Galaktisen liiton tiedotteita vuodelta 2001

(Kanavoinut Pentti)

4.1.2001 / no 1

Tänä päivänä asiat ovat toisin kuin viime vuoden lopulla. On jälleen tapahtunut paljon uusia asioita. Lähi-idän kriisiä on aloitettu epätoivoisesti ajamaan eteenpäin neuvotteluyhteyksiä väkisin luomalla. Ei kannettu vesi kaivossa pysy', näinhän teidän sananlaskunnekin sanoo. Emme näe näissä Yhdysvaltojen presidentin virkakauden viimeisissä ponnistuksissa onnistumisen mahdollisuutta. Näin pitkälle ajautunutta konfliktia ei ole mahdollista sovitella kahden tai kolmen viikon aikana. Havaintojemme perusteella tällä hetkellä menneillään oleva pyrkimys rauhanomaiseen ratkaisuun tulee auttamattomasti kariutumaan. Teille aiemmin kertomamme laajamittaisen sodan varustelut ovat jo käynnissä ja molemmat osapuolet ovat jo vahvistaneet valmiuttaan rajoillaan. Arabimaat ovat perustaneet yhteisen liittouman mahdollista alkavaa sotaa varten. Mielestämme ei ole kaukana enää päivä, jolloin sotatoimia todella alkaa tapahtua. Myös öljyn saatavuus tulee suuresti vaikeutumaan jo alkaneen vuoden alussa. Hinta tulee nousemaan huomattavasti ja keskustelu öljykriisistä nousee jälleen esille.

Myöskin ilmaston lämpeneminen nopeutuu entisestään ja tiedemiehennekin ovat tämän julkisesti tunnustaneet. Ei ole enää pitkä aika, kun luonto alkaa reagoimaan voimakkaasti ilmastonmuutoksiin ja maaplaneetan lämpenemiseen. Merkkejä tästä on ollut nähtävissä eri puolilla maailmaa. Mennyt ajanjakso onkin ollutkin vasta alkua niille suurille ekologisille muutoksille, mitä teillä on odotettavissa. Tulivuoria on herännyt aktiivisiksi, koska mannerlaattoihin on tullut paineita ikiroudan entistä voimakkaamman sulamisen vuoksi. Suuret liikahtelut laatta-alueiden saumakohdissa ovat todennäköisiä tapahtumia lähitulevaisuudessa. Totuttu vakaa elämä ei ole enää kovin pitkään mahdollista, vaan suuret muutokset tulevat koskemaan kaikkea elämää planeetallanne.

Pörssikurssit ovat myös ennakoineet suuria taloudellisia muutoksia. Nähtävissä on suuria heilahteluita ja kaaokseen ei tarvita kuin yksi hieman suurempi luonnonkatastrofi tai Lähi-idän kriisin laajentuminen. Ihmiskunnan tulevaisuus ja kasvu ei tule olemaan helppoa, mutta Isä Jumalamme on kuitenkin suuressa viisaudessaan asiat niin suunnitellut, ettei muuta mahdollisuutta ole maaplaneetan puhdistamiseen valtavan suurista saastemääristä luonnossanne. Maaplaneetan saasteiden poistamiseksi tarvitaan tämä kaikki, mitä olemme teille jo aikaisemmissa viesteissämme kertoneet. Muuten ei ihmiskunnalla ole tulevaisuutta, eikä millään muullakaan elollisella pidemmän ajan kuluessa. Ihmisten väliset jännitteet ovat niin suuria, että sen huomaa pian jokainen ihmetellen, miksi kaikki ovat niin aggressiivisia ja negatiivisia toisiaan kohtaan. Suurimmalla osalla ihmisiä värähtelytaajuus on pudonnut niin alas, että vain negatiiviset tunteet ovat useimmiten päällimmäisenä.

Me toisten tasojen auttajat olemme olleet jo pitkään huolissamme tästä kehityksen suunnasta. Olemme yrittäneet antaa maanpiiriin kaikkia hyviä energioita, mikä meille on mahdollista. Emme ole ponnisteluistamme huolimatta pystyneet auttamaan teitä riittävästi. Teidän ihmisten vapaan tahdon laki on ollut siihen esteenä, ettemme ole saane1et vielä lupaa ilmestyä näkyvästi taivaallanne. Olemme ylläpitäneet aluksiemme voimakenttiä korkeammissa värähtelyissä, kuin mitä maaplaneetan raskas värähtelytaajuus on. Näin olemme olleet vähän kuin tarkkailijan asemassa. Lähitulevaisuudessa tähän on odotettavissa muutos, niin kuin olemme teille aikaisemmin kertoneetkin.

Ravintotottumukset ovat jo huomattavasti muuttuneet saastuneen lihakarjan tullessa yhä useammin suuren yleisön tietoisuuteen. Olemme tästä teitä jo viime vuoden puolella varoittaneet, sillä vain murto-osa maaplaneetan sairaiden eläimien todellisesta määrästä on julkisesti tiedossa. Lopuksi haluamme sanoa teille, että me Galaktisen liiton edustajat saamme olla mukana auttajina ja ohjaajina elämäntapojenne muutoksissa. Olkaa kuitenkin luottavaisin mielin, sillä kaikki mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan on tarkoitettu Luojamme suuren suunnitelman toteuttamiseksi. Kristuskirkkautta ja siunausta toivottaen Audius.

7.1.2001 / no 2

Haluaisimme kertoa teille seikkaperäisesti tulevien kuukausien tapahtumista. Asiat ovat edenneet siihen pisteeseen, ettei enää ole paluuta seesteiseen, rauhanomaiseen elämäntapaan maanpiirissä. Tammikuun aikana Lähi-idän kriisi laajenee siihen mittakaavaan, ettei sitä enää kyseisten maiden päättäjät pysty pitämään hallinnassaan. Kansanliike molempien osapuolten osalta on jo lähtenyt etenemään sodan tielle siinä laajuudessaan, ettei sitä pysäytä enää mikään neuvottelu. On vain ajan kysymys, koska muiden arabimaiden liikekannallepano alkaa. Armeijat ovat jo valmiustilassa ja enää puuttuu ainoastaan syy, minkä nojalla ne saadaan näkyvästi käskettyä etenemään rajoille. Tämä kyseinen syy tullaan saamaan kuluvan tammikuun aikana, sillä PLO:n joukoilla on suunnitelmia laajemmista terroristihyökkäyksistä, kuin mitä tähän saakka on ollut. Israelin joukot ovat myös valmiudessa vastaamaan heti tähän terroriaaltoon ja näin ollen kuolonuhrit tulevat paljon lisääntymään molemmin puolin. Tästä ei enää tule olemaan pitkä matka laajamittaisiin sotatoimiin. Myös Yhdysvaltojen presidentin vaihdos tulee entisestään vaikeuttamaan tilannetta, sillä tuleva presidentti ei näe asioita aivan samalla tavalla kuin edeltäjänsä. Myöskään vallanvaihtotilanteen vuoksi uusi presidentti ei ehdi syventymään Lähi-idän neuvottelujen jatkamiseen kuten edeltäjänsä. Näin ollen taistelevat osapuolet ovat omillansa, eikä heidän neuvotteluhalukkuutensa ole kovin suuri, sillä kiistanalaiset asiat ovat niin laajamittaisia, etteivät ne neuvottelupöydän äärellä tulisi kuitenkaan etenemään. Tilanne tulee ajautumaan tammikuun aikana näyttävien sotatoimien valmisteluun.

Myös länsimaat eivät tule pääsemään tilanteesta sivustakatsojan roolissa, sillä öljyn hinta nousee nykyisestään huomattavasti. Tämä tulee romuttamaan eri maiden talousarviot ja mitkään ennakkolaskelmat eivät tule pitämään paikkaansa. Pörssikurssien tämänhetkiset näkymät eivät tule olemaan enää samansuuntaisia tammikuun lopulla. Tämä kaikki tulee vaikuttamaan teidän Maan asukkaiden elämään suuresti. On syytä ottaa tulevaisuuden suunnitelmissa huomioon se seikka, etteivät asiat ole enää tulevan kuukauden vaihteen jälkeen samoin kuin tällä hetkellä. Emme kerro näitä asioita pelotellaksemme teitä, vaan tarkoituksemme on ainoastaan pitää teitä asioiden kehittyessä ajan tasalla. Emme näe myöskään, että tulevat sotatoimet olisivat millään tavoin vältettävissä, vaan kysymys on enemmänkin siitä, viekö alku yhden vai neljä viikkoa. Mielipiteemme on kuitenkin, ettei montakaan viikkoa tule kulumaan näihin muutoksiin.

Varautukaa ainakin mielen tasolla siten, ettei teidän tarvitse jälkikäteen todeta: "kuinka meitä ei ole tästä varoitettu!" Me täältä Galaktisen liiton taholta olemme pyrkineet antamaan ennakkotietoja tulevista tapahtumista monien eri kanavien kautta. Ottakaa tosissanne vastaan se kaikki informaatio mikä teille annetaan, sillä tämänhetkinen tilanne maaplaneetalla on hyvin kriittisessä vaiheessa. Teidän käsityskykynne sekä ymmärryksenne ei pysty vastaanottamaan kaikkea tietoa, vaikka teille kerrottaisiinkin asioista seikkaperäisemmin. Suurin este ennakkotietojen uskomiselle on teidän ihmisten asenteissa koska ette idä mahdollisena että jokin ihminen yksilönä voisi olla meidän kanssamme tiiviissä yhteistyössä ja saisi meiltä näin yksilöllistä, ajankohtaista sekä seikkaperäistä tietoa teille kerrottavaksi. Uskokaa pois, nyt on tosi kysymyksessä ja kaikki se mitä annamme tämän kanavamme kautta edelleen eteenpäin välitettäväksi on Kristuksemme tahdon kautta meidän Galaktisen liiton auttajien taholta annettu Pentille tehtäväksi ja teille eteenpäin kerrottavaksi. Pentti on saanut sieluna koulutuksensa tehtäväänsä jo ennen inkarnoitumistaan näiden tulevien aikojen vuoksi.

Me aktivoimme häntä päivittäin aina enemmän ja valmistamme häntä tähän tulevaan tehtäväänsä yhä seikkaperäisemmin niin, että hän pystyisi sielunsuunnitelmansa mukaisesti palvelemaan kanssaihmisiään yhä tehokkaammin, olemalla meidän toisten tasojen auttajien ja teidän ihmisten välillä linkkinä, tulkkina sekä tiedottajana aina silloin kun meillä on hänen välityksellään teille tiedotettavaa ja kerrottavaa. Tulemme myöskin aktivoimaan hänelle puhekanavoinnin syystä, että tilanteiden ja tapahtumien edetessä hän pystyisi olemaan välittäjänä tiedottamisellemme sellaisissa tilanteissa, missä ei ole aikaa tai tilaisuutta kirjoittamiselle.

Ilmastonmuutoksista haluamme kertoa teille seuraavaa. Euroopassa muutokset tulevat olemaan näkyvämmin esillä ja ihmiset alkavat tiedostamaan selkeämmin kaikki nämä luonnon hälytysmerkit. Tulvatilanteet tulevat entisestään lisääntymään, tähän on suurin syytekijä maaplaneetan yhä jatkuva lämpeneminen ja tämä onkin jo ilmennyt Alpeilla ikiroudan sulamisena. Euroopan ilmasto tulee olemaan jo ensi keväänä aivan toisenlainen kuin aikaisemmin. Suomessa on myös tapahtunut lämpenemistä, eikä tämä meneillään oleva talvi ole entisten vuosien kaltainen, vaan lämpötilan noususta johtuen talvi tulee olemaan lyhyt ja lämmin. Pohjois-Amerikan mantereella tulevat pyörremyrskyt entisestään lisääntymään sekä monsuunisateiden määrät tulevat myös olemaan huomattavia. Alavien alueiden tulvatilanteet tulevat lisääntymään. Englanti tulee kokemaan todella suuria vaikeuksia tulvavesien muodossa. Erityisesti Japanin laatta-alueiden liitoskohdissa tulevat liikahdukset olemaan entistä laajempia, tästä johtuen tulivuoren aktivoituminen on Tokion läheisyydessä todennäköinen mahdollisuus. Maanjäristykset tulevat olemaan huomattavia ja näitä suuria muutoksia tulee tapahtumaan eri puolilla maaplaneettaa paljon laajemmassakin mittakaavassa. Tulemme kertomaan lisää näistä teille seuraavissa tiedotteissamme.

Haluamme vieläkin valistaa teitä saastuneesta nautakarjasta, sillä tämä tulee olemaan ihmiskunnalle vakava ongelma. Kun testaukset lisääntyvät, niin tulee löytymään paljon lisää sairaita eläimiä. Kaikkia sairastapauksia ei ole edes ilmoitettu viranomaisille, vaan ruhoja on haudattu maahan pelosta menettää koko karja ja sen mukana myös elinkeino. On olemassa myös muutakin eläinperäistä tuotantoa, jota ei ole tutkittu riittävästi. Uusia sairastapauksia tulee löytymään myöskin näiltä alueilta. Suosittelemme edelleenkin kasvisravintoon siirtymistä yhä enenevässä määrin. Kerromme teille lähiaikoina lisää kaikista tulevista tapahtumista planeetallanne. Olkaa siis mieleltänne vahvoja, sillä tulevaisuus ei tule olemaan helppoa aikaa kenellekään. Kaikki se elämäntapa, johonka olette tottuneet, tulee suuresti muuttumaan. Myös elinympäristössänne tulee tapahtumaan muutoksia, mutta siihen tulee menemään vielä jonkin aikaa. Aluksemme ovat kuitenkin valmiina puuttumaan maaplaneetan tapahtumiin välittömästi tarpeen niin vaatiessa, sillä sotatoimet eivät saa vaarantaa maaplaneetan tulevaisuutta millään tavalla. Maanpiirissä on liikaa varastoituna erilaisia joukkotuhoaseita, niin biologisia kuin ydinaseitakin. Nämä varastot eivät saa missään vaiheessa joutua millään tavalla käytettäviksi elämää vastaan, siitä me Galaktisen liiton edustajat pidämme absoluuttisesti huolen. Emme tule myöskään sallimaan minkään tahon edes uhata toisia osapuolia näillä aseilla. Tässä kohdin poistuu ihmisen vapaan tahdon laki, silloin kun maaplaneetan ja koko galaksin tulevaisuus alkaa olla jollakin tavalla uhattuna.

Partioimme jatkuvasti aluksillamme maaplaneetan läheisyydessä olemalla korkeammalla värähtelytaajuudella ihmisten havaitsemattomissa, mutta tarpeen vaatiessa alennamme värähtelytaajuuttamme ja tulemme näkyvässä muodossa vaikuttamaan asioiden kehitykseen. Nämä kaikki kertomamme tapahtumat ovat meillä tiedossa ennalta ja niistä on teillekin ihmiskunnan historian aikana kerrottu kirjoituksissa sekä profetioissa aina kahden tuhannen vuoden takaa. Ihmiset ovat vain niin sokaistuneita materialisteja, että kaikki tällaiset tiedot pannaan helposti huuhaa-tiedon tiliin. Valitettavasti ihmiset eivät halua nähdä elintasokilpailuaan ja materian oravanpyörässä pysymistään sekä mahdollisimman nopeasti pienellä vaivalla suuren omaisuuden kartuttamistaan. Tässä elintasokilpailussa te niin sanotut hyväosaiset unohdatte ne, jotka eivät pysy tässä menossa mukana syystä tai toisesta. Näin myöskin ihmisten henkiset arvot jäävät toisarvoiseen asemaan, eikä enää osata kuunnella sielun ääntä, joka antaisi ohjeita ja neuvoja erilaisissa elämäntilanteissa. Jatkuva kiire ja materian hankkiminen on vienyt ihmiskunnan täysin väärille raiteille.

Haluammekin antaa teille neuvoksi: pysähtykää hetkeksi päivittäin hiljentykää, rauhoittukaa, rentouttakaa itsenne ja omalla tavallanne pyytäkää teidän henkioppailtanne ohjeita ja opastusta, miten teidän olisi hyvä eri elämäntilanteissa toimia. Tulette hämmästymään, sillä vain muutamien hiljentymisien jälkeen tulette saamaan vastauksia. Teitä jokaista autetaan, jos vain sitä pyydätte ja annatte itsellenne aikaa sekä oppaillenne mahdollisuuden teitä lähestyä. Tuleva aika on tuova myös muutoksia ihmisten henkisten arvojen näkemiseen, sillä raha ei tule olemaan enää päällimmäisin ja tärkein tekijä elämässänne. Ensisijaiseksi tulee nousemaan se miten voisitte tehdä yhteistyötä sekä auttaa toinen toisianne, niin että kaikilla olisi hyvä olla, eikä vain joillakin harvoilla piireillä. Ei tule kestämään enää kauan, kun yhteiskuntarakenteet alkavat muuttua radikaalisti ja siten myös monet, nykyiset elintapanne.

Kerromme kanavamme Pentin kautta lisää tulevista tapahtumista seuraavissa tiedotteissamme. Jääkää siis levollisin mielin odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, tapahtuipa mitä hyvänsä. Lopputulos tulee kuitenkin olemaan kaikille paras mahdollinen. Rakkaudella Audius (Galaktisen liiton opas täältä toisilta tasoilta).

Liite edelliseen viestiin 9.1.20011 no 3

Lähi-idässä tilanne on nyt edennyt niin kriittiseen vaiheeseen, että katsoimme tarpeelliseksi kertoa teille lisää tulevista tapahtumista. Tapahtumat etenevät, niin kuin olemmekin täältä toisilta tasoilta asiat ennakkoon nähneetkin. Tämän päivän taistelut ovat nyt siinä vaiheessa, että tarvitaan enää pieni ärsyke räjäyttämään tämä kytevä pommi. Molemmat osapuolet hakevat vain lopullista syytä minkä nojalla voisivat aloittaa sotatoimet laajamittaisessa muodossa. Ulkopuoliset tahot, kuten Yhdysvallat tai YK eivät pysty tilannetta viemään rauhanomaisempaan suuntaan. On enää päivien kysymys ja ainoastaan muutamasta terroriteosta kiinni, että tämä räjähdysherkkä tilanne laukeaa. Emme ole aluksillamme kaukana tapahtumien keskipisteestä, vaan seuraamme tiiviisti mitä tulevat päivät tuovat tullessaan.

Arabimaat ovat ärsyyntyneet Israelin ja Yhdysvaltojen asenteesta heidän uskonveljiään ja -sisariaan kohtaan niin paljon, ettei kansanjoukkoja ole enää pitkään mahdollista hallita, vaan joukkoliikehdintä tulee ryöstäytymään johtajien käsistä. Valitettavasti emme usko rauhan palautumisen mahdollisuuteen, vaan näemme edellä mainitut asiat siinä valossa, että ne tulevat laajenemaan. Ensin on odotettavissa uhkailun lisääntymistä, lisää terroritekoja ja tämän jälkeen sotatoimet tulevat muodostumaan vähitellen laajamittaisemmiksi. Tämän tilanteen edetessä lähtevät myös muutkin muslimiuskovaiset palestiinalaisten avuksi. Silloin tämä tilanne on maailmanlaajuinen katastrofi ja se tulee koskettamaan kaikkia ihmisiä ympäri maaplaneettaa. Välittömästi kuvaan mukaan tulee öljy ja sen saatavuus. Arabimaailma tulee käyttämään tätä mahdollisuutta ensisijaisena pakotteena länsimaita vastaan. Mikä heille olisikaan helpompi pakotekeino kuin öljy. Tämän johdosta pörssit ja talouselämä menee sekaisin, niin kuin olemmekin teille aikaisemmin kertoneet. Ajat tulevat olemaan erittäin vaikeat jo lähiviikkojen aikana. Ottakaa tulevaisuuden suunnitelmissanne huomioon, että ensin vaikeutuu energiahuolto ja tämän jälkeen ravintohuolto. Näiden myötä jokapäiväiseen elämäntapaanne tulee muutoksia.

Me Galaktisen liiton auttajat olemme saaneet johtajaltamme Kristukselta valtuudet olla avustamassa ja ohjaamassa Maan asukkaita tarpeen vaatiessa. Tämän viestin jälkeen tulemme selostamaan asioita yksityiskohtaisemmin, kunhan ensin näemme kuinka suureen vaaraan ihmiskunta on ajautumassa saadessaan toteuttaa vapaan tahdon lakia. Älkää silti olko huolissanne, koska Isä Jumalan suunnitelmaan ei kuulu maaplaneetan tuhoutuminen. Päinvastoin suunnitelmaan kuuluu tämän kauniin planeetan säilyttäminen sekä sen kehityksen edistäminen siihen suuntaan, että se jonakin päivänä on vielä se paratiisi miksi Isä Jumalamme on maaplaneetan luonut. Rakkaudella Audius.

15.1.2001 / no 4

Mitään olennaista ei ole tapahtunut viimeksi antamamme viestin jälkeen. Olemme kertoneetkin teille tämänhetkisen kehityksen niin Lähi-idän kriisistä kuin ekologisistakin tapahtumista. Haluamme tähdentää seuraavaa tärkeää seikkaa: älkää missään vaiheessa unohtako työnne tärkeyttä, sillä nyt on se hetki, jolloin jokaisen heränneen valotyöntekijän työpanos on äärimmäisen tärkeä. Ei ole päivääkään, etteikö ihmiskunnan kehitys ja tulevaisuus olisi vaakalaudalla, kuten te itse sanoisitte: "kuin veitsenterällä."

Me toisten tasojen auttajat olemme joka hetki vuorokaudesta valveilla ja tarkkailemme tilannetta, mihinkä neuvottelut tulevat johtamaan Lähi-idän kriisin selvittelyssä. Emme kuitenkaan näe tulevaisuudessa rauhanomaisen ratkaisun olevan mahdollista, tämänhän olemmekin jo teille aikaisemmin kertoneet. Lähipäivinä on vain odotettava ja seurattava, kuinka vallanvaihdokset niin Yhdysvalloissa kuin Israelissakin tulevat vaikuttamaan tapahtumien kehitykseen. Tulemme välittömästi kertomaan teille tilanteiden ja muutosten niin vaatiessa, emmekä epäröi hetkeäkään antaa tämän kanavamme kautta lisätietoja, jos dramaattisia muutoksia on tiedossa. Emme tässä tilanteessa voi kertoa tämän enempää, mutta olkaa valveilla ja seuratkaa luonnonmerkkejä, sieltä te saatte konkreettista tietoa sääolosuhteiden epätavallisuudesta. Maaplaneetalla luonto ei käyttäydy enää samalla tavalla kuin aikaisemmin, vaan luonnon epätasapaino näkyy jo nyt kaikkialla. Olemmekin teille kertoneet näistä sääolojen muutoksista. Ne tulevat voimistumaan entisestään aivan lähiviikkojen aikana. Ei ole paluuta enää entisenlaiseen, vaan ekologiset muutokset ovat tulleet pysyviksi.

Olemme tähdentäneet myös ruokatottumuksien muutosta. Olette itsekin varmaan vakuuttuneita, että nautakarjan sairastapaukset ovat laajamittaisessa muodossa todellisia monissa Euroopan maissa. Muistutamme vielä seuraavasta seikasta: luujauhoa on syötetty eläimille Euroopassa joka maassa myös pohjoismaissa. Teurasjätettä on käytetty kaikkialla eläinten rehuna. Testauksia ei vain ole tehty laajamittaisesti, mutta kun ne yleistyvät, niin tulee löytymään paljon lisää sairaita eläimiä. Ei myöskään ole poissuljettu mahdollisuutta, etteikö sairautta ilmenisi myös muissa eläimissä kuin vain nautakarjassa. Kasvisravinto onkin tällä hetkellä turvallista ja teidän ihmisten olisi aiheellista muuttaa ruokatottumuksia mahdollisimman nopeasti, näin vältytte sairastumisilta, joita on odotettavissa ajan kuluessa. Me toisten tasojen tähteläiset olemme seuranneet tätä kehitystä huolissamme, sillä jos epidemia pääsee puhkeamaan BSE sairauden myötä, niin teillä ei ole olemassa siihen lääkitystä, vaan ainoastaan lievityskeinoja.

Lukekaa tarkoin myös aikaisemmat viestit, jotka olemme teille antaneet. Löydätte niistä paljon tietoa, mitä ette varmaankaan ole huomioineet. Paneutumalla viestien sisältöön löydätte niistä paljon apua ja ohjeita tulevien aikojen varalle. Me seuraamme tilannetta aluksistamme partioidessamme päivittäin Maan läheisyydessä, minkälaisia ratkaisuja päättäjät, kuin myös kansanjoukotkin tulevat lähiviikkoina tekemään. Ennuste ei tule olemaan mitenkään lupaava ja olemmekin varmoja siitä asiasta, että Galaktisen liiton on lähitulevaisuudessa puututtava kehityksen kulkuun maan päällä jälleen kerran. Olemme useita kertoja joutuneet pelastamaan maaplaneetan tuholta aikojen kuluessa. Kristuksemme ohjauksessa on nyt menossa pelastusoperaatio näkyvämpänä, kuin koskaan aiemmin, johtuen teidän ihmisten tuhovimmasta. Me tulemme ilmestymään näkyvässä muodossa ja peittämään taivaankannen laivueidemme aluksilla, joita te kutsutte ufoiksi. Tämän operaation tarkoituksena ei ole maaplaneetan ja ihmisten vahingoittaminen, vaan silloin on aika ihmisten siirtyä pelastusaluksiimme turvaan. Tästä alkaa maaplaneetan puhdistaminen saasteista ja kaikesta sotakalustosta aina suurimmasta pienimpään aseeseen. Tällöin toteutuu Isä Jumalan suunnitelma. Maaplaneetta tulee olemaan jälleen ihmiskunnalle turvallinen ja rauhallinen paikka elää sekä kehittyä henkisempään suuntaan ja nousta muiden galaksien tietoisuuksien tasoille. Tämä kaikki tulee olemaan teille ihmiskunnalle tulevaisuutta, aikaa tulee kulumaan tähän kehitykseen, mutta tällä hetkellä olette ottamassa jo ensi askeleita tämän kehityksen suuntaan. Vaikeat ajat ovat tulossa teille lähiaikoina, koska muutokset kehityksessänne on näin tapahduttava. Olkaamme kaikki toisten tasojen auttajat kuin te Maan ihmisetkin odottavalla mielellä, sillä tulevien tapahtumien kehityksen ja ajoituksen tietää vain Luojamme Isä Jumala. Johtajamme Kristus saa häneltä ohjeet, joita noudatamme kun aika on siihen valmis. Kristussuojausta. Audius.

1.2.2001 / no5

Muistutamme teitä vielä niistä asioista, joista olemme teille kertoneet. Lähi-idän kriisi on edelleen kytevä pommi, joka räjähtää millä hetkellä hyvänsä. Pääministerivaalit ovat taitekohta, jossa selviää suunta, mihinkä ollaan menossa. Mielestämme suunta tulee olemaan enenevässä määrin vaikea ja ei ole mitään mahdollisuutta rauhanomaiseen ratkaisuun. Vaalien jälkeinen aika on heti alusta saakka taistelujen ja yhteenottojen aikaa. Molemmat osapuolet lähtevät välittömästi vaalituloksen julkistamisen jälkeen kaduille ja yhteenotot ovat vain ajan kysymys, alkavatko ne samana päivänä, vai kestävätkö johtajien auktoriteetit kansojensa hillitsemiseen. Joka tapauksessa kriisiltä ei vältytä. On tullut taitekohta ihmiskunnan nykyhistoriassa ja tulevien viikkojen tapahtumaketjun jälkeen ei ole paluuta rauhanomaiseen aikaan. Olemmekin täällä toisilla tasoilla valmiudessa, sillä ei ole takeita siitä, että puuttumisemme olisi vältettävissä tilanteiden kehittyessä. Meidän Galaktisen liiton taholla on ollut jo jonkin aikaa meneillään valmiusasteen kohotus.

