Galaktisen liiton tiedotteita vuosilta 2002-2003

(Kanavoinut Pentti)

Galaktisen liiton tiedote No 24 (05.02.2002)

Vuosi on vaihtunut, olemme menneenä vuotena kertoneet teille monissa viesteissämme etukäteistietoja maapallon tapahtumista. Olette saaneet paljon vahvistavaa energiaa myös lukiessanne näitä viestejämme, sillä sanomissamme on ollut mukana energisesti sekä henkisesti voimistava vaikutus, sen varmaan monet lukijat ovat henkilökohtaisesti kokeneet.

Tulemme tiedottamaan teille paljon uusista tulevista tapahtumista, joita joudutte kokemaan tänä kuluvana vuotena. Ei tämäkään vuosi tule olemaan helppoa aikaa, vaan päinvastoin tämä kuluva vuosi tulee olemaan ihmiskunnalle voimakas kasvun ja koettelemuksen vuosi. Jo tämä kevätaika tuo tullessaan paljon suuria muutoksia monella eri alueella.

Lähi-itä tulee olemaan se paikka, josta kaikki suuret muutokset tulevat saamaan alkunsa. Jo nämä menneet sodan kuukaudet ovat näyttäneet suunnan mihinkä ihmiskunta on menossa. Amerikka on päässyt koston makuun lukuisilla menestyksekkäillä kostoiskuillaan. He ovat saaneet lähes yhtenä rintamana koko kansansa sotapäälliköidensä taakse. Antaen lähes rajattomat valtuudet lisätä sotatoimiaan. Näin tuleekin käymään ja tämä tie vie tuhoon, sillä silloin alkaa viime vuonna kertomamme Muslimiväestön yhdistyminen ja heidän rintamansa nousevat vastaiskuun. Ei Israel Amerikan tukemana enää kauaa voi, eikä saa heilua kukkona tunkiolla, vaan Israelin kansa joutuu kohtaamaan totuuden siitä, että he kuitenkin ovat vähemmistönä Lähi-idän kansojen keskuudessa, Islaminuskoisten naapuriensa ympäröimänä. Ei Isä Jumalamme katso hyvällä nykyistä sortamista, jota Israelin sotatoimet tällä alueella ovat tehneet jo vuosikausia. Luojamme puuttuu tähän epäkohtaan ja antaa myös mahdollisuuden toistenkin kansojen puolustautua nykyisiä sortajiaan vastaan, joita amerikkalaiset ja israelilaiset edustavat. Sodat tulevat tänä kuluvana vuotena entisestään lisääntymään. Ei enää pelkät palestiinalaisten tekemät itsemurhaiskut riitä, vaan terroriteot käyvät entistä laajamittaisemmiksi ja aiheuttaen yhä suurempaa tuhoa. Myös muu maailma tulee kokemaan näitä suuria tuhoja aiheuttavia terroritekoja. New Yorkin viimevuotinen terrori-isku oli vasta alkua. Menneet muutamat kuukaudet tämän iskun jälkeen ovat olleet vain aikaa, jolloin nämä terrorijärjestöt ovat suunnitelleet uusia tulevia tekoja, joita tulee olemaan tänä vuonna paljon.

Tässä kaaoksen ja sekasorron ajassa tulee tapahtumaan myös meidän toisten tasojen auttajienne puuttuminen asioiden kulkuun ja tulemme sen tekemään. Siihen olemme saaneet Isältämme Jumalaltamme valtuudet. Tarkkaa ajankohtaa emme mekään tiedä, emmekä voi sitä teille ilmoittaa. Ei olisi hyväksi ihmiskunnan henkisen hyvinvoinnin kannalta siitä vielä kertoa. Tulemisemme kyllä nähdään ja huomataan maailmanlaajuisesti. Silloin myös koko maapallon totutut uskot ja normit tulevat täysin muuttumaan. Tässä tapahtumassa on Kristuksemme oleva se henkilö, joka johtaa operaatiota ja antaa ohjeet tulevien aikojen varalle.

Olette myös huomanneet kuinka talousasiat maailmassa ovat muuttuneet kertomamme mukaiseen suuntaan. Tulevaisuus ei tuo helpotusta maailman talous tilanteeseen, päinvastoin. Kupla puhkeaa ja lama entisestään syvenee osittain näistä terroriteoista ja sotien kiihtymisistä johtuen. Myös tulevat luonnon tasapainon voimakkaat heilahdukset vaikuttavat talousnäkymiin. Todella suuriin ekologisiin muutoksiin on syytä varautua tänä kuluvana vuotena. Emme myöskään syyttä varoittaneet viimevuotisissa viesteissämme elintarvikehuollon vaikeutumisesta. Tämäkin seikka on hyvä huomioida, kun teette suunnitelmia tulevan vuoden varalle, lukekaa aikaisempia viestejämme uudelleen. Niissä on kyllä kerrottu mitä on odotettavissa.

On ollut aivan suunnitelman mukaista taholtamme ohjata ja johdattaa Pentti ja Ari järjestämään huhtikuun seminaari, sillä se on tärkeää tiedottamisen aikaa. Silloin on jo vuosi pitkällä ja moni tapahtuma maapallolla on edennyt niin paljon, että ollaan hyvin kriittisen ajankohdan vaiheilla. Mahdollisesti jotain hyvin suurta keskuudessanne on jo tapahtunut, joka vaikuttaa ihmiskunnan tulevaisuuteen tai sitten nämä tapahtumat ovat lähitulevaisuudessa toteutumassa. Kuten jo edellä mainitsin päivämäärät tietää vain Isä Jumala. Myöskin ihmisten vapaa tahto vaikuttaa tuleviin ajankohtiin. Lautsiassa tulee olemaan paljon toisten tasojen auttajia mukana. Tilaisuudessa tulee olemaan korkeat värähtelyt ja voimakkaat energiat. Ihmiset tulevat kokemaan monenlaisia avautumisia, niin henkisesti kuten myös energisesti. Tästä joukosta, jotka silloin yhteen kokoontuvat, tulee moni ihminen tulevaisuudessa aktiivisesti työskentelemään meidän toisten tasojen auttajienne kanssa. Odotamme tältä tapahtumalta paljon, sillä tähän joukkoon ohjautuu juuri niitä ihmisiä, jotka tuntevat seuraavansa omaa sielunsuunnitelmaa tässä nykyisessä inkarnaatiossaan.

Me tulemme antamaan Pentin kautta tänäkin vuonna teille kaikille tietoa ja opastusta aina tarvittaessa . Ei mitään todella tärkeää pääse tapahtumaan maapallon kehityksessä tulevana vuotena niin ettemmekö siitä teille kertoisi hyvissä ajoin. Tämänhetkinen ohjeemme tulevaisuutta ajatellen on. Yrittäkää kukin tahollanne rauhoittaa mielenne mahdollisuuksienne mukaan, hiljentyä päivittäin meditoiden ja pyytäen Isä Jumalalta ohjausta, sekä opastusta omaan elämäntilanteeseenne. Näin tulette huomaamaan kuinka rukouksenne kantaa hedelmää. Elämänne helpottuu monin tavoin ja saatte yksilöllistä opastusta moniin vaikeisiin elämäntilanteisiinne. Tähdennämme tämänkin viestin yhteydessä sitä seikkaa, ettei tulevaisuuden suhteen ole mitään pelättävää. Ihmiskunta tulee kohtaamaan monia suuria vaikeuksia, mutta nämä vaikeudet on tarkoitettu herättämään ja antamaan oppia tulevasta uudesta uskonnosta. Rakkauden uskonnosta, josta olemme kyllä aikaisemmissa viesteissämme kertoneet. Lukekaa niitä sillä kertaus on hyväksi monessa asiassa. Tämän viestin annoimme yli kuukauden viiveellä, sillä kanavamme Pentti on tarvinnut tämän kuukauden itsensä kokoamiseksi, avioeronsa johdosta. Hän on ollut jonkin aikaa niin raskaissa ja vaikeissa energioissa, että olemme antaneet hänelle tämän kuukauden itsensä hoitamiseen. Tänään asiat ovat kohdallaan ja katsomme ilolla hänen kirjoittamistaan tämänkin viestin aikana, uudessa omassa kodissaan. Tänään hänen energiansa ja värähtelynsä ovat jälleen kohdallaan ja voimme jälleen jatkaa tätä antoisaa yhteistyötämme keskeytyksettä. Viestittämisemme tulee entisestään lisääntymään ja tehostumaan ja viestien sisältö tulee yksityiskohtaisemmaksi tästä eteenpäin. Toivotamme teille kaikille ystävillemme hyvää tätä kuluvaa vuotta, sekä Kristus-siunausta.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius.

Galaktisen liiton tiedote No 25 (26.03.2002)

On uuden viestin aika. Aikaisemmasta viestistä on kulunut jo jonkin aikaa. Nyt kerromme teille mikä tämänhetkinen tilanne on maanpiirissä. Kuluvana kevättalvena on tapahtunut keskuudessanne hyvin paljon. Monia muutoksia on jo ollut niin ekologisesti kuin myös ihmisten aikaan saamissa muutoksissa. Suunta ihmiskunnan kannalta ei todellakaan näytä hyvältä. Sotaisuudet keskuudessanne ovat tänä päivänä jo sitä luokkaa ettei enää ole paluuta rauhanaikaan. Ihmiset eivät pysty keskenään enää hallitsemaan vallitsevia olosuhteita. Lähi-idän kriisi syvenee päivä päivältä. Ei ole enää Israelin päättäjillä harkintakykyä nähdä todellista vaaraa, jonka he ovat aiheuttaneet toiminnoillaan, heille joskus luvatulla maaperällä. He ovat ylittäneet valtuutensa, lisäten valloituksiaan yli sallittujen rajojen Amerikan avustaessa heitä niin rahallisesti kuin myös aseistaen. Näin ollen Israel ja Amerikka ovat ne päätekijät maailman nykytilanteeseen ja vallitseviin sotaisuuksiin Lähi-idässä. Ei Isä Jumala näin tarkoittanut, kun hän osoitti Israelin juutalaisheimojen asuttavaksi. Nyt on tullut aika muuttaa tämän sotatoimen ja taistelun tanner rauhanomaiseen olotilaan. Tähän on Luojamme päättänyt puuttua ja antaa luonnonvoimien tehdä maailmassa muutoksia ihmiskunnan elämäntilanteisiin.

