietoa ja uusia ohjeita. Jos kuitenkaan ei vielä ole oikea hetki ihmisten ottaa tietoa vastaan, niin silloin emme täältä toisilta tasoilta vai muuta kuin seurata tilanteiden kehittymistä. Sota, josta aikaisemmin kerroimme on alkanut ja se tulee laajenemaan täysimittaiseksi kriisiksi, joka koskee välillisesti koko maailmaa. Öljyn saatavuus alkaa kohta olemaan vaikeaa ja se lisää paniikkia ihmisten mielissä. Tästä johtuen ei ole enää millään maanosalla vakaata kehitystä lähitulevaisuudessa odotettavissa. On hetki ottaa vastaan henkisellä tasolla kaikki informaatio mitä teille ihmiselle toisilta tasoilta annetaan. Pyrimme täältä Galaktisen liiton taholta olemaan tukemaan kaikessa missä meidän on lupa puuttua maapallon tapahtumiin. Tulevina aikoina, jotka tulevat olemaan teille erittäin vaikeita, ottakaa vastaan se oppi ja ohjaus, jota tulemme lähitulevaisuudessa teille kanavointiviesteinä antamaan.

Nyt seuraamme Lähi-Idän kriisin kehitystä ja pyrimme liennyttämään maapallon johtajien mieltä ja psyykettä sekä eritoten sitä erimielisyyttä, joka on aiheutunut eri uskontokuntien välille Lähi-idän maissa. Emme kuitenkaan saa puuttua näkyvästi tapahtumien kulkuun, joten mielestämme ei ole mitään hyvää odotettavissa lähikuukausien aikana. Tulevat tapahtumat ovat alkua maapallon puhdistamiseen sekä negatiivisten energioiden poistamiseen maan piiristä, että kaikki se mitä teille on jo kerrottu maapallon nousemisesta neljänteen ulottuvuuteen, pääsee tapahtumaan niin kuin on tarkoitettu Luojamme suuressa suunnitelmassa.

Myös luonto tulee reagoimaan entistä nopeammin tähän uuteen kehitykseen ja sen tapahtumat luonnonmullistusten muodossa alkavat. Tämä siitäkin syystä, ettei ihmisten väliset konfliktit pääse riistäytymään käsistä, vaan huomio alkaa kääntymään sotaisuuksista uuden kaikkia koskevan vaaran suuntaan. Näin vältetään ihmisten mahdollinen sokaistuminen sodan muodossa, jättäen suuren vaaran aiheuttavat joukkotuhoaseet varastoihin. Näin niitä ei tulla ottamaan pelotteeksi politiikan välineinä. Me täältä Galaktisen liiton aluksilta saamme ohjailla, ettei vain ihmiskunta ajaudu mihinkään itsetuhon partaalle, sillä aseistus on maapallolla sitä luokkaa, että sen vaara on olemassa.

Luojamme on näin säätänyt lakinsa tuleville ajoille ja asettanut meidät vartijoiksi teidän turvaksenne, joskin suuren ekologisen puhdistuksen muodossa tulee eteenne suuria vaikeuksia, mutta näidenkin tapahtumien ylitse te tulette säilyttämään kauniin, asutun planeetan nimeltä Maa, sillä tälle planeetalle on jatkossa asetettu suuria tavoitteita. Olkaa siis levollisen mielin, kaikki mikä on tuleva tapahtumaan, on niin tarkoitettu. Terveisin Audius.

13.10.2000 / no 3

On niin säädetty aikojen alussa, että tämän aikakauden aikana annetaan ihmisten vapaan tahdon toimia vapaasti siihen puuttumatta tai sitä rajoittamatta. Nyt on aika tehdä tähän muutos, sillä on todettu ettei se toimi, vaan ihmiskunta on ajautunut tuhon partaalle. Mikäli tätä menoa annetaan jatkua maapallo saastuu niin ettei sitä saada puhdistettua ennalleen, vaan sen täytyy olla karanteenissa niin pitkän aikakauden, ettei Luojamme suunnitelma toteudu ajallaan. Annamme vielä hetken aikaa johtajille maapallolla rakentaa rauhaa ja mahdollisesti myös ekologista suunnittelua saasteiden vähentämiseksi. Joskin tämä vaihtoehto näyttää mahdottomalta toteutua. Näin on tämän päivän asioiden laita, ensi viikko näyttää suunnan ja mahdollisen muutoksen.

Galaktisen neuvoston on lupa puuttua asioiden kulkuun välittömästi sen jälkeen kun varmasti selviää YK:n mahdollisuus asioiden vaikuttamiseen. Sodan jatkuminen ja laajentuminen on todennäköinen tosiasia, sen myötä on myös katastrofin suuruus sitä luokkaa, etteivät ihmiset pysty enää ratkaisemaan asioita. Viimeistään silloin asioiden saatua uuden mahdottomalta vaikuttavan käänteen, tulee myöskin teille selväksi se tosiasia, ettei maapallo ole ainoa asuttu planeetta maailmankaikkeudessa, vaan ainoastaan yksi, pieni osa suurta perhettä, joita on kaikkialla galakseilla, joskin eri värähtelytaajuudella kuin Maa. Olkaa myös henkisesti valveutuneita ja vireitä, sillä nyt on mahdollisuus tapahtua to della suuria asioita ja muutoksia. Silloin Luojamme tarvitsee teitä kaikkia valontyöntekijöitä, jotka olette sielunsuunnitelmassanne vihkiytyneet valontyöntekijöiksi ja olemaan tässä muutoksen ajassa mukana auttamassa ihmisten parissa tehtävässä työssä.

Mikäli meidän tarvitsee näkyvästi puuttua asioiden kulkuun, se tulee aiheuttamaan suurta pelkoa ja paniikkia, sillä ihmisten psyyke ei kestä tätä uutta asiaa. Olkaa siis valmiudessa henkisesti odottavalla kannalla, mitä tuleman pitää. Me täältä toisilta tasoilta tulemme antamaan tarvittavia ohjeita ja opastusta kuinka tilanteet kehittyvät sekä sitä vaativat.