Ihmiskunta saa jälleen kokea vaikeita aikoja ja näkyvissä on entistä tiheämpään tahtiin alkaneet ekologiset muutokset. Tulivuoret ovat alkaneet heräämään, mannerlaatat ovat alkaneet liikehtimään sekä sääolosuhteet eri puolilla maapalloa ovat olleet tavallisuudesta voimakkaasti poikkeavia. Mikään ei ole siis oikein kohdallaan. Ihmiset eivät vain ole heränneet tajuamaan näitä luonnon monia varoituksia. Suurin osa maapallon ihmisistä ajattelee edelleen tavalla `onhan tällaista ollut ennenkin.' Haluamme kuitenkin sanoa teille: tilanne ei ole ollut aiemmin tässä laajuudessa samanlainen tämän ihmiskunnan aikana kuin tällä hetkellä. Luonnonkatastrofit ovat seuranneet toisiaan, ei ole vielä selvitty edellisestä, kun jo seuraava luonnonmullistus alkaa. Tämä kehitys tulee jatkumaan yhä enenevässä määrin. Tämä kaikki, mitä ihmiset ovat kohdanneet muutaman viime vuoden aikana on vain alkua sille tapahtumaketjulle, joka tulee olemaan jo nyt alkuvuotena hyvin voimakasta. Esimerkiksi näillä katastrofialueilla, jossa jälkijäristykset ovat jokapäiväisiä, tällaisia vastaavanlaisia tilanteita tulee lisää monella taholla ympäri maapalloa. Heijastusvaikutukset tulevat olemaan katastrofaalisia, varsinkin talouselämän puolella nämä luonnonmullistukset tulevat vaikuttamaan erittäin voimakkaasti. Kerrannaisvaikutus on todella suuri, sillä maapalloa koettelee yhtä aikaa Lähi-idän laajeneva sotatila ja luonnonmullistuksien aiheuttamat vaikeudet sekä pelot. Tulevaisuus on näin ollen erittäin kriisiherkkää aikaa, sillä mitkään talousennusteet eivät tule pitämään paikkaansa, vaan pörssikurssit tulevat aiheuttamaan suuria muutoksia ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Maanpäällinen talouskasvu tällä hetkellä on vain kupla, joka perustuu ainoastaan ihmisten asettamille odotuksille eri yhtiöiden tulevista tuloksista, kasvusta ja suurista odotuksista. Me kuitenkin näemme tämän kuplan puhkeamisen olevan todellisuutta jo aivan lähitulevaisuudessa. Olkaa ainakin henkisesti varautuneita, ettei mielen tasolle synny mitään sellaista vaikeutta, minkä ylitse ette pääsisi, sillä nämä tulevat ajat tulevat muuttamaan asenteita ja tulevaisuuden suunnitelmia radikaalilla tavalla lähes jokaisen ihmisen kohdalla.

Haluamme muistuttaa teitä vielä ravintoasioista, että tämänhetkinen tilanne BSE-bakteerin kohdalla on edelleen yhtä ajankohtainen kuin se on ollut tähänkin asti. Ainoa muutos asioiden kohdalla on se, että tiedotusvälineet ovat osittain tuottajien ja teollisuuden painostuksesta vaiennettu. Sillä kysymys on nyt niin suurista rahamääristä ja työpaikkojen menetyksistä, ettei yhdenkään maan talous pysy ennallaan, jos epidemia pääsee koko laajuudessaan puhkeamaan. Näin ollen asiaa on vähätelty ja pidetty myös pimennossa. Kuitenkin tosi asiassa luujauhoa on edelleen syötetty salaa niin karjalle kuin muillekin ruokaketjussa oleville eläimille. Luujauhoa on ollut varastossa ympäri Eurooppaa niin suuria määriä, että ainoa hyvä hävitystapa karjankasvattajien mielestä on ollut syöttää se loppuun eläimille. Tauti ja saastuneet eläimet ovat yhä todellisia uhkia ihmisravinnossa ja sellaista toimenpidettä ei ole ollut käytössä, jolla vaara olisi saatu eliminoitua pois. Edelleenkin tähdennämme kasvis- ja viljaperäistä ravintoa lisättäväksi jokapäiväisessä ruokataloudessa. Sillä nyt on tärkeää ihmisten terveys ja hyvinvointi, siitäkin syystä, että mitä paremmassa kunnossa ihminen on fyysisesti, sitä voimakkaampi hän on vastaanottamaan henkisiä rasituksia. Tämän viestin sisältö saattaa monenkin lukijan mielestä olla hämmennystä, epäuskoisuutta, jopa pelkotiloja aiheuttavaa. Se ei kuitenkaan ole tarkoituksemme, kun näitä viestejä teille annamme. Tarkoituksemme on kertoa teille tulevista tapahtumista tällä tavalla. Ettei se kaikki mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, tule teille yllätyksenä, jotka olette näin yhteydessä kanssamme. Tarkoituksenamme on myöskin näin vähitellen valistaa teitä kohti sitä hetkeä, jolloin teidän kaikkien apu on tarpeen kanssaihmistenne joukossa. Sillä teitä valveutuneita ihmisiä on vielä aivan liian vähän. Haluammekin näin saada mahdollisimman monen ihmisen mielenkiinnon heräämään ja tiedostamaan, mitä heitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Suurin osa ihmiskunnasta on niin kiinni omissa ympyröissään, etteivät he pysty näkemään muuta. Nämä ihmiset tulevat saamaan niin suuren shokin, etteivät henkisesti tule pääsemään siitä yli ilman kanssaihmisten apua. Sillä hetkellä kun hätä on ajankohtainen, tarvitaan juuri teitä heränneitä ja valveutuneita ihmisiä kertomaan näille hämmentyneille, mistä on kysymys ja opastamaan heitä eteenpäin kaaoksen keskellä.

Kaikki te ihmiset, jotka omaksutte näiden viestien sisällön, olette Isä Jumalan siunaamia valotyöntekijöitä, sillä Kristuksemme tarvitsee teitä jokaista siinä tehtävässä, mikä kullekin on tarkoitettu. Te kaikki jotka olette valmiina olemaan mukana ohjauksessa, tulette saamaan alitajuisesti ja telepaattisesti opastusta sekä ohjausta, niin että tarvittaessa tiedostatte tehtävänne ja paikkanne Jumalamme suuren suunnitelman toteutuessa tietoisuudessa ja kasvussa neljännen ja vaiheittain viidennen ulottuvuuden tasoille. Aika on nyt ajankohtainen, sillä tapahtumat tulevat vyörymään vääjäämättömästi nopeaa tahtia eteenpäin. On koittamassa hetki, jolloin ihmiskunta ei enää voi edetä, niin kuin tähän asti on edennyt, vaan suunnanmuutos on ajankohtainen jo aivan lähitulevaisuudessa. Kaikki te, jotka näitä viestejä luette, miettikää mielessänne, onko teillä ketään ystävää tai tuttavaa, joka mahdollisesti olisi myös kiinnostunut näistä tiedotteista, joita tämän kanavamme kautta tulemme antamaan jatkossakin yhä useammin. Myöskin tiedotteidemme sisältö tulee muuttumaan. Tähän asti olemme antaneet yleisluontoista tietoa, koska emme näin alkuvaiheessa ole katsoneet tarpeelliseksi vielä kertoa seikkaperäisesti ja yksityiskohtaisesti maapallon tilanteiden kehityksestä. Tulevaisuudessa jo aivan lähiaikoina tämä tilanne tulee muuttumaan. Tulemme kertomaan yksityiskohtaisemmin mitä ja koska missäkin päin maapalloa tulee tapahtumaan. Sillä katsomme tulevaisuuden muutoksien olevan niin suuria, ettei tapahtuvien asioiden ole hyvä tulla teille yllätyksenä. Toivomme edes pienen ihmisjoukon olevan selvillä ennakkoon, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Galaktisella liitolla on paljon muitakin kanavahenkilöitä eri puolilla maailmaa, sillä tapahtumien tiedottaminen on tarpeellista mahdollisimman laajalla alueella. Näistä muistakin kontaktihenkilöistä on teillä monilla lukijoilla tietoa jo ennestään, sillä olemme jo monia vuosikymmeniä kertoneet tulevista planeetan tapahtumista monien eri kanavien kautta. Erona on nyt vain se, että aikaisemmin olemme saaneet vaikuttaa tapahtumien kehitykseen ennaltaehkäisevästi. Nyt emme enää puutu vaimentamalla tavalla ihmiskunnan kehitykseen, vaan annamme ihmisten täysin vapaasti soveltaa `vapaata tahtoaan.'

Nyt on aika laittaa alulle maapallon inkarnoituminen ja nousu meidän toisten Galaktisten tähtikansojen tietoisuudentasoille. Enää ei ole tarkoitus ihmisiltä peitellä tietoa maapallon ulkopuolisen elämän olemassaolosta, vaan vähitellen ihmiset pitää herätellä siihen totuuteen, että on olemassa lukematon määrä tähtijärjestelmiä ja galakseja, joilla on todella korkea kulttuuri ja äly. Myöskin meidän aika on ilmestyä näkyvässä muodossa näillä 'ufoillamme' maapallon ilmakehään, jotta meidän olemassaolomme havaitaan ja tiedostetaan. Kestää kuitenkin vielä hetken aikaa, ennen kuin ilmestymme näkyvässä muodossa, sillä ensin maapalloa ja sen ihmisiä ravistelee edellä kertomamme taloudelliset sekä ekologiset muutokset. Me tulemme kertomaan lähipäivinä lisää tietoa teille, sillä näemme täältä toisilta tasoilta tapahtumien ja tilanteiden etenevän nyt niin nopeaa vauhtia, että on hyvä pitää teidät ajan tasalla muutoksien ilmaantuessa. Jääkää siis odottavalle kannalle ja luottakaa siihen, että kaikella tulevalla on tarkoitus ja mitään mikä tulee lähiaikoina muuttamaan totuttua elämäntapaa, ei ole sattumaa. Teitä tervehtien, Galaktisen liiton tiedottaja Audius.

4.2.2001 / no 6

Kosmisia energioita on vuodatettu jo jonkin aikaa maan piiriin, koska tarkoitus on antaa teille ihmisille värähtelytason nostamisen mahdollisuus. Kaikki eivät pysty omaksumaan tätä uutta tilannetta ja energioiden vaikutus on yksilöllistä, näin ollen jokainen ihminen kokee ne eri tavalla. Kaikki eivät pysty hyödyntämään näitä Kristustason vuodatuksia, koska he omilla elintavoillaan ovat ja mahdollisesti haluavatkin olla kiinni maan raskaissa kolmannen tason energiavärähtelyissä. Nämä ihmiset tulevat olemaan maapallon nousun yhteydessä niitä henkilöitä, jotka eivät pysty seuraamaan mukana tässä uudessa kehityksen suunnassa kohti galaktisen tähtiperheen tietoisuudentasoa. Nämä ihmiset sieluina saavat uuden mahdollisuuden kehitykseen samankaltaisella planeetalla, kuin maan kehitysaste on nykyisellään. Ihmiset, jotka pystyvät omaksumaan fyysisesti sekä henkisesti nämä korkeasti värähtelevät energiavuodatukset, tulevat maapallon puhdistamisen jälkeen olemaan mukana uuden ajan luomisessa kohti sitä paratiisinomaista elämänmuotoa, jonka Luojamme alunperin on sille tarkoittanut. Nyt on aika ihmisten tiedostaa tämä asia ja valmentautua henkisellä tasolla ottamaan vastaan muutokset, joista olemme teille aikaisemmissa viesteissä kertoneet.

Tuleva aika tuo tullessaan niin suuria muutoksia, ettei ole syytä menettää yhdenkään ihmisen työpanosta tässä tulevassa ajassa. Jokainen ihminen, joka jollakin tavalla saadaan herätettyä tämän uuden ajan tapahtumiin mukaan, on saava henkioppailtaan koulutusta ja ohjausta, niin unitilassa kuin myös valveilla ollessaan. Jos vain hetkeksikin pystyy pysähtymään jokapäiväisiltä kiireiltään ja kuuntelemaan, mitä teidän oppaanne yrittävät teille viestittää. Kaikki on niin tapahtuva, kuin Luojamme on tarkoittanut maapallon puhdistamiseksi. Kaikki jo nyt tälläkin hetkellä tapahtuvat ekologiset muutokset ovat tätä alkanutta maapallon puhdistamiseen tarkoitettua tapahtumaketjua. Kasvukivut ovat voimakkaita jo alusta alkaen, eivätkä ne tulevaisuudessakaan tule helpommaksi muuttumaan, vaan tulevaisuudessa tulee lisääntyviä luonnonmullistuksia.

Annamme teille lisää tietoa ja koulutamme taitoa omaavia henkilöitä muutoksien varalle, että he pystyisivät kertomaan ja näyttämään, mikä olisi oikea tapa toimia. Tämä kanavamme on saanut kyseistä koulutusta jo pitkään, aivan inkarnoitumisestaan lähtien, kuuluen hänen sielunsuunnitelmaansa. Hänen kauttaan te tulette saamaan jatkuvasti ajankohtaista tietoa. Toivomme, ettei teillä olisi tunnetta missään vaiheessa, etteikö tietoa ole tarpeeksi saatavana. Emme mekään täältä toisilta tasoilta näe kaikkia yksityiskohtia maan tapahtumista, koska meitä sitoo ihmiskunnan vapaan tahdon laki siinä määrin, ettemme saa puuttua asioiden kulkuun niin kauan, kun tilanteet ja tapahtumat ovat hallittavissa. Vapaan tahdon laki on niin kauan rajattomasti ihmisten käytettävissä, kun se ei ole uhka maapallon tuhoamiselle tai ulkoavaruudelle. Kysymykseen tulevat lähinnä atomi- tai bakteeriaseet. Biologisessa asekehittelyssä on jo menty niin pitkälle, että tämäkin uhka on mahdollinen jokapäiväisessä elämässänne. Olemme jatkuvasti tarkkailuasemissa, emmekä salli edellä mainituista mahdollisista vaaratilanteista tulla mitään uhkaa. Tarvittaessa puutumme tilanteiden kehitykseen ja poistamme tällaisen vaaran mahdollisuudet.

Me näemme paljon hyviäkin asioita näissä tulevien aikojen muutoksissa, sillä ihmiskunta tulee saamaan uuden suunnan kehityksen kulussa, poistaen kaikkinaisen sotimisen, riiston ja väärinkäytökset ym. seikat, jotka tällä hetkellä vaikeuttavat jokapäiväistä elämäänne. Luonto palautuu vähitellen entisenlaiseen tasapainoon saasteiden asteittain vähentyessä ja kokonaisuudessaan maapallo tulee olemaan jälleen hyvä paikka elää. Mutta ensin on myös vaikeuksien aika käytävä läpi ja nämä muutokset tulevat olemaan todella suuria. Ette pysty tällä hetkellä tiedostamaan muutosprosessin suuruutta ja laajuutta, eikä niin ole tarkoituskaan, vaan te tulette jatkamaan fyysisellä tasolla elämäänne kuten tänäkin päivänä, noudattaen tietenkin nuhteetonta ja toinen toisenne huomioonottavaa elämäntapaa. Henkisellä tasolla teidän on hyvä muuttaa elämänkatsomustanne vastaanottavaisempaan suuntaan kaikkea sitä informaatiota kohtaan, mitä teille annetaan niin tiedotusvälineissänne kuin myös Galaktisen liiton taholta, jota tulette saamaan yhä enemmän ja yksityiskohtaisempana lähitulevaisuudesta. Jatkamme tiedottamista seuraavassa viestissä, mutta haluamme katsoa ensin Lähi-idän pääministerivaalien jälkeisen muutaman päivän ajan. Katsomme, mitä tulee tapahtumaan ja missä laajuudessa selkkaukset tulevat vaikuttamaan jokapäiväiseen elämäänne. Emme kuitenkaan näe mitään kovin hyviä asioita olevan tulossa, näistä olemmekin teille edellisissä viesteissä kertoneet. Kristuksemme johdolla Galaktinen liitto on valmiustilassa vuorokauden jokaisena hetkenä. Nämä ensi viikon jälkeiset päivät ovat todella kriittisiä ihmiskunnan tulevaa suuntaa ajatellen. Jääkäämme siis vielä hetkeksi seuraamaan tulevia tapahtumia ja katsomaan mitenkä sotivat osapuolet Lähi-idän tapahtumissa tulevat vaalitulokseen reagoimaan. Terveisin Audius.

11.2.2001 / no 7

Tiedossamme on ollut jo jonkin aikaa, mitä näinä lähikuukausina tulee tapahtumaan. Olemme nähneet Israelin pääministerivaalit ja sen, että näinä muutamana päivänä vaalien jälkeen ovat selkkaukset alkaneet jälleen, aivan kuten olemme edellisissä viesteissä teille kertoneet. Tästä eteenpäin tulevina viikkoina tilanne tulee entisestään vaikeutumaan. Arabivaltioilla on erittäin suuria paineita kohti sotatoimia Israelia vastaan. Tämän paineen luo osittain myös erittäin suuri viha Yhdysvaltoja ja kaikkea sitä kohtaan, mitä amerikkalaisuus edustaa. Länsimaissa ei vain ymmärretä tätä muslimi-ideologiaa, sillä kristinusko ei ole yhtä kiihkomielistä ja autoritääristä, kuin Allahiin uskovilla muslimeilla. Näin ollen ei myöskään osata ottaa todesta näitä jo näkyviä orastavan sodan merkkejä. Me Galaktisen liiton edustajat pystymme näkemään tulevien tilanteiden kokonaisvaltaisen kehityksen. Voimmekin kertoa kaikille teille, jotka luette antamiamme viestejä: tulevaisuus ei enää tule olemaan sellaista rauhanomaista aikaa, mihinkä olette ajatuksissanne tuudittautuneet.

Varautukaa henkisesti suuriin elämänmuutoksiin, sillä tuleva aika tuo jo kuluvana keväänä tullessaan hyvin paljon erilaisia elämänmuutoksia. Pohjoismaissakaan ei enää voida ajatella sillä tavalla, että kaikki edellä mainitut tapahtumat ovat niin kaukana, etteivät ne meitä täällä omassa lähes turvallisessa maassamme kosketa. Asianlaita on kuitenkin päinvastainen, sillä ensimmäinen suurempi muutos pohjolan ihmisten elämään tulee olemaan taloudellinen. Päivittäin saatte lukea tiedotusvälineittenne kautta, kuinka pörssikurssit laskevat ja osakkeet menettävät aina vain nopeammin arvoaan. Tästäkin olemme jo teille kuukausia aikaisemmin kertoneet. Pörssin alamäki tulee entisestään lisääntymään yhä enemmän Yhdysvaltojen alkavan taloudellisen taantuman johdosta. Osakkeita ei kohta enää noteerata kuin murto-osasta niiden nykyisestä arvostaan. Tämä muutos tulee koskettamaan kaikkia yrityksiä joka puolella ympäri maailmaa. Tulette kohtaamaan syvemmän taloudellisen taantuman, kuin teillä oli noin kymmenen vuotta sitten. Tämä tulee olemaan kuitenkin vain yksi ongelma tässä suuressa purkautuvassa vyyhdissä.

Myös ekologiset muutokset tulevat entisestään lisääntymään, maankuori ei pysy enää vakaana ja mannerlaatat lähtevät liikehtimään sellaisella tavalla, joka on niiden käyttäytymiselle uutta. Voimakkaita seismologisia muutoksia tullaan näkemään eri puolilla maapalloa, mittausasemilla tämä tulee hämmästyttämään tiedemiehiänne suuresti, koska lukemat ovat aivan toisenlaisia, johonka he ovat yleensä tottuneet. Seismologiset muutokset tulevat näkymään myös silmin havaittavasti ja tulevina kuukausina alkavat monet luonnonmerkit sekä näkyvät muutokset olemaan niin suuria, että ne tullaan tiedostamaan jo ympäri maailmaa. Ikirouta jatkaa sulamistaan yhä kiihtyvämmällä tahdilla, sen ovat jo tiedemiehennekin tiedottaneet uutisvälineittenne välityksellä. Vuoroveden vaikutukset ovat tämän sulamisilmiön kautta muuttuneet, myöskään Golf-virta ei enää tuo virtauksia niin kuin aikaisemmin, vaan nämä muutokset tulevat nostattamaan pyörremyrskyjä ja rajuilmoja entistä enemmän valtamerissä.

Ihmiskunta tulee kohtaamaan näillä osa-alueilla paljon suuria muutoksia, sillä alavien maanosien on näiden tapahtumien johdosta pakostakin kohdata vesien nousua ja tulvatilanteiden lisääntymistä. Maapallon kansat tulevat kohtaamaan monia suuria muutoksia jo aivan lähitulevaisuudessa, nämä kaikki merkit ovat jo pitkään olleet näkyvissä ja tämä kehityksen kulku on alkanut jo vuosikymmeniä sitten. Tällä hetkellä tapahtumat vain nopeutuvat ja muutokset tulevat samanaikaisesti. Niin Lähi-idän sotatoimet kuin talouskriisikin sekä myöskin ekologiset muutokset. Nämä kaikki tapahtumat kertaantuvat ja tuntuvat todelta vaikeilta, kun niiden tapahtumat sattuvat lähes samanaikaisesti. Isä Jumalamme on näin tarkoittanutkin tapahtuvan kehityksen etenevän, sillä on aika muuttaa elämän kulkua maapallolla sen kaikkien ihmisten keskuudessa. Ei ole oikein, että suurin osa maapallon väestöstä elää lähes nälkäkuoleman partaalla vailla alkeellisintakaan terveydenhuoltoa tai koulutusta. Ei ole oikein, että ihmiset tappavat toisiaan tälläkin hetkellä kymmenissä eri sodissa. Ei ole oikein, että jatkuva ydinuhka on olemassa maapallolla, koskettaen myös koko Linnunrataa. Ei ole oikein, että ihmiskunta tuhoaa saasteillaan joka päivä suuren määrän tätä kauniin maapallon luontoa ja sen vesistöjä. Ei ole oikein myöskään riistopolitiikka, missä unohdetaan niin sanotuissa rikkaissa maissa vähäosaisemmat ja sairaat ihmiset. Tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta katsomme kuitenkin, että olemme maininneet teille tärkeimmät epäkohdat. Mainitsemme vielä jatkuvan kilpavarustelun, jossa kilpaillaan siitä kuka tehokkaimman ja suurimman tuhoa aiheuttavan aseen keksisi, saavuttaen pelottavimman aseman.

Toteatte varmaan itsekin, että ihmiskunta on ajautunut aivan väärään suuntaan siitä tiestä, jonka Kristuksemme kaksituhatta vuotta sitten teille viitoitti. Nyt on tullut se aika, jolloin suunnanmuutoksen on pakko tapahtua, sillä muuten te itse tuhoatte itsenne ja se ei ole tarkoitus. Maapallo on tarkoitus saattaa turvalliseksi ja hyväksi paikaksi ihmisten elää sekä kehittyä rakkauden ajatuksin ja teoin siihen suuntaan, ettei enää kenenkään tarvitsisi kärsiä toisen ihmisen alistamisesta ja riistosta. Kohta on alkava se "puhdistusprosessi", joka tulee muuttamaan nykyisen elämän suunnan maapallon historiassa.

Me toisten tasojen auttajat saamme olla mukana tässä prosessissa, joka on jo alkanut. Kaikki te heränneet ihmiset olette kaiken tämän jo tiedostaneetkin. Me olemme yrittäneet herätellä teitä näiden viestien muodossa, joita olemme teille jo antaneet useiden kuukausien aikana tämän kanavamme kautta. Tulemme hänen kauttaan antamaan yksityiskohtaisempiakin tiedotteita lähiviikkoina, sitä mukaa kun katsomme tarpeelliseksi teidän saavan uutta tietoa. Valitettavasti vasta liian pieni joukko ihmisiä on sisäistänyt nämä tapahtumat. Tulemme vaikuttamaan ihmisten tietoisuuteen siten, että mahdollisimman moni ihminen pysähtyisi miettimään, mitä kaikkea maailmassa oikein on tapahtumassa ja että ottaisivat myös selkoa eri lähteiden kautta nykykehityksen suunnasta. Te kaikki, jotka olette saaneet luettavaksenne näitä tiedotteita, miettikää olisiko teillä ketään tuttavapiirissänne, joille voisitte antaa näitä luettavaksi. Siten leviäisi myös tieto eteenpäin juuri niille ihmisille, jotka pystyvät omaksumaan tämän informaation.

Haluamme mainita vielä jotakin, koskien BSE-tartuntoja. Ei hullunlehmän tauti ole poistunut mihinkään, tiedotusvälineet ovat vain vähentäneet asiasta tiedottamista, siitä syystä, että painostus on ollut niin suurta eri maiden poliitikkojen taholta. Sillä kysymyksessä ovat monen poliitikon valta-asema sekä todella suuret rahasummat. Näiden asioiden rinnalla heidän mielestään, ei ole väliä, vaikka jotkut ihmiset saisivat tartunnan, kunhan ei vain oma etu kärsisi. Kuten havaitsette tämän viestin sisällöstä, on teidän kaikkien ihmisten elämään tulossa suuria muutoksia. Lopputuloksen kannalta ne kuitenkin tulevat päättymään hyvin. Tärkeintä elämässänne on oikea positiivinen asenne ja usko tulevaisuuteen. Isä Jumala on tämän tulevan ajan muutokset tarkoittanut koko ihmiskunnan parasta ajatellen. Teitä tervehtien Audius.

23.2.2001 / no 8

Tänään jälleen asiat ovat toisin kuin aikaisemmin, näinä kuluneina viikkoina, mitä on kulunut aikaa edellisestä viestistämme. On jälleen tapahtunut paljon uutta maanpiirissä. Sodat ovat saaneet raaempia muotoja ja ne ovat edelleen lisääntyneet. Ei ole enää ihmisten päätettävissä mitenkä tuleva aika edistyy, vaan riistäytyminen on tapahtunut ja hallittavuus on mennyt. Nyt vain on ajan kysymys minä ajankohtana se lopullinen tapahtuma tuo sotatantereille ne taistelut, joista leimahtaa suuremmassa mittakaavassa oleva konflikti. Emme näe täältä toisilta tasoilta muuta mahdollisuutta tulevien aikojen varalle, kuin tämän taistelujen tien. Tämä ihmiskunnan valitsema tie tulee olemaan erittäin raskasta ja vaikeaa aikaa. On tulossa sellaiset ajat, joista olemme jo teille kertoneet. Mitään pysyvää turvallisuuden tunnetta ei enää lähitulevaisuudessa tule olemaan keskuudessanne, vaan epävarmuus huomisesta ja tulevaisuudesta tulee olemaan jokapäiväistä.

Myös pörssi ja talousnäkymät ovat edenneet juuri siihen suuntaan, mitä olemme tiedotteissammekin kertoneet. Alamäki tulee jatkumaan yhä nopeampaa vauhtia ja se tuo tullessaan paljon onnettomia ja surullisia ihmisiä, jotka ovat lähteneet tähän pelurien maailmaan mukaan hyvin vähäisillä ja puutteellisilla tiedoilla ja taidoilla. Tämä talousmaailma on kova ja ehdoton, kuin viidakon laki, että voimakkain, ovelin ja häikäilemättömin voittaa. Näin on, ikävä kyllä, ihmisten keskuudessa kaikessa jokapäiväisessä elämässänne. Kova tulee olemaan ihmisten parkuna ja valitus, kun jälleen ovat laittaneet vähäiset rahansa pelihimossaan epävarmoihin sijoituksiin. Ei ole vielä edellisestä lamasta selvitty, kun jo uusi on alkamassa.