Tulee tapahtumaan paljon suuria muutoksia vallitsevissa luonnontasapainon tiloissa. Tänään (26.3) ollut Afganistanin maanjäristys on alkua, näitä maanjäristyksiä tulee paljon lisää. Myös Lähi-idän alueilla tulette näkemään todella suuria muutoksia luonnontasapainossa. Nämä luonnon muutokset tulevat herättämään ihmiset ja antamaan muutakin ajattelemista kuin taistelut ja sota. Tulevat ekologiset muutokset ovat niin suuria ja rajuja, ettei niitä enää kukaan voi ohittaa olankohautuksella sanomalla, onhan näitä ollut aikaisemminkin. On tullut aika muuttaa tulevaisuutta, niin on Isä Jumala asiat nähnyt ja viisaudessaan päättänyt.

Nykyisenlainen elämänmuoto tuhoaa ennenaikaisesti maa-planeetan ja niin ei saa, eikä sallita tapahtua, sillä maapallon tulevaisuus tulee olemaan suurenmoinen ja kaunis kunhan ensin on puhdistettu tällä hetkellä vallitsevat erittäin voimakkaat energiat pois keskuudestanne. Tämä tulee olemaan Galaktisen liiton tehtäväkenttä tulevaisuudessa. Keskuudestamme saapuu opettajia ja ohjaajia ihmisten pariin ohjaten ihmiset kohti uutta rakkauden uskontoa. Tämä uskonto tulee vallitsemaan ihmiskunnan keskuudessa vielä ainoana elämän suuntana, sillä rakkaus on se elämää kantava vallitseva voima joka antaa tulevaisuudessa keskuuteenne sen valon, jota ihmiskunta tällä hetkellä tarvitsee.

Me teidän avaruuden ystävänne tiedämme ne tulevat vaikeudet joita ihmiskunta joutuu kokemaan ja läpikäymään tässä tulevan murroksen ajassa. Prosessi tulee olemaan vaikea ja monia sieluja tulee siirtymään toisille tasoille saamaan heille kuuluvaa opetusta. Maanpiiriin jäävät tulevat käymään monenlaisia tapahtumia läpi, jopa puhdistusvaiheessa, joka on pakko tehdä ja jonka yhteydessä maapallolta poistetaan kaikki tuhoa aiheuttava materiaali. Nostamme ja evakuoimme aluksiimme kansalaisia turvaan ja siinä yhteydessä myöskin koulutamme ja opetamme teitä kohtaamaan uuden maan ja uuden taivaan mistä on negatiiviset energiat poistettu.

Vielä ei ole päästy tähän vaiheeseen vaan ensin on muutokset edessä, jotka herättävät ihmiskunnan tajuamaan nykyisen vallitsevan tilanteen. Antaen jokaiselle yksilölle mahdollisuuden tarkastella omaa elämäntilannettaan ja mitä kukin omalla kohdallaan voisi elämässään muuttaa parempaan suuntaan. Esimerkiksi ravinnon, päihteiden, vihan, kateuden, mustasukkaisuuden ja ahneuden suhteen sekä opettelemalla huomioimaan kanssa ihmisensä sekä läheisensä. Nämä edellä mainitut ovat niitä asioita joita teidän jokaisen olisi hyvä tarkastella omassa elämässänne, sillä on helpompi kohdata tulevaisuus ja sen tuomat muutokset, kun elämänarvot ovat kohdallaan ja järjestyksessä.

Tuleva muutoksen aika on jo alkanut senhän kyllä jokainen huomaa katsellessaan ympärilleen. Tiedotusvälineenne kertovat lähes päivittäin vallitsevista ilmastonmuutoksista, napajäätiköt ovat sulamassa, sateet lisääntyneet ja toisaalla kuivuus vallitsee. On kylmää missä ennen on ollut lämmintä sekä päinvastoin, eläimet käyttäytyvät epätavallisesti ja heidän rytminsä, sekä suunnistusvaistonsa ovat sekaisin. Nämä ovat niin näkyviä muutoksia, että niidenkin pitäisi herättää ihmiset tajuamaan että jotain tavallisuudesta poikkeavaa on tapahtumassa, mutta nykyinen epäjumalanne raha, yhdistettynä luonnottomaan kiireeseen on sokaissut harkintakyvyn niin monilta ihmisiltä täysin, etteivät he huomaa näitä luonnon antamia merkkejä muutoksista. Mutta kyllä nämäkin ihmiset vielä heräävät tästä unestaan, kunhan vielä muutamia kuukausia on kulunut. Teitä jotka olette tietoisia tästä vallitsevasta tilanteesta on vielä niin pieni joukko, ettette oikein saa ääntänne kuuluville tänä päivänä, vaikka teillä monella onkin sisäinen tunne ja halu kertoa ja valistaa kanssaihmisiänne, malttakaa vielä jonkin aikaa niin tulee vielä aika, jolloin saatte kertoa tietonne monen monta kertaa. Lähes päivittäin teiltä tullaan kysymään ohjausta sekä opastusta. Silloin on teidän valotyöntekijöiden aika tehdä ja toteuttaa sielunsuunnitelmaanne sekä työskennellä Isä Jumalan suunnitelman mukaisesti ihmiskunnan auttamiseksi.

Tämä on tulevaa aikaa ja maapallon tulevaisuutta. Tämä kaunis planeetta tulee olemaan vielä se paratiisi joksi Luojamme on sen tarkoittanut. Tulee olemaan aika jolloin ihmiset elävät rauhassa sotimatta. Ei ole nälkää eikä kastijakoja rikkaisiin ja köyhiin, vaan kaikilla on sitä mitä jokapäiväisessä elämässään tarvitsevat. Tähän olotilaan menee vielä aikaa, mutta se on maapallon ja ihmis- sekä eläinkunnan tulevaisuus. Maapallo nostetaan uusiin korkeimpiin ulottuvuuksiin ja tulette toimimaan yhdessä muiden universumien, eri aurinkokunnilla ja planeetoilla elävien kansalaisten kanssa. Me tulemme totuttamaan ihmiset ajatukseen toisten ulottuvuuksien tähteläisten olemassaolosta. Aivan kuin olemme teille näissä aikaisemmissa viesteissämme kertonutkin, tähän ei enää mene kovin pitkä aika. Viimeistään silloin kun todelliset luonnontasapainon heilahtelut alkavat olla todellisuutta siinä mittakaavassa, että mannerlaatat liikahtelevat niin voimakkaasti aiheuttaen suuria muutoksia maan kuoressa, silloin meidän apumme keskuudessanne on tarpeen. Olkaa luottavaisin mielin, sillä kaikessa mitä tapahtuu on johdatus mukana.

Pohjoismaat ovat vakaalla pohjalla eikä tässä maan osassa ole tuliperäisiä vuoria eikä mannerlaattojen saumakohtia. Pohjola tulee välttymään tällaisilta ilmiöiltä. Vedet kyllä tulevat muuttamaan luonnollisia uomiaan sekä vesien korkeuserojen muutoksia tulee tapahtumaan. Tämä kaikki on vain kohdattava ja koettava sillä muuten ei nykyisenlainen elämänmeno tule muuttumaan, vaan kävisi vain päivä päivältä vaikeammaksi sekä sotaisemmaksi. Isä Jumala on nähnyt tarpeelliseksi puuttua nykyiseen elämäntilanteeseen nopeutetussa aikataulussa.

Tämän muutoksen ovat ihmiset itse aikaan saaneet omilla valinnoillaan. Johtajat eri kansojen keskuudessa ovat väärinkäyttäneet kansan heille myöntämää valtaa. Papisto sekä erilaiset uskonsuuntaukset ovat myöskin johtaneet ihmiset harhaan, eivätkä nämä suosiolla luovu rahan ja vallanhimossaan mistään mitä ovat saavuttaneet, vaan riistävät loputkin kansoiltaan mitä vain irti saavat. Pönkittäen valtaansa sekä rikkauksiaan, nämä rahan- ja vallanhimoiset johtajanne ovat saattaneet maailmantilanteen nykyiselle tasolleen ja tähän tilanteeseen ei tule korjausta eikä parannusta enää muuten, kuin ravistelemalla ihmiset kunnolla tajuamaan kuinka sekaisin ja väärin on elämä ihmisten keskuudessa.

Näin minä Galaktisen Liiton tiedottaja Audius olen saanut Luojamme tahdosta antaa teille tämän viestin luettavaksi ennakkotietona tulevista muutoksista keskuudessanne. Rukoilkaa ja pyytäkää Isä Jumalalta suoraan apua ja ohjausta jokapäiväiseen elämäänne, niin tulette huomaamaan kuinka moni asia menee paljon paremmin kohdalleen. Pyytäkää niin teitä autetaan.

Terveisin Audius

Galaktisen liiton tiedote No 26 (19.07.2002) kanavana Pentti (03) 2140 597

On jälleen aika uudelle viestille. Edellisestä viestistä onkin jo kulunut aikaa. Ei maapallolla ole levottomuudet loppunut, vaan päinvastoin. Aina vain päivittäin saatte tietoa yhä uusista terroriteoista, murhista, tapoista ja kaikenlaisesta väkivaltaisuudesta. Ei tämä tilanne tule syksyä kohti mentäessä mitenkään paranemaan. Ei pahuuden voimat vielä hellitä keskuudessanne maan piirissä, vaan vielä on odotettava sitä aikaa, jolloin Isän Jumalan tahdosta Kristuksen joukot tuovat lopullisen rauhan ja valon ihmisten keskuuteen.