Toivotamme teille valoa ja rakkautta ajatuksiinne. Olkaa huoletta sillä kaikki tulevaisuuden tapahtumat ovat ennalta tiedossa ja hallittavissa. Ei mitään ennakoimatonta pääse tapahtumaan. Terveisin Audius.

18.10.2000 / no 4

Näinä lähipäivinä on alkava uusi aikakausi ihmiskunnan historiassa. Tulee aika ottaa vakavasti kaikki lähestyvät muutosten merkit, mitä luonto meille näyttää. Italian tulvien alkaminen on ensi askeleita sitä tietä, minkä ihmiset tulevat kokemaan. Vedennousu alaville alueille tulee lisääntymään entisestään muuallakin kuin Alppiseuduilla. Otsoniaukko on nyt niin laaja, ettei enää ole mitään estettä ultraviolettisäteilyn päästä esteettömästi maan piiriin. Napajäätiköiden sulaminen alkaa olla jo kaikille havaittava tosiasia. Jäätiköistä alkaa irtoamaan entistä suurempia lohkareita ja ajelehtimaan laivareiteille, joissa ne ovat suurena vaarana merenkululle. Myöskin jäätiköiden sulaminen nostaa ilmaston lämpötilaa huomattavasti, jopa muutaman asteen verran ja tämä sulamisprosessi aiheuttaa tulevia tulvia.

Edelleen on myöskin akuutti mahdollisuus Lähi-Idän sodan laajentumiselle, sillä eri uskontokuntien ristiriidat ovat liian syvä kuilu kurottavaksi umpeen tämän sukupolven aikana. Nykynuoriso ei enää ota vastaan neuvoja ja ohjeita vanhemmalta sukupolvelta, vaan tulevat lietsomaan sotauhkauksia ja väkivaltaa yhä enenevässä määrin. Emme näe täältä toisilta tasoilta mitään näkyvää rauhan mahdollisuutta, vaan olemme varautuneet pahimman varalle mitä on odotettavissa. Se tulee selviämään aivan lähitulevaisuudessa. Kuitenkin öljyvarantojen hyödyntäminen tulee suuresti vaikeutumaan, sen myötä myös ihmisten nykyinen, totuttu elämänmuoto tulee suunnattomasti vaikeutumaan. Myös Luojamme on sallinut tämän tapahtua, sillä on aika muuttaa nykyisen rahanvallan väärinkäyttö. Nykyisellä menolla ei enää huomioida niitä ihmisiä, jotka eivät joko pysty tai halua olla mukana tässä elintasokilpailussa, missä ainoana päämääränä on tavoitella mahdollisimman suuria voittoja tekemättä mitään sairaiden, vanhusten tai muuten vähäosaisten hyväksi. Siispä emme tule puuttumaan asioiden kulkuun tältä osin, sillä tämä puhdistusprosessi on ihmiskunnan jälleen kerran käytävä läpi.

Me Galaktisen liiton hallituksen jäsenet olemme saanet luvan puuttua välittömästi asioiden kulkuun jos alkaa vaikuttamaan siltä, että tilanteet alkavat hallitsemattomasti riistäytymään käsistä. Siispä tulevaisuus on mitä moninaisempi suurten tapahtumien johdosta, joita teidän on syytä odottaa. Kuitenkin sillä mielin, että kaikki on IsäJumalamme suunnittelemaa alkavaa nousua tänne ulottuvuuksien tasoille, joissa jo muukin Galaktinen perhe odottaa teitä maapallon ihmisiä. Olemme jo vähän malttamattomalla mielin, sillä tämän alkuvaiheen alkuunsaattaminen on myös meille hyvin mielenkiintoista aikaa.

Tulemme jatkossa olemaan teihin yhteydessä yhä useammin, sillä nyt on se aika käsillä, mistä te valotyöntekijät olette olleet selvillä jo vuosikymmenien ajan. Vain ajankohta on ollut epämääräinen käsite. Tämä asia tulee lähiaikoina muuttumaan ja te tulette välittömästi saamaan uutta tietoa, sitä mukaan kun tulevat tapahtumat etenevät. Me olemme kiitollisia siitä, että saamme olla teidän Maan asukkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä, sillä olemmehan mekin olleet valmiustilassa jo pitkään. Olkaa siis avoimin mielin ja tutkikaa kaikkea informaatiota mitä teille tullaan antamaan eri lähteiden kautta. Sillä tällä kaikella on vahvistava ja toisiaan tukeva tarkoitus. Tervehdin teitä koko neuvostomme puolesta, olkaa vahvoja. Terveisin Audius.

20.10.2000 / no 5

Tänään selvisi lopullisesti tosiasia, etteivät sotivat osapuolet Lähi-Idässä tule pääsemään sopuun, vaan sota tulee entisestään laajenemaan ja kaikki merkit viittaavat siihen, että myöskin arabimaat lähtevät mukaan tähän konfliktiin, sillä viha eri uskontokuntien välillä on niin voimakas, ettei rauhanomaisin keinoin asiaa pystytä ratkaisemaan. Me myöskin olemme saaneet valmiuden puuttua asioiden kehitykseen tarpeen vaatiessa. Mikä meidän väliintulomme ajankohta tulee olemaan, se asia selviää lähitulevaisuudessa. Ei ole hyväksi meidän toisten ulottuvuuksien alusten olla näkyvässä muodossa maan ilmatilassa, vaan tulemme käyttämään hienojakoi sempaa värähtelytaajuutta kuin maan ilmakehä on. Kuitenkin aluksemme risteilevät lähituntumassa koko tämän kehittyvän kriisin ajan ja tulemme puuttumaan välittömästi asioiden kulkuun myöskin näkyvällä tasolla, jos on pienikin konfliktin laajenemismahdollisuus ydinaseiden suuntaan. Emme tule hyväksymään tätä vaihtoehtoa edes poliittisena pelotteena.