Tämä kehityksen suunta on jälleen sellainen, joka tuo yhdistäviä ja tervehdyttäviä elementtejä teidän keskuuteenne. Ei näytä hyvinvointi tuovan onnea kuin aivan pienelle kansanryhmälle ja ne joilla näissä peleissä on onnistanut, unohtavat totaalisesti epäonnistuneimmat ja vähäosaiset ihmiset. Olemme nähneet tämän tapahtumaketjun jo vuosituhansien takaa toistuvan yhä uudelleen ja uudelleen ja aina kuitenkin, lopputulos on sama. Ei ihmiset ole onnellisia muuta kuin silloin, kun on vastoinkäymisiä ja omilla ponnistuksilla ja työllään he voittavat näitä vastoinkäymisiä. Niin lopputulos antaa tyydytyksen tunteen, joka tuo tullessaan myös onnellisuutta. Siispä lopputuloksena asioita ajatellessa onkin, ihmisten hyvänolon tunne saavutettavissa, vain yhteisillä ponnistuksilla kohti yhteistä hyvää, joka jakautuu tasaisesti kaikille kansanryhmille. Jälleen tänä päivänä keskuudessanne on tämä asia unohtunut.

Lähiaikoina te tulette saamaan jälleen voimakkaan muistutuksen näistä tosiseikoista. Tämä muistutus tulee olemaan vieläkin voimakkaampi ja vaikeampi kuin 10 vuoden takaiset tapahtumat. Olisi jo nyt hyvä teidän asennoitua elämän kulkuun vakaammin ja muistettava vielä näinä hyvinä päivinä, että huonoina aikoina olisi hyvä olla jotain säästettynä.

Kerromme vielä Lähi-idän kriisistä seuraavanlaisia asioita. Irak on kilpenä Amerikan ja muslimivaltioiden välissä ja näin rauhoittanut osaltaan tilannetta laajentumasta muihin muslimivaltioihin. Tänä päivänä Amerikan taholta uhataan murtaa tämä kilpi. Jos näin tapahtuu, mikä mielestämme on todennäköistä, sen vaikutus tulee olemaan katastrofaalinen. Silloin eivät enää muut Lähi-idän maat tule sietämään tätä tilannetta, vaan kansannousu tulee lähtemään maanvyöryn lailla etenemään kohti vääräuskoisia amerikkalaisia. Niin kuin Allahin uskovaiset asian uskonasioissa näkevät. Tällä hetkellä ainoa pelastus olisi neuvottelun tie, mutta tämä mahdollisuus on näillä näkymin pois suljettu. Siispä sodan laajeneminen on tulevaisuudessa niin suuri uhka, ettei länsimaissa ole tajuttu vielä tätä seikkaa todellisuuden mahdollisuutena, vaan yliherruuden ies painaa näitä sotapäälliköitä ja päättäjiä niin voimakkaasti, että se sumentaa osittain kauaskatseisen järjen äänen. Israelin tapahtumat ovat olleet vain alkusoittoa, sillä arabimaailmassa on käynnissä keskinäisiä salaisia neuvotteluja, jotka ovat antaneet hieman hengähdystaukoa sotaisuuksissa. Tämä on vain hetkellinen tauko, joka kyllä poistuu jo aivan lähiviikkoina ja taistelut alkavat entistä voimakkaampina. Siis Lähi-idän tapahtumat ja sotatoimet tulevat entisestään laajentumaan ja voimistumaan.

Eikä ole mitään syytä unohtaa myöskään ekologisia muutoksia. Mannerlaatat ovat epätavallisen voimakkaassa liikkeessä tällä hetkellä. Tulette kyllä huomaamaan sen vaikutuksen lähes viikoittain, jossakin päin sauma-alueilla. Voimakkaina , joko maanjäristyksinä tai muunlaisina seismologisina muutoksina. Seuraamalla tiedotusvälineitänne te saatte näistä tapahtumista tietoa. On siis tulossa paljon suuria muutoksia ihmisten jokapäiväiseen elämänrytmiin. Me Galaktisen liiton tiedottajat näemme nämä, tulevien aikojen tapahtumat, hyvinä ja opettavaisina asioina. Joskin ihmisten keskuudessa ne ensin tulevat tuottamaan suuria vaikeuksia, mutta lopputuloksen kannalta on mentävä tässä järjestyksessä. Sillä se on ainoa tie, jota ihmiset joutuessaan kulkemaan muuttavat suuntaa, kohti sitä rakkauden uskontoa toista ihmistä kohtaan, jota Kristuksemme teille opetti maanpäällä ollessaan ja eläessään. Hänen opetuksensa ovat teiltä hämärtyneet ja osittain kokonaan unohtuneet. Myöskin näitä opetuksia on muokattu ja muunneltu kunkin aikakauden vallanpitäjille ja papistolle sopivaksi, jotta saataisiin ohjailtua kansaa. Aina siihen suuntaan mihin on ollut tarkoituksenmukaisempaa rahan ja vallan himossa. Nyt on tuleva suunnan muutos, sillä jälleen on tuleva se aika jolloin ihmiset peloissaan nöyrtyvät rukoilemaan ja pyytämään Jumalalta ja Kristukselta apua ja ohjausta vaikeuksiinsa. Näin on hyvä, sillä ei Isä Jumalamme kiellä yhdeltäkään lapseltaan apuaan, joka sitä nöyrin mielin Häneltä pyytää.

Tämä kehityssuunta tulee toteutumaan ja me toisten tasojen auttajat olemme täysipainoisesti mukana auttamassa ihmisiä selviämään näiden vaikeiden tulevien aikojen aikana. Tulemme jatkossakin antamaan tämän kanavamme kautta teille selvityksiä tulevista tapahtumista. Sillä katsomme, että asiat ja tapahtumat etenevät nyt niin nopeaa vauhtia, että teidän, jotka näitä tiedotteita luette, on hyvä saada tätä tietoa mahdollisimman paljon, että pystyisitte kanssaihmisiänne valistamaan ja herättelemään. Huomioimaan maapallolla tapahtuvia muutoksia. Sillä sellainen ihminen, joka avoimin mielin pitää antenninsa kuuntelulla saa paljon etukäteistietoa tulevista asioista. Jo paljon aikaisemmin, kun asiat ovat ajankohtaisia ja näin osaavat ainakin mielen tasolla olla sillä mielellä, ettei tuleva aika ja sen tuomat muutokset tule heille täytenä yllätyksenä. Teitä tervehtien! Ystävänne Audius.

9.3.2001 / no9

Kun kerromme teille tulevista tapahtumista, on tarkoituksemme saada teidät oivaltamaan, että kyseiset muutokset ovat ennalta meidän toisten tasojen tiedottajien tiedossa. Näin ollen teille kertomamme asiat ovat tulossa ja tapahtuvat lähitulevaisuudessa. Joskaan emme mekään osaa sanoa teille aivan tarkkoja päivämääriä eikä ajankohtia johtuen siitä, että myös ihmisen vapaa tahto voi muuttaa asioiden kulkua. Näemme kuitenkin pääpiirteittäin kaiken ennakkoon mitä maapallolla tulee tapahtumaan. Kerromme teille siinä järjestyksessä asioiden ja tapahtumien kulkua, kun katsomme teille olevan tarpeellista kussakin tilanteessa. Tänään jälleen on tilanteet muuttuneet.

Ensin taloudesta: Kertomamme taantuma on jo alkanut vaikkei poliitikot vielä täysin sitä julkisesti myönnä, vaan vielä silottelevat tapahtumia välttääkseen suurimuotoisen paniikin pörssimarkkinoilla. Kuitenkin vääjäämättömästi kupla puhkeaa ja romahdus tulee. Tästä olemme jo aikaisemminkin teitä varoittaneet. Tällä hetkellä olisi syytä varautua tulevien huonojen aikojen varalle, sillä myöskin ruokataloudessa joudutte tinkimään tulevaisuudessa totutuista elintavoista, sillä elintarvikkeiden saatavuudessa alkaa kohta ilmenemään vaikeuksia. Ihmiset täten olosuhteiden pakosta opetetaan siirtymään kasvis- ja viljatuotteista koostuvaan päivittäiseen ravintoon. Myöskin ravintoketjun katkeaminen lihatalouden osalta tuo tullessaan suunnattomia taloudellisia vahinkoja, joidenka heijastusvaikutukset tulevat näkymään eri maiden taloudessa. Arviot eivät tule pitämään paikkaansa vaan budjetit tulevat menemään sekaisin. Suomen osalta emme näe poikkeusta vaan myös suomalaiset tulevat kokemaan nämä samat taantumat ja vaikeudet mikä koskee koko maailman taloutta. Siispä varautukaa hyvissä ajoin vielä kun siihen on mahdollisuus kaikissa toiminnoissanne tämän suuren taantuman varalle. Ei myöskään teidän ole syytä tuudittautua siihen uskoon, että tällä hetkellä suomalaista yhteiskuntaa pystyssä pitävät suuryhtiöt olisivat haavoittumattomia. Ne ovat pieniä tekijöitä siinä tilanteessa, kun muu maailma alkaa mennä alamäkeä.

Seuraavaksi: Ekologiset muutokset. Ei ole enää kaukana sekään aika jolloin todenteolla alkaa luonto näyttämään suuria muutoksia. Tällä hetkellä on suurtulvat ajankohtaisia monessa maanosassa. Tästäkin olemme aikaisemmin kertoneet. Tämä on vain alkusoittoa, sillä alavat maanosat monessa eri maanosassa, myös Euroopassa tulevat kokemaan vielä suurempia vesimassoja. Maapallon ilmasto tulee lämpenemään entistä nopeampaa vauhtia, joka tuo tullessaan vuoristojen lumien sulamisen. Nämä nostattavat vesien pintaa paljon enemmän mitä ennakkoon osataan kuvitellakaan. Ei tiedemiehennekään ole pystyneet ennakoimaan näin nopeaa lämpenemistä, mikä johtuu maapallon ulkoisista tekijöistä. Maapallo on joutunut uusien kosmisten energioiden piiriin, jotka aiheuttavat tämän lämpenemisprosessin. Nämä kosmiset energiat on johdatettu maapallon vaikutuksen alaisuuteen ja tämä tapahtuma on yksi osa-alue tulevaan maapallon nousuun neljännen ulottuvuuden tasolle.

Resonoimme planeettanne värähtelyä, joka aiheuttaa monessa ihmisessä kiusallisia sivuvaikutuksia, jotka ilmenevät erilaisina kehon muutoksien värähtelyinä. Kukin yksilö kokee näitä muutoksia eri lailla, riippuen siitä, kuinka hänen kehoaan on totuteltu jo aikaisemmin uusiin värähtelyihin ja energioihin. Ihmiset jotka elintavoillaan elävät vielä raskaimmissa värähtelyissä, esimerkiksi käyttävät päihteitä, syövät raskaasti tai muuten haluavat olla vielä materiassa voimakkaasti kiinni, eivät välttämättä edes huomaa kehossaan mitään muutosta. Te heränneet henkiset valon ihmiset, olkaa tarkkaavaisia mitä ympärillänne tulee tapahtumaan, niin tulette huomaamaan aivan lähitulevaisuudessa suuria muutoksia jo ihmisten asenteissakin, sillä jokainen kuitenkin jollain tapaa seuraa tiedotusvälineistä uutisia. Myöskin olemme kertonut aikaisemmin teille mannerlaattojen tavallisuudesta poikkeavasta liikehdinnästä, tämä liikehtiminen tulee jatkumaan edelleen voimakkaasti ja tuo tullessaan paljon uusia maanjäristyksiä. Tähänkin muutokseen on osasyynä maapallon resonointi uusille värähtelytaajuuksille, mikä prosessi on käynnistetty siitä syystä, että ennen kuin voimme nostaa koko planeetan värähtelyä on ensin suoritettava puhdistusprosessi, joka ei kuitenkaan käy hetkessä vaan tulee viemään aikaa useita vuosia.

Nämä vuodet ovat voimakasta muutoksen aikaa ja tulette kohtaamaan paljon uusia asioita, jotka vaikeuksien kautta ovat teille kuitenkin lopputuloksena siunaukseksi ja tuo onnea ja rauhaa nykyisen elämäntilanteenne tilalla. Tämä muutos on pakko tapahtua nyt, sillä jos emme puutu asioiden kulkuun kuten parhaillaan teemme, ihmiskunta tulisi kulkemaan tuhon tietä ja vaarassa olisi kauniin planeettanne olemassaolo. Tämän tien pään emme anna näkyä vaan Kristuksemme johtajamme galaktisessa liitossa on katsonut suuressa viisaudessaan puuttua asioiden kulkuun juuri tällä hetkellä, kun vielä ei ole myöhäistä. Teidän eri kansakuntienne johtajat ja poliitikot eivät ole käyttäneet vaikutusvaltaansa rauhan rakentamisessa vaan päinvastoin ovat tukeneet kymmeniä sotia mitä tälläkin hetkellä keskuudessanne käydään johtuen vain rahan ja vallan himosta. Olemme seuranneet tilanteiden kehitystä maapallolla toisen maailmansodan jälkeen erityisen tarkasti. Siitähän alkoi kilpavarustelu ja atomiaseiden kehittäminen laajamittaiseksi aseteollisuuden kehittämiseksi aina vain voimakkaampiin aseisiin. Tämä kehityksen suunta on niin vaarallinen, että taholtamme on asetettu monta laivuetta aluksia vartioimaan näitä siiloja, joissa näitä aseita säilytetään eri puolella maapalloa. Jos on aivan pienikin mahdollisuus näkyvissä, että näitä aseita joku taho uhkaisi käyttää niin saamme välittömästi puuttua asioiden kulkuun ja estää kaiken siihen mahdollisuuteen viittaavankin eleen ja uskokaa pois me pystymme sen tekemään, sillä tälläkin hetkellä maan läheisyydessä risteilee tuhansia suuria tukialuksia, joissa taasen on valmiudessa jälleen tuhansia pienempiä risteilyaluksia. Myöskin pienellä varoitusajalla saamme tätä laivuetta tarvittaessa lisättyä. Myöskin seurantalaitteemme ovat sitä luokkaa, ettei meiltä jää huomioimatta mitään mitä ihmisten keskuudessa tapahtuu. Myöskin aluksiltamme olemme yhteydessä moniin eri ihmisiin, ympäri maapallon meillä on ihmisten keskuudessa lukuisia eri yhteyshenkilöitä monin erilaisin kyvyin varustettuna. Heitä on koulutettu tähän tehtäväänsä useita vuosia, jotkut heistä ovat saaneet koulutuksensa jo ennen syntymäänsä täällä valon tasolla kuten tämä kanavamme Pentti. Olemme aktivoineet näitä kontaktihenkilöitä sitä mukaa, kun heitä on tehtäväänsä tarvittu.

Vielä on paljon keskuudessanne Suomessakin henkilöitä, joita alamme vähitellen herättelemään ja muistuttamaan heitä tulevista tehtävistään, sillä tulevassa muutoksien ajassa tarvitaan jokainen ihminen työskentelemään. Sillä hätä ja paniikki tulee olemaan suuri sillä hetkellä, kun ihmiset huomaavat kaiken sen suuren muutoksen mikä tulee muuttamaan ihmiskunnan elämänsuunnan.

Lähi-itä, siitä vielä sen verran mainitsemme vaikka olemmekin jo kertoneet teille seikkaperäisesti mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu. Lähipäivät ovat kriittistä aikaa, uusi hallitus ei tule saamaan arabimaailman hyväksyntää vaan sotaisuudet alkavat toden teolla ensin Israelista ja siitä vähitellen laajentuen yhä suuremmalle alueelle kunnes suurimuotoisempi sota on vaarassa puhjeta. Tämän seurauksena onkin sitten jo öljykriisi ja se tulee vaikuttamaan jokaisen ihmisen elämään. Tämä kehityksen suunta on näkemyksemme mukaan todennäköisin vaihtoehto, mutta seuraamme vielä tilanteen kehitystä ja kerromme seuraavassa tiedotteessa tästä lisää. Me täältä valon tasoilta pidämme teihin yhteyttä Pentin välityksellä siinä laajuudessa kun katsomme tarpeelliseksi teidän saada uutta tietoa. Kristussiunausta! Terveisin Audius.

22.3.2001 / no 10

Vuosi 2001 on vuosi, jolloin ihmiskunta tulee kokemaan historiansa suurimpia muutoksia. Ei ole ollut aikaisemmin tiedossanne esimerkiksi toisten maapallon ulkopuolisten sivilisaatioiden olemassaolo muuta, kuin aivan pienen ihmisryhmän keskuudessa. Tämä asia tulee kuluvan vuoden aikana muuttumaan. Ihmiset ympäri maapallon tulevat havaitsemaan olemassaolomme. Tulemme ilmentämään itsemme ja aluksemme yhtäaikaisesti monessa eri maanosassa ja näytämme ihmiskunnalle totuuden koko universumin laajuudesta ja siitä kuinka monitahoinen elämä kukoistaa planeettanne ulkopuolella eri galakseissa ja universumeissa.

Tarkoituksemme ei suinkaan ole olla pelottelemassa ja aiheuttamassa paniikkia ihmisten keskuudessa, joskaan tältä ei vältytä vaan henkisesti ja mielen tasolla tulee vääjäämättömästi seuraamaan katastrofaalisia vaikutuksia. Tämä on kuitenkin ohimenevä ilmiö, sillä se mitä tuomme ihmisten keskuuteen on rakkauden sanoma, joka on tarkoitettu tämän hetkisen kaaosmaisen olotilan auttamiseksi maapallon ihmisten keskuudessa. Syy ilmestymiseemme näin näyttävästi on keskuudessanne vallitseva negatiivinen ilmapiiri, joka on voimistunut jo niin suureksi, että se on suuri uhka jo kokonaisuudessaan kaikelle elolliselle keskuudessanne. Tulemme ohjaamaan ja opastamaan teitä oikeaan suuntaan. Tältä unohtamaltanne rakkauden tieltä, jonka pitäisi suuntautua keskuudessanne auttavasti, eikä suinkaan riistävästi, kuin kulkunne suunta on tällä hetkellä. Olette ajautuneet asioidenne hoidossa niin väärälle tielle, että meidän on pakko puuttua kehityksenne kulkuun. Tämänkin hetkiset sodat joita keskuudessanne käydään, ovat vaaraksi kaikelle elolliselle, sillä kuitenkin asevarustelunne on sitä luokkaa, ettei ole mitään takeita kuinka tulisi käymään jos kehityskulku saisi jatkua samankaltaisena. Jotkut teistä sanovat, "onhan meillä vapaa tahto, johonka ei saa puuttua". Me sanomme, "ihmiskunta on itse toimillaan aiheuttanut ettei vapaantahdonlaki ole enää keskuudessanne koskematon; vaan Kristuksemme johtajamme on viisaudessaan päättänyt kumota tämän lain pelastaakseen tämän maapallon tulevaisuuden ja estääkseen ihmisiä tuhoamasta tätä kaunista planeettaa.

Emme kerro teille vielä mitään päivämääriä, ainoastaan, että tämä kuluva vuosi on se ajankohta jolloin tämän muutoksen keskuudessanne on tapahduttava. Olemme teihin jatkuvasti yhteydessä niin tämän kanavamme kuin myös monien muidenkin kanavien kautta ympäri maailman. Tarkoituksemme on ensin antaa teille etukäteistietoa ilmestymisestämme lieventääksemme jonkin verran tätä tulevaa tapahtumaa. Nämä jo antamamme viestit ja tulevat seuraavat viestit ovat tätä alkanutta ohjausta ja tiedottamista keskuudessanne. Tiedämme ja näemme senkin kuinka kaikki tähänastinen tiede ja uskonto tulevat menemään sekaisin, sillä paljon on asioita, jotka ovat vuosituhansien aikana vääristyneet aivan päinvastaiseksi kuin ne todellisuudessa ovat. Onkin suurin paniikin aihe juuri siinä, että kaikki se mitä olette oppineet ja mitä teille on opetettu tulee menemään täysin päälaelleen. Sillä onhan kuitenkin totuus näin, meitä avaruuden kansoja on hyvin monta eri rotua ja monilta eri planeetoilta, jopa keskuudessannekin Mutta eritoten maapallon läheisyydessä suurilla tukialuksilla. Syy miksi ette meidän mielestämme alkeellisilla laitteillanne meitä havaitse on siinä, että ensinäkin olemme teitä huomattavasti korkeammissa värähtelytaajuuksissa, siis eri kanavalla kuin karkeissa matalissa värähtelyissä olevat maan asukkaat. Myöskin aluksiamme ympäröivät voimakentät joita teidän signaalinne eivät pysty läpäisemään. Myöskin kommunikointimme keskenämme ovat aivan eri aaltopituuksilla kuin on ihmisten keskuudessa. Tästä johtuukin syy miksi vain harvat ihmiset tällä hetkellä pystyvät kommunikoimaan kanssamme. Jotkut harvat teistä ovat kehittyneet henkisesti jo niin pitkälle, että pystyvät nostamaan oman kehonsa värähtelytasoa niin, että me saamme näihin ihmisiin telepaattisen yhteyden. On myöskin ihmisiä, jotka ovat päässeet vielä astetta pidemmälle itsensä kehittämisessä ja pystyvät ottamaan täysin päivätietoisessa tilassa vastaan yhteyden kanssamme. Nämä ihmiset pystyvät aistimaan valoenergiasykäykset ja pystyvät muuntamaan ne kehossaan sanoiksi, sanomme tätä hienojakoisemmaksi tiedottamiseksi, sillä näihin ihmisiin pystymme halutessamme olemaan yhteydessä millä hetkellä hyvänsä. Annamme vain heille pieniä ärsykkeitä, joihin he reagoivat heti kehonsa värähtelytason nousuna ja ovat valmiita ottamaan lähettämämme informaation vastaan. Näitä ihmisiä ei vielä ole keskuudessanne kovin paljon, sillä kouluttaminen tähän on pitkän ja vaikean tien päässä, johtuen lähinnä ihmisten omista valinnoistaan elämässään. Sillä useammalla näistä kanavistamme on tämä lahja annettu syntymän hetkellä ja ensikoulutus on tapahtunut jo aikaisemmin ennen syntymää täällä valon tasoilla. Tämä kanavamme Pentti on yksi heistä, jotka ovat lupautuneet valon tasoilla ennen syntymäänsä olla tässä muutoksen ajassa Kristuksemme käytettävissä ja ohjauksessa. Valitettavasti useammat näistä yksilöistä maallistuvat liikaa ja menettävät yhteytensä näille Kristustasoille eläen koko elämänsä ilman, että tiedostaisivat tehtäväänsä ja syytä siihen miksi ovat maan päälle syntyneet. Sillä kuitenkin vapaan tahdon laki on ollut näidenkin ihmisten keskuudessa koskematon. Olemme ainoastaan saaneet antaa heille jonkinlaisia hienovaraisia muistutuksia lupauksestaan työskennellä ihmiskunnan hyväksi Kristuksemme johdatuksessa. Nyt kuluneina vuosina olemme saaneet joitakin näitä sieluja herätettyä kulkemaan henkistä tietä ja olemaan kanssamme yhteistyössä. Hyvä näin joskaan näitä kanavia ei ole maapallolla riittävästi. Näin ollen on tärkeää jokaisen henkisesti heränneen ihmisen olla valotyössä tulevaisuudessa aktiivisesti mukana valistaen ja ohjaten kanssaihmisiään niin paljon kuin mahdollista. Sekä myös levittämään kaikkea tietoa eteenpäin mitä me toisten tasojen ohjaajat teille annamme nykyisyydestä sekä tulevaisuudesta.

Tulevaisuudesta olemmekin jo teille kertoneet paljon aikaisemmissa viesteissämme, emme näe tässä viestissä tarpeelliseksi toistaa näitä asioita, sillä mielestämme tilanteet tulevat kehittymään juuri niin kuin olemme teille kertoneet. Nyt mielestämme on tärkeää jakaa sitä kaikkea tietoa eteenpäin, mitä teille viestitämme. Olemme edesauttaneet asioiden kulkua ja johdattaneet tiedotusvälineiden ihmisiä vähin erin myöskin näiden asioiden pariin. Herättämällä toimittajien uteliaisuutta ja mielenkiintoa kaikkea tavallisuudesta poikkeavia asioita kohtaan. Myöskin toimittaja Timo Elon Nykyposti-lehdestä johdatimme Pentin luokse. Hänen lehteen tekemänsä juttu tulee kiinnostamaan laajaa joukkoa ihmisiä ja täten tulee herättämään muidenkin tiedotusvälineiden toimittajien mielenkiinnon näitä asioita kohtaan, kun huomaavat laskea tapahtumat yksi yhteen ja toteavat viestiemme ja maapallon muutoksien pitävän yhtä.

Lähiviikkoina tulee joukkoonne paljon uusia ihmisiä, jotka eivät ennen ole olleet kiinnostuneita näistä niin sanotuista yliluonnollisista asioista. Aika ja muutokset tuovat ihmisten keskuuteen paljon epävarmuutta sekä pelkotiloja, joista johtuen ihmiset alkavat hakemaan vastauksia näihin kysymyksiinsä, siitä mitä nyt on tapahtumassa. Materian vaikutus ihmismieleen tulee väistymään viimeistään siinä vaiheessa, kun huomataan ettei henkistä turvaa pystykään rahalla ostamaan. Me toisten tasojen auttajanne olemme valmiudessa toimimaan eri tilanteissa sen mukaan, kun tulevat muutokset vaativat meidän panostamme. Emme tässä viestissä katso tarpeelliseksi kertoa tämän enempää vaan alamme antamaan Pentille lisäkoulutusta tulevia työtilanteita varten joihin häntä johdatamme ja tarvitsemme hänen työpanostaan. Teitä tervehtien Audius

27.3.2001 / no 11

Galaktinen liitto on Universumin eri planeettojen välinen yhteinen hallintoelin, joka koostuu monien eri planeettojen kansojen valituista päättäjistä. Verrattavissa olisi maanpäällä oleva YK-järjestö. Galaktisen liiton tehtävät ovat myöskin moninaiset, kuitenkin pääasiallinen tehtäväkenttä on valvoa maailmankaikkeuden eri planetaarisia tehtäviä. Lähinnä valvontatehtävät käsittävät neuvotteluteitse suoritettavia tehtäviä eriävissä näkemyksissä, mitä eri planeettajärjestelmien kansojen keskuudessa esiintyy. Myöskin hallinnolliset asiat ovat galaktisen liiton alaisia, keskushallinto sijaitsee Siriuksen tähtikunnassa ja sieltä käsin ratkomme ja käsittelemme ajankohtaisia ongelmia ja asioita mitä päivittäin tulee esiin.

Ongelmat ovat kuitenkin hyvin pieniä verrattuna maapallolla vallitseviin olosuhteisiin. Keskuudessamme ei ole sodankäyntiä, ei ravitsemusongelmia ja myöskin terveydenhuolto on aivan erilaista kuin ihmisten keskuudessa. Kehityksemme on edennyt jo niin pitkälle ettei meidän tarvitse kokea sellaisia sairauksia kuin maan päällä ihmisten keskuudessa on. Yksi tämän hetken suurimmista valvontatöistämme on maapallo ja sen ihmiset, sillä te olette omilla valinnoillanne saattaneet elämäntilanteenne hyvin kriittiseen vaiheeseen kuten olemme teille kertoneetkin.

Minä Audius olen Pentin opas tällä hetkellä. En henkiopas, joka hänellä on ollut syntymästä lähtien henkimaailmasta kuten kaikilla ihmisillä. Minä olen samalla lailla fyysinen olento kuin tekin ihmiset, joskin ulkoisesti poikkean hieman teidän ulkonäöstänne. Olen noin 2 metriä pitkä, hoikka, raajani ovat sopusuhtaiset kuten ihmistenkin kädet ja jalat. Pääni on jonkin verran suurempi kuin ihmisillä. Korvat ovat isommat ja suipot, silmäni ovat suuremmat kuin ihmisillä ja jonkin verran ulospäin pullistuneet. Ihoni on kalpeampi ja ohuempi kuin ihmisiho. En mene tämän yksityiskohtaisempaan fyysiseen kuvaukseen itsestäni. Kuitenkaan en ole mitenkään pelottavan näköinen.

Vuonna 1995 ilmestyin Pentille kotonaan, jonka tapauksen hän on kertonutkin eri istunnoissa. Silloin hän oli vielä noviisi näissä asioissa ja jähmettyi pelosta eikä pystynyt kuin kuuntelemaan sen 15 min. minkä olin hänen seurassaan. Tänään asiat ovat hänen kohdallaan toisin. Tehtäväni on olla tiedottajana ja antaa ihmisille tietoa ja ohjausta nykyisissä ja tulevissa tapahtumissa, mitä tulette jo tänä kuluvana vuotena kohtaamaan.