Tuleva loppuvuosi tuo lisää suuria levottomuuksia. Väkivaltaisuudet ja sodat vain lisääntyvät. Lähi-idän kriisissä on ollut vain hetken aikaa vähän rauhallisempaa. Kuitenkin olette viikoittain saaneet uutisia terroriteoista ja molemminpuolisista kostoiskuista. Odotamme täällä Galaktisessa Liitossa, kuinka maailman päättäjät tämän kriisin yrittävät selvittää. Meidän näkemyksemme on kuitenkin sama, mitä olemme teille aikaisemmin viestittäneet. Puheiden aika on ohi, eikä neuvottelut tule johtamaan muuta kuin lopputulokseen, että sotatoimet tulevat entisestään lisääntymään.

Näin tulee vielä suuria taloudellisia vaikeuksia, jotka johtavat ravintohuollon vaikeutumiseen. Tämä seikka on jo nähtävissä monissa maissa tälläkin hetkellä keskuudessanne. On miljoonia ihmisiä nälkäkuoleman partaalla, eikä heistä huolehdi oikeastaan kukaan, kuin juuri sen verran, että suurvallat voivat pestä kasvonsa ihmiskunnan edessä. Kertomalla kuinka kukin hyvinvointivaltio auttaa näitä ihmisiä eri avustusjärjestöjen kautta. Tämä kaikki on vain silmänlumetta. Ei todellista hätää poisteta niillä avustuksen rippeillä, mitä näille ihmisille armosta annetaan. Nyt on viimeinen mahdollisuus ihmiskunnalla tehdä jotain hyvää huonompiosaisten hyväksi, sillä aika alkaa olla vähissä. Ei ole enää tulevaisuudessa näitä niin sanottuja lihavia ja yltäkylläisyyden aikoja näköpiirissä. Tulevat ajat muuttavat koko ihmiskunnan tämän hetkisen suunnan aivan toisenkaltaiseksi.

Nyt olisikin oikea hetki jokaisen ihmisen kohdallansa tarkistaa omat motiivinsa ja elämän asenteensa ja todeta mitä minä voisin omalta osaltani tehdä yhteisen hyvän auttamiseksi. Rakkaus on se suurin ja vaikuttavin motiivi, joka tällä hetkellä puuttuu monenkin ihmisen sydämestä. Sanotaan kyllä sanoja kuinka tunnetaan rakkautta, milloin mitäkin asiaa kohtaan. Näytöt ovatkin sitten jo aivan toinen asia. Me sanomme ohjeeksi jälleen kerran, rakastakaa toisianne kuin itseänne ja antakaa itsellenne aikaa. Syventykää kanssaihmisiinnekin ja huomioikaa toisenne. Näin eläen, alkaa pieninä puroina valuva joki vuolaasti virraten, tuomaan juuri sitä Kristuksemme viitoittamaa rakkauden uskontoa keskuuteenne. Silloin myös elämänlaatunne tulee muuttumaan ja parempi maailma ja tulevaisuus keskuudessanne on mahdollista.

Geologisista muutoksista sen verran. Tuleva loppuvuosi tulee olemaan suurten muutosten aikaa. Tulee paljon epätavallisia ilmaston muutoksia eri puolille maapalloa. Tälläkin hetkellä koko kuluvan vuoden aikana on ollut todella suuria heilahduksia. Moneen eri suuntaan on ollut kuivaa, siellä missä siihen ei ole totuttu. Sekä märkää monissa maanosissa, missä ei tällaista ole ennen ollut. Tämä kaikki on vasta alkua tuleville muutoksille, sillä maapallon epätasapaino on heilahtanut jo niin suureksi ettei enää voi suunta muuttua entisenlaiseksi, vaan nyt vallitsee tämä nykyinen kurssi.

Tulevaisuuden näkymät ovat sellaiset, että on tuleva entistä vaikeampaa ruuan saannin suhteen. Monilla alueilla tullaan menettämään viljasatoja, sekä sen myötä myös karjaa joudutaan hävittämään rehun puutteen vuoksi. Tulee suuria ilmaston muutoksia, joiden johdosta ihmiset eivät saa enää luonnosta sitä ravintoa, mitä ovat tottuneet automaattisesti vuosisatojen aikana korjaamaan. Tämä kaikki tulee lisäämään entisestään nälkäisten ravinnonpuutteessa elävien ihmisten määrä keskuudessanne. Tiedettävästi myös nälkäiset ihmiset ovat vihaisia. Näin väkivaltaisuudetkin tulevat lisääntymään.

Ei ole ihmiskunnan historiassa ollut rauhan aikaa aikaisemminkaan, eikä sitä tule olemaan tulevaisuudessakaan. Aina on sodittu. Tällä hetkellä on aseet tuhovoimaltaan niin suuria, ettei mikään elollinen ole turvassa. Jos näitä tuhon aseita alettaisiin käyttämään. Niin ei tapahdu, tähdennämme tässä viestissä edelleen. Tätä asiaa minkä olemme kertoneet teille aikaisemminkin. Ei Isämme Jumalamme salli mitään tällaista tuhoa maapallolla tapahtua. Me Galaktisesta Liitosta tulemme valvomaan tapahtumia ja puutumme tarvittaessa tapahtumien kulkuun.

Odottakaa ja katsokaa mitä loppuvuosi tuo tullessaan. Ihmiskunta tulee kohtaamaan suuria muutoksia ja vaikeuksien kautta te menette kohti uutta ja parempaa maailmaa. Tulee monia muutoksia tapahtumaan. Myös ihmisten keskuudessa monet väärinkäytökset, mitä vaaleilla valitsemanne johtajat ovat kansaansa kohtaan tehneet, tulevat saamaan paljastumisen kautta ansaitsemansa rangaistuksen. Uskonnolliset johtajanne ovat riistäneet ja väärinkäyttäneet valtaansa. Alistaen ja pelotellen kansalaisiaan. Tähänkin asiaan tulee vielä paljon muutoksia. Näin on Luojamme valtuuttanut Kristuksemme näitä asioita muuttamaan ja saattamaan asiat oikeaan suuntaan. Oikeudenmukaisesti jakaen kaikkien ihmisten keskuuteen tietoa kaikesta mitä on salailtu ja vääristelty kansalaisilta. Tulee siis tapahtumaan vielä paljon suuria muutoksia. Monet suuryritykset joutuvat paljastuksien yhteydessä suuriin vaikeuksiin, kun kavallukset ja väärinkäytökset tulevat julkisuuteen. Näin on jo ollutkin kuluvana vuotena. Paljon on tullut asioita julki, mutta tämä on vasta alkua. Olemme kertoneet tässä viestissä näin yleisluontoisesti tulevaisuudesta. Seuraavissa viesteissä kerromme yksityiskohtaisemmin mitä on tapahtumassa ja odotettavissa.

Vielä ”UFOista”, olemme kertoneet teille aikaisemmissa viesteissä näiden näyttäytymisestä huomiota herättävästi. Näin tulee käymäänkin, kuten monissa muissakin asioissa, joista olemme kertoneet. Vain Isä Jumala tietää ajan ja ajankohdat. Niin on tässäkin asiassa. Olemme olleet valmiudessa toimimaan aina vallitsevan tilanteen mukaan. Mennyt vuosi on ollut vielä monessakin suhteessa armon aikaa, sillä kuten maapallon johtajat eri kansakunnista ovat yrittäneet neuvotteluteitse saavuttaa jotain hyvää. Lopputulos on ollut hyvin vaisua. Tätä kehitystä olemme saamamme ohjeiden mukaan seurannut ja näin ollen aika käsityksemme on ollut eriävä maapallon aika- ja päivämäärien suhteen. Tähdennämme vielä. Ei ilmestymisemme tapahtumana ole muuttunut, vain ajankohta on vielä avoin. Tulevaisuus maapallon väestön keskuudessa on ihmisten itsensä päätettävissä. Suunta on sen mukainen, kuinka ihmiset itse käyttäytyvät toisiaan kohtaan.

Te kyllä itsekin näette suunnan mihinkä kehitys on menossa. Ikävä kyllä, voimme vain todeta sanoilla; ei hyvältä näytä. Kehoitamme teitä päivittäin hiljentymään meditoimaan ja rukoilemaan Isältä Jumalalta apua, niin teitä kyllä autetaan ja ohjataan oikeaan suuntaan elämässänne.

Rakkaudella Audius.

Galaktisen liiton tiedote No 27 (06.09.2002)

Tuleva loppuvuosi on erittäin vaikeaa aikaa. On niin paljon tulossa suuria muutoksia, ettei ihmiset osaa edes vielä tajuta sitä tulevaisuuden myllerrystä. Kaikki mitä teille on viesteissä kerrottu, on ollut totta. Vain aikakäsitys on ollut muuttuva muoto jota emme mekään ole täysin tiedostanut. Ottakaa ohjeeksi se tieto mitä olette saanut jo niin monelta taholta. Olettehan lukeneet saamianne viestejä, niin Isä Jumalalta, Kristukselta, Valkoiselta veljeskunnalta ja Galaktiselta liitolta, minulta Audiukselta. Kaikki saamanne tieto tulevista tapahtumista maapallolla on tässä ja nyt. Ei ole kriisiajan tarvikelista turhaan tehty. Nyt on oikea aika lukea tätä listaa ja varautua tulevien muutoksien myötä siihen, ettei tosiaankaan kaupat ole aina auki, eikä kaupasta saa enää loppuvuonna kaikkea sitä mitä tähän asti olette automaattisesti tottunut ostamaan. Loppuvuosi on niin suurten muutoksien aikaa, ettei mikään totuttu asia ole enää täysin ennallaan. Ihmiskunta tulee kohtaamaan luonnon tasapainon muutokset niin rajuina, että jo alkuvuodesta tähän päivään tapahtuneet luonnonmullistukset ja epätasapainossa olevat ilmaston muutokset ovat olleet vain pientä alkusoittoa -tulevia vuodenlopun muutoksia ajatellen.