Nyt kuitenkin suuntaamme myös huomiomme ekologisten muutosten puolelle, sillä se mitä olemme tehneet maapallon värähtelyn vakauttamiseksi, jää vähemmälle ja luonnollinen kehitys saa jatkaa omaa kulkuaan maapallon luonnon ja ilmaston sekä maaperän kehityksessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät enää meidän toimenpiteemme täältä toisilta tasoilta vakauta ja rauhoita Maan värähtelyä. Annamme kehityksen mennä omaa rataansa eteenpäin ja näin edellisissä tiedotteissa kertomamme ekologisten muutosten sarja tulee kehittymään nopeutuneesti meidän Galaktisen liiton jäsenten puuttumatta tähän kehitykseen. Tämä tuleva prosessi siitä syystä, että saamme sotiville osapuolille muutakin ajateltavaa kuin vain suunnaton viha ja katkeruus toisiaan kohtaan. Asioiden laita on kuitenkin niinkin, että nämä sotaa lietsovat kansat ovat vain pieni osa maapallon väestöstä, eikä ole oikein, että nämä saavat yksistään terrorisoida maapallon väestöä ja käyttää pelotteena jatkuvasti öljykriisiä.

Nyt ovat kriittiset ajat. Teidän historianne on jälleen osoittanut, ettei ihmisen raadollinen mieli ole vieläkään valmis vapaan tahdon lain puitteissa noudattamaan niitä ohjeita ja sitä elämäntapaa, mitä meidän Luojamme Isä Jumala on tarkoittanut teidän Maan ihmisten elää. Asekehityksenne on edennyt sille tasolle, ettei enää ole mitään turvallisuudentuntua, vaan pelkkänä pelotteena ja poliittisena aseenakin asevarustelun määrä on riistäytynyt teidän hallinnastanne. Nyt me toisten ulottuvuuksien päättäjät olemme todella huolissamme ja tulemme myös huolemme lähiaikoina näyttävästi ilmaisemaan. Olkaa te valotyöntekijät mielessänne asennoituneita siten, että tuovatpa tulevat tapahtumat tullessaan mitä hyvänsä muutoksia, tällä tulevalla tapahtumalla on kuitenkin tarkoituksensa Luojamme suuressa suunnitelmassa, koskien maaplaneetan tulevaisuutta.

Olkaa siis avoimin mielin, älkää säikähtäkö mitään tulevia muutoksia lähitulevaisuudessa. Me olemme teidän tukenanne ja tulemme pitämään teitä jatkuvasti, ajan tasalla tapahtumien edetessä. Muutokset tulevat olemaan suuria ja elintavoissa ihmisten keskuudessa on oleva suuriakin tapahtumia. Nyt me täältä toisilta tasoilta olemme päättäneet kuitenkin vielä liennyttää sotivien osapuolten mieltä ja psyykettä edes sen verran, etteivät tapahtumat aivan räjähdysmäisesti riistäydy hallinnasta, vaan aikalisän mahdollisuutta olisi vielä huomioitava. Annamme teille tiedotuksia yhä useammin, sillä ei ole tulevalle kehitykselle oikein, etteikö teidän keskuudessanne tieto kulkisi eteenpäin ja olisitte näin valveutuneita. Tapahtuipa lähitulevaisuudessa sitten mitä hyvänsä, on hyvä, että kokoonnutte erilaisissa ryhmätilaisuuksissa ja vaihdatte informaatiota keskenänne, sillä tämäkin on osa teidän kehitystänne ja kasvuanne, niin kuin olette asiat sisäistäneet. Monet teistä ovat nyt lähtemässä sille tielle, mitä olette sielunsuunnitelmassanne luvanneet. Muistakaa, että ainoa oikea suunta on Kristuksemme seuraaminen, sillä hän on Isä Jumalamme lähettiläs jälleen kerran tulevissa maapallon muutoksissa ja hänen alaisuudessaan on myös Galaktinen liitto sekä sen toiminnot. Näin ajatellen teidänkin on hyvä lähteä kohti uusia, suuria asioita. Me täältä toisilta tasoilta tervehdimme teitä valoveljet ja -sisaret. Terveisin Audius.

26.10.2000 / nro 6

Uskomme edelleen sodan laajenevan entisestään ja näkyvissä ei ole mitään liennyttäviä tapahtumia. Uskonsodaksi nimitetty konflikti on laajentunut jo niin syvälle ihmisten mieliin ja asenteisiin, ettei enää pelkkä uskontojen ristiriitaisuus ole selitys tälle asialle vaan myös politiikka, raha ja vallanhimo ovat vahvasti mukana. Tämä kokonaisuus on asetelmaltaan sellainen, että on lähes mahdottomuus pysäyttää jo alkanutta välienselvittelyä. Myös me täältä toiselta tasolta olemme tehostaneet tarkkailuamme ja olemme tarvittaessa valmiina ottamaan kantaa asioiden etenemiseen. Länsimaissa ei ole syytä huolestua tulevista asioiden saamista käänteistä. Sillä on todellakin kysymys koko maapallon hyvinvoinnista tai vaihtoehtoisesti hyvinvoinnin taantumisesta. Kun tapahtumat ovat näin kriittisellä tasolla on teidänkin valotyöntekijöiden hyvä olla henkisesti valmiita ottamaan Luojamme Isä Jumalan antamista ohjeista itsellenne ohjenuora tulevaa elämäntilannettanne varten. Turhaan teille ei ole kerrottu mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Katsomme kuinka asiat kehittyvät ja mikä on tuleva aikajana, joka on laukaiseva lopullisesti Lähi-idän kriisin siihen laajuuteen, ettei sitä enää ihmisten välisillä neuvotteluilla voida estää. On olemassa Galaktinen neuvosto, universumin hallinnollinen elin ja meillä jäsenillä on valtuutus Kristuksemme ohjauksessa puuttua maan asioihin välittömästi niiden sitä vaatiessa. Tulemme käyttämään tätä mahdollista oikeutta puuttua tapahtumiin, sillä hallintomme piirissä on maaplaneetta ja sen asukkaat. Tosin ihmiskunta on pidetty tältä totuudelta pimennossa. Tämä asia on kuitenkin eräiden suurvaltajohtajien tiedossa. Kuitenkin tämän tiedon omaava piiri on hyvin suppea. Emme ole tuoneet tätä tietoa enempää esille, sillä maaplaneetan asukkailla on edelleen vapaantahdonlaki etuoikeutuksena. Olemme saaneet valtuudet Galaktisen neuvoston ylimmältä hallinnolta puuttua tämänkin asian julkituomiseen, joskin hienovaraisesti ja hallitusti. Aluksi antamamme informaatio tulee olemaan hyvin suppeaa olemassolostamme, sillä olemme lähietäisyydellä ilmakehässänne ja ei mene kauan kun meidän lähestymisemme tullaan huomaamaan ja silloin informaatiomme tulisi olla samanaikaista taholtamme. Tähän vaihtoehtoon ei ole vielä tarvetta. Olemme valmiina henkisesti teidän valotyöntekijöiden keskuudessa. Nyt tulisi olla sillä mielellä, ettei mitään hallitsematonta tule tapahtumaan lähitulevaisuudessa. Konflikti on enemmänkin tarkkailevaa politiikkaa. Arabivaltiot käyvät omia kokouksiaan ja ovat vielä epävarmoja tulevasta roolistaan laajenevassa konfliktissa. Eräät lähteet ovat jo varautuneet lähettämään raskaasti aseistettuja joukkoja Palestiinaan. Israelin hallitus ei kuitenkaan tätä suvaitse. Asetelmat ovat siltä osin sellaiset, ettei lähtökohtia neuvotteluihin enää ole.