Niin olenkin jo viesteissäni teille kertonut. Olen siriuslainen alkuperältäni joskin olen viettänyt lähes koko elämän galaktisen liiton tukialuksilla saaden koulutuksen tähän nykyiseen tehtävääni, joka tällä hetkellä suuntautuu maapallon ja ihmisten hyvinvointiin ja sen edistämiseen. Tämä tulee tapahtumaan suurten muutosten kautta kuten olen kertonut. Tämän hetken päättäjien ja pääoman hallitsijoiden mielessä ei ole mitään muuta kuin oman yhteisönsä, piirinsä ja itsensä hyvinvointi. Muista välittämättä ja eritoten vähempiosaisista, muuta kuin juuri sen verran kuin poliittisesti on pakko seuraaviin vaaleihin asti. Myös tämä ajattelumalli on tarttunut kansan pariin ja työväestöön. Tämän suuntainen tie on se tuhon tie mikä tulee väistämättömästi johtamaan vieläkin raaistuvampiin sotatoimiin. Niinpä minä koitan näillä viesteillä jotka olen saanut tehtäväkseni Pentin kautta ja hänen kanavoiminaan teille kertoa. Tuoda sitä tietoa keskuuteenne, jota te tulette tarvitsemaan näinä muutoksen aikoina. Meitä tiedottajia on paljon ja toimimme maan läheisyydessä olevista tukialuksista. Kullakin tiedottajalla on oma maanpäällinen kanavahenkilö, joihin he ovat yhteydessä eri puolilla maapalloa. Tehtävämme ovat kutakuinkin samankaltaisia. Olemme yhteydessä monella eri tavalla kontaktihenkilöihimme riippuen henkilön vastaanottokyvystä ja omasta henkisestä kehityksestään, joko automaattikirjoituksella jolloin henkilö on transsissa tai telepaattisena yhteytenä, joka hieman rajoittaa ja hidastaa sanelun takia vastaanottoa. Tai sitten annamme tiedon valoenergiasykäyksinä suoraan kanavamme tajuntaan jolloin energia muuntuu kanavamme tajunnassa sanoiksi ja hän pystyy halutessaan joko kirjoittamaan tai suullisesti kertomaan haluamamme viestin. Pentti on tällainen kanava. Lähitulevaisuudessa koulutuksemme hänen kohdallaan on edennyt jo niin pitkälle, että pystymme keskenämme olemaan puheyhteydessä aivan kuten ihmiset joskin keskustelumme tapahtuu valoenergiasykäyksin suoraan hänen tajuntaansa ja minä puolestani luen hänen ajatuksensa.

Galaktinen liitto on ollut toiminnassa jo kymmeniätuhansia vuosia. Aivan ihmiskunnan alkuajoista asti olemme vierailleet maapallolla ja antaneet ihmisille paljon tietoa ja taitoa vaativaa oppia monilla eri teknisillä ja lääketieteellisillä alueilla jo vuosituhansien ajan. 1900-luku on ollut vaikeata aikaa lähestyä ihmisiä, sillä aseenne ja myöskin niiden kehityksen myötä myös aggressionne maapallon ulkopuolisia olentoja kohtaan ovat kasvaneet siihen mittakaavaan, että emme olisi välttynyt hyökkäysyrityksiltä, jos olisimme ilmestyneet yhtä näkyvästi kuin aikakautena jolloin ihmisillä ei vielä ollut tätä aseteknologiaa kuin tällä hetkellä on. Siispä tuleva vuosi tulee olemaan tältäkin osin mielenkiintoinen, kun aluksemme jossain vaiheessa kuluvaa vuotta ilmestyvät näkyvässä muodossa. Meidän teknologiamme on sitä luokkaa ettei maanpäällisillä aseilla ole meihin mitään tehoa. Tarkoituksemme ei suinkaan ole missään mielessä olla pelottava tai että ihmiset tuntisivat mitenkään oloaan taholtamme turvattomaksi. Päinvastoin ilmestymisemme tarkoituksena on tuoda sitä rakkauden sanomaa keskuuteenne mitä Jeesus Kristus jo 2000 vuotta sitten teille toi omalla elämällänsä keskuudessanne.

Tänäkin päivänä Kristus on johtajamme ja hänen tahdostaan tullaan ihmisiä varjelemaan ja opastamaan tulevissa muutoksissa maailmassanne, niin että kaikki mitä tulee tapahtumaan, koituisi ihmiskunnalle ja maapallon kehitykselle parhaaksi planeettanne kehityksessä. Ottakaa myös huomioon se seikka, ette ole tässä universumissa ainoita elollisia, vaan on olemassa monia muitakin planeettoja missä on elollista elämää ja hyvin paljon kehittyneempänä kuin maapallolla. Kaikki se mitä tapahtuu maapallolla heijastuu myös maapallon ulkopuolelle muihin tähtijärjestelmiin ja niiden asutuille planeetoille. Jokaisesta maailmasta, joka on maailmankaikkeudessa kehittyneenä siinä määrin kuin galaktisen liiton jäsenyys vaatii, on edustaja myös liitossa. Näin ollen teettepä mitä tahansa sen tietää kaikki toisetkin universumit ja tällä hetkellä pelko on sotaisuuksistanne johtuen niin suuri, että saamme tarpeen vaatiessa puuttua asioiden kulkuun. Galaktinen liitto on ensisijaisesti rauhan ja rakkauden asialla, joskin meillä myöskin on oikeus estää sotatoimet jotka ovat uhkana koko universumin alueella kunkin planeetan ulkopuoliselle maailmalle. Tai jos näemme, että kyseinen planeetta on uhkana tuhoutua siellä olevien kansojen johdosta.

Maapallo on tällä hetkellä uhka lähinnä itselleen ja myöskin sen myötä koko planetaariselle järjestelmälle. Ihmisten toimesta ja sotaisuuksista sekä niistä ekologisista muutoksista mitä planeettanne tasapainossa on tapahtunut, tasapaino on järkkynyt pahasti, Tästäkin olemme teille kertoneet jo aikaisemmin. Näin olen kertonut jotain alustavia tietoja ja antanut teille vähän tietoa itsestäni sekä edustamastani galaktisesta liitosta. Lähitulevaisuudessa tulette saamaan tietoa lisää sillä keskuudessanne ilmenee paljon epätietoisuutta, hämmennystä ja jopa pelkoakin tulevaisuutta ajatellen. Tulen antamaan teille vieläkin seikkaperäisempää tietoa kunhan aika on siihen oikea. Terveisin Audius

13.04.2001 / no 12

Maailmankaikkeuden laajuus on rajalliselle ihmismielelle käsittämätöntä. Jatkuvasti universumit galaksit ja aurinkokunnat tuottavat elollista ja sivistynyttä elämää koko maailmankaikkeudessa, tätä ihmiset ei osaa edes kuvitellakaan. Kaikki elollinen mitä tämä galaksijärjestelmä pitää sisällään on luotu samoista alkulähteistä, miljardien vuosien aikana. Koko elämän syntyhistoria on täydellistä luomista, kaikki elollinen on lähtöisin Isä Jumalan luomisvoimasta, aivan kuten te maan ihmisetkin ja kaikki elävä elämä mitä maapallo pitää sisällään.

Näin ollen voisi sanoa, että me kaikki universumin eri galaksien elolliset, kuten myös te maan elolliset, olemme lähtökohdiltamme samasta alkulähteestä. Elämän erilaiset olosuhteet ovat vain muuttaneet meidät kaikki vähän toisistamme ulkoisesti erilaisiksi. Niin myös te maan asukkaat olette hieman toisenlaisia ja näköisiä kuin me muiden asuttujen aurinkokuntien asukkaat. Myöskin kehityksemme on kulkenut eri suuntia siitä syystä, että maapallo aikanaan eristettiin omaan oloonsa, muiden taivaan asuttujen planeettojen joukosta. Tämä tapahtui siitä syystä, että maapallolla vallitsi lusifeerinen hallinto aivan aikojen alusta. Isä Jumala katsoi tämän eristämisen olevan silloin tarpeellisen. Näin ollen maapallon luominen ja kehittyminen miljoonien vuosien aikana oli huomattavasti taantumuksellisempaa kuin meidän toisten planeettojen, joilla oli myös elollista elämää. Näin kehityskulku jäi maapallon osalta hyvin hitaaksi, monien luonnonmullistuksien viedessä kehityksen kulun lähestulkoon aina alkuun. Aina kun ihmiset, vapaata tahtoaan noudattaen ovat päässeet kehityksessään niin pitkälle, että ovat voineet kehittää aseita, joilla tuhota toisensa on tämän kehityksen suunta vienyt ihmiset ja maaplaneetan tuhon partaalle. Isä Jumalamme käskystä, meidän toisten ulottuvuuksien tähtikansojen on ollut monesti puututtava, maan kehityksen vääristymään. Tästä näkyvimmät esimerkit ovat, Atlantiksen ja Lemuarin mannerten tuhoutuminen, jääkausi, vedenpaisumus, sekä lukemattomat muut pienemmät katastrofit, mitä maapallon puhdistamisessa on ollut pakko tehdä, sillä ihmiskunnan kehityskaari on ollut aina tuhon tie, joka jatkuessaan olisi saanut suurta tuhoa aikaiseksi. Ei ainoastaan maapallolla, vaan heijastusvaikutus olisi laajentunut myös planeettanne ulkopuolelle muihinkin aurinkokuntiin.

Isä Jumala lähetti Poikansa Jeesus Kristuksen 2000 vuotta sitten, keskuuteenne opastamaan ja ohjaamaan teitä ihmisiä rakkauden uskontoon toisianne kohtaan. Osittain tämä toteutuikin, mutta siitäkin opetuksesta on keskuudessanne tehty lukuisia vääristymiä eri uskontokuntien kesken. Kuten historianne kaikkina aikakausina on tapahtunut, ovat ihmiset luoneet taas omat uskontonsa, palvoen epäjumalan kuvia. Tämän päivän epäjumalan kuvista suurimpia ovat valtioiden organisaatiot, jotka sanelevat täysin yksilöiden elämän syntymästä kuolemaan. Sekä markkinavoimien hallussa olevat pääomat. Raha on tämän ajan ihmisten suurin epäjumalan kuva, sekä sen mukanaan tuoma valta, jota käytetään täysin väärin huonompiosaisia ihmisiä vastaan. Kristuksemme ristinkuolemallaan kukisti saatanan vallan, joka onkin näinä vuosituhansina hiipunut jo minimiin, siitä alkuaikojen alusta jonka tämä planeettaprinssi (lusifer) sai Jumalan tahdosta hallintaansa. Lusifer nousi kapinaan Luojaamme vastaan, tuntien olevansa Luojaansa suurempi. Näin ei voi olla, eikä ole tälläkään hetkellä, vaan Kristuksemme tulee ottamaan vallan maapallolla ja kukistamaan tämän kapinan lopullisesti ja saattamaan maapallon takaisin siihen paikkaan, johon se tähtijärjestelmässä jälleen tulee kuulumaan.

Kaikki tapahtumat, joista aikaisemmissa viesteissä on teille kerrottu, ovat juuri tätä meneillään olevaa henkisen kasvun prosessia. Maa kohotetaan raskaista kolmannen asteen värähtelyistä, vaiheittain neljänteen ja myöhemmin täydellisen tietoisuuden viidennen asteen tasolle. Tämä prosessi tulee koko laajuudessaan viemään monia vuosia aikaa, ennen lopullista päämääräänsä. Mutta tällä hetkellä tapahtumat tähän muutokseen ovat jo kehittyneet hyvin pitkälle, kohti nousua neljännen ulottuvuuden tasolle. Tästä johtuen tulevat kuukaudet ovat jo suuria muutoksen aikoja. En toista jo aikaisemmin kertomaani, lukekaa antamiani viestejä vielä uudelleen ja sisäistäkää niistä nämä tulevat tapahtumat.

Seuraavista muutoksista haluaisin kuitenkin teille kertoa. Lähi-idän kriisi on entisestään laajentunut, eikä mielestämme ole enää mahdollisuuksia rauhanomaisille neuvotteluille. Sotatoimet tulevat entisestään laajentumaan. Länsimaiden tietämättä koko arabimaailma on asettunut puolustamaan Palestiinan kansaa, antaen tukensa rahoittaen ja aseistaen palestiinalaisia. Lähitulevaisuudessa nämä avustamiset tulevat saamaan näkyvämpiä muotoja ja länsimaat lähinnä Amerikkalaiset tulevat saamaan konkreettisia muistutuksia siitä, ettei arabien öljyvarat ole itsestäänselvyys. Tämä tulee vaikeuttamaan koko maailman taloutta, sillä öljyn säännöstelyä tullaan käyttämään painostustoimenpiteistä ensimmäisenä. Konfliktit tulevat tästä laajenemaan jatkuvasti saaden aina suuremmat ja vakavammat mittasuhteet.

Lihakriisi ei myöskään ole keskuudestanne poistunut. Suu- ja sorkkatauti tulee leviämään yhä laajemmalle alueelle, sekä Euroopassa, että sen ulkopuolelle. Myöskään hullunlehmän tauti ei ole hävinnyt mihinkään, se vain on jäänyt taka-alalle tämän näkyvämmän kriisin varjossa. BSE-taudin saastuttamia eläimiä näissä joukkotarkastuksissa on jäänyt paljon tutkimatta. Joku saattaisi ajatella, että hyvä näin. Asia ei ole aivan niinkään, vaan tämäkin tauti kytee nautakarjassa, eikä sitä näin ollen ole päästy tutkimaan, vaan ruhot on hävitetty tutkimatta ja testaamatta. Älkää siis unohtako kasvis- ja viljaperäisen ravinnon lisäämistä jokapäiväisissä ravintotottumuksissanne, sillä ajat liharuuan osalta tulevat vielä huononemaan.

Ekologisesti tulee suuria muutoksia tänä vuonna, kuten olemme kertoneet teille aikaisemmin. Odotettavissa on suuria muutoksia totuttuun jokapäiväiseen elämäntapaanne. Me galaktisen liiton tiedottajat olemme jatkuvasti valmiustilassa päivittäin ottamaan vastaan sitä informaatiota, mitä saamme maapallon tapahtumista eri tarkkailuasemiemme kautta. Meidän tarkkaavaisuutemme on aukoton, maan piirissä, ei missään päin maapalloa, tapahdu mitään sellaista josta emme olisi tietoisia välittömästi. Me informoimme eri kanaviemme kautta maan asukkaille niitä tietoja, joita katsomme tarpeelliseksi teille antaa. Lähinnä asioita ja muutoksia jotka vaikuttavat oleellisesti teidän jokapäiväiseen elämäänne. Olkaa siis vastaanottavaisella mielellä sille, mitä me täältä toisilta tasoilta teille viestitämme. Sillä nämä ennakkoon annetut viestit tulevat auttamaan teitä tulevaisuudessanne. Onhan hyvä tietää etukäteen mitä tulevaisuus tuo tullessaan, etteivät kaikki muutokset tule täysin yllätyksenä. Kaikilla teillä jotka olette näistä viesteistä kiinnostuneet on tehtävänänne kertoa saamaanne tietoa eteenpäin. Teidän on tässä käytettävä omaa harkintakykyänne, sillä kaikille ei voi kertoa kaikkea. Teidän on hyvä suodattaa asioita kohdatessanne erilaisia ihmisiä. Suurin osa maapallon väestöstä ei ole valmis vastaan ottamaan tämänlaatuista tietoa peläten oman ja läheistensä elämän muuttuvan liian radikaalisti. Miettikää siis aina ihmisten vastaanottokykyä, olisiko mahdollisesti tämä kyseinen ihminen valmis omaksumaan nämä viestit vai olisiko hänen kohdallaan parempi vaihtoehto vielä odottaa hetken aikaa. Kuitenkin nämä asiat tulevat ennemmin tai myöhemmin, jollakin tavalla koskettamaan maapallon kaikkia asukkaita. Me teidän tiedottajanne olemme sitä mieltä, että mitä nopeammin ja mitä laajempi tietoisuuden joukko keskuudessanne on, sitä helpompi teidän on, valistaa ja auttaa toisia, vielä tietämättömiä ihmisiä näistä tulevien muutosten ajoista. Kaikki mitä nämä muutokset tuovat tullessaan, ovat kuitenkin lopputulokseltaan viemässä ihmisiä kohti parempia aikoja. Aikaan jossa ei sodita, ei riistetä, ei tunneta rahan valtaa eikä toinen ihminen ylemmyyden ja ahneuden tunnossaan alista kanssaihmisiään. Eikä myöskään tarvitse kokea tällaisia sairauksia mitä keskuudessanne tällä hetkellä vallitsee. Nämä kaikki muutokset on käytävä läpi, ennen kuin alkaa seesteisempi rauhan ja rakkauden aika.

Kaukana ei ole enää myöskään aika, jolloin meidän Universumin toisten asukkaiden olemassaolo alkaa ilmentyä havaittavasti. Tosin tämä tulee tapahtumaan asteittain aina pieni askel kerrallaan, ensin laajentuneina "ufo" havaintoina eri puolilla maapalloa, kuitenkin niin, ettei näitä havaintoja voida sekoittaa enää keinotekoisesti erilaisin selityksin. Kuten satelliitti, säähavaintopallo, revontulet tai jotain muuta vastaavaa, mikä hallituksilla on ollut yleensä tapana salatakseen kansoilta todellisuuden. Tänä vuonna ei enää tämä salailu ja vääristely tule onnistumaan, sillä niin selviä tulevat nämä havainnot olemaan, ettei kenellekään jää epäselväksi asian todenperäisyys ja tähtilaivastojen (ufojen) olemassaolo. Loppuvuodesta tulevat nämä havainnot entisestään lisääntymään ja yhteydenottoja maan ihmisiin tulee julkisesti tapahtumaan. Kaikkialla maapallolla tullaan tietoiseksi toisten ulottuvuuksien sivilisaatioiden olemassaolosta. Tämä tietenkin tulee aiheuttamaan sitä pelkoa ja paniikkiakin, josta aikaisemmin olenkin jo kertonut. Pyrimmekin mahdollisimman varovasti ja hienovaraisesti aloittamaan ilmentämisemme ja ensin silloin tällöin näkyvässä muodossa hetkellisesti. Tämä onnistuu kun alennamme aluksiemme värähtelytaajuutta sen verran, että voimakenttä aluksen ympärillä heikkenee, näin tulemme samalle taajuudelle maapallon värähtelyn kanssa. Nämä ilmestymisemme tulevat olemaan maailmanlaajuinen uutinen, ohittaen kaikki muut uutisaiheet, tämä on tarkoituksemmekin.

Tässä vaiheessa teidän kaikkien, näistä asioista tietoisten ihmisten on oltava valmiita antamaan omaksumanne tieto kanssaihmisillenne, pyrkien rauhoittamaan ja tyynnyttämään heidän paniikkiaan sekä pelkotilojaan. Tämä tehtävä on ensiarvoisen tärkeää, sillä keskuudessanne on todella silloin suuri hätä ja paniikki kaikkien jo tapahtuneiden muutoksien johdosta. Tuleva loppuvuosi on tuova niin paljon uusia muutoksia keskuuteenne, ettei ihmismieli tahdo pysyä mukana, vaan tunnetilat tulevat suunnattomasti ihmisillä vaihtelemaan. Tulevaisuus ei tule olemaan helppoa, vaan työntäyteistä aikaa. Tulevat muutokset tulevat vaatimaan kaikkien osallistumista, jotka vain pystyvät toimimaan ja olemaan jollakin tavalla auttamassa ja ohjaamassa apua tarvitsevia. Me galaktisen liiton taholta olemme teitä tukemassa niin paljon kuin se on luvallista ja mahdollista. Emme mekään saa puuttua kaikkeen tulevissa muutoksissa. Vaan etupäässä meillä on tarkkailijan osa, ainakin alkuvaiheessa muutoksen aikaa. Tämän kanavamme kautta annamme tietoa ja myöskin selityksiä eri tilanteissa, mitä tulette kohtaamaan tässä jo alkaneessa muutoksen ajassa. Tämän viestin tarkoitus on antaa teille yleisluontoisesti jälleen joitain alustavia tietoja. Tulette saamaan lähitulevaisuudessa paljon seikkaperäisempiä ja yksityiskohtaisempia tiedotteita, tilanteiden niin vaatiessa. Terveisin Audius

4.5.2001 / no 13

Tänään on asiat maapallolla jälleen toisin kuin alkuvuotena. Suurvallat uhoavat ja kalisuttelevat aseitaan, näyttäen kukin tahollaan voimiaan ja kerskuen asevarustelullaan pelotteena naapurivaltioille. Tämä suunta ei tiedä hyvää, vaan niin on tapahtumassa maapallon kehityksessä, kuten olemme tulevaisuuden suunnan täältä toisilta tasoilta nähneetkin. Olemme teille kertoneetkin jo tästä suunnasta ihmiskunnan kehityksessä, joskin nyt näyttää tapahtumat vain kiihtyvän, eikä ole enää ollenkaan varmaa missä tilanteessa on ihmisten elämä tämän kuluvan vuoden lopussa, sotatoimista johtuen. Amerikka on ottanut johtavan aseman maapallon kansojen joukossa. Tästä eivät muut suurvallat ole samaa mieltä amerikkalaisten kanssa, vaan poliittinen valtataistelu on käynnistynyt kulissien takana kiihtyen koko ajan. Tämä itse otettu maailman poliisin asema tuottaa eritoten muslimivaltioissa suurta vihaa, eikä myöskään Kiina ja Venäjä ole amerikkalaisten kanssa samaa mieltä monestakaan asiasta. Ainoastaan kauppapoliittinen valta-asema on pönkittänyt amerikkalaisten valtaa. Tämäkin tilanne tulee tänä kuluvana vuonna muuttumaan, sillä lama ja taantuma vie amerikkalaisilta tämän johtavan talouspoliittisen aseman. Tämä tulee heijastumaan koko maailman talouteen ja taantuma alkaa vaikuttamaan lähestulkoon koko maapallon alueella. Näin myös pohjoisella alueella tulee käymään Suomi mukaan luettuna. Ei tule olemaan maanosaa, joka ei tule kohtaamaan tätä rahatalouden radikaalia muutosta.

Lähi-idän kriisi kärjistyy entisestään ja sotatoimet tulevat laajenemaan vähitellen laajamittaiseksi sodaksi, josta seuraa öljyvarantojen hyväksikäyttö pakotteena länsimaita kohtaan. Tästä olemme kertoneet jo aikaisemmin. Arabivaltiot ovat valmiudessa rientämään palestiinalaisten avuksi, kunhan vielä jonkin aikaa Israel suorittaa iskuja ja hyökkäyksiä palestiinalaisten alueille. Ei näytä hyvältä tulevaisuus tältäkään osin, vaan odotettavissa on suuria muutoksia, myöskin tähän vuodenaikaan tästä sotatoimialueesta johtuen. Arabivaltiot pitävät matalaa profiilia vielä tällä hetkellä auttaen heimoveljiään Palestiinassa lähinnä taloudellisesti ja aseistaen heitä. Kuitenkaan arabien kärsivällisyys ei riitä loputtomiin, vaan on odotettavissa jonkinlaista liikekannallepanoa sekä joukkojen liikehdintää aseistettuna nykyaikaisin joukkotuhoasein.

Galaktisen liiton valmiutta onkin nostettu ja olemme entistä tarkkaavaisempia, mitä maapallolla tapahtuu. Ennuste ei ole hyvä miltään suunnalta katsottuna, vaan olemme todella huolissamme ihmiskunnan kohtalosta. Näin ollen meillä onkin Kristuksemme johdolla lupa puuttua asioiden kulkuun tarpeen niin vaatiessa. Emme turhaan ole teille antaneet näitä viestejä, vaan kaikki näissä kertomamme asiat ovat hyvin tärkeitä jokaiselle ihmiselle. Vahinko vain on, etteivät kaikki ne jotka ovat näitä viestejä lukeneet, ole sisäistäneet kertomaamme, vaan ovat laittaneet nämä asiat huuhaa-tiedon joukkoon. Tulee kyllä vielä sekin aika, kun suurin joukoin kysellään mistä tätä tietoa saa. Silloin on tärkeää, että jokainen halukas ja kiinnostunut ihminen saa tätä materiaalia luettavakseen. Olettekin tehneet kiitettävää työtä näiden viestien levittämisessä. Myöskin Erkin panos tässä työssä on suuri, siitä hänelle kiitos. Tämä tekemänne työ on siunaukseksi teille kaikille, jotka haluatte olla Kristuksemme johdatuksessa Galaktisen liiton apuna. Auttamassa ihmiskuntaa ja saattamassa maapallon nousua uusiin ulottuvuuksiin, kohti korkeampaa tietoisuutta. Tämä työ näiden tiedotteiden jakamisessa ja tiedon levittämisessä on tärkeää, siitäkin syystä, että jokainen tähän työhön osallistuva tulee saamaan myös yksilöllistä opastusta ja ohjausta omassa elämässään, sillä palkkio työstä kuuluu työn tekijöille.

Emme ole kaukana maanpiiristä aluksillamme, maapalloon nähden etäisyys on lyhyt ja nopeasti meille saavutettavissa. Aivan vielä ei ole meidän aika ilmestyä näkyvässä muodossa. Joskin jo tämän vuoden aikana sekin tulee tapahtumaan kuten olemmekin kertoneet. Loppuvuosi tulee olemaan muutenkin niin suurien muutoksien aikaa, ettei oikein mikään asia keskuudessanne ole täysin muuttumaton, vaan ymmärryksenne tulee saamaan paljon nykyistä laajemmat mittasuhteet poistaen nykyiset suppeat ajatusmallit maailmankaikkeudesta ja sen elottomuudesta, minkä luullaan olevan avaruudessa vallitseva olotila. Teitä tietoisia ihmisiä on maapallon väestöstä niin pieni osa ettei teitä nykyisenä aikakautena noteerata juuri ollenkaan, vaan olette saaneet lähinnä pilkkaa osaksenne. Pian onkin teidän vuoronne kertoa pilkkaajillenne ja skeptikoille totuus Universumin asukkaista ja laajamittaisesta elämästä, josta maapallo asukkaineen on vain pieni murto-osa tästä suuresta kokonaisuudesta.

Me täältä toisilta tasoilta saamme lähitulevaisuudessa olla yhteydessä yhä useampiin ihmisiin ja antaa heille ohjausta tulevaisuutta varten. Ihmisten, jotka haluavat olla mukana tässä opastuksessa, olisi hyvä tarkastella omaa elämäntapaansa, olisivatko he mahdollisesti niitä henkilöitä, jotka pystyvät nostamaan oman kehonsa värähtelytasoa niin, että pystyisimme työskentelemään heidän kanssaan. Ohjeemme värähtelytason nostamiselle ovat: Säännöllinen tasapainoinen elämä, edellyttäen riittävästi lepoa ja jos mahdollista, olisi hyvä myös välttää turhaa hosumista ja kiirettä. Meditointi ja hiljentyminen on hyvä tapa nostaa kehon värähtelytaajuutta. Tärkeintä kuitenkin on välttää kaikenlaisia päihteitä, sillä jo vähäinenkin määrä keskushermostoa lamaannuttavia aineita vaikuttaa ja heijastuu useita päiviä ihmisen kehossa. Myöskin olisi hyvä muistaa pyytää Isä Jumalalta ohjausta elämään rukouksen kautta. Sekä Kristuskirkkautta suojaksi vastavoimia vastaan. Sillä valotyöhön vihkiytyneet ihmiset tulevat kyllä huomaamaan heihin kohdistuvaa painostusta, tarkoituksena saada ihminen seuraamaan jotain muuta, kuin Jeesusta Kristusta ja hänen viitoittamaansa tietä. Pyytäkää ja rukoilkaa apua vaikeina hetkinä, niin te saatte Kristuksemme suojan ja avun kaikkea pahaa vastaan.