Myös ihmiset itse tulevat suuresti vaikeuttamaan maapallon elämää, sillä on niin suuria ja vakavia sotasuunnitelmia tekeillä, että ne toteutuessaan saavat koko yhteiskuntajärjestelmän keskuudessanne täysin sekaisin. Olemme kertoneet teille jo alkuvuonna kuinka Lähi-idän kriisi tulee laajenemaan. Näin on nyt tapahtumassa. Ei Amerikka enää vetäydy sotasuunnitelmistaan, vaan tulee toteuttamaan hyökkäyksen Irakin kansaa kohtaan. Saadakseen uskottavuutensa maailman herruudesta pönkitettyä ylös. Amerikan kansan minäkuva on saanut niin suuren kolauksen, vuoden takaisten tapahtumien johdosta, ettei tätä minäkuvaa maailman poliisin ja herruuden asemasta kiillota muu kuin hyökkäys Irakiin. Näin heidän presidenttinsä taustavoimineen asian näkee. Siis me Galaktisen liiton edustajat täällä tukialuksilla olemme suuressa hälytysvalmiudessa puuttumaan tilanteiden kehitykseen jos niin on tarpeen.

Näin Kristuksemme, johtajamme on meidät informoinut. Lisäksi kaikki muut jo valmiudessa olevat maanpäällä vaikuttavat tähteläiset keskuudessanne ovat valmiudessa auttamaan ihmiskuntaa tilanteiden niin vaatiessa. Tässä sotatilanteessa ja sen yhteydessä on myös aika eri puolella maailmaa olevien ihmisten viimein saada konkreettinen näköhavainto ja kosketus myös ”Ufojen” olemassaoloon. Silloin on Isä Jumala valtuuttanut meidän näyttäytymään, puuttuessamme ihmisten vapaan tahdon lakiin ja estää lopullisesti maapallon tuho. Jos vähäisemmässäkään määrin on jotain sen suuntaista vaaraa olemassa. Olkaa turvallisin mielin. Ei Luojamme salli minkäänlaista uhkaa maaplaneetan olemassa ololle, vaan päinvastoin. Kaikki negatiivisuus tullaan poistamaan ja koko planeetta puhdistetaan saasteista ja tämän jälkeen tämä ihana kaunis planeetta palautetaan jälleen alkuperäiseen olotilaansa, mikä se on aikojen alussa ollut. Tämä siirtymävaihe ei käy hetkessä, vaan siihen tulee kulumaan jonkin verran aikaa. Ensin on ihmisten kohdattava oma raadollisuutensa, millä nykyinen olomuoto keskuudessanne on aikaansaatu. On mentävä vaikeimman kautta, sillä oikoteitä ei ole olemassa. Ihmiset itse ovat saastuttaneet nykyisen elintilansa, jonka seurauksena luontonne on kääntynyt teitä vastaan. Olette seurannut tiedotusvälineistänne kuinka katastrofi toisensa jälkeen seuraa kuin helminauha kulkuaan eteenpäin. Aina vain voimakkaampina ja rajuimpina.

Tähdennän edelleen, että tämä on ollut vain alkua tuleville suuremmille muutoksille. Tulee vielä tapahtumaan uusi kaiken mullistava terroriteko, joka saa aikaiseksi tapahtumaketjun, mitä ei enää voi pysäyttää, vaan koston kohteena tulevat olemaan suurimmalta osin täysin viattomat siviilihenkilöt. Tämä tulee vain niin käymään, eikä meillä ole lupa tähän puuttua. Ainoastaan seurata, ettei mitään täysin hallitsematonta pääse tapahtumaan.

Tuleva aika on vaikeaa myös energiahuollon kannalta, sillä arabimaat tulevat käyttämään öljyä ja sen saatavuutta aseena länsimaita ja eritoten Amerikkaa kohtaan. Näin myöskin tulevat kansantaloudelliset seuraamukset olemaan suuria eri puolilla maailmaa. Pörssikurssit tulevat kokemaan ennennäkemättömiä heilahduksia, jonka seurauksena omaisuudet ja niiden menetykset tulevat vaikuttamaan suuresti koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Raha ja sen mahti tulee murenemaan ja ruoka sekä energia tulee arvoon arvaamattomaan. Myös juomavesi tulee olemaan monissa maanosissa kalliimpaa kuin tällä hetkellä on öljy ja sen arvo.

Te kaikki jotka haluatte olla valveutuneita tulevana muutoksen aikana, teillä on mahdollisuus saada etukäteistietoa tulevista muutoksista, sillä tietoa te olette saanut jo todella paljon kuten aikaisemmin tässä viestissä kerroin. Nämä aikaisemmat kaikki tiedotteet joita tänä vuonna on annettu luettavaksenne, on saatavilla ja luettavissa näillä kotisivuilla, joiden osoite on tässäkin viestissä näkyvissä ja kuten kerroin niin uusia tiedotteita ja viestejä tulette saamaan tämän kanavamme, kuin myös Pentin välityksellä. Lukekaa jo antamiamme viestejä uudelleen, niistä avautuu teille asioita jotka ovat tänä päivänä ajankohtaisia ja varmastikin sellaisia kohtia tekstistä avautuu nyt tähän aikaan, joita ette ole alkuvuodesta vielä sisäistänyt. Myös Isä Jumala ja Kristus on tämän toisen kanavamme kautta antanut teille paljon tietoa sekä ohjeita luettavaksi tulevan ajan varalle, lukekaa niitä, sekä myös Sanoma Ihmiskunnalle kirjasarja on juuri tänä päivänä ajankohtainen ja luettavaksenne tarkoitettu. Meidän neuvomme tulevaisuuden varalle on; varautukaa, ettei kaikkea ole aina saatavilla, sillä ravintohuollossa koko maailmassa tulee tapahtumaan muutoksia ja saatavuus ei ole enää itsestään selviö. Tulee suuria jonoja, pitkiä odotusaikoja, sillä tavarantoimitukset eivät kulje samalla tavalla kuin aikaisemmin. Myös energiahuollossa tulee katkoksia. Jotkut maanosat tulevat kohtaamaan todella suuria katastrofeja luonnonmullistuksien muodossa. Pohjoismaat eivät tule kokemaan näitä traagisia luonnonmullistuksia siinä määrin kuin monet muut maat. Pohjolassa suurimmat vaikutukset tulevat olemaan taloudellisissa muutoksissa.

Tänään on tilanne tällainen. Huominen on jo uusi asia. Ei nämä kertomamme asiat tule tapahtumaan minään kertarysäyksenä, vaan tilanteet kehittyvät pikkuhiljaa kohti loppuvuotta mentäessä. Ensi vuosi on vielä tätä kehittyvää muutoksen aikaa. Vaikutukset ihmisten elämään ovat suuria jo tänä vuonna, vuodenvaihdetta kohti mentäessä. Kaikki ne muutokset mitä on tulossa, on ihmiskunnan kohdattava, sillä ahneus, sorto, raadollisuus ja heikomman jalkoihin tallominen on saanut jo niin suuret mittakaavat, ettei enää mitkään puheet, eikä neuvottelut muuta mitään asiaa parempaan suuntaan. Kaikissa kansainvälisissä kokouksissa on rahanahneiden ja vallanhimoisten johtajien ja heidän edustamiensa monikansallisten yhtiöiden edut aina etusijalla. Ihmisten kärsimyksistä vähääkään välittämättä. Nyt on muutoksen aika, joka käydään vaikeuksien kautta. Mikään muu tie ei ole mahdollinen. Näin on Luojamme, Isä Jumala asian nähnyt ja sallinut tämän muutoksen tapahtua. Tässä ja nyt te tällä hetkellä elävät ihmiset saatte olla todistamassa ja kohtaamassa tämän kaiken. Me teidän auttajanne Galaktisesta liitosta olemme tukenanne ja ohjaamme sekä opastamme kaikessa missä katsomme avun olevan tarpeen.

Tulette saamaan uutta tietoa aina tarvittaessa. Molemmat kanavamme ovat virittäytyneet tätä työtä ja tehtävää varten. Olemme heihin yhteydessä ja annamme heidän välityksellään uutta tietoa aina tarvittaessa. Minä Audius annan Pentin kautta viestit ja Isä ja Kristus viestittävät tämän toisen kanavamme kautta. Olkaa näin turvallisella mielin, sillä kyllä te lukijamme saatte ajankohtaista tietoa aina tarvittaessa, siinä määrin että pysytte ajan tasalla. Sitä mukaa kun asioiden ja tapahtumien eteneminen sitä vaatii. Olkaa siis Kristus-suojattuja.

Rakkaudella Audius.

Galaktisen Liiton tiedote No 28 (30.10.2002)

Edellisestä viestistä on kulunut jo aikaa ja näiden viestien välillä on tapahtunut paljon uusia asioita eri puolilla maapalloa. Emme ole turhaan kertoneet teille tästä syksystä, tässä muutoksen ajassa. Edellisessä viestissämme kerroimme näistä muutoksista, jotka tänä päivänä ovat ajankohtaisia.

Terroriteot ovat lisääntyneet ja tulevat vain entisestään voimistumaan. Tulee vielä tapahtumaan mainitsemamme käänteentekevä suurempi terroriteko, josta kerroimme edellisessä viestissä. Tämä tuleva terroristien tekemä katastrofi on käänteentekevä tapahtuma ihmisten keskuudessa. Tästä alkaa koston kierre. Eikä sille ole kovin helposti loppua näkyvissä. Emme kerro tästä tämän enempää, sillä emme saa puuttua tapahtumien kulkuun keskuudessanne tässä vaiheessa, koska tulevissa tapahtumissa emme näe uhkaa maaplaneetan olemassaololle.