On kuitenkin myös hyvääkin olemassa, sillä onhan teidän elämänne turvattu. Kenenkään ei tarvitse olla erossa Kristuksemme johdatuksesta, koska jokaiselle luodulle on paikka Isä Jumalamme suuressa suunnitelmassa, jos vain haluaa pyytää ja kohdata johdatuksen. Luojamme tulee huolehtimaan myös kaikista muistakin luoduistaan. Jäämme seuraamaan mihin ihmisten vapaatahto tulee teitä johdattamaan ja kuinka tapahtumien kehitys tulee etenemään. Pidämme teitä ajan tasalla tapahtumien edetessä. Olkaa siis siunattuja. Terveisin Audius.

6.11.2000 / no 7

Teidän on tullut aika saada jälleen lisää tietoa, sillä on jo kulunut monta päivää aikaisemmin annetusta viestistä. Asioiden laita on sellainen, etteivät ulkoavaruuden Galaktisen liiton tiedottajat ole vielä päättäneet seuraavista toimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä, sillä tapahtumat ovat maapallolla aivan kuin shakin pattitilanteessa. Yhdysvallat koettavat sovitella riitaisuuksia sotivien osapuolien välillä. Emme usko kuitenkaan näillä neuvotteluilla saavutettavan muita tuloksia kuin aikalisän. Ihmisuhreja on tullut jo niin monta, etteivät ne unohdu enää ihmisten mielistä. Tiedossamme on ollut jo kauan tämä nykyinen tilanne ja myöskin me näemme tulevia tapahtumia ennakkoon, eikä tulevaisuus ole tuova mitään sellaista, joka johtaisi sotaisuuksien loppumiseen. Mitä tulee luonnonkatastrofien lisääntymiseen, niin tämänhetkiset hirmumyrskyt ja rankkasateet ovat vain alkua sille, mitä on odotettavissa. Tulvien muodossa on vielä paljon suurempia muutoksia tulossa, kuin mitä nämä nykyiset tulvat ovat aiheuttaneet.

Olkaa kuitenkin luottavaisin mielin, sillä pohjolan maat ovat niitä alueita, joiden on tarkoitettu jäävän kannaksiksi tulevissa muutoksissa. Nyt on suunnattava katseet KeskiEurooppaan, sillä näistä alueista alkaa suuri muutos, josta teille on kerrottu. Enää ei ole sellaista ilmastonlaadun kiertoa, johon olette tottuneet, vaan luonnonkiertokulku alkaa uuden ajan energioiden myötä muuttumaan toisenlaiseksi. Muutoksia on myös tulossa mannerten laatta-alueiden risteyskohtiin ja näin ollen laatat alkavat liikkumaan entistä voimakkaammin ja tämän hankaavan liikkeen voimistuessa maaperä ei ole niin vakaa kuin mihinkä olette tottuneet. Maapallo on nyt kohdannut sen ajan ja hetken, jolloin ekologinen luonnontasapaino tulee järkkymään. Seuratkaa tarkoin tiedotusvälineiden välittämää informaatiota, sillä tästä tiedottamisesta on teille jokapäiväisessä elämässä paljon hyötyä. Te saatte siitäkin varmuutta, poistaen epävarmuutta näiden viestien sisällöstä. Joukossanne on paljon ihmisiä, jotka ottavat antamamme tiedotteet joko humpuukina tai suhtautuvat niihin vähätellen. Tarkoituksemme ei ole pelotella ketään viestiemme lukijaa, vaan ainoastaan antaa teille valotyöntekijöille tarvittavaa informaatiota.

Kristuksemme, johtajamme tarkoitus on saada teihin valveutunut ja varautunut mieliala, jotta olisitte käytettävissä sitä tehtäväänne varten, mihinkä olette sielunsuunnitelmassanne lupautuneet. Nyt on seesteisempi odottamisen aika, joskaan odotus ei ole enää pitkäaikainen, jonka tulette itsekin aivan lähiaikoina toteamaan. Annamme tiedotteita yhä useammin, sillä katsomme asioiden etenevän nyt nopeutetusti, syystä ettei Galaktisen liiton taholta enää estetä niin aktiivisesti kuin ennen maapallon vakauttamiseksi tarkoitettujen värähtelyjen taajuutta mannerlaatta-alueilla, vaan annamme maapallon oman värähtelytaajuuden resonoida. Tämä tulee johtamaan lisääntyviin maanjäristyksiin ja niiden kautta myös muiden luonnontapahtumien lisääntymiseen, mitkä ovat havaittavissa jokapäiväisessä elämässä maaplaneetalla. Kuitenkin on tulossa se hetki, jota te valotyöntekijät olette tienneet odottaa jo pitkään. Olkaa siis luottavaisia ja luottakaa Isä Jumalan ohjaukseen, niin ei ole mitään sellaista tapahtuva, etteikö kaikki tulisi olemaan lopputuloksen kannalta niin kuin on tarkoitettu. Tervehdimme teitä Galaktisen neuvoston taholta. Terveisin Audius.