Tulemme antamaan lähiaikoina jälleen lisää tietoa tulevista tapahtumista maapallolla, sillä kehitys tulevaisuudessa on sen suuntaista, että rauha on keskuudessanne mennyttä aikaa ja jokainen tuleva päivä tuo lisää sotaisuuksia, hätää ja kurjuutta ihmisten keskuuteen, jossakin päin maapalloa. Muistutamme vielä siitäkin asiasta, että vaikka pohjoismaissa tällä hetkellä vallitsee rauhan aika ja te jokainen ihminen saatte edes jonkinlaisen perusturvan. Lähinnä ruuan, asunnon ja lääkehuollon puitteissa. On teidän hyvä myös muistaa, että jokainen ihminen maanpäällä on lähtöisin samasta alkulähteestä, Jumalasta ja näin ollen te kaikki olette keskenänne sisaria ja veljiä. Tämä asia on kuitenkin ihmiskunnassa unohtunut ja vähäosaiset jätetään heitteille, jopa nälkäkuolemaan. Tätä kehityksen suuntaa me emme ymmärrä, sillä Maapallo on maailman kaikkeudessa ainoa planeetta, jossa näin annetaan tapahtua. Joskin tämäkin asia tulee muuttumaan tulevina aikoina ja jälleen ihmiset alkavat välittämään myös toisistaan. Asuivatpahan he sitten missä päin Maapalloa tahansa.

Vielä on edessä ne vaikeat ajat, joista olemme teille kertoneet, tulevat muutokset ovat suuria ja rajuja. Muuttaen kaiken nykyisen, kuitenkin parempaan suuntaan. Ihmiset ovat henkisessä kehityksessään menossa kohti sitä ainoaa ja oikeaa uskontoa. Rakkauden uskontoa, jossa ei enää jätetä ketään heitteille, vaan kaikkein vähäosaisemmistakin sieluista huolehditaan. Kerron seuraavassa tiedotteessa lisää tulevista ajoista ja muutoksista, mitä tulevaisuus on tuova elämäänne. Tänään on tilanne maapallolla hyvin rauhaton ja sekava, eikä se enää siitä rauhoitu, vaan tilanteet tulevat käymään päivä päivältä sekavammaksi ja rauhattomammaksi. Sotaisuudet tulevat entisestään lisääntymään. Ekologiset muutokset lisääntyvät. Myöskin ravinnon saannissa tulee muutoksia joista myöskin olen jo kertonut. Lukekaa aikaisempia viestejä tältä osin, sillä ei vielä ole takanapäin sekään aika, että nämä eläin sairaudet olisi voitettu. Nyt on vain hengähdystauko ja uusia sairastapauksia tulee vielä löytymään paljon lisää. Muistakaa kasvisravinnon tärkeys jokapäiväisessä elämässänne. Kasvisruoka on myöskin kehon värähtelytaajuutta nostava terveellinen ravinto. Kerromme lähitulevaisuuden tapahtumista seuraavissa viesteissämme lisää. Terveisin Audius.

28.5.2001/ no 14

Jo muinaisista ajoista lähtien ihmisten keskuudessa on vallinnut sotatila. Vedenpaisumuksen jälkeen ei ole ollut yhtään aikakautta, etteikö ihmiset olisi sotineet keskenään ja tappaneet toisiaan. Jälleen tämä aikakausi toistaa näitä menneiltä ajoilta omaksuttuja käyttäytymismalleja keskuudessanne. Aseet ja teknologia ovat vain niin kehittyneitä, että niillä voisitte tuhota koko planeettanne. Heijastusvaikutuksena Linnunradan galaksijärjestelmä kärsisi suuria vahinkoja. Näin ei saa tapahtua edes teoria-asteella. Tämä mahdollisuus ei saa tulla kysymykseenkään minkäänlaisena pelotteena, eri kansakuntien keskinäisissä erimielisyyksissä.

Me toisten tasojen auttajanne, olemme todella huolissamme tämän hetken kehityksestä maapallolla. Toisen maailmansodan jälkeen ei ole ollut yhtään rauhanomaista aikaa, vaan lähes päivittäin lietsotaan jossakin päin sotaa ja väkivaltaa. Sotatoimet ja väkivallan raakuudet kohdistuvat useimmiten vielä viattomiin siviileihin. Tänään te saatte lukea ja kuunnella tiedotusvälineistänne kymmenistä sodista eripuolilla Maapalloa. Tämän hetken negatiivisuus on niin voimakasta, ettei sitä enää pystytä hallitsemaan. Tulossa ovat ne vaaran hetket, joista olemme teitä jo varoittaneet. Vielä jonkin aikaa Lähi-idässä uhitellaan molemmin puolin sotatoimialuetta. Kaukana ei enää ole se päivä kun tilanne riistäytyy hallinnasta ja alkaa todelliset taistelut. Israelin kansa ei anna periksi, eikä tule luopumaan valtaamistaan alueista. Palestiinalaiset myöskään eivät anna periksi, vaan hyökkäykset ja terroriteot vain tulevat lisääntymään. Ei ole muuta vaihtoehtoa olemassa kuin laajamittaiset sotatoimet.

Arabimaat ovat jo kokouksissaan päättäneet avustaa palestiinalaisia, toistaiseksi osittain salassa mahdollisuuksiensa mukaan, mitä politiikka antaa myöden. Heidän keskuudessaan vallitseva fanaattinen ja kiihkomielinen näkemys tulevasta uskonsodasta on niin voimakas, ettei se ole kauan hallittavissa. Tulee tapahtumaan kansannousua, mitä johtajat eivät enää pysty estämään. Tosin eivät täysin niin haluakkaan, sillä samaa uskontoahan hekin tunnustavat, jota heidän kansalaisensakin. Heidän on vain tässä vaiheessa annettava ulkomaailmalle sellainen kuva, että he tekevät kaikkensa hillitäkseen kansalaisiaan ja käytävä nimellisiä poliittisia neuvotteluja pelatakseen jatkoaikaa.

Amerikka on Israelin tukena niin voimakkaasti, ettei ole mitään mahdollisuutta heidän olla ulkopuolisena tässä konfliktissa. Lopputuloksena onkin sotatoimet Arabimaiden ja Amerikan välillä. Israel on tässä näytelmässä osallisena amerikkalaisten avustuksella, pelinappulana. Pääasiallisena tarkoituksena heillä on säilyttää nykyiset alueet, hinnalla millä hyvänsä ja jos mahdollista vielä niitä vähän laajentaa.

Näin kun me Galaktisen liiton edustajat ulkopuolisina tarkkailijoina katsomme tätä yhtälöä, emme näe minkäänlaista rauhanomaista ratkaisun mahdollisuutta. Me varoitamme teitä tulevista kuukausista ja kehotamme ottamaan vakavasti kaikki uutiset, joita tulette saamaan tiedotusvälineittenne kautta. Olkaa mieleltänne vastaanottavaisia, sillä teitä uhkaa suuret muutokset kaikilla elämänalueilla, jos ja kun sotatoimet Lähi-idässä laajenevat. Tähän laajentumiseen ei mielestämme ole kovin pitkä aika.

Nyt on jo alkanut maailman talouden taantuminen, josta myös olemme teille kertoneet, useita kuukausia sitten. Tulee vaikuttamaan maailmanlaajuisesti pörssikursseihin ja tätä kautta se heijastuu koko Maapallon alueella suurina taloudellisina vaikeuksina. Tähän vielä lisättynä öljykriisi ja öljyn saatavuuden vaikeutuminen, jonka tulevat sotatoimet tuovat tullessaan.

Me näemme tulevat kuukaudet tänä kuluvana vuotena koko ihmiskunnalle suurena kasvun aikana. Tapahtuu se tosiasia, kun kaikille tulee vaikeuksia, niin silloin toinen ihminen on pakko huomata ja huolehtia myös hänen hyvinvoinnistaan, eikä vain omasta, yltäkylläisyyden tuomasta tyydytyksen tunteesta.

On myös toinen ajankohtainen tietolähde annettu kanavointitekstinä toisilta tasoilta, jossa on juuri tähän aikakauteen sitä tietoa, mitä te ihmiset tarvitsette. Sanoma Ihmiskunnalle kirjasarja. Lukekaa ja sisäistäkää mitä näissä kirjoissa teille kerrotaan tulevista muutoksen ajoista. Kaikki tieto mitä te saatte, joko kerrottuna tai kirjoitettuna meidän Galaktisen liiton kanavien kautta on nyt juuri teille kaikille tärkeää. Tietoa ei ole annettu huvin vuoksi, vaan teidän tulee saada etukäteistietoa tulevista muutoksen ajoista. Tapahtumat ovat jo alkaneet ja tulevat vain kiihdyttämään vauhtia kohti syksyä ja loppuvuotta.

Ei myöskään ekologisesti ole enää rauhallista ja seesteistä aikaa näköpiirissä, vaan luonto tulee entisestään reagoimaan voimakkaammin Maanpiirissä vallitseviin negatiivisiin energioihin. Te kyllä tulette huomaamaan nämä muutokset, sillä ne tulevat olemaan sen verran rajuja, että ne kyllä näkyvät ja kuuluvatkin. Tiedemiehet ovat jo nyt ihmeissään tapahtuneista muutoksista. Esimerkiksi Maan magneettinen napa on jo siirtynyt niin paljon, että se tuottaa ongelmia suunnistuksessa ja navigoinnissa. On paljon suuria ekologisia muutoksia tälläkin hetkellä jotka tuottavat tiedemiespiireissä ihmetystä. Tästäkin ajasta, tällä hetkellä ollaan jo ihmeissään ja tämä on vasta alkua. Tapahtumaketjussa mikä tulee tuomaan muutoksia ihmiskunnan elämään. Näistä muutoksista kerromme kyllä teille lisää seuraavissa viesteissä, joita teille annamme.

Teille muistutuksena, en vieläkään jätä kertomatta kasvisruuan tärkeydestä, sillä tämä aika antaa teille mahdollisuuden oman kehonne värähtelytason nostamiseen, jotka haluatte olla henkisessä kehityksessä mukana, ja sen myötä myös mahdollisuuden saada intuitiota ja oivalluksia omilta oppailtanne. Joskin elämäntapa on tärkeä. Ei ole syytä käyttää minkäänlaisia keskushermostoa lamaannuttavia kemikaaleja. Lepo ja päivittäinen hiljentyminen ovat tärkeitä asioita muistaa. Nämä ohjeet syystä että, Maapallon värähtelytasoa on nostettu ja nostetaan edelleen. Sen mukaan myös ne ihmiset, jotka haluavat jalostaa henkistä kehitystään voivat saada erilaisia tuntemuksia ja niiden mukana myös kokea yliaistillisia asioita. Tulevassa muutoksen ajassa on tärkeää ihmisten yksilönä saada yhteys omiin henkioppaisiinsa ja heiltä ohjeita ja neuvoja elämäntilanteisiinsa.

On niin paljon tapahtumassa uusia asioita keskuudessanne, ettei tähän viestiin vielä tule niistä kuin nämä asiat joista olemme teille kertoneet. Seuraavissa tulevissa tiedotteissa kerrommekin jo yksityiskohtaisemmin, mitä on odotettavissa ja myöskin annamme neuvoja ja ohjeita tulevien muutoksien varalle, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Isä Jumala on katsonut nyt olevan sen ajan käsillä jolloin ihmisten elämän pitää Maapallolla muuttua. Asiat ovat nyt niin kriittiset sotaisuuksista johtuen, ettei mikään tuleva päivä ole keskuudessanne enää turvallinen, vaan on mahdollista minä päivänä tahansa tulla se hetki jolloin meidän toisten tasojen auttajien on puututtava tapahtumien kulkuun ja autettava ihmiset Maan päältä turvaan aluksiimme. Tästä kerromme tuonnempana lisää. Nyt kuitenkin vielä tarkkailemme ja odotamme miten kehitys keskuudessanne etenee. Emme ole kaukana, vaan aivan lähietäisyydellä, joskin aluksemme ovat eri värähtelytaajuudella kuin Maapallo. Meitä ei voida havaita teidän laitteillanne. Vain siinä tapauksessa, että alennamme värähtelytaajuuttamme lähemmäksi Maapallon tasoa. Tämä tulee vielä tämän vuoden aikana tapahtumaan. Olemme tästäkin jo teille kertoneet. Tämä aika mitä nyt elätte on suuren muutoksen aikaa isä Jumalan suuren suunnitelman mukaan. Muistakaa kuitenkin, että te kaikki olette halunneet olla tässä ajassa inkarnoituneena. Syntymän kautta kokemassa juuri tämän aikakauden tapahtumat. Nyt te saatte olla mukana ja kokea kaikki ne ihmeelliset asiat mitä tähän aikaan on tarkoitettu tapahtuvaksi.

Me Galaktisen liiton tiedottajat olemme myös joka hetki tarkkailemassa kehitystä keskuudessanne ja mitä tämä tuo tullessaan. Kristuksemme ohjauksessa me aluksillamme jopa teidän ilmatilassanne ja onhan "UFO" havaintoja tehty keskuudessanne tänäkin vuonna paljon. Tiedotusvälineet ovat vain päättäjien taholta vaiennettu. Eikä ihmiset saa tietoa näistä havainnoista. Tämä asia tulee muuttumaan. Olenkin tästä jo kertonut. Toivotan Kristussuojausta teille kaikille. Audius.

07.06.2001 / no 15

Jos ei ihmisten mielissä tapahdu muutosta ei enää ole paluuta tältä tuhon ja sodan tieltä, mihin nykyinen kehitys on teidät johtanut. Ei mielestämme ole enää aikaa, vaan kaikki on jo tehty mitä tehtävissä suunnan muutokseen on ollut. Nyt on vain odottamisen aika, joka ei ole enää pitkä, sillä sytytyslanka palaa jo. On vain viikkojen asia saavuttaa se ruutitynnyri, joka Lähi-itään on luotu. Emme täältä toisilta tasoilta vielä saa puuttua maapallon tapahtumien kulkuun, vaan seuraamme kehityksen edistymistä toistaiseksi. Tällä hetkellä on olemassa keskuudessanne paljon muitakin sotaisuuksia monella taholla. Nämä kaikki johtuvat negatiivisista energioista, joita on kylvetty ihmisten keskuuteen vastavoimien taholta, sillä pimeän puolen olennot tietävät nyt olevan sen ajan käsillä, jolloin Kristuksemme, Isä Jumalan tahdosta tulee puhdistamaan maapallon negatiivisista energioista. Näin vielä viimeisillä voimillaan nämä vastavoimat yrittävät taistella valon voimia vastaan. Luoden niin paljon negatiivisuutta keskuuteenne kun vain voivat. Tästä johtuen sotaisuudet ja väkivallan teot ovat voimakkaasti lisääntyneet.

Ei enää ole pitkä aika siihen kun tulemme tuomaan keskuuteenne totuuden sanomaa ja kertomaan ihmiskunnalle tämän lopullisen pimeyden ruhtinaan kukistamisesta ja Kristuksemme vallan tuomasta rakkauden uskonnosta. Rakkauden uskonto on kaikkivoipa, se tulee muuttamaan kaikessa ne väkivallan teot, mitkä tällä hetkellä maan päällä niin voimakkaana vallitsee.

Te tulette jälleen huomaamaan ja näkemään totuuden siitä kuinka Isä Jumala rakastaa lapsiaan ja ohjaa kohti parempaa tulevaisuutta. Ensin kuitenkin teidän on käytävä tämä tie loppuun jota nykyisellä tavalla kuljette. On ensin teidän ihmisten kohdattava ne suurien muutoksien tuomat vaikeudet, joista olemme teille kertoneet. Tämä nykyinen meneillään oleva viha ja valmisteilla oleva Lähi-idän sota ovat jo edenneet niin pitkälle ettei tätä kehityssuuntaa muuta enää mikään neuvottelu. Sota tulee syttymään ja laajenemaan tuoden mukanaan monenlaisia vaikeuksia keskuuteenne koskien kaikkia maanosia. Sillä mikään maa tai kansa ei ole täysin riippumaton arabikansojen tuhoisimmasta aseesta, öljystä ja sen saatavuudesta. Tätä asetta he tulevat käyttämään välittömästi länsimaita vastaan kun sotaisuudet ovat edenneet siihen vaiheeseen ettei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin taistella. Tämä sota ei ole enää vain puheissa, vaan sen edistymisen me näemme ja tiedämme etenevän päivä päivältä yhä voimakkaammaksi. Olemme todella huolissamme sillä aikaisemmat sodat keskuudessanne tämän ihmiskunnan aikana on käyty alkeellisemmilla aseilla näihin nykyisiin verrattuna. Huolenaiheemme onkin perusteltua, juuri nykyisten aseidenne tuhovoimasta. Tästä syystä olemme saaneet valtuudet puuttua kehityksen kulkuun tarpeen niin vaatiessa. Me myöskin puutumme sillä emme anna tilanteen riistäytyä hallinnasta missään vaiheessa.

Me tarkkailemme aluksillamme yhä enemmän ja tulemme maan ilmakehään yhä useammin pudottaen aluksiemme värähtelytaajuutta. Tästä syystä tulevat keskuudessanne "UFO" -havainnot lisääntymään ja näitä havaintoja tulee tekemään suuret ihmisjoukot ympäri maailmaa. Tästä syystä eivät päättäjänne, jotka kyllä tietävät olemassaolostamme, pysty salaamaan tietojaan. Kaikille ihmisille tulee totuus avautumaan Universumin monipuolisesta elämästä. Te tulette kuluvan kesän ja syksyn aikana kokemaan maapallolla niin suuria muutoksia monilla eri alueilla elämässänne, ettei kukaan enää voi sanoa, ei tämä nyt mitään erikoista ole onhan ennenkin ollut tällaista. Me sanomme teille nyt totuuden tulevaisuudestanne, ei ne muutokset jotka ovat tulossa ole entisen totutunlaisia asioita, vaan muutokset ovat niin suuria ja rajuja, joista aikaisemmissa viesteissämme olemme kertoneet. Ei myöskään tule olemaan minkäänlaista etukäteisvaroitusta, vaan terroritekojen määrä yhtäkkiä vaan lisääntyy varoittamatta, jonka seurauksena tapahtumat alkavat vyörymään peruuttamattomasti eteenpäin tuoden tullessaan Israelin vastatoimet.

Nyt tänä päivänä kuitenkin olisi teidän jokaisen tahollanne asennoiduttava tulevaisuuteen luottavaisin mielin, sillä Isä Jumalan tahto on kuitenkin saada maan päälle rauha ja ihmisten mieliin ajatus paremmasta tulevaisuudesta. Kun ensin kasvukivut on käyty läpi ja ihmiset ovat oppineet ettei ole oikein nykyisenlainen elämäntapa, missä päämääränä on oman itsen hyvinvointi ja ahnehtiminen enemmästä mitä koskaan tulee elämässään tarvitsemaan. Ihmisen mielen sekä ajattelutavan on muututtava siihen suuntaan missä ymmärretään jakaa sitä hyvinvointia, mitä kullekin on elämässään suotu. Tämä läksy on nykyisellä elämäntyylillä täysin mahdotonta oppia.

On myöskin opin paikka siinä, kuinka sisäistetään sekin asia, että Isä Jumala on teille kullekin elämän antanut ilman mitään rekvisiittaa mukaan tuotavaksi. Kun Hän sitten kutsuu lapsensa kotiin tason vaihdoksen kautta ei silloinkaan kukaan saa mukaansa mitään, vaan lähtee Luojansa luokse ilman minkäänlaista kyseistä rekvisiittaa. Miksi siis käyttää suurin osa elämästään siihen, että kerää ja haalii kaikkea sitä tavaraa ja omaisuutta mitä ei kuitenkaan elämässään tarvitse, vaan tyytyisi siihen mitä on saanut tyydyttämään jokapäiväiset tarpeensa. Nämä kuten paljon muitakin asioita te tulette tulevassa ajassa, muutoksen kautta oppimaan. Te tulette huomaamaan kuinka antoisaa ja hyvää elämä voi olla kun saatte työskennellä yhdessä, tavalla jossa toisesta ihmisestä huolehditaan. Ei ole mitään pelättävää tulevissa muutosten ajoissa vaan kaikki tapahtumat tulevat menemään Luojamme tahdon mukaisesti lopputuloksena maapallo jossa kaikkien on hyvä elää.

Annamme teille kyllä etukäteistietoa juuri niistä muutoksista mistä teidän on hyvä olla tietoisia. Näitä viestejä tulemme antamaan lähitulevaisuudessa paljon lisää, kerromme teille ajankohtaisista muutoksista hyvissä ajoin, voidaksenne varautua etukäteen tulevaisuuden varalle.

Tämä kuluva vuosi on tätä alkanutta muutoksen aikaa, tämä aikakausi tulee jatkumaan useita vuosia, jo tänä vuonna tulee moni asia muuttumaan ja menemään toisin kuin ennen. Emme vielä tässä viestissä voi kertoa näistä muutoksista tämän yksityiskohtaisemmin. Lähitulevaisuudessa kylläkin nämä viestit muuttavat luonnettaan ja kerromme yksityiskohtaisempia ja tarkempia tietoja mitä tulette tarvitsemaan. Suomi on erikoisasemassa tässäkin mielessä, sillä ei ole montaa kanavaa maailmassa, joiden kautta annamme ja tulemme antamaan näin yksityiskohtaisia tiedotteita tulevaisuuden muutoksista. Suomessa, teidän keskuudessanne on näitä kanavia muutamia. Aivan tarkoituksella he ovat inkarnoituneet juuri Suomeen. He ovat saaneet jo syntymässään tehtäväkseen olla tässä ajassa kanavina ja tiedottajina Kristuksemme alaisuudessa. Isä Jumalamme tahdosta Suomesta lähtee maailmaan tieto ja valo eri kansakuntien keskuuteen. Näiden eri kanavien kautta antamiamme viestejä tullaan levittämään laajalle alueelle ja suurille joukoille, kunhan vielä jonkin aikaa kuluu. Jo nyt on kiitettävästi tieto kulkenut eteenpäin. Nämä Pentin kautta antamamme viestit ovat kulkeutuneet jo tuhansien ihmisten luettavaksi, muutaman kuukauden aikana. Tämä on vasta alkua, kunhan tiedotusvälineiden edustajat huomaavat tapahtumien ja viestien yhtenäisyyden, niin tämä tieto tulee leviämään kulovalkean tavoin yli maanne rajojen. Elätte siis mielenkiintoista aikaa, olette juuri siinä ajassa mihinkä olette halunneet syntymän kautta päästä kokemaan nämä tulevien muutoksien tapahtumat. Valitettavasti vain liian pieni joukko ihmisiä on tiedostanut oman elämänsä tärkeyden ja tarpeellisuuden tässä valon työssä. Olisikin teidän jo heränneiden tehtävänä herätellä läheisiänne ja ystäviänne ymmärtämään tämän kuluvan ajan erilaisuuden ja olemaan mukana edes ajatuksen tasolla odottamassa tulevia muutoksia, jotka eivät ole enää kaukana.

Me Galaktisen liiton tiedottajat olemme odottaneet tätä tehtäväämme jo pitkään. Ainoastaan Isä Jumala on tiennyt tämän ajankohdan, jolloin muutoksen aika on käsillä. Me olemme saaneet pitkään perusteellista koulutusta nykyiseen tehtäväämme ja nyt on se aika käsillä jolloin meidän työmme toden teolla alkaa. Saamme olla mukana auttamassa maapallon asukkaita tässä muutoksen ajassa. Me tulemme olemaan jatkuvasti ajan tasalla, eikä mitään ennalta tietämättämme pääse tapahtumaan. Nyt on aika lopettaa tämä viesti. Annamme seuraavan viestin heti kun katsomme sen tarpeelliseksi. Galaktisen liiton tiedottaja Audius

10.07.2001 / no 16

On kulunut jonkin aikaa edellisestä viestistämme, tämä siitä syystä, että olemme tarkkailleet tapahtumia Maapallolla. Emme edelleenkään näe rauhan mahdollisuutta Lähi-idässä, vaan mielestämme on alkanut se ajanjakso joka tulee muuttamaan nykyisen elämäntavan keskuudessanne.

Terroriteot ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen, tulevat viikot ovat jo niin kriittisiä ajanjaksoja, ettei ole mahdollista pysäyttää sotatoimia. Arabiväestö tulee reagoimaan Israelilaisten hyökkäyksiin voimakkaasti, vastaiskut puolin ja toisin vain lietsovat sotaa siihen mittasuhteeseen, josta ei enää ole paluuta rauhan tielle. Näemme täältä toisilta tasoilta tulevaisuuteen. Näkemämme tulevaisuuden kuva on synkkä.

Ihmiskunta on nyt siinä tilanteessa, josta on kerrottu teille profetioissa ja ennusteissa. Muutos on alkanut ja tulee lähes päivittäin voimistumaan. Meidän tarkoituksemme ei ole teitä mitenkään pelotella, vaan haluamme vain kertoa tulevista tapahtumista etukäteen, sille pienelle joukolle keskuudessanne, jotka ovat kiinnostuneita näistä viesteistä. Tällä hetkellä, valitettavasti tämä ihmisryhmä on vielä hyvin pieni. Ihmiset eivät halua edes ajatuksissaan olla tämänlaatuisen tiedon kanssa missään tekemisissä. Peläten totutun elämäntilanteensa liiaksi muuttuvan, jos tällaiset viestit olisivat totta. Me sanomme, nämä tiedotteet ovat totta ja kuvaavat tulevaisuuden tapahtumia, vielä tässä vaiheessa yleisluontoisesti. Mutta jo lähitulevaisuudessa, hyvin paljon seikkaperäisemmin, sisältäen myös ohjeita ja opastusta tulevia muutoksen aikoja varten.

Ne päivät eivät ole kaukana, kun tiedotusvälineenne tulevat kertomaan yleisesti, kuinka aikaisemmissa sekä tässä, että tulevissa viesteissä kertomamme asiat pitävät yhtä. Silloin viimeistään aletaan jopa vaatia tätä tietoa. On vain myöhäistä monenkin kohdalla tehdä mitään elämäntilanteensa muuttamiseksi, myöhemmässä ajassa, sillä tulevaisuuden muutokset lähtevät etenemään niin nopeaa vauhtia, ettei siinä tilanteessa voi kuin todeta tapahtumien kulun. Tästä syystä annamme Pentin välityksellä teille tätä etukäteistietoa. Näin te voitte omassa elämässänne hyödyntää näitä tietoja ja helpottaa tulevia aikoja, etteivät muutokset tulisi teille liian suurena yllätyksenä.

Luonto on alkanut entistä enemmän reagoimaan, ei ole juurikaan päivää, etteikö jossain päin Maapalloa tapahtuisi jonkinlaisia, tavallisuudesta poikkeavia luonnon mullistuksia. Tämä kaikki on vasta alkua. Olemme aikaisemmissa viesteissä tästäkin kertoneet. Kertauksena kuitenkin vielä. Luonnon voimat ovat vapautettu Galaktisen liiton valvonnasta. Maapallo reagoi omalla luonnollisella tavallaan värähtelyn muutoksiin, jotka vallitsevat tässä ajassa. Emme enää kahlitse Maapallon luonnollista resonointia, siten kun olemme aikaisemmin tehneet, saaden aikaan suhteellisen vakaan tasapainon. Maapallon on nyt aika antaa muuntautua siten, että on mahdollista nostaa planeettanne värähtelytaajuutta, kohti neljättä ulottuvuutta. Tämä muutosprosessi on kuitenkin suhteellisen hidas ja tulee viemään aikaa joitakin vuosia, ennen lopullista muuttumistaan neljännen ulottuvuuden tasolle. Joka tapauksessa, tämä alkanut muutos näkyy jo nyt voimakkaina ilmaston muutoksina, jotka tulevat lisääntymään enenevässä määrin. Tässäkään suhteessa ei tule enää paluuta entisenlaiseen elämään, vaan ihmiset joutuvat sopeutumaan uusiin olosuhteisiin, näiden ilmaston muutoksien johdosta. Tänäkin päivänä teille uutisoidaan jatkuvista suurtulvista, pyörremyrskyistä ja hurrikaaneista sekä maanjäristyksistä. Tulivuorten purkaukset tulevat myös entisestään voimistumaan näistäkin muutoksista olemme teille kertoneet jo alkuvuonna.