Ainoastaan ihmiset joutuvat kohtaamaan kaiken muutoksen mitä kaikenlainen viha, kosto ja ihmisten raadollisuus saa aikaiseksi. Ei ole olemassa muunlaista tietä, sillä mikään oikotie ei tuo sitä lopputulosta, mitä ihmiskunta tarvitsee, oppiakseen edes alkeet uudesta tulevasta rakkauden uskonnosta, jossa otetaan huomioon toinen toisensa, sekä tasapuolisesti jaetaan yhteistä hyvää kaikille. Eikä vain kuten tällä hetkellä keskuudessanne on käytäntönä. Rikkaat ja vahvemmat, röyhkeämmät ja häikäilemättömimmät ottavat itselleen entistä enemmän, jättäen heikommat ja puolustuskyvyttömimmät täysin heitteille. Tätä kehitystä keskuudessanne ei Luojamme Jumalamme enää hyväksy. Näin suunnanmuutoksen aika on nyt tullut ja te jokainen tahollanne sen kyllä tulette huomaamaan.

Amerikka on johtajiensa johdolla päättänyt aloittaa Lähi-idän sodan, josta myös teille aikaisemmin kerroimme. On vain ajan kysymys koska h-hetki koittaa. Sota on jo niin lähellä alkamisajankohtaa, ettei enää ole amerikkalaisilla halua, eikä oikeastaan mahdollisuuttakaan päätöstään perua. Lähi-idän öljy ja sen mukanaan tuoma valta hallita maapallon kansoja on niin suuri porkkana, ettei sen houkutusta voi välttää, vaan öljyvarannot tullaan ottamaan sotatoimin Amerikan hallintaan. Näin heidän johtajansa ovat asian päättäneet. Mielestämme asia ei tule menemään aivan näin yksinkertaisesti ja helposti. Tulee vielä monia muutoksia tulevien hyökkäysten alkaessa. Amerikkalaiset vähättelevät muslimivaltioiden islaminuskon tuomaa yhteisrintamaa. Arabimaat eivät katso sivusta, kun heidän maaperälleen länsimaiden liittoutumat sotajoukkoineen alkavat vyörymään. Tässä vaiheessa tullaan käyttämään öljyasetta, jonka johdosta koko maapallon väestö joutuu kohtaamaan suuren muutoksen. Talouselämän muuttuessa pörssien romahtamisesta johtuen, öljyn hinta tulee olemaan nykyiseen verrattuna kohtuuton ja saatavuus huomattavasti vaikeampaa kuin nykyisin. Näin nämä sotatoimet tulevat ensisijaisesti vaikuttamaan. Tämän enempää ei ole syytä tässä vaiheessa kertoa näistä tapahtumista. Mekin Galaktisen Liiton edustajat katsomme vaihe vaiheelta, kuinka maailmanne johtajat päätöksensä tekevät tulevaisuudessa. Kerromme kyllä hyvissä ajoin uusista käänteistä, sekä opastamme ja ohjaamme teitä tarpeen mukaan. Mitään ydinsodan vaaraa ei tule olemaan. Tämän kerromme tässäkin tiedotteessa, kuten monissa aikaisemmissakin. Isä Jumala on valtuuttanut liittomme alusten puuttumaan tilanteiden vähäkin niin vaatiessa. Maaplaneetta on ja tulee olemaan Luojamme erityis-suojeluksessa, nyt ja tulevaisuudessa.

Ekologiset muutokset ovat tällä hetkellä entisestään lisääntyneet, olemme kertoneet tästäkin asiasta monesti aikaisemmissa viesteissä. Nyt vain on niin että jo kaikki jotka ovat valveutuneina seurannut tiedotusvälineitä, tietävät jotakin olevan tapahtumassa. Niin paljon on tavallisuudesta poikkeavia luonnon mullistuksia tapahtunut tänäkin kuluvana vuotena. Seuratkaa Sisilian tulivuori Etnan muutoksia. Tämä purkaus on kuin lähtölaukaus, josta tulevat muutkin purkaukset monissa muissa uinuvissa tulivuorissa alkamaan. Mannerlaatat ovat voimakkaammassa aaltoilevassa liikehdinnässä kuin aikaisemmin. Tästä johtuen monet tuliperäiset mantereet saavat maan ja merenalaisten laattojen purkautuvien jännitteiden ansiosta uinuvaan olotilaansa sykäyksen. Näin myös maapallon lämpötila nousee entisestään, aiheuttaen yhä nopeampaa sulamista napajäätiköillä. Ikirouta on jo nyt alkanut sulamaan ja tämä prosessi tulee nopeutumaan. Sulamisvedet tulevat nostamaan meren pintaa huomattavasti. Alavien alueiden peittyessä monin paikoin veden alle. Myöskin ilmaston lämpeneminen lisää trooppisia myrskyjä entisestään. Yhä useammin ja voimakkaammin niitä tulee esiintymään eri puolilla maapalloa. Nämäkin kaikki muutokset ovat jo olemassa tänäkin päivänä. Ne vain tulevat voimistumaan.

Emme kerro tulevia muutoksen tapahtumia teitä pelottaaksemme, sillä näistähän te saatte joka päivä tietoa erilaisista tiedotusvälineistännekin. Monet ovat vaan turtuneet uutisista tai jostakin syystä eivät halua kuulla, eikä nähdä mitä heidän ympärillään tapahtuu. Tulevaisuus tuo paljon ja monenlaisia muutoksia. Ihmiskunnan elämään tulee paljon vaikeita asioita, jotka tuovat muutoksia jokapäiväiseen totuttuun elämään. Näin on kuitenkin tapahduttava, sillä nykyisenlainen elämäntapa ihmisten keskuudessa vie vain aina suurempiin epäoikeudenmukaisuuksiin, niin rahan maailmassa kuin myös sotaisuuksien, sortojen ja väärinkäytösten maailmassa. Lopputuloksena on kuitenkin ja aina uusi parempi tulevaisuus. Sotien tilalle tulee rakkaus, jota ihmiset tulevat tuntemaan toisiaan kohtaan, aivan toisin kuin tällä hetkellä. Myös suuremmassa määrin tunnustetaan Isämme ja Jumalamme, kaiken Luojan rakkauden olemassa olo. Niin Hän meitä kaikkia rakastaa, ettei anna mitään korjaamatonta keskuudessamme tapahtua, ei maapallolla, eikä muissa galakseissa. Nyt vain on maapallon aika puhdistua negatiivisista energioista. Sillä koko maaplaneetta on nousemassa (jo tälläkin hetkellä) neljänteen ulottuvuuteen. Maapallon värähtelytaso nousee pienin harppauksin päivittäin. Tämä on pitkäaikainen vuosia vievä prosessi. Muutos on kuitenkin jo alkanut ja etenee vääjäämättömästi kohti uusia ulottuvuuksia. Monet ihmiset ovat jo herkistyneet tämän huomaamaan eri puolilla maailmaa ja aina vain lisää ihmisiä herää huomaamaan nämä muutokset kuten on tarkoituskin. Nämä ihmiset tulevat opastamaan vielä voimakkaasti materian vallassa olevia ihmisiä, kun heidän herkistymisen aika koittaa näille uusille energioille, jotka ovat olleet keskuudessanne jo jonkin aikaa. Kaikki ne asiat ja muutokset joista olemme teille kertoneet ja vastaisuudessa tulemme kertomaan, tarkoittavat tapahtumien osalta koko planeettaa. Me täältä toisilta tasoilta katselemme asioita kokonaisvaltaisesti, emmekä vain jonkin maan tai maanosan kannalta. Näin meillä on kokonaiskuva koko ajan kaikesta mitä ihmiskunnan keskuudessa tapahtuu.

Muistakaa lukijamme, me olemme Galaktisen Liiton edustajina rakkauden ja rauhan edustajia ja pääasiallinen tehtävämme on ihmisten ja maaplaneetan auttaminen Isä Jumalan tahdosta. Meillä on omat sääntömme, mitä saamme tehdä ja mihin emme saa puuttua. Ihmisten vapaan tahdon laki on niin voimakas vaikute, jota emme saa rikkoa puuttumalla ihmisten elämään, muuta kuin äärimmäisissä tapauksissa. Esim. jos planeettaanne kohtaa katastrofin vaara, silloin saamme ja myös puutumme tilanteiden niin vaatiessa. Saamme antaa ohjeita ja neuvoja, sekä näin viestien muodossa kertoa jonkin verran tulevista tapahtumista. Lukekaa toistamiseen muutamia viimeisempiä viestejämme, niistä palautuu mieliinne monia asioita, joita emme tässä viestissä enää toista. Näistä muutamista viimeisimmistä viesteistä teille muodostuu tämän tiedotteen kanssa kokonaiskuva tulevasta muutoksen ajasta. Tulevaisuus on moninainen, haasteellinen, vaikea, mutta opettavainen aikakausi, jonka prosessin jälkeen ihmiset ovat oppineet elämään sovussa keskenään. Eikä enää sodita. Ruokaa riittää kaikille, eikä sairaita ja vähäosaisempia jätetä heitteille, vaan kaikista huolehditaan. Tulette saamaan uusia puhtaampia energiamuotoja. Me toisten tasojen edustajat saamme tulla keskuuteenne teitä opettamaan ja opastamaan uudessa muutoksen jälkeisessä ajassa. Rakastakaa toisianne. Auttakaa toisianne ja olkaa toisille tukena silloin kun teitä tarvitaan.

Rakkaudella Audius, Galaktisen Liiton tiedottaja.

Galaktisen Liiton tiedote No 29 (10.12.2002)

Tänään kerron jälleen sellaisista asioista, jotka voivat järkyttää joidenkin ihmisten mielenrauhaa. Ihmiset maan päällä ei kuitenkaan voi enää sulkea silmiään ja korviaan, aivan kuin mitään ei tapahtuisi maapallon kehitysvaiheessa, tässä aikakaudessa.