20.11.2000 / no 8

Tulevaisuus tuo tullessaan jälleen uusia asioita, joista olemme teille jo alustavasti kertoneet. On ollut jo jonkin aikaa alkamassa se tapahtumasarja, joka laukaisee lopullisesti kaiken mitä jo raamattuun on aikojen alussa kirjoitettu. Lähi-idän tapahtumat kiihtyvät nyt niin nopeaa tahtia, ettei ole enää mitään mahdollisuutta ihmisten saada loppumaan sotaa sekä siitä tulevia seuraamuksia. Nyt odotamme sitä hetkeä, jolloin konflikti tulee siihen laajuuteen, että se alkaa olemaan suuri uhka koko maaplaneetan väestölle. Me Galaktisen liiton edustajat olemme saaneet lisää valtuuksia puuttua maan asioihin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Nämä tulevat tapahtumat ja seuraamukset ovat olleet jo kauan tiedossa ihmiskunnan historiassa. Olkaa valmiita ottamaan kaikki tieto j a opastus vastaan, jonka tulemme teille antamaan. Aivan lähiaikoina on teille tulossa sellaista tietoa, missä on ohjeita lähitulevaisuuden tapahtumien varalle. Meillä on valmius ohjaukseen, mitä ihmiset tulevat tarvitsemaan tullakseen riittävän hyvin toimeen lähitulevaisuuden kriisien alkaessa. Kriisit ovat ensin talouspohjaisia, jotka johtuvat Lähi-idän sodan seuraamuksista ja mistä johtuen öljyn saatavuus tulee vaikeutumaan. Myös luonnonepätasapaino tulee entisestään järkkymään. Etenkin Euroopan tulva-alueet ovat ensimmäinen näkyvä merkki, jotka tulevat laajentumaan erittäin voimakkaasti ja nopeasti. Vesisateet tulevat olemaan sitä luokkaa, että jo tiedemiehenne ja säätieteilijännekin myöntävät julkisesti, ettei tällaista ole ennen tapahtunut. Myös pohjoisen pallonpuoliskon sääolosuhteet tulevat muuttumaan tulevan talven aikana niin voimakkaasti, että nämä muutokset tulee huomaamaan jokainen ihminen. Tulee erittäin epävakaita ilmastonmuutoksia, jotka tulevat näkymään lähes päivittäin. Vettä sataa silloin kun tilastojen mukaan pitäisi pakastaa ja lumitilanne tulee olemaan myös huomioitava seikka, koska lunta ei saada siinä määrin kuin on totuttu joillekin alueille ja päinvastoin. Ihmisten elämä tulee vaikeutumaan monin tavoin, myös elintarvikehuollon muodossa. Ruokailutottumuksia on valmistauduttava muuttamaan, joskaan mitään suoranaista nälänhätää ei ole odotettavissa. Ihmiskunta tulee tulevien kuukausien aikana kokemaan niin suuria muutoksia jokapäiväisessä elämässään, ettei kenellekään jää epäselväksi, että jotain radikaalia on todellakin tapahtumassa.

Me aloitamme kouluttamaan niitä ihmisiä ympäri maaplaneetan, jotka ovat valittu sieluntasolla ennen inkarnoitumista niihin tehtäviin, joihin he ovat lupautuneet ja joissa heitä enenevässä määrin tullaan tarvitsemaan. Nyt alkavat maaplaneetan lopulliset muutokset, jotka tulevat nostamaan teidät seuraaville tietoisuuden tasoille uusissa ulottuvuuksissa. Olkaa kaikki valotyöhön vihkiytyneet vastaanottavaisia ja odottavalla kannalla, sillä Luojamme tulee teitä kohta tarvitsemaan. Teidät jokainen ohjataan siihen tehtävään mihin on tarkoitettu. Kaikki te tulette olemaan juuri siinä paikassa ja niissä tehtävissä, mikä on kullekin tarkoitettu. Emme tässä vaiheessa voi vielä kertoa yksityiskohtaisempia tietoja, syystä että vielä sotivilla osapuolilla on olemassa pieni neuvottelumahdollisuus Lähi-idän rauhan puolesta. Täältä toisilta tasoilta emme pidä kuitenkaan todennäköisenä tämän neuvottelun onnistumista. Tulemme olemaan joka hetki asioiden sekä tapahtumien keskipisteessä seuraamassa tilanteiden kehittymistä ja tiedotamme teille välittömästi muutoksista. Olkaa mieleltänne vahvoja ja uskokaa Jumalan suuren suunnitelman toteutumiseen, niin teitä ei tule järkyttämään mitkään tulevat tapahtumat. Suomi on Kristuksemme suojeluksessa tulevien muutoksien tapahtuessa, teillä suomalaisilla ihmisillä on keskeinen rooli siitä johtuen, että maahanne on inkarnoitunut sellaisia sieluja, jotka ovat tehneet lupauksen olla käytettävissä Kristuksen valotyöntekijöinä. Jääkää siis levollisin mielin odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Terveisin Audius.

23.11.2000 / no 9

Kaikki eivät ole valmiita vastaanottamaan sitä tietoa, mitä me haluaisimme ihmisille antaa. Ei kuitenkaan ole tarkoitus, että tämä asia mitenkään masentaisi niitä ihmisiä, jotka ovat jo sielunsuunnitelmassaan lupautuneet valotyöntekijöiksi. Antakaa myötätuntoa ja tilaa kasvuun niillekin yksilöille, jotka ovat vielä kiinni maanläheisissä energioissa. Heidänkin kasvunsa herätetään viimeistään silloin kun tapahtumat etenevät niin nopeaa tahtia, ettei ole kenellekään epäselvää mihin suuntaa ollaan menossa. Antakaa kaikkien kukkien kukkia ja olkaa kaikki ihmiset siunattuja. Kristuksemme on oleva esikuvana koko ihmiskunnan kehityksen suunnalle, joka tulee johtamaan aikanaan teidät kaikki uusiin ulottuvuuksiin sinne galaksien tähtijoukkoon, johonka Isämme Jumalan suuri suunnitelma on maaplaneetan ja sen elollisen väestön tarkoittanut.

