Galaktisen liiton tiedote (Nro 49) 1.9.2005

(http://www.penantupa.net/viestit/glt_01092005.htm)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Minä Audius annan vielä tämän viestin. Te olette nähnyt omin silmin mihinkä kehitys maapallolla on menossa. Nämä tsunamit ja hirmumyrskyt, hurrikaanit ja muut poikkeavat luonnonilmiöt ovat vasta alkua tulevassa muutoksen ajassa. Kaikki aikaisemmat säiden muutokset ovat olleet tulevan aikakauden ilmiöitä. Tämä loppuvuosi tuo vielä tullessaan paljon voimakkaampia muutoksia maapallolle. Ilmasto on jo lämmennyt niin paljon, että uusia hurrikaaneja on useita kehittymässä trooppisilla alueilla. Ne rantautuvat suuriin asutuskeskuksiin tuoden tullessaan suurta tuhoa ja hävitystä. Monia sieluja poistuu maan piiristä. Lisäksi mannerlaattojen liikehdintä voimistuu ja maanjäristykset ja tulivuorten purkaukset ovat tulevaisuudessa ihmiskunnan koettelemuksia. Edelleen tämän listan luetteloimisessa on huomioitava myöskin tautiepidemiat, joista huomionarvoisin on lintuinfluenssa ja sen tuomat karanteenit ja matkustusmääräykset. Nämä seikat lisättynä räjähdysmäiseen raakaöljyn hinnan nousuun tuovat tullessaan maailman laajuisen laman, joka koettelee jokaista ihmistä, sillä tästä kaikesta aiheutuu ravinnon saannin vaikeuksia eikä siinä enää auta rahakaan, jos resursseja ei ole ruoan saantiin.

Tässä tilanteessa tulee tärkeäksi ennakoida ruokavarastojen hankinta vielä silloin, kun se on mahdollista. Näiden viestien mukana on aikaisemmin annettu kriisiajan lista joka on laadittu tärkeimmistä tarvikkeista mitä tarvitaan silloin, kun kaupat ovat kiinni eikä ole mahdollista ostaa ruokaa ja muita tarvikkeita kuten tähän asti on ollut aivan luontojaan. Tämä kaikki on yhteenveto aikaisemmin antamistani lukuisista viesteistä. Tämä suppea yhteenveto on tarkoitettu herättämään uinuvat ihmiset tajuamaan mitä maapallolla todella tapahtuu ja on tulevaisuudessa tapahtuva.

Minä Audius halusin antaa vielä tämän viestin Pentin välityksellä, sillä katson sen velvollisuudekseni. Olenhan näistä tapahtumista niin monesti menneiden vuosien aikana teille viestittänyt ja kertonut. Me Galaktisen liiton oppaat olemme voimakkaasti mukana tässä kaikessa mitä maapallolla tapahtuu. Me ohjaamme ja opastamme monissa tilanteissa tälläkin hetkellä. Emme näkyvässä muodossa, mutta henkisesti monien eri kanaviemme kautta monilla mantereilla. Me toteutamme Isä Jumalan tahtoa ja valvomme ettei mitään todella katastrofaalista tapahdu, mikä uhkaisi planeetan olemassaoloa. Sillä tämä kaikki on vain ravistelua, jolla negatiivisia energioita poistetaan maan piiristä ja ihmiset alkavat tajuamaan rakkauden merkityksen ottamalla huomioon toisensa auttaen toinen toistaan epäitsekkäästi ja pyyteettömästi, sillä tämä on uuden aikakauden uusi uskonto, rakkauden uskonto, joka vielä joskus vallitsee maapallolla kunhan Isämme Jumalamme suunnitelma on toteutunut maaplaneetan osalta.

Pentin uusi opas, josta olen kertonut viimeisimmässä viestissäni, on valmiudessa aloittamaan työnsä kanssanne. Hän antaa tulevaisuudessa hyvinkin seikkaperäiset viestit, joissa neuvotaan hyvinkin yksityiskohtaisesti mitenkä on hyväksi reagoida ja toimia tulevassa muutoksen ajassa, joka on alkanut jo vuosia sitten ja joka voimistuu päivä päivältä loppuvuotta kohden mentäessä. Nämä alussa kertomani tapahtumat ovat tulevaisuutta. Aikataulua en voi tämän tarkemmin kertoa, sillä se elää ja muuntuu ja muuttaa muotoaan ja näin ollen ei ole olemassa mitään täsmällisiä aikoja tuleville muutoksille. Sanon vain, että nämä muutokset ovat tätä päivää, lähitulevaisuutta ja jatkuvat voimistuen useita vuosia. Siispä jo nyt tässä ajassa on hyväksi saavuttaa henkinen valmius ja tasapaino rukouksen ja meditoinnin avulla, sillä tämä on se voimavara, joka auttaa elämän jokaisessa tilanteessa, kunhan vain uskoo ja luottaa Isä Jumalaan ja Kristukseen, niin silloin ihminen saa sen avun ja rauhan mitä hän elämässään tarvitsee.