Olisikin hyväksi kertaamisen vuoksi, lukea aikaisempiakin viestejä, mitä useammin niitä luette, sitä enemmän niistä löydätte tietoja ja asioita joita ette ole vielä sisäistäneet. Tulevissa uusissa viesteissä, seuraamme tapahtumien kulkua ja kerromme teille hyvinkin seikkaperäisesti ja hyvissä ajoin, ennen ajankohtaisia muutoksia. Keskuudessanne on muuttumassa paljon asioita, jokapäiväisessä elämäntavoissanne. Nämä muutokset tulevat olemaan suuria jo tänä kuluvana vuonna, tästä johtuen tulemmekin kertomaan teille etukäteistietona, hyvissä ajoin kaikista niistä tapahtumista, jotka ovat teillä Suomen oloihin vaikuttavia muutoksia ja tapahtumia.

Kristuksemme Isä Jumalan tahdosta on ottanut Suomen kansan varjelukseensa, sillä Suomesta käsin tulee muu maailma saamaan opastusta ja tietoa tulevien aikojen varalle. Suomi ja te sen kansalaisina olette oikeudenmukaisia ja tässä Maapallon tilanteessa, vielä suhteellisen rehellistä kansaa. Te ette sodi keskenänne tai naapurivaltioidenne kanssa. Te yritätte rakentaa rauhaa Maapallolle ja olette mukana edistämässä humanitäärisiä päämääriä, auttaen parantamaan huonommin menestyvien ihmisten elämää, eri puolilla Maapalloa. Keskuuteenne tähän muutoksen aikaan on syntynyt paljon vanhoja sieluja, joilla on vuosituhansien aikana monien elämien kokemus. Nyt tätä kokemusta tarvitaan näissä tulevien muutoksien ajoissa, näin on Luojamme tämän asian viisaudessaan nähnyt. Suomalaisten valontyön tekijöiden panos tulee olemaan suuri, te tulette työskentelemään Kristuksemme johdolla ja meidän ohjaajienne opastuksella, vieden rakkauden sanomaa ja totuutta laajoille alueille maanne rajojen ulkopuolelle. Joukkonne tällä hetkellä on vielä pieni, mutta lähes päivittäin keskuudessanne tapahtuu heräämistä ja uusia sieluja tulee tähän työhön mukaan.

Olemme kertoneet aikaisemmin, edellisissä viesteissä, kuinka tämän vuoden aikana, ihmiskunta tulee näkemään todistettavasti ja kiistattomasti "UFOJA". Näin tulee vielä tapahtumaankin ja viimeistään tässä vaiheessa, suuri joukko ihmisiä tajuaa sen laajan petoksen, mikä on ollut kaikessa salailussa hallituksien ja kirkkokuntien toimesta, kieltäessään toisten sivilisaatioiden olemassaolon Maapallon ulkopuolella. Suuri tulee olemaan paniikki ja hätäkin ihmiskunnan keskuudessa tämän todellisuuden tullessa selville yleisesti. Tässä vaiheessa, eritoten on kaikkien tietoisten ihmisten työpanos ensiarvoisen tärkeää, kertomalla kanssaihmisilleen mistä kaikesta tässä on kysymys. Odottakaa vielä muutama kuukausi, ennen kuin tämä kuluva vuosi vaihtuu, ovat nämäkin asiat ajankohtaisia. Mekään emme täällä Galaktisessa liitossa tiedä aivan tarkkaa päivämäärää, kaikki johtuu ihmisten vapaan tahdon ja sen käyttämisen valinnoista, koskien lähinnä edellä mainittuja sotia. Nämä sotatoimet ovat kaiken lopullisen muutoksen alku. Me seuraamme tilannetta, mikä tulee olemaan se lopullinen terroriteko, joka tulee laukaisemaan tämän ruutitynnyrin, jossa palaa jo sytytyslanka.

Tulevat taloudelliset muutokset ovat myöskin tällä hetkellä ajankohtaisia, tästä taantumasta miksikä talousjohtajanne kautta maailman tätä tilannetta teille nimittävät. Tästäkin olemme teille aikaisemmissa viesteissä kertoneet. Me sanomme asiat niiden oikeilla nimillä, meidän ei tarvitse peitellä eikä salailla mitään. Me sanomme teille on tulossa syvä lama, ei vain taantuma. Tämäkin seikka on teidän hyvä huomioida elämän suunnitelmissanne. Nyt olisi oikea aika laittaa jotakin säästöön huonompia aikoja varten, sillä te tulette tulevaisuudessa tarvitsemaan näitä säästöjänne. Sillä tulee paljon vaikeuksia talouden pidossa, niin valtiollisella tasolla kuin yksityistalouksilla. Nyt olisi oikea aika huomioida myös se seikka, että ruokataloudessa ja sen ylläpitämisessä teille on tulossa suuria vaikeuksia. Ruuan saatavuudessa on tulossa ongelmia, ei ruoka Suomesta tule kokonaan loppumaan, mutta muutoksia on tulossa, valikoima ei tule olemaan enää sama kun mihin olette tänä päivänä tottuneet. Huomioikaa siis tulevaisuuden suunnitelmissanne myös tämäkin seikka.

Eläinperäiset sairaudet ovat edelleen tänäkin päivänä vallitseva ongelma, joka tulee vielä uutena epidemiana olemaan näkyvästi ja tuntuvasti mukana ihmisten elämässä. Nyt on vain hetki rauhallisempaa aikaa. Olemme kertoneet tässä viestissä ennakkotietoja jo sen verran, että lukemalla tämän viestin, siihen syventyen ja aikaisempiakin viestejä kertaamalla, te saatte hahmoteltua aika selkeän kuvan, mitä tulevaisuus on tuova tullessaan ihmiskunnan keskuuteen.

Muistakaa kuitenkin, tapahtuipa Maapallolla mitä muutoksia tahansa, niin kaikki kuuluu Isä Jumalan suureen suunnitelmaan ja on näin ollen lopputuloksena koko planeetan ja sen kaikkien asukkaiden parhaaksi. Kristus-kirkkautta teille toivoen. Terveisin Audius.

11.07.2001

Olemme olleet jo kauan yhteydessä Maanpäällisiin kanavointikykyisiin ihmisiin. Olemme antaneet ohjausta ja opetusta ihmisille tuhansien vuosien aikana hyvin paljon. Ilman meidän antamiamme tietoja ja taitoja ei ihmiskunta olisi edennyt näin pitkälle näin lyhyessä ajassa, mitä kulunut viimeinen sata vuottakin on eristyksen tiellä teillä ollut. Valitettavasti on vain käynyt juuri päinvastoin, mitä olemme tarkoittaneet opastuksellamme. Suurin osa antamistamme tiedoista tiedemiehillenne kautta historian on valjastettu sotateollisuuden ja aseiden kehittämiseen. Näin ei olisi pitänyt tapahtua, ikävä kyllä ihmisten vapaa tahto on vienyt Maaplaneetan tuhon partaalle, motiivina ainoastaan rahan ja vallan himo mitkä ominaisuudet vieteistänne ovat voimakkaimmat seksuaalisuuden kanssa. Kaikkia näitä kolmea viettiä eivät ihmiset vielä pysty hallitsemaan, vaan nämä ominaisuudet hallitsevat ihmisten mieltä niin voimakkaasti, että siinä sumenee lähes kaikki arvostelukyky, mitä tarvittaisiin yhteisen hyvinvoinnin luomiseksi maailmassanne. Me toisten tasojen kansalaiset eri planeetoilta, emme valitettavasti voi nähdä kuin negatiivisia energioita niin voimakkaina ihmismielissä, ettei näin voi jatkua enää pitkään. Tästäkin syystä on Maapallon negatiiviset värähtelyt tälläkin hetkellä niin voimakkaat, ettei meidän auttajien ponnistelut hyväksenne tuota toivottua tulosta. Emme voi auttaa kuin aivan pientä joukkoa maanpäällä ihmiskunnasta, sillä ei ole paljonkaan ihmisiä jotka sisäistäisivät meidän antamamme avun jokapäiväisessä elämässään.

Teidän omat henkioppaat yrittävät olla yhteydessä päivittäin teidän kanssanne. Mutta tulokset ovat usein laihoja, siitä syystä ettei nykyinen kiireinen elämänrytmi anna mahdollisuutta hiljentymiseen ja itsensä kuuntelemiseen. Minkä kautta voisitte saada ohjausta täältä toisilta tasoilta jokapäiväiseen elämäänne. Siis mikäli on vain mahdollista, neuvomme teitä päivittäin hiljentymään ja pyytämään apua Luojaltanne. Näin te tulette tätä kautta huomaamaan, kuinka jokapäiväinen elämä tulisi helpottumaan ja ongelmannekin ratkeaisi huomattavasti paremmin. Meditoikaa, hiljentykää ja rukoilkaa Isä Jumalalta apua, niin te sitä myös saatte. Nämä tärkeät antamamme neuvot tulevat lähitulevaisuudessa yhä ajankohtaisemmiksi, mitä nopeammin tulevat muutokset alkavat vaikuttaa elämäänne. Sitä enemmän te tulette tarvitsemaan ohjausta elämässänne, sillä omin avuin on teidän vaikeaa, jopa mahdotonta selvitä hyvin tulevissa, odotettavissa myllerryksissä.

Olkaa siis valmiina ottamaan sydämiinne Kristuksen ohjaus, sen ohjauksen myötä tienne tulevaisuudessa on helpompi kulkea. Tämän halusimme sanoa täältä Galaktisen liiton taholta. Terveisin Audius.

12.08.2001 / no 17

On aika jälleen kertoa teille uuden viestin kautta, mikä on tilanne maapallolla ja mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa. Ei ole ollut rauhan päivää sitten viimeisen viestin jälkeen, josta on kulunut jo yli kuukausi aikaa.

Olemme täältä toisilta tasoilta seuranneet mitä ihmiset tekevät näinä viimeisinä aikoina ennen suuria muutoksia, käyttäessään vapaan tahdon lakia, mikä teille on annettu synnyinlahjana jokaiselle. Ei ole suunta muuttunut mitenkään, mikä se on ollut jo siitäkin kun aloimme Pentin välityksellä teille näitä viestejä antamaan. Sodat vain lisääntyvät entisestään. Ei ole montakaan rauhallista maanosaa keskuudessanne. Jos ei ole suoranaista sotaa, niin on ainakin jonkinasteisia terroritekoja tai muuten yleistä levottomuutta ja rauhattomuutta. Rikollisuus on lisääntynyt huomattavasti ja lisäksi lapset ja nuoriso voivat pahoin, joka ilmenee kaikenlaisien päihteiden lisääntyneenä käyttönä. Olemme todella huolissamme, mitä ihmiskunnan keskuudessa tällä hetkellä oikein tapahtuu. On kyllä ennenkin ollut vastaavanlaista ilmenemistä, ennen kuin on tapahtunut suuria ja ratkaisevia muutoksia. Nyt on jälleen koittanut se aika, jolloin vastavoimat koittavat oikein kaikin tavoin villitä ihmiset saaden heidät tekemään sellaisia tekoja, joita ei normaali olosuhteissa tehtäisi.

Tällä hetkellä keskuudessanne on käynnissä suuri ja vaikea taistelu lähinnä energia tasolla. Me jotka tunnustamme Isä Jumalan Ainoaksi ja Oikeaksi Jumalaksi Kaiken Luojaksi. Kristuksemme ohjauksella annamme ihmisten keskuuteen positiivisia energioita, joita herkät ihmiset pystyvät kyllä tiedostamaan ja tuntemaan, joiden kehon värähtelytaso on noussut jo sen verran tavanomaisesta kolmannen asteen värähtelystä. Nämä ihmiset aistivat kyllä valon positiivisen energia vuodatuksen ja myös tuntevat ja vaistoavat negatiiviset pimeyden energiat, jotka yrittävät viimeisillä voiman rippeillään villitä ja saada sekasortoa aikaiseksi ihmisten keskuudessa. Tämä sekasorto näkyy tällä hetkellä juuri näinä lisääntyneinä sotina ja levottomuuksina.

Ei ole pitkä aika enää siihen, kun Lähi-idän sotatoimet riistäytyvät johtajien hallinnasta ja todelliset taistelut alkavat. Se tulee olemaan totinen paikka, sillä siitä lähtee ne tapahtumat joista olemme aikaisemmissa viesteissä teille kertoneet. Sota tulee laajenemaan jo tämän kuluvan vuoden aikana niin suuriin mittoihin, ettei sitä pysäytä enää mitkään ihmisten toimet.

Silloin meidän on lupa puuttua asioiden kulkuun ja tuoda julki ihmiskunnalle meidän toisten tähteläisten olemassaolo. Niin ei enää kenelläkään maanpäällä jää epäselväksi, että Maapallon ulkopuolella on sivistynyttä elämää omaavia korkeaa teknologiaa tuntevia älyllisiä olentoja. Me emme kaikki ole ulkoiselta olemukseltamme teidän kaltaisianne, vaan meitä on hyvin monta eri rotua, kokoa ja näköä omaavia yksilöitä sekä kansoja. Emme kuitenkaan ole mitenkään ihmisille vaaraksi, vaikka jotkut meistä poikkeavatkin paljon ihmisen ulkonäöstä. Meitä on myös Galaktisen liiton aluksilla lähes ihmisen näköisiä ystäviänne. Me saavumme ensin ihmisten nähtäväksi, kun aika on siihen oikea. Näin ette pelästy ulkonäköämme niin paljon, kun olemme lähes kaltaisianne. Myös muut ystävänne aluksillamme jotka ovat eri näköisiä kun te ihmiset, tulevat näkyvässä muodossa, kun olette ensin tottuneet siihen tosiasiaan ettette ole yksin ja ainoita elollisia olentoja tässä maailman kaikkeudessa. Meidän tulemisemme ajankohta ei ole vielä täysin selvillä, johtuen lähinnä siitä kuinka tilanteet keskuudessanne Maapallolla etenevät. Ei kuitenkaan ole enää kovin monista kuukausista kysymys. Niin kriittisessä vaiheessa ovat sotatoimet jo tällä hetkellä. Emme saa antaa minkäänlaista mahdollisuutta, että jotkut tahot käyttäisivät minkäänlaisia joukkotuhoaseita. Tämä on meidän valvontatehtäviemme tärkein työ ja tehtävä. Tätä työtä emme laiminlyö vähääkään, vaan olemme kuulolla ja tarkkailutehtävissä jokainen sekunti. Tietäen kaiken mitä Maapallolla tapahtuu.

Olettekin jo huomanneet suuret ekologiset muutokset, joista olemme kertoneet teille tämän kymmenen kuukauden aikana näissä viesteissä. Nämä muutokset ovat vain alkua kaikki. Mitä nyt on näkyvissä on lähtenyt käyntiin jo jonkin aikaa sitten ja ovat lisääntyneet huomattavasti. Niin tulvat, ilmaston muutokset, kuin myös tulivuorten purkauksetkin. Ei ole enää juurikaan kuukautta etteikö kaikki nämä muutokset tulisi rikkomaan aikaisempia tilastollisia lukuja moninkertaisesti. Huomioikaa nämä muutokset seuraamalla tarkasti tiedotusvälineitä. Olemme näistä teille kyllä kertoneet. Lukekaa näistä muutoksista aikaisemmista viesteistä.

Talouselämä menee juuri sitä rataa mitä olemme jo vuoden vaihteesta alkaen sanoneetkin viesteissämme. Me olemme huolissamme lähinnä siitä, ettei nämä antamamme tiedot ole lukijoille huomionarvoisia seikkoja, vaan lähinnä on vain todettu että eihän tuossa ole mitään niin kovin erikoista. Yllätyksiä tulee vähemmän kun on asennoitunut viesteihin sillä tavalla, että ollaan henkisesti valveutuneita ja katsotaan ja tarkkaillaan tilanteiden kehitystä. Kyllä ne vielä kehittyvätkin talouselämän puitteissa. Ei enää ole paluuta niin sanottuihin lihaviin hyviin aikoihin, vaan se lama josta kerroimme jo alkuvuodesta on todellisuutta tänään. Ei maailmantalous kestä kohta alkavia suuria muutoksia sotatilanteissa. Eikä myöskään ole budjeteissa huomioitu öljyn saatavuuden vaikeutta, sekä sen mukanaan tuomaa huimaa hinnan nousua.

Te ihmiset olette uuden ajan kynnyksellä. Kaikki keskuudessanne tulee muuttumaan. Jotkin asiat hyvinkin nopeasti toiset muutokset vievät muutamia vuosia aikaa. Mutta kaikki ihmiset tulevat nämä muutokset kokemaan omassa elämässään. Tulevat ajat tulevat olemaan hyvin vaikeita ja monet eivät jaksa ponnistella näissä vaikeuksissa. Kaikkien ihmisten olisi hyväksi mahdollisuuksiensa mukaan alkaa muuttamaan asenteitaan ja elämäntapojaan siihen suuntaan, että tulevissa muutoksissa kaikki tarvitsevat toisiaan ja kanssaihmisten huomioimista ei saisi unohtaa, sillä lähimmäisen rakkaus sekä toisen ihmisen auttaminen tulevat olemaan ensiarvoisen tärkeitä asioita. Unohtakaa minä itsekeskeisyys ja alkakaa opettelemaan uusi elämäntapa, johon kuuluu ajatus miten minä voisin auttaa toisia ihmisiä. Tällä ajatustavalla rakennetaan rauhaa ja rakkautta keskuuteenne. Te tulette tarvitsemaan tulevaisuudessa toinen toisianne, sillä ei kenenkään ole hyvä jäädä yksin ilman toisten ihmisten tukea ja turvaa. Tänä päivänä on niin epävarma tilanne ettei oikein ole muuta tehtävissä kuin seurata saavatko Arabien ja Israelilaisten johtajat kansojaan mitenkään hallittua. Meidän mielestämme nämä johtajatkin ovat lähteneet mukaan ajatuksissaan tähän koston kierteeseen. Eivätkä hekään enää tosissaan työskentele rauhan puolesta. Siispä me Galaktisen liiton tarkkailijat katsomme tulevaisuuden näkymiä vielä jonkin aikaa, sekä olemme valmiudessa aluksillamme, mikäli meidän puuttumistamme asioiden ja tilanteiden kehityksessä lähiaikoina tarvitaan.

Te kaikki jotka olette lukeneet näitä antamiamme tiedotteita, lukekaa aikaisempiakin viestejämme uudelleen, niin löydätte niistä kyllä sellaisiakin asioita joita ette ole huomioinut. Olemme kertoneet paljon ennakkoon asioita jo paljon ennen kuin ne ovat tapahtuneet. Tämäkin seikka on hyväksi huomioida, sillä me tiedämme asioiden oikean kulun jo paljon aikaisemmin todellista tapahtumaa. Tulemme antamaan näitä viestejä lisää ja niin seikkaperäisiä selostuksia, että lukijat tietävät mitä tulevaisuudessa on odotettavissa. Tulevaisuus tuo paljon suuria muutoksia. Niistä on hyväksi tietää etukäteen ettei kaikki muutokset tule liian suurina yllätyksinä. Me tulemme olemaan kaikessa mukana mitä ihmiskunta tulee kokemaan ja käymään läpi. Isä Jumalamme on niin asian tahtonut, sillä Hän rakastaa kaikkia luotujaan ja tahtoo antaa apua ja lohtua ihmiskunnan tulevissa vaikeissa muutoksissa, jotka johtuvat vuosituhansien vääristymistä, jotka ihmiset itse ovat aiheuttaneet väärillä valinnoillaan asettaen koko planeetan olemassaolon uhanalaiseksi. Nyt on tullut aika korjata tämä vääristymä. Tästä on Raamatussa kerrottu ja ilmaistu Jeesuksen Kristuksen toisena tulemisena. Tämä hetki vääjäämättömästi lähestyy, joskaan kukaan ei tiedä sitä päivää vielä. Ainoastaan sen tietää Isämme Jumalamme meidän kaikkien Luoja. Olkaa siis valveilla ja seuratkaa mitä ympärillänne tapahtuu. Tiedotusvälineenne pitävät teitä ajan tasalla, joskaan ne eivät kerro kaikkea, vaan saatte niiden kautta vain osa totuuden, lähinnä mitä vallan pitäjät katsovat oman etunsa kannalta olevan hyväksi teille kertoa. Me teidän ystävänne täältä Galaktisesta liitosta annamme teille uusia tietoja riittävän usein. Tulemme kertomaan sellaistakin tietoa jota teiltä muuten salattaisiin ja myöskin etukäteistietoja mitä ei keskuudessanne muuten tiedettäisi riittävän ajoissa. Toivotan siunausta teille kaikille. Audius.

16.09.2001 / no 18

Älkää tuudittautuko tunteeseen, etteikö nämä uudenlaiset tilanteet maailmassa koskisi myös Pohjoismaita, Suomi mukaan luettuna. Ei teitä uhkaa mitkään sotatoimet, vaan tulevaisuus tuo suuria taloudellisia muutoksia. Elämässänne alkaa uusi aikakausi ihmiskunnan historiassa. Eikä mikään entinen ole enää olemassa siinä mittasuhteissa, mitä on ennen Maapallolla ollut. Suuret muutokset tulevat koskemaan kaikkea elollista. Sillä tulevaisuus tulee muuttamaan ihmiskunnan totutut elämänmuodot.

Silmä silmästä - hammas hampaasta, kuten vanha sanonta menee. Se suunta on nyt vallitseva maailman johtajien mielessä ja ajattelutavoissa. Ei enää mikään neuvottelu tule kysymykseen, vaan kaikki lähitulevaisuuden tilanteet ratkaistaan asein ja erilaisin sotatoimin. Ihmiskunta on valinnut tuhon tien. Olemme täältä toisilta tasoilta tämän suunnan jo tienneetkin. Ei tämä tullut minkäänlaisena yllätyksenä. Emme vain vieläkään voi puuttua kehityksen kulkuun keskuudessanne, sillä teidän ihmisten vapaan tahdon laki on koskematon toistaiseksi, niin kauan kun mitään ydinsodan vaaraa ei ole olemassa. Toistaiseksi emme näe tilanteiden olevan siinä pisteessä. Eivätkä ne siihen pisteeseen kyllä ajaudukaan, siitä me toisten tasojen auttajat pidämme huolen, sillä ei Isä Jumala hyväksy minkäänlaista vaaran mahdollisuuttakaan, mikä tuhoaisi ihmiset sekä muun elollisen, maaplaneetasta puhumattakaan.

Maapallolla on nyt alkanut ne suuret muutokset joista olemme viesteissämme teille kertoneet. Puhdistus on menneillään negatiivisten energioiden osalta. Viha ja kosto on saanut sellaiset mitat että ne käydään loppuun saakka. Ensin on Amerikan kostotoimet, jonka te kyllä kaikki tiedättekin. Nämä tulevat olemaan vaikeita aikoja. Muslimivaltiot katsovat ensin sivusta jonkin aikaa, kunnes huomaavat kostotoimien rajuuden ja laajuuden olevan sitä luokkaa, etteivät enää voi katsoa sivusta, kun heidän uskonveljensä ja -sisarensa joutuvat näin voimakkaasti kestämään ja kärsimään nämä länsimaiden hyökkäykset. Vastatoimissa tulee olemaan myöskin Arabivaltioiden liittoutuma mukana ja ne tulevat olemaan myöskin rajut. Nämä kaikki yhteenotot tulevat viemään maailmanlaajuisen talouden syvään lamaan ja öljynsaanti tulee vaikeutumaan todella paljon. Niin saatavuudessa, kuin myös hinnoissa tulee niin suuria muutoksia, että teidän kaikkien olisi hyvä huomioida omassa tulevaisuudessanne tämä seikka ja varautua parhaalla katsomallanne tavalla kyseiseen asiaan. Ei vara venettä kaada, niinhän teidän sananlaskussanne sanotaan. Nyt on tämän varotoimen aika, ennen kuin se on myöhäistä. Elintarvikehuolto tulee myös loppuvuonna vaikeutumaan. Huomioikaa myös tämäkin seikka. Samoin kuin öljynkin osalta. Israel on myös käyttänyt tätä syntynyttä kaaosta hyväkseen ja lähtenyt tosissaan sodan tielle. Tämäkin on tuova Arabimaissa vihantunteita jotka yhdistetään Yhdysvaltojen Nato-liittoutumaan. Nämä kaikki yhdistymiset tulevat olemaan niin suuri uhka Islaminuskoisille maille, etteivät ne pysty katsomaan kauaa sivusta tätä valtavaa sotakoneistoa, joka on uhkana koko Islamin olemassaololle. Nämä asetelmat ovat erittäin vakavat. Öljy on ensimmäinen ase ja vastatoimi, mitä tullaan käyttämään, tätä länsimaiden liittoutumaa ja Israelia vastaan. Tämä on sellainen ratkaisu Arabimailta, joka tulee vaikuttamaan lamaannuttavasti koko maailman talouteen. Näin onkin jo koston kierre valmis, sillä ei ole mitään niin tehokasta asetta kuin lamaannuttaa maailman talouselämä. Siihen Arabit pystyvät öljyn ja sen säännöstelyn turvin ensimmäisenä.

Te ihmiset elätte nyt niin kriittisiä aikoja ettei ihmiskunta ole kokenut tällaista koskaan ennen. Jo kaksi maailman sotaa on keskuudessanne käyty. Nämä sodat ovat opettaneet teille ainoastaan asevarustelun ja mitä suurempien ja mitä tehokkaampien aseiden kehittämisen. Siinä on kaikki mitä ihmiskunta on näistä sodista oppinut. Kaikki muu on näiden uusien sukupolvien aikana sumentunut, sillä ei enää kuunnella vanhempien ja kokeneempien neuvoja, vaan on tämänkin sukupolven koettava itse oma sotansa. Nyt siihen on avautumassa tilaisuus, mutta nyt ovatkin asiat toisin kuin aikaisemmin. Kristuksemme johdolla Galaktinen liitto on saanut valtuudet Isä Jumalan tahdosta valvoa tilanteiden kehittymistä Maaplaneetalla ja puuttua välittömästi sotatoimien kulkuun niin tarvittaessa. Tähdennämme myös tätä seikkaa vieläkin. Me tulemme puuttumaan vallitsevaan sotatilanteeseen jos havaitsemme, että tilanteet lähtevät ryöstäytymään hallitsemattomaksi. Meillä on valtuudet näin toimia, sekä siihen tarvittava välineistö ja teknologia. Joka on niin paljon kehittyneempää kuin teillä ihmisillä, etteivät teidän tiedemiehenne pystyisi edes ymmärtämään, kuinka tällainen kehitys on mahdollista. Annamme teille tämän viestin myöskin rauhoittaaksemme teitä, sillä vaikka nyt on vaikeat ajat tulossa keskuuteenne, se on vain ohimenevä ilmiö, joka on käytävä ihmiskunnan kehityksessä. Ensin on jälleen ravisteltava, sillä ei muuten ihmismieli olisi rahan ja vallan himossaan vastaanottavainen niille opetuksille ja sille ohjaukselle, mitä me tulemme teille antamaan kunhan aika on siihen oikea. Näin ollen on siis ravistuksen aika, jonka tien te olette itse valinnut. Kunhan olette saaneet jonkin aikaa seurata valitsemaanne tietä, niin silloin on meidän toisten tasojen oppaidenne aika tulla näyttämään ja opettamaan jälleen se tie jonka Jeesus Kristus jo teille viitoitti ja jonka tien te olette omilla väärillä valinnoillanne kulkenut harhaan. Näin ei enää voi jatkua, siitäkin syystä teidän ei tarvitse olla tulevaisuutenne suhteen huolissanne, sillä vaikka vaikeudet tulevat olemaan suuria niin lopussa kuitenkin tulee olemaan valo, joka on Jumalan sytyttämä kaikille ihmisille, jotka haluavat tätä valoa kohti kulkea.