Tämän viestin tarkoitus on rauhoittaa niitä ihmisiä, joiden mieli on alkanut työskennellä pelon ja epävarmuuden ajatusten kanssa. Tarkoituksemme ei ole ollut aiheuttaa joukossanne millään tavoin epävarmuuden tunteita tai eripuraisuutta. Haluaisimmekin neuvoa teitä, meditoikaa ja hiljentykää sekä ennenkaikkea pyytäkää kristusvaloa suojaksenne aamuisin ja iltaisin sekä niin usein kuin katsotte tarpeelliseksi oman olotilanne ja psyykkeenne sitä vaativan. Sillä vastavoimat ovat liikkeellä joukossanne ja yrittävät hajoittaa teidän ryhmiänne aiheuttamalla keskuudessanne eripuraisuutta, pelkoa ja epävarmuutta. Ei ole myöskään tarkoitus, että te valotyöntekijät olisitte yksin näiden negatiivisten asioiden kanssa. Me täältä toisilta tasoilta saamme teitä auttaa myöskin näissä vastavoimien hyökkäyksissä. Teidän osuudeksenne jää ainoastaan hiljentyä, rukoilla ja pyytää Kristuksen kirkkautta sekä Isä Jumalaa antamaan teille suojan kaikkea negatiivisuutta vastaan. Tulette huomaamaan että kaikki pelkotilanne tulevat häviämään ja tulette saamaan varmuuden tunteen, että teillä on elämässänne jatkuvasti suojaus ja ohjaus mukana. Mitään sellaista ei ole tapahtumassa tulevaisuutta ajatellen, etteikö tapahtumat olisi ennalta suunniteltuja ja Galaktisen liiton tiedossa.

Olkaa siis levollisin ja luottavaisin mielin tulevissa tapahtumissa. Lopputulos tulee olemaan ihmiskunnan ja maaplaneetan kannalta kuitenkin paras mahdollinen. Kasvukivut tulevat olemaan vaikeita niin kuin aina uusissa suurissa muutoksissa. Onhan asia niinkin, ettei mitään uutta ja hyvää voida luoda, luopumatta ensin vanhasta mikä ei enää palvele tarkoitustaan. Olkaa te valotyöhön vihkiytyneet levollisella mielellä, sillä te olette niitä ihmisiä, joita tullaan ohjaamaan ja opastamaan kaikessa mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Sillä edellyttäähän jo tulevat työnne ja tehtävänne, saada tietoa ja ohjausta, että osaisitte toimia oikein ja oikealla paikalla. Tämän viestin sisältö on tarkoitettu teille kaikille ja etenkin niille henkilöille, jotka tuntevat epävarmuutta, pelkoa tai muuten ovat epävarmoja näiden viestiemme sisällöstä. Ohjeeksi pyytäkää suojausta sillä sitä te saatte, etteivät vastavoimat saisi teistä kosketuspintaa. Kristus-suojausta teille kaikille. Tervehtien Audius.

25.11.2000 / no 10

Antakaa aikaa itsellenne kehittyä tulevia tapahtumia varten, tarvitsette asioiden sisäistämiseen oman kehityskaarenne kulun. Jokainen ihminen on oma yksilönsä ja näin ollen myös jokaisella ihmisellä on oma tiensä kuljettavana kehityksen portaissa. Kenenkään ei ole helppoa sisäistää nopeasti uusien asioiden suuntaa, johon teitä ihmisiä ollaan johdattamassa. Kaikki tulevaisuuden muutokset ovat niin merkittäviä, ettei välttämättä niitä vielä tässä vaiheessa osata sisäistää. Mitä tuleva aika tuokin tullessaan, sen jokainen teistä tulee kokemaan omalla tavallaan. Eihän ole olemassa kahta samanlaista sielua. Näin ollen tulee myöskin erilaisia näkemyksiä tapahtumien kulusta. Niinpä me toisten tasojen oppaat tulemme ohjaamaan teitä ihmisiä tulevien karikoiden ohitse niin, ettei kukaan, joka haluaa olla ohjauksessa mukana, tule missään vaiheessa eksymään oikeasta suunnasta. Olemme valmiita teidän tietoisuuttanne valistamaan, sillä te tulette tarvitsemaan kaiken sen ohjauksen, mitä Kristuksemme on lupautunut jo vuosituhansia sitten teille antamaan. Me olemme maaplaneetan vetovoiman läheisyydessä ja aluksiemme toimintasäde on laaja ja nopea. Saamme myöskin tarvittaessa alentaa värähtelytaajuuttamme alaspäin kolmannen ulottuvuuden tasolle, jos se tulevaisuudessa on välttämätöntä. Tässä nykyisessä tilanteessa ekologinen suunta on sellaisella tasolla, että aikaisemmissa tiedotteissamme kertomamme tapahtumat ovat vain lisääntyneet. Enää ei ole kaukana ajankohta, jolloin isommat luonnonmullistukset alkavat todenteolla näkymään maaplaneetan ilmastossa. Olkaa valveutuneita ja seuratkaa tiedotusvälineitä, niin nekin teistä, jotka vielä epäilevät viestiemme sisältöä, tulevat saamaan varmuuden siitä, mistä olemme teille kertoneet.

Nyt myös elintarvikehuollossa on suunta muuttunut, sillä nautakarjan sairaudet ovat näkyvissä joka puolella Eurooppaa. Nämä löydökset ovat vasta alkuvaiheessa ja tulevat entisestään lisääntymään. Myöskään Suomi ei tule välttymään tältä uudelta uhkaavalta tilanteelta. Saastunut liha on saanut jo sellaiset mittakaavat, ettei enää voida välttää tämän epidemian laajentumista. Haluaisimmekin neuvoa tässä tilanteessa, että aloittaisitte kasvisravinnon osuuden lisäämisen jokapäiväisessä ruokavaliossanne. Luonnonmukaiset viljatuotteet ovat myös puhtaita ja ravitsevia. Ruokatottumuksenne tulevat lähiaikoina jo olosuhteidenkin pakosta muuttumaan. Tässä vaiheessa olisikin jokaiselle hyväksi totutella vähemmälle liharuoalle. On olemassa paljon sellaista ravintoa, josta saatte kaiken sen proteiinin, mitä lihansyönnin pois jättäminen tulee korvaamaan. Teillä on paljon hyviä lähdekirjoja näistä asioista.