Neuvotteluja käydään näennäisesti suurvaltojen taholta, ikään kuin tämä tuleva sota olisi jokin peli. Näin ei kuitenkaan voi asiaa nähdä, sillä tässä pelissä on tosi kysymyksessä. Ei tule mitään pientä välien selvittelyä, vaan alkamassa on täysimittainen sotatila. Tässä taistelussa ei tule olemaan voittajia, vaan osapuolet tulevat menettämään paljon, niin materiaalin kuin myös ihmishenkien osalta. Tulee olemaan vain ja ainoastaan häviäjiä. Joku maanosa menettää tosin enemmän kuin toinen. Enää ei mielestämme ole mitään tehtävissä rauhanomaisin keinoin. On vain nyt ajan kysymys kuinka amerikkalaiset liittolaisineen asian ratkaisee. Hyökkäävätkö he jo tänä vuonna vai alkavana vuotena Irakiin. Tällä alkamisajankohdalla ei ole suurta merkitystä lopputuloksen kannalta, sillä ei muutama viikko muuta asioita miksikään, lopputulos vain on tärkeä. Me toisten tasojen auttajanne Galaktisesta liitosta näemme lopullisen päätöksen, sodan alkamisen olevan suurvaltojen taholta jo tehty. Tämän hetkinen strategia on vain sellainen, että vielä koitetaan maailmankansojen silmissä hakea hyväksyntää tulevalle hyökkäykselle. Tässä onkin onnistuttu erittäin hyvin, jopa Suomikin on saatu aivopestyä ja päättäjänne ovatkin jo hyväksynyt Amerikan linjan. Me sanomme että on tulossa suuria yllätyksiä, eikä asiat tule menemään aivan sillä tavalla käytännössä mitenkä ne nyt teoriassa nähdään. Monet terrorijärjestöt ovat suunnitelleet jo kauan omia hyökkäyksiään, odottaen vain oikeaa ajankohtaa. Heille lähtölaukauksen tuleviin tekoihinsa antaa Amerikan päätös saatuaan vaatimansa asiakirjat. Tyytymättömyys asiakirjojen sisältöön on ollut selvillä jo paljon aikaisemmin kuin nämä on luovutettu luettavaksi.

Siispä me Isä Jumalan alaisuudessa olevat Galaktisen liiton joukot olemme valmiudessa puuttumaan maapallon asioihin jos havaitsemme vähäisintäkään uhkaa planeettanne olemassaololle. Kuten lukuisissa aikaisemmissakin viesteissämme tämän kanavan välityksellä olemme kertoneet. Me olemme saaneet Luojaltamme valtuudet suojella maapalloa kaikelta mikä uhkaa maapallon olemassaoloa planeettana. Siispä tähdennämme edelleenkin sitä seikkaa, ettei minkäänlaista ydinsodan vaaraa tule olemaan, sillä sen me toisten tasojen joukot tulemme eliminoimaan välittömästi, jos vähäisimmässäkään määrin tällaista uhkaa on olemassa. Meitä on maapallon läheisyydessä tuhansia suuria tukialuksia ja tukialuksilla on jälleen pienempiä aluksia tuhansia. Luku on todella niin suuri, että taivaankansi peittyisi täydellisesti aluksiemme paljoudesta niin tarvittaessa. Teknologiamme on miljoonia vuosia edellä maapallon tasoa. Näin ollen pystymme puuttumaan tapahtumien kulkuun tarvittaessa välittömästi. Mutta tämän hetken tilanne on osaltamme tarkkailijan osa, sillä Isä Jumalan asettama ihmisen vapaan tahdon laki on pyhä, emmekä voi sitä rikkoa. Ihmiskunnan on käytävä tämän valitsemansa tien kulku alusta loppuun. Vain tämä tapa opettaa ihmisille tulevaisuudessa nöyrtymistä ja Jumalamme Luojamme ja Hänen laatimien käskyjen ja ohjeiden noudattamista, sillä lähimmäisen rakkaus on keskuudestanne kadonnut. Ainoastaan eri puolilla maailmaanne on pieniä ryhmiä, jotka rukouksen ja hiljentymisen kautta koittavat auttaa ihmiskuntaa. Valitettavasti nämä pienet, hyvin arvokasta ja tärkeää työtä tekevät ryhmät jäävät suurten massojen varjoon. Nämä suuret ihmisjoukot elävät niin lujasti kiinni materian maailmassa, peittäen alleen kaikki hyvät yritykset ihmiskunnan ja maapallon auttamiseksi.

Nyt alkava sota tulee muuttamaan kaiken, te lukijamme olette saaneet näitä viestejä jo yli 40 kappaletta tämän kanavamme kautta, sekä lukemattoman määrän viestejä toisen kanavan kautta. Niin Isä Jumalan, kuin Kristuksemme, sekä monien muidenkin tahojen antamana. Lukekaa näitä saamianne viestejä, verratkaa niiden yhtäläisyyksiä ja ottakaa lukemanne viestit tosissanne. Sillä nyt on käsillä se aika, mitä näissä viesteissä mainitaan, kun niissä kerrotaan lähitulevaisuudesta.

Myöskin kriisiajan tarvikelista on hyväksi ottaa luettavaksi, sillä siinä on luetteloitu ne perustarvikkeet, mistä jokainen voi itse soveltaa omiin tarpeisiinsa sopivia tarvikkeita. Me sanomme toistaen vieläkin jo aikaisempaa sanontaamme, -tulee vielä aika jolloin elintarvikkeet tulevat vaikeasti saataviksi. Tätä tulevaa aikaa voi verrata toisen maailmansodan jälkeiseksi pula-ajaksi, jolloin puutetta oli lähestulkoon kaikesta.

Me olemme kertoneet tulevasta “UFO” havainnosta, niitä on ollut paljon eri puolilla maapalloa. Viime aikoina Suomessakin. Jopa uutisoitiin aamuradiossa valopallon rykelmästä joka oli havaittu eri puolilla Maata. Havainnot olivat oikeita ja tosia aluksemme tarkoituksella näyttäytyivät eri puolilla maatanne suurille ihmisjoukoille. Valitettavasti vain uutis-sensuurinne on niin sanotussa sananvapaassa maassanne sellaista luokkaa, ettei tällaiset uutiset läpäise sensuuria, vaan ne haudataan ja unohdetaan hiljaisuudessa. Tämä näyttäytymisemme on vasta alkua. Ei ole kaukana se aika kun olemassaolomme havaitaan siinä mittakaavassa, että kaikki skeptikotkin uskovat “ufojen” olemassaoloon. Nyt on vain rauhallisin mielin odotettava ja varauduttava tulevia aikoja ajatellen. Tehkää lukijamme tahollanne sellaisia valmisteluja tulevaisuuden varalle, mitä sydämissänne tunnette oikeaksi. Seuratkaa omaa intuitiotanne sekä järkeänne kaikessa tulevassa muutoksen ajassa. Teidän jotka otatte henkimaailman sekä tähteläisten antamat elämänohjeet omaksenne, on hyväksi meditoida sekä hiljentyä rukoillen Isä Jumalaa antamaan kunkin oman sisäisen tuntemuksen kautta oikeat ohjeet kullekin ihmiselle. Te saatte kyllä apua, ohjeita, sekä neuvoja kun vain hiljennytte pyytämään ja rukoilemaan. Kyllä Isämme Jumalamme auttaa, ohjaa, sekä varjelee lapsiaan, jotka vain kääntyvät Hänen puoleensa.

Keskuuteenne on tulossa vuoden suurin juhla mitä länsimaissa vietetään, joulu. Joulu on hiljentymisen sekä rauhan aikaa silloin on hyväksi muistaa myös keskuudessanne eläviä vähäosaisempiakin ihmisiä, sillä Luojamme silmissä te kaikki olette tasavertaisia. Ei raha, omaisuus tai arvonimet tee ketään ihmistä toista paremmaksi, vaan kaikki te tarvitsette toisianne, sillä ei yksikään rikas ihminen ole köyhää kummempi elämänkaaren päättyessä. Rakastakaa toisianne, huolehtikaa toisistanne, älkää jättäkö ketään heitteille, vaan ottakaa kaikki ihmiset mukaanne kulkemaan tätä muutoksen aikaa. Muutokset ympärillänne voimistuvat päivä päivältä. Luontonne reagoi hyvin voimakkaasti, tavallisuudesta poikkeavasti lähestulkoon kaikilla mantereilla ja maanosissa. Te tulette kokemaan suuria ja rajuja muutoksia monilla eri tavoilla. Tämä on ihmiskunnan kasvukipua siirtyessä uuteen tulevaan aikaan.

Me täällä Galaktisesta liitosta tulemme antamaan kanavamme kautta paljon tietoa, ohjeita, sekä neuvoja tulevia muutoksen aikoja varten. Lukekaa näitä viestejä, sillä niin tässä viestissä, kuin näissä aikaisemmissa, joita olemme antaneet on hyvin paljon ohjeellisia asioita, kunhan vain lukiessanne ne sisäistätte. Lukekaa myös toisen kanavan kirjoittamia viestejä huolella, niitä on kirjoitettu paljon sekä koottu näistä viesteistä monia kirjoja. Nämä kaikki sisältävät tärkeää ja arvokasta tietoa ihmiskunnan tulevaisuudesta ja siihen varautumisesta, siispä tietoa on olemassa paljon ja helposti saatavissa. Me Galaktisesta liitosta annamme tämän kanavamme kautta tulevaisuudessa tapahtumien edetessä paljon uutta tietoa kulloisestakin tilanteesta mitä keskuudesssanne tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan. Minä Audius olen saanut valtuudet Isä Jumalalta ja Kristukseltamme saapua fyysisesti tämän kanavamme kotiin häntä kouluttamaan, sekä opettamaan, sillä hän tulee tulevaisuudessa myös puheen muodossa kertomaan antamiamme viestejä ja tiedotteita monissa eri tilaisuuksissa. Lukekaa tätä ja aikaisempia viestejä huolella ja tarkkaavaisesti, niin saatte kokonaiskuvan tulevasta ajasta. Me annamme uusia tiedotteita sitä mukaa kun katsomme niiden olevan ajankohtaisia sekä tarpeellisia tulevien tapahtumien kannalta.

Rakkaudella Galaktisen Liiton tiedottaja, Audius.