Lähitulevaisuudessa tulee myös suuria ekologisia muutoksia, näistä olemme teille kertoneet aikaisemmissa viesteissämme. Lukekaa niitä huolella, niin havaitsette niistä paljon asioita, jotka ovat jääneet teiltä huomioimatta. Näissä viesteissämme olemme antaneet teille paljon tietoa sekä opetusta moneen asiaan ja elämäntilanteeseen. Nyt olisi hyvä hetki sisäistää näitä tietoja ja oppeja. Tulemme olemaan tämän kanavamme kautta kanssanne yhteydessä yhä useammin, sekä antamaan teille yksityiskohtaisia selostuksia ja ohjeita tulevaisuudessa. On hyväksi teidän etukäteen tietää mitä maapallolla on tapahtumassa. Nämä viestit kuten myös toisen kanavamme kautta antamamme Sanoma Ihmiskunnalle kirjasarja, ovat kiitettävästi levinneet ja saaneet yhä useampia lukijoita keskuudessanne. Näin olemme tarkoittaneetkin asioiden etenevän, sillä kaikki tieto jota saatte on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuudessanne ja valinnoissanne erilaisissa tulevissa elämäntilanteissanne. Tapahtumat tulevat etenemään niin nopeasti, ettei tahdo ihmismieli mukana pysyä. Näinhän jo aikaisemminkin olemme teille sanoneet ja tämän olette jo itsekin saaneet todeta.

Me tulemme olemaan aluksillamme Maapallon läheisyydessä yhä enenevässä määrin, seuraten mitä keskuudessanne tapahtuu. Teillä ihmisillä ei ole hätää. Teillä on paras turva mitä on olemassa. Kunhan vain muistatte pyytää ja rukoilla apua ja ohjausta Isä Jumalalta ja Kristukselta, niin teitä kuunnellaan sekä ohjataan kunkin yksilön sielunsuunnitelman mukaisesti. Juuri niin kuin se on kullekin yksilölle parasta hänen elämässään, tässä nyt ja tulevaisuudessa olkoonkin sitten tarkoitus toimia maanpäällä tai sieluna toisilla tasoilla. Tämä on sellaista aikaa mikä tulee muuttamaan lähes tulkoon kaiken totutun elämän maapallolla ja sen muutoksen vaikutus tulee heijastumaan myös lähes välittömästi Aurinkokuntanne muihinkin asuttuihin planeettoihin. Nyt on sellainen aika alkanut, jota on odotettu tapahtuvaksi jo kauan. Tämä on kyllä teillekin kerrottu profetioissa, sekä ennustuksissa kautta aikojen. Niitä vain ei ole otettu todesta, vaan on lähinnä nähty ne kertomuksina ja satuina. No te tulette kyllä lähitulevaisuudessa itse havaitsemaan nämä asiat.

Annamme seuraavan viestin Pentin kirjoitettavaksi, kun ensin katsomme kuinka maailman johtajat toimivat tästä eteenpäin. Jääkää siis kukin tahollanne valmentautumaan henkisesti tulevaan aikaan ja muistakaa me teidän auttajanne toisilta tasoilta olemme lähellänne. Ette ole yksin, vaan koko Linnunradan Galaksien kansalaiset ovat kanssanne tässä tulevassa muutoksen ajassa. Isämme Jumalamme siunaus kanssanne. Audius.

10.10.2001 / no 19

Kun nyt näin on käynyt, että ihmiset ovat valinneet tämän nykyisen suunnan maanpäällä, niin ei sitä enää ole mahdollista pysäyttää. Neuvottelut ovat ohitse. Nyt on sota. Tämä sota tulee laajenemaan, eikä siihen tule kuulumaan kuin joitakin viikkoja, jonka jälkeen on alkava se aika maailmankansojen keskuudessa, missä käydään loppuun tämän nykyisin vallitsevan aikakauden päätös. Nämä taistelut on käytävä ja sodat on sodittava, ei ole muuta tietä olemassa. Näin johtajanne ovat kansojenne puolesta tämän päättänyt. On tuleva puhdistuksen aika. Ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa. Jo tällä hetkellä vallitsee niin suuri viha ja kosto ihmisten mielissä, että tämä sumentaa lopullisesti järjen äänen.

Lähi-itä on se taistelutanner, jossa tuleva suunta lopullisesti päätetään. Ihmiskunta ei ole ollut näin kriittisessä vaiheessa aikaisemmin. Vastavoimat ovat saaneet vallan käyttää heikkojen ihmisten tunteita ja järjen käyttöä hyväkseen, sekä manipuloineet päättäjien mielen tahtonsa mukaisesti. Näin on ihmisten vapaata tahtoa käytetty hyväksi, tämän vallitsevan sekasorron aikaansaamiseksi Tulevat viikot ovat maailmassa raskasta ja vaikeata aikaa. Länsimaiden liittouma on Islamin maailman johtajien mielestä niin paha asia, että se heidän taholtaan nähdään uhkaksi koko Islamin olemassaololle. Liittouman sodan laajeneminen on jo näköpiirissä, eikä vie montakaan päivää, kun se tulee toteutumaan käytännössä. Tästä alkaa todelliset vaikeudet. Olemme kertoneet aikaisemmin Arabien voimakkaimmasta ja lamaannuttavimmasta vastaiskusta "öljystä», tätä tullaan käyttämään, eikä siihen tule kulumaan enää pitkää aikaa. Lähi-idässä ei sotakalusto tule toimimaan kauaa ilman polttoainetta, sehän on kaikkien tiedossa. Olemme todella huolissamme nykytilanteiden kehityksestä. Emme kuitenkaan puutu sodan kehitykseen tässä vaiheessa.

Tarkkailemme vain ensin, näin aluksi mitä todella keskuudessanne tulee tapahtumaan. Puutumme välittömästi, jos havaitsemme vähäisintäkään uhkaa millekään maalle tai kansalle ydinaseiden tai ydinvoimaloiden taholta tai niihin suunnatuista terroriteoista.

Isä Jumala on kumonnut ihmisen vapaan tahdon lain tällaisissa olosuhteissa ja vaaratilanteissa. Maapallon olemassaoloa ei saa uhata mikään, sillä tämän nykyisen sodan aiheuttaman ihmiskunnan ravistelun ja herättämisen jälkeen keskuuteenne tulee suuria muutoksia. Teille on tulossa vain yksi ja ainoa uskonto. Rakkauden uskonto, joka koskee kaikkea elollista, niin maapallolla kuin koko maailmankaikkeudessa. Tämä uskonto tuo tullessaan keskuuteenne täysin uuden aikakauden. Ei ole enää sortoa ja alistamista, ei työttömyyttä, eikä nälkää, vaan kaikille riittää kaikkea. Eikä ketään jätetä ilman, eikä yksin. Tämä muutos ei tule onnistumaan nykyisen maailman tilanteen vallitessa, sillä vallanhimoinen ahne ja raadollinen ihmismieli ei pysty tällä hetkellä, suurimmassa osassa maapalloa, näkemään muuta kuin oman ja korkeintaan läheistensä hyvinvoinnin. Muista ihmisistä ei välitetä. Näin itsekin ymmärrätte, ettei näissä olosuhteissa ole mitään mahdollisuutta muutokseen kohti parempaan.

Näin teidän onkin pakko kulkea ensin tämä itse valitsemanne tie loppuun, vasta sen jälkeen olette valmiita ottamaan sydämiinne Jumalan ja Jeesus Kristuksen viitoittaman rakkauden tien. Hän jo aikanaan yritti opettaa ihmisille tätä rakkauden uskontoa. Ihmiskunta vain valitsi silloinkin sen toisen vaihtoehdon, jonka te olette nähneet tämän 2000 vuoden aikana. Sotia ja aina vain sotia. Sortoa ja vääryyttä toisianne kohtaan. Se on ollut teillä vaihtoehto tälle rakkauden uskonnolle, jota Kristus yritti teille opettaa. Olette nyt itsekin huomanneet etteivät ihmiset itse yksin ilman ohjausta ja johdatusta pysty tätä kehityksen suuntaa muuttamaan. Näin onkin meidän toisten tasojen ystävienne ja auttajienne jälleen kerran saavuttava luoksenne, teitä opastamaan tässä tulevassa muutoksen ajassa. Näyttäen teille suunta ja antaen teille tarvittava opastus, sekä ohjaus tulevaisuuteen, kohti uutta aikakautta. Aivan lähiaikoina tämä ei vielä ole mahdollista toteutua, sillä maanpäällä on nyt niin suuret ja voimakkaat negatiiviset energiat valloillaan, ettei meidän ole näissä olosuhteissa mahdollista opettaa teille uusia tulevia muutoksia ja asioita.

Ihmiskunta kulkee ensin tämän valitsemansa sodan tien ja kokee kaikki tämän suunnan tuomat vaikeudet. Kuten kriisit, taudit, nälänhädän ja paniikin. Vain nämä ovat ne elementit, jotka tuovat rukouksen, nöyrtymisen ja Jumalan ihmisten mieliin. Vain tämä on se ainoa koulu, joka opettaa kaiken sen opin vastaanottamiseen, mitä uusi tuleva aika tuo tullessaan. Muutokset tulevat olemaan ihmisten mielissä ja asenteissa niin suuria, ettei ole muuta vaihtoehtoa olemassa, kuin käydä tämä koulu loppuun asteittain, vaihe kerrallaan aivan kuin koululuokillakin. Tarkoituksemme ei tässäkään viestissä ole pelotella teitä. Haluamme vain kertoa tosiasiat, sillä te jotka näitä viestejämme luette, olette jo mieleltänne sen verran valveutuneita, että teille voi kertoa totuuden ja näin osaltanne voitte auttaa ja lohduttaa niitä ihmisiä, jotka ovat peloissaan, avun ja opastuksen tarpeessa.

Olemme kertoneet UFOjen ilmestymisistä loppuvuodesta, näin tulee käymään ja siitäkin syystä haluamme näyttäytyä, ettei sotatoimet laajenisi hallitsemattomaksi, kun ihmisille tulee muutakin ajateltavaa, kuin sotiminen ja terroriteot. Tiedämme, että ns. UFOt ja niiden näkyminen taivaalla todistettavasti tulee aiheuttamaan suurta hämmennystä ja sekaannusta ihmisten keskuudessa, ettei suurempaa uutista ole aikananne uutisoitu. Tämä onkin meidän motiivimme aluksiemme ilmestymiselle. Olkaa huoletta, ei ihmisten kehittämillä aseilla meitä pystytä mitenkään vahingoittamaan. Emme myöskään tule aiheuttamaan enempää paniikkia ja sekasortoa, kuin minkä ihmiskunta pystyy kestämään. Nyt vain katsomme, mitenkä tilanteet ja sotatoimet tästä lähtevät etenemään ja koska meidän apuamme tullaan tarvitsemaan. Olemme valmiudessa auttamaan välittömästi, kun siltä näyttää.

Neuvomme tässä vaiheessa on varautukaa tulevien aikojen varalle. Olemme kertoneet, että ravinnon saannissa tulee vielä tulevaisuudessa vaikeuksia, varautukaa tähän. Olemme kertoneet, että öljyn saannissa tulee vaikeuksia varautukaa myös tähän. Kaikki ne työt, mitä teette tulevien aikojen ennakoimiseksi, on teidän jokaisen oman tulevaisuutenne kannalta eduksi. Ottakaa myös huomioon , tulevaisuudessanne, ettei supermarkettinne aina olekaan auki, kun jotain tarvitsette. Silloin pitää olla itsellä jotakin varastossa pahan päivän varalle. Ihmiskunnalle on tullut totuuden ajat eteen, mutta teillä ei ole mitään pelättävää, sillä kuitenkin kaikki mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu, on koko Maapallon ja kaiken sen elollisen kannalta kuitenkin parhaaksi ja näin on kehityksen keskuudessanne edettävä. Isä Jumala rakastaa lapsiaan ja luotujaan yli kaiken. Muistakaa rukouksissanne pyytää suoraan Häneltä apua, niin hän myös rukouksenne kuulee ja teitä kaikkia autetaan kulkemaan oman sielunsuunnitelmanne mukaisesti. Kunhan vain opitte hiljentymään ja kuuntelemaan omaa sisäistä ohjaustanne. Suomi ja Pohjoismaat tulevat välttymään suoranaisilta sota ja terroriteoilta. Mutta maailman laajuinen lama ja taloudelliset vaikeudet tulevat koskettamaan pohjoismaita, samoin kuin koko maailmaa.

Me tulemme antamaan teille uutta tietoa Pentin välityksellä, aina silloin kun katsomme sen tarpeelliseksi. Tulemme pitämään teitä ajan tasalla, sekä kertomaan vallitsevista muutoksista hyvissä ajoin, ettei teille tulisi liian suuria yllätyksiä.

Me toisten tasojen ystävänne olemme kanssanne vuorokauden jokainen hetki, eikä meiltä jää huomioimatta mikään oleellinen seikka, eikä muutos tulevaisuudessa. Olkaa luottavaisin mielin. Rakkaudella ystävänne Audius. Galaktisen liiton tiedottaja.

23.10.2001 /no 20

Haluamme kertoa itsestämme teille, sillä näitä viestejä lukiessanne on keskuudessanne monella herännyt paljonkin kysymyksiä, viestien alkulähteestä, sekä Galaktisesta liitosta ja sen tehtävistä. On aivan oikein, että kaikkea koetellaan, niin myös meitä, teidän ja meidän toisten tasojen yhteyttä, sekä myös kanavaamme Penttiä. Hän on yksi monista kanavistamme. Maailmassanne on monia maita, joissa on ihmisiä myös tekemässä kanssamme kanavointityötä, joskin kaikilla kanavillamme on oma tehtävänsä, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Ei olisi tarkoituksenmukaista heidän kaikkien toimia samankaltaisten asioiden parissa, vaan jokaisella heistä on oma tehtävänsä.

Pentin tehtävä, johon hän on saanut vihkimyksen, on toimia Suomessa suomalaisille ihmisille kanavana. Hänen kauttaan kerromme asioita, niin kuin Suomen kansan on tapana kertoa asiat ja tapahtumat. Olemme myöskin tietoisia sanomien ja viestien leviämisestä Suomen rajojen ulkopuolelle muihin maihin. Näinhän olemme tarkoittaneetkin tapahtuvan. Viestien sisällössä ei ole mitään ristiriitaisuutta muidenkaan maiden uskontojen tai näkemysten kannalta. Kyllä viestejämme voi lukea kaikki ihmiset, edustivatpa he sitten mitä tahansa uskonsuuntaa. Maapallon uskonnoissa on kuitenkin aina kysymyksessä Kaikkeuden Luola, vaikka Häntä kutsutaankin monilla eri nimillä. Näin on myös meillä avaruuden tähtikansoilla, me emme käytä samoja nimiä, mitä maapallon ihmiset käyttävät eri uskontokunnissa. Meidän näkemyksemme Kaikkeuden Luojasta on Suuri Rakkaus, Kaikkeuden Alku ja Luoma. Rakkaus on ainoa oikea uskonto, sillä se pitää sisällään kaiken. Eikä voi olla suurempaa tehtävää kenelläkään elollisella missään maailmassa, kuin lähimmäisen rakkaus, auttamisen rakkaus ja huomioimisen rakkaus.

Me näillä tasoilla palvelemme Luojaamme juuri tällä rakkauden uskolla, niin Häntä kohtaan, kuin kaikkea elollista kohtaan. Te Maan ihmiset olette luoneet monia uskomuksia eri uskonto suuntauksien mukaan, käyttäen Luojastamme monia nimiä. Kaikki ne ovat oikein, kunhan vain ihminen palvelee rakkautta osoittamalla ja tekemällä rakkauden tekoja, toinen toistaan auttamalla kaikella tavoin. Näin vain ei tällä hetkellä keskuudessanne ole ja siitä syystä tulevat muutokset ovat tarpeen. Ennen ei ole mahdollista ihmisten keskuudessa suunnan muutos, eikä myöskään tämä uusi Rakkauden uskonto pääse keskuudessanne alkamaan.

Me olemme näissä viesteissämme sanoneet Luojaamme Isä Jumalaksi ja sanomme niin tästä eteenpäinkin. Koemme kuitenkin tämän oikeaksi ja ymmärrettäväksi nimitykseksi, sillä Hän Rakkauden ilmentymä on luonut kaiken, niin maanpiirissä, kuin myös maapallon ulkopuolella olevan. Me täältä toisilta tasoilta tunnistamme ja palvelemme täysin sydämin samaa Isä Jumalaa, kuin tekin. Kristuksemme oli keskuudessanne 2000 vuotta sitten inkarnoituneena. Kertomassa tästä rakkauden uskonnosta, opastaen ihmiskuntaa kohti parempaa aikaa. Oli vain pieni joukko ihmisiä jotka silloin ymmärsi Häntä. Hänen rakkauden opetukset eivät saaneet riittävästi jalansijaa ihmiskunnan keskuudessa ja niin kävi, että ihmiset silloin valitsivat väärän tien, mitä lähtivät kulkemaan. Nyt on sitten näkyvissä tämän tien pää ja suunnan on muututtava, sillä nykyisenlainen elämä ei johda aikaa myöten, muuta kuin tuhoon.

Näin ei voi tapahtua, eikä saa tapahtua, vaan me toisten tasojen ystävänne olemme saaneet valtuudet suoraan Luojaltamme Isä Jumalalta puuttua välittömästi Maapallon kehityksen kulkuun, kun näemme sen olevan nykyisessä muodossa tarpeen. Sota ei voi, eikä saa laajentua niihin mittakaavoihin, että se kävisi hallitsemattomaksi. Siitä me tulemme pitämään huolen.

Meidän Galaktisen liiton johtavana henkilönä on sama Kristus joka oli keskuudessanne silloin 2000 vuotta sitten ja josta Raamatussanne käytetään nimeä Jeesus Kristus. Hän on Luojamme jälkeen korkein valon kristustasojen olento ja Hän on myöskin Maapallon ja kaiken maan elollisen Hallitsija. Ihmisen vapaan tahdon laki on ollut niin pyhä ja koskematon näihin aikoihin saakka, ettei meillä ole ollut lupa puuttua Maan asioihin riittävästi, vaan ihmiskunta on saanut kulkea juuri sitä kehityksen tietä, minkä on valinnut. Tällä hetkellä on kuitenkin kaikkien nähtävissä, ettei ihmiset itse pysty tietään kulkemaan, tappamatta ja alistamatta toinen toisiaan. Aina silloin kun järki sumenee, silloin ei enää pystytä sanoin ja puhein asioita ratkaisemaan.

Aikaisemmat sotanne ovat olleet asevarustelun kannalta vielä jotenkin hallittavissa. Niissä sodissa oli aseet ensimmäiseen atomipommiin asti, vielä sen verran vaarattomia, ettei niillä pystynyt uhkaamaan Maapallon olemassa oloa tai maapallon ulkopuolisia Galakseja. Nyt tänään nämä asiat ovat toisin ja niin vakavia, juuri asevarustelusta johtuen, ettei enää ole mahdollista antaa ihmisten itse päättää tulevista asioista, sillä ydin- ja bakteerisodan uhka on olemassa jokainen päivä keskuudessanne. Älkää pelästykö tätä, tai aikaisempia viestejä lukiessanne, sillä niin tässä kuin aikaisemmissakin viesteissä olemme kertoneet ja jälleen kerromme, sekä tähdennämme seuraavaa seikkaa. Ei ole mahdollista keskuuteenne syttyä mitään maailmansotaa, sen kehityksen suunnan me toisten tasojen auttajanne Galaktisesta liitosta tulemme ajallaan katkaisemaan, siihen puuttumalla.

Galaktinen liitto on Universumin Galaksien yhteishallintoelin, jossa on monia eri osa-alueita, koskien eri planeettajärjestelmiä eri aurinkokunnista. Meitä on Galaktisessa liitossa kaikista tähtijärjestelmistä edustaja. Ei kuitenkaan Maa planeetalta, eikä muutamalta muultakaan planeetalta, joissa vallitsee yhtä alhaiset kolmannen asteen värähtelyitä, jotka ovat maa planeetallakin, vihan ja sodan värähtelyitä. Maaplaneettakin tulee aikanaan nousemaan näihin korkeampiin värähtelyihin, kunhan ensin tämä jo alkanut muutoksen aika vuosien päästä on loppuun saatettu ja keskuudessanne vallitsee uusi Rakkauden uskonto. Tähän on vielä aikaa ja kasvukivut on ensin käytävä.

Galaktinen liitto toimii Kristuksemme alaisuudessa, suurilla tukialuksilla, jotka risteilevät eri aurinkokunnissa, käyttäen täysin erilaista tekniikkaa, kuin mitä teillä maapallolla on. Tämä tekniikka mahdollistaa nopeat paikan vaihdokset, nämä matkat veisivät iäisyyden teidän tuntemillanne tai kehittämillänne laitteilla. Tukialuksemme ovat kilometrien pituisia ja levyisiä. Pystymme kulkemaan eri värähtelytaajuuksissa, kuin missä Maapallo on ja tästä syystä ei meitä voida maasta käsin havaita. Tukialuksillamme on tuhansia pienempiä risteilyaluksia, jotka ovat olleet monissa "UFO"-havainnoissa mukana. Havainnot on tehty, siitä syystä kun aluksen värähtelytaajuutta on laskettu silmin havaittavalle tasolle.

Minä Audius olen Sirius-planeetan kansalainen, joskin olen jo aivan nuoruudestani asti saanut koulutuksen ja oppini eräällä suurella tukialuksella, lukuisien muiden oppilaiden ryhmissä. Tämänhetkinen tehtäväni on olla tiedottajana ja viestintuojana maapallon ihmisille. Pentti on yksi kanava, muutaman muun kanavan ryhmässä, jotka toimivat eri puolilla maapalloa. Tälle ryhmälle annan tarvittaessa tietoa juuri siihen hetkeen ja tilanteeseen, mikä kulloisessakin tilanteessa on tarpeen. Olen vieraillut näiden muutamien kanavien luona, jotka ovat tekemässä tätä Luojamme antamaa tehtävää. Penttikin on saanut konkreettisen tuntemuksen minuun ja tunnistaa näin värähtelyni, sillä soinnuista ja värähtelyistä me täällä tasoilla tunnistamme toisemme, vaikkemme olekaan näköyhteydessä. Näin myöskin nämä maanpäälliset kanavamme tunnistavat omat oppaansa. Tässä viestissä halusin antaa hieman vastauksia kysymyksiin, joita on herännyt lukijoille.

Kerron seuraavassa viestissä tilanteesta Maapallolla ja annan myöskin ohjeita ja neuvoja tulevaisuutenne varalle. Ei tule kulumaan pitkä aika näiden tämän ja seuraavan viestin välillä, sillä niin on tilanteet keskuudessanne kehittymässä, että myöskin viestittämistä on lisättävä tiheämpään tahtiin. Kristus-siunausta teille kaikille, jotka näitä viestejä luette, sillä tämä tiedottamisemme toteutuu Isä Jumalamme tahdosta. Terveisin Audius.

06.11.2001 / no 21

Jo muinaisista ajoista asti ihmiset maanpäällä ovat olleet yhteydessä Maapallon ulkopuolisten sivilisaatioiden kanssa. Kautta aikojen olemme tehneet yhteistyötä Maan väestön kanssa. Aina on ollut keskuudessanne ihmisiä, joilla on ollut kyky kommunikoida kanssamme, niin tälläkin hetkellä. Maailmassanne on lukuisa joukko ihmisiä, jotka omaavat kyvyn olla yhteydessä, niin omiin henkioppaisiinsa, kuin toisten tasojen elollisiin tähteläisiin. Henkimaailmaan kuin myös Kristukseemme, jopa itse Isä Jumalan kanssa pystyy jotkut ihmiset kommunikoimaan. Ei ole mitenkään mahdoton asia etteikö väestöstä löytyisi jatkuvasti yksilöitä, jotka näihin yhteyksiin olisivat jo niin valmiita, että voisivat tehdä työtä kanssamme. Valitettavasti monilta puuttuu usko, sekä myönteinen ajattelutapa kuin myöskin levottomat elämän tavat ovat esteenä näille mahdollisille yhteyksille toisille tasoille. Me olemme kuitenkin saaneet luoduksi sen kaltaisen tiedotusverkoston, millä voimme kertoa moniin eri maanosiin tietoja ja viestejä tämän päivän vaikeissa olosuhteissa eläville ihmisille.

Vaikeudet pohjoismaissa eivät vielä ole kovin selvästi havaittavissa, kuten monissa muissa maissa keskuudessanne on. Hyvä näin te pohjolan asukkaat olette saaneet kokea pehmeän laskun, siihen mikä ja mitä on tulevaisuudessa odotettavissa. Monet tässä vaiheessa ihmetellen kysyvät, mitä sitten on odotettavissa. Olemme kertoneet monissa aikaisemmissa viesteissämme hyvinkin seikkaperäisesti, kaikesta tulevaisuuden näkymistä.

Uutta tietoa on sen verran jälleen sanottavanamme. Sotatilanteet ovat kohta muuttamassa luonnettaan hyvin radikaalilla tavalla. Pommitukset loppuvat lähiviikkoina. Lähi-idässä alkaa lähitaistelujen aika. Muslimit eivät hyväksy Ramada kuukauden aikana tehtäviä hyökkäyksiä, sillä se loukkaa heidän Pyhää kirjaansa ja sen oppeja niin voimakkaasti, ettei tätä pyhäinhäväistystä ja loukkausta heidän mielestään voi, eikä saa antaa anteeksi minkäänlaisilla neuvotteluilla. Alkaa siis uusi ja hyvin voimakas terroritekojen sarja. Iskut tulevat voimakkaasti kohdistumaan USA:n lisäksi moniin muihinkin maihin, jotka ovat länsiliittoutumassa mukana. Ramada on niin Pyhä asia Muslimeille heidän uskossaan, ettei sitä loukkausta voi ohittaa, minkä hyökkäykset ja sotatoimet tuovat tullessaan rikkoen Islamin lakeja. Nämä alkavat terroritoimet ovat Allahin nimissä tehtyjä itsemurha iskuja, eikä niitä voi pysäyttää mitkään valtiot. Niin hyvin ja voimakkaasti ne on kohdistettu ja suunniteltu jo monen kuukauden ajan. Tämä marraskuu ei ole missään muodossa keskuudessanne rauhallista aikaa, vaan nyt viimeistään selviää se suunta kuinka näissä tulevissa taisteluissa tulee käymään ja kuinka sen myötä alkaa monet suuret taloudelliset vaikutukset näkymään.

Me täältä toisilta tasoilta näemme elämän Maan väestön keskuudessa vaikeutuvan hyvin paljon ja nämä vaikeudet tulevat koskemaan koko maapallon väestöä. On hyväksi huomioida loppuvuodesta sellainen seikka. Ravintohuollossa ja elintarvikkeiden, sekä polttoaineiden saannissa tulee muutoksia. Maailman laajuinen jo alkanut taantuma muuttuu hyvin nopeasti lamaksi.

Ei ole myöskään aivan kitkatonta Euroopan yhdentyminen euroalueeksi, yhteisvaluutan euronkaan osalta. Näissäkin asioissa tulee vielä ' muutoksia, jotka näkyvät jo alkuvuonna. Tästä asiasta kerromme vielä paljonkin lisää hieman tuonnempana. Tässä viestissä ei ole tarpeellista vielä tätä asiaa käsitellä tämän enempää, sillä tätä kuluvaa vuotta on kuitenkin vielä monta viikkoa jäljellä ja nämä euroasiat ovat ajankohtaisia vasta vuodenvaihteen jälkeen. Ensin on sota ja sen aiheuttamat vaikeudet ajankohtaisempia.