Tulemme antamaan teille neuvoja tulevien aikojen muutoksien varalle myös seuraavissa tiedotteissamme. Nämä ensimmäiset kymmenen tiedotetta ovat lähinnä yleisluontoisia. Yksityiskohtaisempia selosteita, neuvoja ja ohjeita tulette saamaan seuraavien tiedotesarjojen yhteydessä. Nämä tulevat asiat ja tapahtumat, joista tulemme teille kertomaan, ovatkin jo sellaista luokkaa, ettei kenellekään tule jäämään epäselväksi maaplaneetan nykyinen ja tuleva kehitys. Tulemme nyt pitämään vain muutamien päivien tauon. Seuraamme kehityksen kulkua ja sitä, kuinka ihmiset alkavat reagoida tulevien tapahtumien uutisointiin, sillä uutiset tulevat päivä päivältä aiheuttamaan yhä enemmän ajattelemisen aihetta ihmiskunnari keskuudessa. Nämä lähitulevaisuuden muutoksien tapahtumat ovat hyvin mielenkiintoista aikaa ja ne tulevat jälleen kerran lähentämään teitä ihmisiä yhteistyöhön. On tulossa se hetki, jolloin ei enää kysytä pankkitiliä tai omaisuuden määrää, vaan enemmänkin sitä, kuinka lähimmäiset voisivat toisiaan auttaa.

Olkaa siis avoimella mielellä ja seuratkaa tarkoin, mitä ympärillänne tapahtuu, ei ainoastaan Suomen, vaan koko maaplaneetan tapahtumien osalta. Sillä kaikki tulee vaikuttamaan kaikkeen. Emme tänään kerro tämän enempää, vaan annamme kanavallemme pienen hengähdystauon, koska hänellä on tällä hetkellä henkilökohtaisia asioita, jotka hänen on elämässään saatava järjestykseen. Tämä tauko ei kuitenkaan ole pitkä, vaan ainoastaan muutamia päiviä, jonka jälkeen jatkamme tätä hyvin alkanutta yhteistyötämme. Tulemme myös kouluttamaan Penttiä aivan konkreettisesti ja fyysisesti, niin että hän pystyisi työskentelemään täysipainoisesti ja sielunsuunnitelmansa mukaisesti Isä Jumalamme, Kristuksemme ja meidän Galaktisen liiton suojauksessa sekä ohjauksessa valotyöntekijänä siten, että te kaikki halukkaat ihmiset saisitte kaiken sen informaation, jota Kristuksemme haluaa teille antaa tulevina vaikeina muutoksen aikoina. Olkaa siis siunatut Isä Jumalamme lapset. Tervehtien Audius.

2.12.2000 / no 11

Ilmastonmuutoksien merkit ovat nyt kaikkien nähtävissä. Ne ovat jo niin suuret, että jokainen suomalainenkin on saanut ennakkotietoa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kenenkään ei enää tarvitse ihmetellä, etteikö jotakin epätavallista olisi tapahtumassa. Suuremmatkaan ilmastonmuutokset eivät ole enää kaukana maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Teidän kaikkien asiasta kiinnostuneiden on tullut aika saada lisätietoa siitä, mihinkä suuntaan olette menossa. Maaplaneetan lämpeneminen tulee jatkumaan entisestään useita asteita jo tämän tulevan alkuvuoden aikana. Sen myötä suurtulvat lisääntyvät entisestään ja maa-alueita tulee jäämään vesimassojen alle. Ikirouta jatkaa sulamistaan, eikä siitä tulevat vedet tule mahtumaan vesistöihin, vaan vesi jatkaa kulkuaan alavien maanosien osalta myöskin ihmisten asuttamille alueille. Aikaisemmin kerroimme jäävuorien sulamisesta, ne merkit myöskin alkavat olemaan näkyvämmin esillä. Tulette lähiaikoina saamaan uutisia ajelehtivista jäälohkareista, jotka ovat lohkeilleet irti ikiroudan alueilta jäävuorista. Sellaista talveakaan ei tule, mihinkä pohjoismaissa ollaan totuttu. Emme näe tulevaisuuden kuvissa mitään entisenkaltaista, vaan muutokset tulevat olemaan suuria.

Lähi-idän konflikti etenee, kuten aikaisemmissa tiedoittessamme olemme teille kertoneet. Kriisi. tulee laajenemaan entisestään, eivätkä arabimaat tulee kauan enää sietämään tilannetta, jossa heidän uskonveljensä ja -sisarensa ovat kärsivinä osapuolina. Joulun aikoihin tulee olemaan erityisen vaikeaa, sillä silloin ihmisten mielet ovat herkimmillään ja myös vastaanottavaisimmillaan impulsseille, joita Lähi-idän kriisi tulee lisääntyvästi tuomaan ihmisten haavoittuneisiin mieliin. Kristityt niin kuin muslimitkin pitävät Kristuksemme synnyinkaupunkia Beetlehemiä omanaan ja ovat siitä taistelleet jo hyvin kauan. Kumpikaan osapuoli ei haluaisi antaa toiselle myönnytyksiä. Tämänkin johdosta kriisi tulee joulun aikoihin kiihtymään niin suureksi, että on syytä huoleen koko maaplaneetan laajuudelta. Sillä arabit katsovat asiakseen puuttua tilanteeseen ja heidän johtajansa eivät enää pysty hallitsemaan kansanjoukkojaan ja näillä seuduilla asuvien elämää. Öljykriisin mahdollisuus tulee entisestään lisääntymään. Galaktisen liiton alukset ovat näinä aikoina erityisissä tarkkailuasemissa ja tulemme seuraamaan tilanteiden kehittymistä tarkasti.