Galaktisen Liiton tiedote No 30 (28.12.2002)

On tullut aika ihmisten kohdata tulevan muutoksenajan tuomat vastoinkäymiset konkreettisesti, siten kuin viesteissämme olemme niistä kertoneet. Ei ole enää montakaan viikkoa siihen, kun ihmiset heräävät todellisuuteen. Kansojen johtajat ovat vastavoimien johdatuksesta lähteneet sodan tielle. Tämä tie tulee olemaan äärimmäisen tuskainen ja vaikea. Ei ole maanosaa maapallolla, jota tulevat koettelemukset eivät koskisi. Talouselämä tulee lamaantumaan, hinnat moninkertaistuvat ja monet tavarat ovat vaikeita saada. Paljon valikoimaa tulee karsiutumaan kauppojen valikoimasta. Jonot tulevat olemaan pitkiä. Ihmiset tulevat vihaisiksi ja aggressiivisiksi, nälän ja ennen kokemattomien vaikeuksien johdosta, jota tämä nykypolvi ei ole joutunut kohtaamaan. Vanhempi väestö kyllä on sotavuosina tämänlaatuisen ajanjakson kokenut. Tosin tästä aikaisemmasta sodasta on jo niin paljon aikaa, että tässä yltäkylläisyyden keskellä on nämäkin muistot jo häipyneet suuremmalta osin vain pieneksi muistoksi. Tämä uusi tuleva sota tulee taloudellisesti koskemaan kaikkia kansoja. Jo nyt tiedotusvälineenne kertovat ja varoittavat tulevasta ajasta, vaan eivät nämä varoituksen sanat tunnu menevän perille. Kaiken toisarvoisen tavaran perässä juostaan ja käytetään rahat ja voimavarat sellaisiin tarvikkeisiin, jotka eivät ole tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Tärkeintä olisi tässä elämäntilanteessa kerätä varastoon elintarvikkeita, sekä sellaisia tavaroita joita tarvitsette jokapäiväisessä elämässänne.

Jo alkuvuosi on tulevaisuuden kannalta muuttava tekijä. Tammikuu on kuukausi, jolloin suurvallat tekevät päätöksen siitä päivämäärästä kun sota alkaa. Myös tammikuussa terroriteot monissa maissa lisääntyvät sekä voimistuvat. Nämä terroriteot monissa eri maanosissa saavat aikaan sodan alkamisen lopullisesti. Näin on ihmiskunta jälleen kerran sokeudessaan, ahneudessaan ja vihassaan vaarantaa niin ihmisen elämän, kuin kaiken muun elollisen elämän, sekä asettaa koko planeetan vaaralle alttiiksi atomiaseillaan.

Me Galaktisen Liiton edustajat Isä Jumalan valtuuksin sanomme nyt tällä kertaa tässä viestissä, - emme salli ihmisten tyhmyydessään asettaa Luojamme luomaa Maa planeettaa vaaralle alttiiksi. Me tulemme puuttumaan ja estämään tuhon jos vain vähäisemmässäkään määrin havaitsemme uhkaa atomiaseiden käyttöön. Tällä hetkellä huolestuneena seuraamme uhittelua ja pelottelua, jota propaganda sota toimena keskuudessanne käydään. Otetaan käyttöön suljettuja atomivoimaloita, pelotellaan pommeilla. Niin pienet kuin myös suuret valtiot käyttävät jo tätä pelotetta hyväkseen. Tällainen uhittelu antaa meille valtuudet puuttua ihmisten toimiin ja poistaa Isä Jumalan asettaman esteen, ihmisen vapaantahdon lain. Ei ihmiset enää ole tällaisessa tilanteessa tasapainoisia ja järkeviä. Järki sekä viisaus on jäänyt kauaksi taka-alalle, näiden aggressiivisten tunteiden vallitessa ihmisten ja etenkin päättäjien mielessä, tätä politiikkaa jota nyt harjoitetaan. Me toisten tasojen tarkkailijat olemme hyvin huolissamme vallitsevasta tilanteesta maan piirissä, sillä hallitsematon alkaa tilanne olla siinäkin mielessä, että sotatiloja sekä taisteluja käydään tälläkin hetkellä keskuudessanne liian monella rintamalla yhtä aikaa ja lisää suunnitellaan toteutettavaksi yhtäaikaisesti jo näiden nykyisten vallitsevien sotien lisäksi. Tämä kaikki tulee karkaamaan käsistä ja tullaan tekemään peruuttamattomia päätöksiä saaden maapallon kansat sekasortoiseen tilaan.

Luonto on jo reagoinut hyvin voimakkaasti vallitseviin negatiivisiin energioihin. Tämä luonnon syklien muutos totutusta on vasta alkua. Tulee entistä voimakkaampia luonnonmullistuksia, yllätyksellisiä sateita, myrskyjä, maanjäristyksiä sekä tulivuoren purkauksia. Näitä tapahtumia tulee olemaan tulevana vuotena hyvin paljon. Toisaalla edelleen voimakkaat kuivuudet alkavat lisääntyä entisestäänkin. Tätä ilmiötähän on ollut jo monta vuotta monilla mantereilla. Nämä kaikki ilmiöt ovat ihmisten aikaansaannosta saastumisen, vihan ja kaiken negatiivisuuden johdosta.

Nyt on tullut muutoksen aika. Ei Luojamme enää hyväksy tällaista elämää maapallolla. Nyt on se aika alkanut, josta on puhuttu jo 2000 vuotta Kristuksen toisena tulemisena. Hän todella tulee ihmisten keskuuteen myöhemmässä vaiheessa, kun ihmiset ovat järkiintyneet ja nämä negatiiviset energiat on maan piiristä poistettu.

Me Galaktisen liiton edustajat tulemme ensin keskuuteenne opettamaan ihmisiä tulevien muutoksien jälkeen, jolloin maapallolla vallitsee rauha ja harmoninen seesteinen aika. Me tulemme opettamaan ihmisille uuden rakkauden uskonnon, josta olemme niin monta kertaa viesteissämme tämän kahden vuoden aikana kertoneet ja tämä kanavamme on kanssamme työtä tehnyt. Hänen työnsä tulevat moninkertaisesti lisääntymään. Hän tulee puheen ja kirjoituksen muodossa viemään viestejämme, ohjeitamme ja neuvojamme moniin eri paikkoihin, kertoen suurille joukoille kulloisestakin tilanteesta, tulevassa muutoksen ajassa. Onhan aina helpompaa kohdata tulevaisuus ja sen tuomat tapahtumat, kun niistä saa etukäteistietoa. Tätä tietoa me tulemme tulevaisuudessa antamaan hyvin paljon. Monet ihmiset huomaavat elämässään helpotusta, kun tiedon kautta osaavat varautua etukäteen tuleviin tapahtumiin.

Olemme kertoneet teille jälleen uusia asioita tulevista viikoista. Mekin täällä toisilla tasoilla seuraamme hyvin tarkasti maapallon tapahtumien edistystä, sekä olemme valppaana vuorokauden jokainen hetki. Mitään suurempaa ei tapahdu maapallolla ettemmekö rekisteröisi ja analysoisi saamaamme tietoa tarkoin. Tehden sen mukaisia johtopäätöksiä, mitä eri tilanteissa tarvitaan. Olemme viesteissämme antanut jo niin paljon hyvin seikkaperäistä tietoa monista eri asioista, että kehotamme teitä vielä lukemaan näitä tiedotteita hyvin tarkasti, sillä emme katso tarpeelliseksi toistaa jo kertomiamme asioita tässä viestissä. Kaikki aikaisemmin kertomamme asiat ovat toteutuneet hyvinkin tarkasti. Onkin siitä syystä hyväksi kerrata näitä viestejä, niistä löytyy aina kuitenkin uusia sellaisia kohtia, jotka on ohittanut lukiessaan, kiinnittämättä lukemaansa tarpeeksi huomiota. Me tulemme kertomaan monista eri tilanteista tulevaisuudessa, niin tulevista sodista, luonnonmullistuksista, elintarvikehuollosta, sekä varautumisista näihin tuleviin tapahtumiin mahdollisimman hyvin, ettei keskuuteenne tulisi ylipääsemättömiä yllätyksiä. Tässä elämän ja ajankohdan tilanteessa on hyväksi hiljentyä, rauhoittua rukoillen ja meditoiden. Näin etsien sisäistä rauhaa luottaen Luojan suureen suunnitelmaan, sillä Isämme Jumalamme on ihmisen turvana, sekä oppaana elämässä jokainen hetki. Kunhan vaan Häntä rukoillaan ja pyydetään ohjausta ja apua elämän eri tilanteissa. Olkaa turvallisin mielin, ei pohjoisella alueella tulla käymään sotia, eikä luonnonmullistuksetkaan tule olemaan mitään suurta. Tulee tosin paljon tavallisuudesta poikkeavaa, mutta kuitenkin paljon lievemmässä muodossa kuin monissa muissa maissa. Suuremmat ja vakavimmat seuraukset tulevat olemaan taloudellisia. Näistäkin olemme viesteissämme kertoneet. Seuratkaa tulevina viikkoina tiedotusvälineitänne. Teille kerrotaan paljon jo lähiviikkoina uusista käänteistä, mitä maailmanne tulee kohtaamaan.

Seuraavassa tiedotteessa kerrommekin jo monista uusista asioista joista teidän on hyvä tietää etukäteen. Me teidän auttajanne täältä toisilta tasoilta Galaktisesta liitosta, tulemme tekemään kanssanne paljon yhteistyötä monella eri tavalla tulevina aikoina. Monet näiden viestien lukijat tulevat kokemaan tulevassa muutoksen ajassa itsessään ja kehossaan värähtelynnousun mukaan tuomia kokemuksia. He tulevat avautumaan henkisesti, saaden itsekin kyvyn olla yhteydessä kanssamme. Tämä on tärkeää sillä kaikkia ihmisiä tarvitaan auttamistyössä, syystä että suurin osa suomenkin, kuin monien muidenkin kansojen kansalaisista elävät materian maailmassa, sulkien täysin tai osittain henkisyyden pois mielestään. Näin ollen kaikkien halukkaiden työpanosta tullaan vielä tarvitsemaan.