On kuitenkin syytä meidän kertoa tulevista puutteista ja monista totutuista elintapojen muutoksista; sillä ne asiat ovat ensin kohdattava. Jo näinä loppuvuoden viikkoina on hyväksi edes mielen tasolla totutella tosissaan ajatuksissaan, että olisi hyväksi olla kaiken varalta edes jonkinlainen varmuusvarasto elintarvikkeita, sekä kaikesta välttämättömästä kulutus tavarasta, niin ravinnon, hygienian kuin lämmön sekä valon osalta. Ajatelkaa kukin kohdallanne, mitä voisitte omassa elämässänne tämän asian eteen jo etukäteen tehdä. Nämä viestit joita olemme teille antaneet, ovat varmaan selventäneet näitä seikkoja, kunhan vain vielä niitä tarkkaan luette ja sisäistätte sanomamme tärkeyden Tämän kanavamme kautta on myös mahdollista saada kriisiajan lista, joita Pentti ja Ari ovat ystäviensä kanssa laatineet. Tämä lista on hyvin perinpohjainen ja antaa tärkeää etukäteistietoa, mitä sitten kukin voi omalta osaltaan soveltaa itselleen ja omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Ei tässäkään asiassa ole kenenkään syytä pelästyä, sillä tämä ohje on varotoimi, joka on tarkoitettu tulevaisuuden muutoksiin. Ennakkoon on hyvä varautua hyvissä ajoin, niin ei sitten yllätyksiä pääse tulemaan. Varautukaa kuitenkin jo tämän loppuvuoden aikana, sillä alkava vuosi ei ole samanlainen mihin on totuttu normaalissa elämän muodossa. Tulee paljon suuria muutoksia, jotka heijastuvat pohjoismaihin, samoin kuin muuhunkin maailmaan. Tähdennämme edelleen, ei Pohjoismaissa tulla sotimaan, eikä myöskään terroriteot tule juurikaan käytännössä vaikeuttamaan elämäänne, vaan vaikutukset näkyvät ensimmäisenä taloudellisissa seikoissa.

Me Galaktisen Liiton edustajat, sekä tiedottajat olemme saaneet suoraan Isä Jumalalta ohjeen olla maanpäällisiin kanaviimme yhteydessä yhä useammin, sekä seikkaperäisemmin ohjeellisesti selostaa tulevia tapahtumia ja antaa ihmisille ennakkoon tietoja, varoituksia sekä ohjeita sitä mukaa kun on tarpeellista. Sanomme näin, sillä ei kuitenkaan kaikkea voi kertoa liian aikaisin. Tällainen tieto toisi vain tullessaan ennakko-odotuksia ja ihmiset alkaisivat luomaan omaa totuttua elämäänsä liiaksi, saamiensa tietojen mukaan. On parempi kaikella tavoin, että tiedotamme näin kuin tähänkin asti, vain tapahtumien pääpiirteet ovat tässä vaiheessa hyväksi teille kertoa. Me katsomme ja seuraamme maailman johtajien sukkulointia toinen toistensa luona. He pomppivat kuin kumipallot, luvaten toinen toisilleen kaikkea mahdollista, mitä vain kulloinkin keksivät. Pelaten näin aikaa ja koittaen saada tästä tämänhetkisestä sotatilanteesta jokainen kohdallaan mahdollisimman suuren hyödyn ja voiton. Välittämättä vähääkään suurista kärsimyksistä sekä tuskasta, jota aiheuttavat viattomien siviiliuhrien aikaansaamisessa. Johtajien järki on sumentunut saadessaan maistaa rahan ja vallan hedelmää. Näin vain ei voi eikä saa jatkua enää pitkään. Näin on Luojamme viisaudessaan päättänyt. Me tulemme puuttumaan tähän tappamiseen, sortamiseen ja alistamiseen. Ei Jumalamme voi hyväksyä enää tällaista kehitystä ihmisten keskuudessa. Hän on valtuuttanut Kristuksemme alaisuudessa Galaktisen Liiton puuttumaan Maan kehitykseen.

Me olemme saaneet paljon ihmisiä jo tänä vuonna herätettyä tajuamaan ja ymmärtämään; mikä on tämänhetkinen kehityksen suunta. Sen olemme jo aikaisemminkin sanonut, suunta on tuhon tie. Sen on hyvissä ajoin muututtava ja tätä suunnan muutosta eivät enää ihmiset omin avuin pysty tekemään. Meidän on konkreettisesti teitä autettava, sekä ohjattava kohti oikeaa rakkauden tietä ja uskontoa. Vielä kuitenkin on ihmisten itse koettava maailmassanne nämä itse aiheutetut vaikeudet, sillä ainoa valistus mitä uskotaan ja mistä otetaan opiksi on monesti todettu, vain vaikeuksien kautta tapahtuu muutos ja herääminen huomioimaan myös vähäosaisemmatkin ihmiset keskuudessanne, sillä totuus on kuitenkin, ettei teistä kukaan ole toista tärkeämpi, vaan kaikki olette Isä Jumalan luotuja ja yhtä rakkaita Hänelle. Oli sitten asemanne mikä hyvänsä. Ainoastaan teidät toisistanne erottaa tänä päivänä itse aiheuttamanne asenne toinen toisianne kohtaan. Vähäosaisia riistetään entistä enemmän. Hyväosaisten ahnehtiessa kaiken mitä vain kehtaavat ja pystyvät riistämään. Tässä ovat teidän valitsemanne johtajat näyttänyt, ensimmäisenä esimerkkiä. Tämän kehityssuunnan tulee katkaisemaan tämä tuleva aika ja sen tuomat muutokset. Näin Luojamme on tämän asian nähnyt toteutettavaksi tapahtuvan. Tähdennämme vieläkin, ei kukaan teistä ole Luojamme edessä toistaan parempi, vaan te kaikki olette tällä viivalla täysin tasavertaisia. Tämä tosiasia on päässyt unohtumaan.

Tämän viestin jälkeen tulemme seuraavissa viesteissä kertomaan jo monista teille kaikille tärkeistä seikoista, joita on hyväksi huomioida jo aivan lähitulevaisuudessa. Olkaa Kristus-siunattuja. Isä Jumalan rakkaita lapsia. Oppaanne Audius.

28.11.2001 / no 22

On aika kertoa teille jälleen, uusista tulevista tapahtumista, mitä tulette kokemaan ja mitkä tilanteet ovat edessänne tänä kuluvana loppuvuotena. Sota on edennyt, kuten olemme teille kertoneet. On tullut aika saattaa tietoonne tulevat suuret muutokset, joita ei enää voida välttää. Näin on Isämme Jumalamme säätänyt tapahtumien kulun etenevän. Nämä Lähi-idän taistelut ovat ihmisen itsensä aiheuttamia tapahtumia; joissa ihmiskunnan vapaantahdon käyttö on ajautunut täysin väärille raiteille. On tullut aika korjata tämä virheellinen suunta ja sen suunnanmuutoksen aika alkaa olla käsillä näinä loppuvuoden viikkoina.

Ekologiset muutokset tulevat olemaan hyvin rajuja. Maapallolla tulee tapahtumaan ennen kokematon luonnon tasapainon muutos, joka herättää jokaisen elollisen tajuamaan, että jotain todella suurta on tapahtumassa. Tämä tie on ainoa oikea tie, joka herättää ihmiskunnan tajuamaan, ettei nykyinen elämä keskuudessanne voi enää jatkua.

Te olette saaneet lukea antamiamme viestejä jo niin paljon ja niissä on ollut lähes jokaiseen tapahtumaan alustavaa tietoa kaikesta oleellisemmasta ja tärkeämmästä, mitä Maapallolla on kuluvana vuotena tapahtunut ja mitä on vielä loppuvuonna odotettavissa. Olemme antaneet niin monta viestiä luettavaksenne, ettei ole paljonkaan uutta kerrottavaa tällä hetkellä. Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää lukea vielä uudestaan kaikki yli kolmekymmentä jo olemassa olevaa viestiä, sillä niistä löytyy se kaikki tieto, mitä tällä hetkellä tarvitsette. Tämän loppuvuoden muutamat viikot ovat muutoksen ajan tärkeimmät viikot. Näinä viikkoina selviää lopullinen tie mitä maailman ihmiset tulevat kulkemaan.

Älkää pelästykö, älkääkä olko huolissanne tulevasta ajasta. Ei mitään sellaista tule tapahtumaan, etteikö kaikki olisi ennalta tiedossamme täällä Galaktisessa Liitossa, sillä Kristuksemme on Luojamme tahdosta johtava kaikkea mitä keskuudessanne Maapallolla tulee tapahtumaan. On tullut aika jolloin sotimisen on loputtava, sillä ei ole nykyisellä taistelujen tiellä näkyvissä mitään loppua, vaan tällaisella menolla sodat tulisivat vain lisääntymään entisestään. Tappaminen kiduttaminen ja riistäminen sen kun vain lisääntyisivät ihmisten keskuudessa. Ei Isä Jumala hyväksy enää nykyisen kaltaista elämää ihmisten keskuudessa.

Olemme aikaisemmissa viesteissä kertoneet siitä kuinka taholtamme täältä toisilta tasoilta ei enää vaimenneta Maapallon resonointia ja tämän seurauksena luonto alkaa reagoimaan luonnollisella tavallaan, näin onkin käynyt. Olette nähneet omin silmin ja kuulleet tiedotusvälineistänne kuinka epätavallista on luonnon sykli ollut lähes joka puolella Maapalloa. Luonnon tällainen reagointi on ollut vasta alkua tuleville muutoksille. Ekologiset muutokset tulevat voimistumaan hyvin voimakkaasti maapallon eri puolilla, sen kyllä tulette havaitsemaan ja kuulemaan tiedotusvälineistänne. Tämä kertomamme suurempi luonnonmuutos tulee muuttamaan nykyisen elämän Maanpiirissä hyvin nopeasti. Emme ennakkoon kerro tästä tämän enempää, sillä ei ole hyväksi kenellekään saada liikaa tietoa tulevaisuudesta.

Olemme antaneet viimeisimmissä viesteissä teille ohjeita ja neuvoja, joskin hyvin hienovaraisesti, ettemme pelästyttäisi lukijoita liiaksi: Tämäkään tapa ei ole ollut paras mahdollinen, syystä ettei näitä viestejä ole otettu sillä vakavuudella vastaan, kuin olisi ollut tarvis. Pentti ja Ari ystäviensä kanssa ovat laatineet listan kriisinajan ohjeeksi. Tätä listaa olisi hyväksi tutkia ja jokaisen kohdallaan miettiä, mitä voisi osaltaan omassa elämässään tehdä tulevaisuutensa ravinnonhuollon ja -saannin eteen. Ensi vuonna tämäkin asia on ajankohtainen. Todennäköisesti jo alkuvuosi tuo uusia tilanteita ravintohuoltoon ja elintarvikkeiden saantiin. Siinä laajuudessa ei tule olemaan kaupoissa valikoimaa samalla tavoin kuin tällä hetkellä. On monia tuotteita, joita ei ole enää saatavissa yhtä helposti kuin tänä päivänä.

Emme myöskään ole turhaan kertoneet aluksiemme ilmestymisestä näkyvässä muodossa tämäkin tullaan uutisoimaan vielä näiden kuluvien viikkojen aikana, eikä enää hallitukset ja päättäjänne pysty salaamaan Maapallon ulkopuolisen elämän olemassaoloa. Tulee vielä sekasortoa ja kaaosta, kun olemassaolomme tulee kaiken kansan tietoisuuteen. Niin papisto, kuin tiedemiehennekin joutuvat laittamaan tietonsa ja uskomuksensa uuteen järjestykseen, sillä mikään ei tule olemaan entisenlaista tietoa, mitä he ovat tähän asti vakuuttaneet oikeaksi. Kaikki se mistä teille ihmiset on kerrottu oppikirjoissanne ja koulutuksessanne menee monelta osin täysin uusiksi ja vanhat uskomukset tulevat menemään päälaelleen. Te ihmiset tulette kokemaan elämässänne todella suuria ja rajuja muutoksia, jotka tulevat muuttamaan elämän Maapallolla aivan toisenlaiseksi. Näin on Jumalamme suuressa viisaudessaan asian nähnyt ja todennut näiden muutoksien olevan juuri tänä aikakautena olevan paras tapahtua, sillä ihmisten oma hallinta Maapallon elämässä on riistäytynyt täysin hallitsemattomaksi, eikä olisi ollenkaan mahdotonta sekään vaihtoehto, että jotkut terroristi ryhmät saastuttaisivat Maapallon ja sen luonnon elinkelvottomaksi. Näin ei saa tapahtua. Me tulemme puuttumaan tällaiseen tilanteeseen ja estämme sen, jos vain tällainen mahdollisuus olisi näköpiirissä, sillä Isä Jumala ei salli, että tämä kaunis planeetta tuhottaisiin, tai edes sitä vahingoitettaisiin, niin että siitä tulisi pysyviä tai korjaamattomia vahinkoja.

Olemme näinä kuluneina viikkoina yrittäneet vaikuttaa suurvaltojen päättäjiin sodan lopettamiseksi ja saada heitä neuvottelujen tielle. Tämä on ollut mahdoton tehtävä. He ovat vain lisänneet pommituksia ja sotatoimiaan. Tälläkin hetkellä miljoonat viattomat ihmiset kärsivät kylmästä ja nälästä talven armoilla ilman minkäänlaista kunnollista suojaa, ruokaa, lämpöä tai lääkehuoltoa. Viattomat lapset kuolevat nälkään ja kylmään, eikä suurvallat ole tähänkään vielä tyytyväisiä, vaan suunnittelevat sodan laajentamista uusille alueille Lähi-idässä. Uhitellen jo muillekin muslimivaltioille, kuin Afganistan. Tähän on tultava loppu ja sen tulee Isä Jumala lopettamaan, Kristuksemme johdolla, Galaktisen Liiton avulla. Näin ei voi eikä saa enää kauaa jatkua. Tällainen synnyttää vain uusia terroritekoja ja uusia sotia. Lisää pelkoa ja kärsimystä. Niin Isä Jumala rakastaa kaikkia luotujaan ettei salli tämänkaltaisen tilanteen riistäytyä ihmiskunnan hallinnasta.

Edellä mainitsemani seikat, niin ekologiset voimakkaat muutokset, kuin tähteläisten ilmestyminen näkyvässä muodossa tulevat vaikuttamaan päättäjienne mieliin ympäri maailmaa niin nopeasti, että muutosprosessi lähtee käyntiin välittömästi. Ensin tulee maailmanne kohtaamaan suuria vaikeuksia monella tapaa, mutta kuitenkin vaikeuksien kautta kehityksenne tulee olemaan paljon rauhallisempaa ja seesteisempää, kuin tämän hetkinen elämäntilanteenne on. Ei enää sodita eikä tapeta, vaan huomioidaan toisen ihmisen tarpeet ja tulette auttamaan toinen toisianne monin tavoin jokapäiväisessä elämässänne, sillä raha menettää merkityksensä ja asemansa jokapäiväisessä elämässänne. Tulee vallitsemaan uusi rakkauden uskonto, josta olemme teille aikaisemmissa viesteissä kertoneetkin. Siis tulevaisuus tulee olemaan suuren muutoksen aikaa, teitä jokaista valotyöntekijää tarvitaan tässä muutoksen ajassa osallistumaan osaltanne kanssaihmistenne auttamisessa ja opastamisessa.

Annamme Pentin välityksellä uutta tietoa aina tarvittaessa. Tulette saamaan opastusta ja ohjausta aina tarvittaessa, sillä tämä aikakausi on niin moninaista muutosta lähes päivittäin, että kaikki ohjaus ja opastaminen on teille tarpeen. Emme kerro liiaksi etukäteen näitä tietoja, vaan annamme uusia viestejä kyllä hyvissä ajoin, aina tarpeen mukaan. Muistakaa jokainen kohdallanne hiljentyminen jokapäiväisessä elämässänne on nyt tärkeää. Rukoilkaa Isä Jumalalta apua omiin ongelmiinne, niin teitä autetaan. Pyytäkää henkilökohtaisia ohjeita, niin oppaanne teitä auttavat; sillä tällä hetkellä ovat valon lähettiläät Maanpiirissä lähempänä kuin koskaan aikaisemmin auttamassa ja ohjaamassa ihmisiä. Apua annetaan kaikille, jotka sitä haluavat vastaan ottaa, kunhan vain muistatte ja haluatte apua pyytää, sillä tässäkin on vapaan tahdon laki. Emme voi ketään hänen haluamattaan auttaa. Jokaisen yksilön on itsensä ilmaistava halunsa saada ohjausta ja opastusta elämässään. Näin on Isämme Jumalamme ohjeet antanut teille kaikille kerrottavaksi. Jääkää siis turvallisin mielin odottamaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan muutoksien kautta ihmiskunnan keskuuteen. Eläkää elämäänne kuten tähänkin asti ja luottakaa Luojamme ja Kristuksemme johdatukseen. Rakkaudella Audius.

31.12.2001 / no 23

Olemme antaneet teille lukuisia viestejä kuluneen vuoden aikana. Olemme kertoneet hyvinkin seikkaperäisesti ennakkoon tulevista tapahtumista keskuudessanne maapallolla. Mekään toisten tasojen auttajanne emme voi sata prosenttisella varmuudella ennakoida kaikkea tulevaa tapahtumaa, niin ihmisten keskuudessa, kuin myös ekologisessa tilanteessa. Ihmisen vapaantahdon laki on kuitenkin ollut vielä toistaiseksi, niin pyhä asia, ettei siihen ole voinut eikä saanut puuttua.

Näin on myöskin meidän tietomme ja taitomme tulevista asioista kerrottaessa, tämän saman lain alaisia ja siitä syystä myös jotkut ennakkoon näkemämme tapahtumat ja asiat saattavat muuttaa muotoaan ennen kuin tapahtumat ovat ajankohtaisia. Kuitenkin lukemalla antamamme viestit ja vertaamalla niitä maailman tapahtumiin huomaatte, että suurin osa etukäteen näkemistämme asioista on mennyt aivan niin kuin olemme teille kertoneetkin. Teistä monet ovat odottaneet ufojen laajamittaista esiintymistä taivaalla, sekä meidän Galaktisen liiton edustajien esille tulemista, näkyvässä muodossa. Ette tule pettymään, näin tulee aivan varmasti tapahtumaan. Ajankohta tulee vain vielä muuttumaan.

Maapallon ulkopuolella olevissa muissa Galakseissa on tapahtunut paljon todella suuria muutoksia. Tällä hetkellä pääasiallinen työmme on suuntautunut näihin yllättäviin, suuriin ekologisiin muutoksiin koko Universumin alueella, sillä nämä uudet avaruuden myrskyt voivat vaikuttaa haitallisesti myös maapallolla. Emme suinkaan ole ollut kokonaan pois Maan piiristä, vaan osa tukialuksistamme risteilee jatkuvasti maapallon läheisyydessä. Havannoiden kaiken mahdollisen muutoksen, mitä planeetallanne tapahtuu. Ihmisten ja kansojen keskuudessa olevat asiat ovat tarkkailussamme vuorokauden jokainen hetki.

Olemme hyvin huolissamme tämän hetkisestä tilanteesta. Sota ja tappaminen vain lisääntyy lähes päivittäin ja jokainen hetki on kriittinen, sillä kiihkomielisiä kansanjohtajia tuntuu riittävän jokaiseen maanosaan. Nämä kiihkoilijat ja sodan lietsojat ovat vieraantuneet täysin Isämme Jumalamme antamista neuvoista ja ohjeista. Heidät on vallannut vastakkainen voima, joka on sumentanut heidän järkensä täysin. Olemme kyllä yrittäneet vaikuttaa moniin päättäjiin, antaen heille valon ja rakkauden ajatuksia mieliinsä. Tuntuu vain siltä, ettei vallan ja rahanhimon sumentamat mielet pysty vastaanottamaan Kristuksemme kristusenergioita, jotka auttaisivat nykytilanteessa ratkaisemaan neuvottelemalla monta kriittistä tilannetta ja ongelmaa. Näin onkin maapallon tulevaisuus aina vain epävarmemmalla pohjalla ja suursodan vaara lisääntyy entisestään.

Lähi-idän tilanne on riistäytynyt jo hallinnasta, eikä neuvottelujen mahdollisuutta ole näköpiirissä. Ei tule helpotusta sotatoimiin alkuvuonnakaan, vaan terroriteot entisestään tulevat lisääntymään. Uusia tahoja lähtee mukaan näihin kriiseihin, tuoden oman panoksensa entisten terroritekojen lisäksi. Aina vain lukuisampi joukko lähtee kaduille sotimaan ja paljon ihmisiä menetetään näissä taisteluissa. Myöskin muut Lähi-idän maat kuin Israel ja Palestiinalaiset, lähtevät näihin sotatoimiin mukaan.

Jo tuleva alkuvuosi tuo tullessaan suuria muutoksia myös ekologisessa mielessä. Teille on kerrottu tiedotusvälineissänne kuluneena vuotena monta kertaa, ettei eri puolilla maapalloa tapahtuneet muutokset ole tavanomaisia, vaan hyvinkin tavallisuudesta poikkeavia. Tämä on ollut vasta alkua voimakkaimmille luonnon muutoksille. Tulette havaitsemaan, ettei enää ilmasto maapallon eri maanosissa tule olemaan entisen kaltaista. Suuria muutoksia tulee tapahtumaan erilaisina luonnonmullistuksina, jotka tulevat hyvinkin suuresti vaikuttamaan ihmiskunnan elämään.

Talousnäkymät tulevat entisestään synkkenemään. Ei tuleva vuosi tuo mitään helpotusta tähänkään asiaan, päinvastoin. Tulee vielä todella suuria heilahduksia pörssikursseihin, jotka tulevat entisestään vaikeuttamaan rahanvallan mahtia. Ihmismielen on hyväksi viimeistään kuluvan vuoden aikana sisäistää, ettei rahalla saa kaikkea tässä elämässä. Tärkeämpiäkin arvoja on olemassa, kuten rakkaus, lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen huomioon ottaminen. Nämä arvot tahtovat nykypäivän ihmisiltä unohtua omassa elintaso-oravanpyörässään. Tuleva vuosi tuo kyllä ihmisten mieliin muutakin ja tärkeämpääkin ajateltavaa, kuin raha ja valta. Tuleva aika tulee olemaan suurten muutosten aikaa monessa mielessä. Maapallon ihmiset tulevat kokemaan suuria muutoksia, myöskin vastoinkäymisiä. Nämä kaikki vaikeudet on kohdattava, sillä se on ainoa tie mikä herättää ihmiset ymmärtämään myös muitakin arvoja elämässään. Pidämme teidät ajan tasalla tulevista muutoksista ja annamme hyvissä ajoin tietoja, varoituksia sekä ohjeita tulevaisuuden tapahtumien varalle. Ei mitään suuria pääse tapahtumaan, mikä vaikuttaisi teidän jokapäiväiseen elämäänne ratkaisevasti, ettemmekö siitä teille ennakkoon kertoisi.

Eläinperäiset sairaudet eivät ole mihinkään kadonneet keskuudestanne, ainoastaan niistä tiedottaminen on päättäjienne ja eri maiden hallitusten painostuksesta vähentynyt. Tulee vielä lukuisia paljastuksia näistä sairaustapauksista. Myös muissakin kuin nautakarjassa tulee esiintymään monenlaisia sairauksia. Edelleen tähdennämme kasvisravinnon tärkeyttä, sillä se on kuitenkin terveellisempää ja puhtaampaa ravintoa kuin liha ja sen erilaiset lihajalosteet.

Muistakaa edelleen antamamme ohjeet myös hiljentymisestä ja rukouksen voimasta, sillä teidän pyyntönne, kiitoksenne, huolenne ja murheenne ovat asioita, joita Isä Jumala ja Jeesus Kristuksemme huomioivat jokaisen luotunsa kohdalla. Te tulette saamaan paljon apua ja ohjausta omassa elämässänne, kunhan vain hiljennytte, rukoilette ja pyydätte. Te jotka tunnette pettymystä, ettei vielä tämän vuoden aikana nämä UFO -havainnot toteutuneet. Kerromme teille, ei mene pitkä aika kun tulette saamaan tiedon ja myös omakohtaisia havaintoja meidän toisten tasojen, tähteläisten olemassa olosta. Tarvitaan vain mielen malttia vielä jonkin aikaa, niin tämäkin kertomamme tapahtumaketju alkaa näkymään ja siitä tullaan maailman laajuisesti uutisoimaan. Kuten aikaisemmin viestin alussa kerroin on seikkoja, jotka vaikuttavat myös meidän näkemyksiimme tulevaisuuden asioista ja tulevista tapahtumista. Kyllä kaikki pääpiirteet ovat ennakkoon tiedossamme. Päivämäärät ja ajankohdat ovat seikkoja, jotka saattavat muuttua tilanteiden vaihtuessa, joskus hyvinkin nopeasti. Näinhän käy myös joskus jokaisen ihmisen kohdalla omassa elämässä.

Galaktisen liiton alukset ovat hyvin lähellä maapalloa, joskin eri värähtelytaajuudella, emme ole hetkeäkään pois tästä Kristuksemme johtamasta tärkeästä operaatiosta, vaan valvomme maapallon tapahtumia jokainen hetki. Myös puutumme tapahtumien kulkuun, jos vain havaitsemme pienimmänkin uhan olevan olemassa maapallon tulevaisuudelle.

Olemme hyvin tyytyväisiä näiden viestiemme leviämisestä, sillä näin pienessä ajassa tehty työ on tuonut yli 20000 lukijaa ja lukijajoukko kasvaa päivittäin niin voimakkaasti, kuin se vain on mahdollista. Monet ihmiset ovat myös kääntäneet näitä viestejä monille eri kielille ja näin ne ovat levinneet jo moneen muuhunkin maahan kuin Suomeen. Näin olemme sen tarkoittanut tapahtuvaksi. Tuleva vuosi tuo paljon uusia ihmisiä tähän työhön mukaan. Teistä monet ovat sisäistäneet kuinka tärkeää on tieto ja sen saaminen jo ennen kuin tapahtumat etenevät kriittiseksi. Tietoa te tulette kyllä saamaan, siitä me toisten tasojen auttajanne pidämme huolen. Pentti saa yhä helpommin yhteyden meihin ja myös toisin päin. Olemme useita vuosia kouluttanut häntä tähän työhön ja tehtävään. Hänen sakrastonsa (energiakeskukset) on avautunut ottamaan vastaan aina korkeampia kristustasojen värähtelyitä ja näin mahdollistaa myös meidän yhteytemme helpommaksi. Nämä viestit tulevat tulevaisuudessa aina vain yksityiskohtaisemmiksi ja entistä seikkaperäisemmiksi. Kiitämme myös Aria ja Erkkiä tästä hyvästä yhteistyöstä, mitä he ovat kolmistaan Pentin kanssa tehneet Galaktisen liiton tiedotteitten levittämisessä teille lukuisille ja yhä kasvavalle lukijajoukolle. Haluamme myös kertoa huhtikuussa olevasta Muutoksen aika -seminaarista Tampereella, jonka Pentti ja Ari järjestävät. Tässä seminaarissa on suuri johdatus mukana. Me Galaktisen liiton edustajat tulemme hyvin voimakkaasti olemaan läsnä keskuudessanne ja tulette kokemaan ennen kokemattomia asioita tänä ajankohtana, sillä värähtelyt keskuudessanne tulevat antamaan jokaiselle läsnä olevalle hoitavaa ja puhdistavaa energiaa, joka tulee avaamaan elimistönne tukoksia, sekä puhdistamaan sakrastonne vastaanottamaan yhä korkeampia värähtelyitä. Tämä siksi, että tarvitsemme yhä enemmän ihmisiä tekemään työtä kanssamme tässä muutoksen ajassa ja näin ohjaamme ihmisiä kokoontumaan yhteen saamaan koulutusta ja ohjausta tulevien aikojen tapahtumiin yhteistyössä kanssamme. Kiitämme myös osaltamme antoisasta yhteistyöstä Galaktisen liiton ja teidän kaikkien lukijoidemme sekä yhteistyö kumppaneidemme kanssa. Olkoon Isämme Jumalamme aina vain voimakkaammin teidän jokaisen sydämessä. Rakkautta ja Kristus-valoa teille kaikille. Audius.