Ihmiskunnan historiassa on jälleen alkanut aika, jolloin suuret tapahtumat tulevat muuttamaan kaiken elollisen tasapainoa. Tulemme antamaan teille tietoa jatkuvasti, ettei kenenkään tarvitsisi olla epätietoinen lähiaikojen tapahtumista. Elintarvikehuoltoonne tulee muutoksia, joista olemme jo teille kertoneet. Euroopan sairastuneista naudoista on löydetty vain murto-osa ja tulevien tarkastuksien laajetessa tulee esiin paljon uusia sairastuneita yksilöitä. Näitä sairastapauksia tulee esille muissakin eläimissä kuin vain nautakarjassa. Uutisten tuoma joukkohysteria ei ole mahdotonta, kun sairaita eläimiä alkaa esiintyä enemmän ravintoketjussanne. Olkaa valmiita muuttamaan ruokatottumuksianne kasvis- ja viljatuotteisiin sekä opetelkaa mahdollisuuksien mukaan olemaan ilman liharuokatuotteita. Kaukana eivät ole päivät, jolloin tiedotusvälineenne tulevat lähes viikottain kertomaan uusista löydetyistä sairaista eläimistä.

Antakaa myös itsellenne aikaa mahdollisimman usein hiljentymiseen ja sisimpänne kuuntelemiseen, näin tulette saamaan vastauksia avoimiin kysymyksiinne. Te itse tiedätte paljon enemmän kuin uskottekaan. Tarvitsette vain päivittäisen hiljentymisen ja rukouksen Luojallemme. Teidän oppaanne ja ohjaajanne toisilta tasoilta ovat lähellänne auttamassa joka hetki. He tarvitsevat teiltä vain mahdollisuuden saada tuoda teille sitä tietoa, mitä kukin teistä henkilökohtaisesti tarvitsee. Isä Jumalamme on Kristuksemme kautta antanut ohjauksen teille ihmisille. Lähitulevaisuuden tapahtumissa teitä kaikkia valotyöntekijöitä tullaan tarvitsemaan sielunsuunnitelmissanne tarkoitetuissa tehtävissä. Olettehan kuitenkin levollisin mielin, me tulemme kanavamme kautta teitä kaikkia informoimaan niin usein kuin se on tarpeellista. Tervehtien Audius.

20.12.2000 / no 12

Kristuksemme haluaa antaa teille Galaktisen liiton välityksellä tiedoksi seuraavia asioita, jotka ovat tapahtumassa maaplaneetallamme aivan lähitulevaisuudessa. Tämä on annettu ohjeeksi teille kaikille näistä tulevista tapahtumista kiinnostuneille. On koittamassa hetki, jolloin maaplaneetan inkarnoituminen alkaa uusiin ulottuvuuksiin toisten jo Galaktisessa liitossa olevien planeettojen joukkoon. Olette olleet pitkään pimennossa kolmannen ulottuvuuden raskaissa energioissa, ettekä tästä syystä ole tietoisia siitä, mitä todellinen neljännen ja viidennen ulottuvuuden elämä sisältää. Alustemme on aika näyttäytyä näkyvässä muodossa ihmiskunnalle, mutta tässä vaiheessa kuitenkin vain satunnaisesti pieninä välähdyksinä, sillä ihmiset eivät ole vielä valmiita kohtaamaan todellisuutta.

Kerromme tulevista ekologisista muutoksista, jotka ovat erittäin selvästi nähtävissä tälläkin hetkellä tiedotusvälineissänne. Nykyinen tilanne on vasta alkua tuleville tapahtumille, jotka alkavat jo alkuvuodesta kiihtymään. Edelleen on tulossa yhä suurempia tulvia ja myös ikirouta sekä jäävuoret alkavat enenevässä määrin sulamaan, tämänkin seurauksena vesistöjen pinta tulee nousemaan huomattavasti. Myös maanjäristykset ja tulivuorien purkaukset tulevat entisestään lisääntymään. Huomioitavaa on myös Lähi-idän kriisi, joka tulee entisestään laajenemaan suuremmaksi. Tämä laajeneva konflikti tulee vaikuttamaan suuresti myös öljyn saatavuuteen, mikä tulee heijastumaan suurina taloudellisina vaikeuksina maailmassanne. Tämä tulee vaikuttamaan koko ihmiskunnan jokapäiväiseen elämään.

Ravintotottumuksissanne tulee myös tapahtumaan suuria muutoksia. Tähän mennessä löydetyt nautakarjan sairaustapaukset ovat vasta pintapuolisia löydöksiä. Tutkimusten edetessä näitä tapauksia tullaan löytämään runsaasti lisää, sillä on paljon sairaita eläimiä, joita ei ole tutkimuksissa vielä löydetty. Ei ole tarkoitettu, että nautakarjaa tai muitakaan ihmisravinnoksi kasvatettuja eläimiä ruokittaisiin toisten eläinten teurasjätteillä. Tätä teurasjätettä on jauhettuna ja kuivattuna niin paljon, etteivät ihmiset tule kaikkea sitä hävittämään, vaan taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi sitä syötetään edelleenkin rehuna eläimille. Tämän seurauksena tulee lisää saastuneita ja sairaita eläimiä. Suosittelemmekin, että voisitte siirtyä ruokatottumuksissanne kasvis- ja viljapitoiseen ravintoon.

Odotettavissa on ihmiskunnan historian suurimmat muutokset, mitä olette tähän mennessä koskaan kokeneet. Nämä kaikki tulevat muutokset ovat Isä Jumalamme suurta suunnitelmaa, jossa Kristuksemme johdolla me Galaktisen liiton edustajat saamme olla ohjaamassa teitä maaplaneetan ihmisiä tulevien suurten muutosten lävitse. Olemme näistä kaikista edellämainituista asioista antaneet tämän kanavamme välityksellä aikaisemmin jo yksitoista yksityiskohtaisempaa tiedotetta. Hänen välityksellään tulemme antamaan näitä tiedotteita jatkuvasti lisää tapahtumien edetessä. Nämä tiedotteet on tarkoitettu teille kaikille, jotka haluatte olla mukana toteuttamassa Jumalamme Suurta suunnitelmaa maaplaneetallamme liittyen tämänhetkisiin ja tuleviin muutoksiin sekä nousuun Galaktisen tähtijärjestelmien tasoille rakkauteen, ykseyteen ja yhteiseen tähtiperheeseen. Tervehtien oppaanne Audius.