Toivotamme teille alkavaa vuotta. Haluaisimme sanoa; hyvää ja rauhallista vuotta, ikävä kyllä se ei tule sitä olemaan.

Rakkain terveisin Galaktisen Liiton tiedottaja. Audius.

GALAKTISEN LIITON TIEDOTTEITA No 31 (29.01.2003)

Nyt siis on tehty lopullinen päätös sodan alkamisesta. Tämän olemme teille kertoneet jo aikaisemmin, siis asia ei ole mikään uusi uutinen. Ajankohta on vain ollut epäselvä, sillä emme mekään täältä toisilta tasoilta voi sanoa ihmisten ajatuksen juoksusta johtuvia täsmällisiä ajankohtia. Näemme kyllä kokonaisuuden ja tiedämme tulevia tapahtumia etukäteen. Päivämäärät vain ovat liukuva käsite. Joka tapauksessa sodanjulistus on Amerikan taholta jo annettu. Joskin vielä hieman verhottuna, mutta kuitenkin päätös on jo tehty. Maailma on lähtenyt tuhon tielle lopullisesti. Ei tämä tuleva sota ole mikään hetkellinen ilmiö, kuten Amerikan päättäjät antavat ymmärtää propaganda puheissaan. Kysymyksessä on todella suuri katastrofi. Ihmiskunta tulee kokemaan ennen näkemätöntä kurjuutta ja suuria vaikeuksia tämän tulevan sodan johdosta. Pohjoismaat tulevat kohtaamaan suuria talou- dellisia vaikeuksia, sekä ravinto-, kuin myös energiahuollon puutteita.

Olemme kertoneet aikaisemmissa viesteissä, kuinka tulee olemaan puutetta monista tarvikkeista, eikä kaupasta tulla saamaan kaikkea totuttua, kuten aikaisemmin. Näin tulee käymään sillä tuontitavaroiden saatavuus tulee heikkenemään ja korvaavat kotimaiset tuotteet eivät tule pidemmän ajan kuluessa riittämään. Jokaisen kaupan hyllylle tulee pitkiä jonoja, hinnat nousevat, mustanpörssin kauppa kukoistaa jonkin aikaa, kunnes ei enää näillä trokareillakaan ole mitä myydä. Tulevat ajat tulevat olemaan vaikeaa aikaa, energiahuolto tulee olemaan suurissa vaikeuksissa. Sähköä ja lämpöä säännöstellään. Polttoainetta on vaikeaa saada. Autot joudutaan jättämään paikoilleen ja keksitään korvaavia tapoja liikkua paikasta toiseen. Tämä tulee olemaan tämän tulevan sodan johdosta tulevaisuuden kuva Euroopassa ja Pohjoismaissa.

Lähi-idässä vaikeudet tulevat olemaan tähän verrattuna moninkertaiset. Sodassa menetetään hyvin paljon ihmishenkiä, vammautuneita ja haavoittuneita tulee paljon. Ihmisten kärsimykset tulevat olemaan suuria. Amerikkalaiset elävät tällä hetkellä voitonhuumassaan, uskoen, että sota tulee olemaan Lähi-idän tuntumassa käytäviä taisteluja. Tässä he erehtyvät pahasti, sillä muslimeja on miljoonia hajaantuneena ympäri maailmaa ja heillä on fanaattisen taistelutahtonsa lisäksi paljon aseita sekä muita tuhovälineitä. He pystyvät terrorisoimaan isoa osaa maapalloa ja näin tuleekin käymään. Tällä tavoin sodasta tulee hyvin tuhoisa, koskien lähes tulkoon koko maapallon väestöä.

Tulevaisuudenkuva näyttää hyvin synkältä ja sitä se tulee todellisuudessakin olemaan. Myös luonto reagoi näihin negatiivisiin energioihin hyvin voimakkaasti. Olemme aikaisemmin kertoneet hyvinkin seikkaperäisesti tulevista luonnon mullistuksista. Emme tässä viestissä enää kertaa näitä tapahtumia, sanomme vain; ei tule olemaan mannerta eikä maanosaa, joka tänä vuonna ei tulisi kokemaan suuria ekokatastrofeja. Lukekaa aikaisemmista viesteistä näistä tapahtumista ja yhdistäkää lukemanne tieto tähän viestiin ja sen sisältöön. Saatte kokonaiskuvan mitä maapallolla on tapahtumassa kuluvana vuotena, sekä tästä vuodesta vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Emme myöskään ole turhaan teille kertoneet olemassa olevan kriisilistan tärkeydestä. Tutustukaa sen sisältöön ja toimikaa oman harkintanne mukaan, niin ei ainakaan kukaan näiden viestiemme lukijoista voi sanoa etteikö ohjeita ja neuvoja olisi annettu. Jokaisen omalla vastuulla on miten toimii ja sisäistää antamamme ohjeet. Olemme myöskin kertoneet kuinka tulemme puuttumaan maapallon elämään, jos näemme olevan ydinvaaran uhkaa, edes vähäisemmässäkään määrin. Lukekaa nämäkin asiat aikaisemmista viesteistä, niin huomaatte ettei tällaista pelkoa tule olemaan keskuudessanne, siitä me Galaktisen liiton edustajat tulemme pitämään huolen. Näin Isämme Jumalamme suuressa viisaudessaan asian tältä osin päättänyt. Ihmiskunta saa vielä jonkin aikaa toteuttaa vapaan tahdon lakia keskuudessaan ja päättää asioistaan ja toimistaan, sillä tämä on ainoa oikea tapa saada ihmiset tajuamaan, kuinka maailmanne on mennyt sekaisin vallanhimosta ja rahanahneudesta. Päättäjät keskuudessanne monissa valtioissa ovat täysin vastavoimien vallassa. Heitä ohjaillaan ja manipuloidaan saatanallisten voimien taholta, sekä siirrellään tällä suurella shakkilaudalla nimeltä Maa, aivan kuten halutaan vastavoimien taholta. Kristus-valo on näiden päättäjien mielestä sammunut, Isä Jumalan käskyt ovat unohtuneet. Kristuksemme esimerkki maapallolla eläessään on unohtunut. On vain mielessä valta hallita kaikilla mahdollisilla tavoin, sekä alistaa kansakunnat kansalaisineen näiden sokaistuneiden johtajien valtaan. Tätä ei Isä Jumala tule sallimaan kauan aikaa.

Ainoastaan siksi kunnes kaikkien tulevien kokemusten sekä vaikeuksien kautta kansalaiset heräävät huomaamaan, sekä ymmärtämään mistä tässä kaikessa on kyse. Jumalamme on säätänyt lakinsa ihmiskunnalle jo aikojen alussa. Antanut käskyt, ohjeet ja neuvot kuinka ihmisten pitää elää. Rakastaen toisiaan, ottaen toisensa huomioon, auttaen toinen toistaan. Tämä on suuremmalta osin maapallon ihmisiltä unohtunut, sekä hämärtynyt asia. Nämä käskyt, ohjeet ja neuvot tullaan saattamaan jälleen päällimmäisiksi ajatuksiksi ihmisten mieliin. Tämä ei vain onnistu tällä nykyisellä elämänmenolla. Ensin, jälleen ihmiskunnan on kohdattava tulevat vaikeudet. Käytävä tiensä vaikeimman kautta. Vasta kaiken tämän jälkeen ollaan valmiita kuuntelemaan Luojamme ääntä, jota kaiken kanaviemme kautta teille kerrotaan. Keskuudessanne on monia kanavia, niin Suomessa, kuin monissa muissakin maissa. Luojamme puhuu teille näiden kanavien välityksellä, antaen etukäteistietoa kulloisessakin tilanteessa ihmisten keskuudessa. Näin on aina ollut aikaisemmin. Ihmiset puhuivat profeetoista. Se nimitys profeetoista tänä aikananne on muuttunut, puhutaan kanavista, kanavoinnista ja tiedottamisesta. Asia on aivan sama, nimitykset ovat vain muuttuneet.

Me Galaktisen liiton tiedottajat annamme Isä Jumalan viestit näin ihmisille tiedoksi näiden kanaviemme, elikkä profeettojemme kautta. Kuunnelkaa tarkoin mitä teille kerromme tälläkin hetkellä. Tulevina vaikeina aikoina te tulette tarvitsemaan näitä etukäteistietoja, sillä ne helpottavat monilla tavoin elämäänne. Antaen moniin elämän tilanteisiin hyvin arvokkaita ja tärkeitä neuvoja sekä ohjeita. Tulemme kertomaan lähitulevaisuudessa paljon tulevista tapahtumista. Tulette saamaan tietoa monista asioista riittävän ajoissa toimiaksenne oikein monissa vaikeissa ratkaisuissa elämässänne. Jo tänä kuluvana vuotena tulemme myös olemaan läsnä monissa tulevissa tilaisuuksissa, missä te joukolla kokoonnutte. Sillä näissä joukkotapahtumissa me voimme energisoida paikalla olevia ihmisiä, sekä aktivoida heidän shakrojaan siten, että monet tulevat herkistymään antamillemme Kristus-energioille ja tätä kautta saamaan itsekin omat kanavansa sekä tajuntansa auki näille toisille tasoille. Tämä siitäkin syystä, että me tulemme tarvitsemaan jokaista ihmistä ja hänen osallistumistaan valon työhön. Auttamaan kanssaihmisiään näinä vaikeina aikoina. Maaliskuussa järjestettävässä Äiti-maa tapahtumassa me toisten tasojen edustajat olemme lukuisasti mukana energisesti, sekä annamme tämän kanavamme välityksellä teille paljon uutta tietoa tulevista tapahtumista mitä ihmiskunta tulee kohtaamaan tulevaisuudessa.

Kristuksemme siunausta. Rakkaudella Audius.