Te valveutuneet ja heränneet ihmiset, jotka olette kiinnostuneita seuraamaan mitä ympärillänne ja maailmassanne tapahtuu, tiedostatte ettei nykyisenlainen elämäntapa ihmiskunnan keskuudessa voi enää jatkua. Sillä elämä keskuudessanne on riistoa, petosta, kiduttamista ja tappamista. Rikkaat riistävät kaiken mahdollisen, poliitikot ja päättäjänne ovat tässä täysin mukana laatien kilvan lakeja, joilla köyhät ja vähäosaiset alistetaan lähes orjan asemaan niin sanotuissa rikkaissa maissa. Kehitysmaissa miljoonat näkevät nälkää ja kuolevat aliravitsemukseen. Tämä on väärin ja tähän on tultava muutos. On Isä Jumalan tahto. Tästä johtuen tämä suuri muutoksen aika on voimistunut ja tulee voimistumaan edelleen. Maapallolta poistetaan vääryys ja negatiiviset energiat eikä tässä prosessissa katsota varallisuutta. Ainoastaan ihmisen henkisyys on se mittari, millä mitataan. Jokainen voi osaltaan tutkia itseään ja miettiä milloin on huomioinut heikommassa asemassa olevat, milloin on osaltaan auttanut kun apua on tarvittu, milloin on luopunut omastaan edes vähän ja antanut toiselle joko henkistä, fyysistä tai materiaalista apua.

Tämä on sitä henkisyyttä, millä ihmistä mitataan ja arvioidaan, kun sielun tulevaisuus on puntarissa. Tulevaisuudessa erotetaan jyvät akanoista. Tulee aika jolloin ihmiset tarvitsevat turvaa Galaktisen liiton aluksista, sillä tulevaisuudessa moni manner jää asuinkelvottomaksi ja tulee tarpeelliseksi evakuointi aluksiimme kuten olen aikaisemmissa viesteissä kertonutkin. Paljon ihmisiä pelastuu tätä kautta ja asutetaan toisille planeetoille kunnes voivat palata uudistuneeseen ja puhdistuneeseen olotilaan maapallolla. Toisaalta paljon poistuu sieluja luonnollisesti kuoleman kautta kuten olette tiedotusvälineistänne viimeaikoina lukenut tapahtuneista katastrofeista ja sodista. Minä Audius olen Galaktisen liiton tiedottajan ominaisuudessa voinut antaa tämän viestin luettavaksenne katsottuani tarpeelliseksi kertoa edellä mainituista tapahtumista. En kerro tämän yksityiskohtaisemmin tässä viestissäni. Tämä tehtävä lankeaa Pentin uudelle oppaalle jo lähiaikoina. Odotusaika ei ole pitkä vaan tämä yhteys ikään kuin roikkuu ilmassa ja on vain toteutusta vaille. Te tulette saamaan hyvin konkreettista tietoa tulevasta muutoksen ajasta, sillä te jotka näitä viestejä olette lukeneet olette tärkeän tehtävän edessä, sillä nämä viestit ja niiden sisältö on tarkoitettu kaikille halukkaille tiedoksi ja luettavaksi. Siispä on tärkeää, että näistä viesteistä kerrotaan mahdollisimman monelle. Enää ei tarvitse ujostella ja pelätä leimautumista. Ei mene kauaa aikaa, kun ihmiset alkavat kyselemään toisiltaan mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Mitä maapallolla tapahtuu. Tällöin teidän tietoisten ihmisten on aika toteuttaa omaa sielunsuunnitelmaanne ja opastaa sekä neuvoa kanssaihmisiänne kertoen kaiken sen minkä itsekin tiedätte. Tämä on juuri sitä henkisyyttä mitä Luojamme teiltä odottaa tehtäväksi ja toteutettavaksi.

Te jokainen, jotka teette työtä Isä Jumalan tahdosta saatte jossain muodossa runsaan palkan työstänne ja osallistumisestanne tähän tärkeään valon työhön. Lopuksi teille tiedoksi: ei mitään mitä tulevaisuus tuo tullessaan tarvitse pelätä vaan muistaa, että jokainen sielu maanpäällä on halunnut syntyä juuri tähän aikaan maanpäälle saadakseen olla mukana kokemassa tämän muutoksen ajan. Olkaa siis tyytyväisiä tähän kokemukseen jossa saatte olla mukana ja ottakaa rohkeasti vastaan kaikki ne kokemukset, joita tulevaisuus tuo tullessaan, sillä ei mitään tapahdu yllättäen ja ennakoimatta vaan kaikki menee juuri niin kuin Isämme Jumalamme on viisaudessaan säätänyt tapahtuvaksi. Minä Audius Galaktisen liiton tiedottaja siirryn toisiin tehtäviin ja Pentin uusi opas tulee tästä jatkamaan työtä kanssanne.

Kristussiunausta, Audius.