Galaktisen liiton tiedote (Nro 44) 5.1.2005

(http://www.penantupa.net/viestit/glt_05012005.htm)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Enää ei pitäisi olla epätietoisuutta siitä, etteikö maailmanne olisi totaalisesti muuttumassa. Kaikki merkit viittaavat tuleviin muutoksiin, joita tulette kokemaan monia vielä kuluvana vuotena. Tämä luonnonkatastrofi on alkua sille, mitä ihmiskunta tulee kokemaan tässä muutoksen ajassa. Nyt vallitseva tilanne on äärimmäisen voimakas näyttö luonnonvoimien mahdista. Mannerlaatat ovat kelluvassa tilassa: ne liikkuvat koko ajan. On vain ajan kysymys, koska ja missä uusi laattojen törmäys tapahtuu. Se on kuitenkin tosiasia. Ne törmäävät vielä kuluvana vuotena monesti saumakohdissa toisiinsa aiheuttaen monia muutoksia monilla mantereilla. Myös uinuvat tulivuoret aktivoituvat ja alkavat purkautua. Nämä asiat olemme kertoneet hyvinkin seikkaperäisesti monissa aikaisemmissa viesteissämme. Niitä olisi hyvä lukea, jolloin tulevasta muutoksen ajasta lukija saisi hyvinkin seikkaperäisen kuvan.

Me Galaktisen Liiton auttajanne olemme tässä kaikessa mukana, energisesti auttamassa hyvinkin monessa paikassa Maapallolla tällä hetkellä. Fyysinen kontakti ja apu on vielä tässä vaiheessa taholtamme odottamassa. Syynä on se, ettei ihmiskunnan tämänhetkinen psyyke kestäisi läsnäoloamme näkyvässä muodossa. Autamme ihmisiä eri kriisialueilla kuitenkin kaikin tavoin henkisesti. Myöskin Isämme Jumalan tahdosta ovat enkelit ja henkioppaat mukana saattamassa tasoa vaihtaneita sieluja kohti valoa ja sitä olomuotoa, mikä heille on tarkoitettu henkimaailmassa. On myöskin hyväksi muistaa, ettei yksikään Maan piiristä poistunut sielu ole tehnyt sitä tahtomattaan sielunsuunnitelmansa vastaisesti. Kaikki nämä tälläkin hetkellä tasoa vaihtaneet sielut ovat sielunsuunnitelmansa mukaisesti kohdanneet sen, mitä ovat ennen syntymistään toisilla tasoilla tahtoneet kokea tässä vallitsevassa muutoksen ajassa. Tulevaisuudessa luonnonmullistuksien lisääntyessä tulee paljon lisää näitä tilanteita, joissa suuri joukko ihmisiä poistuu nykyisestä maanpäällisestä elämästään. Näin on tarkoitettukin tapahtuvaksi. Tässä tilanteessa onkin hyväksi tiedostaa, ettei kuolemaa ole; on vain fyysisestä kehosta luopuminen ja siirtyminen takaisin henkimaailmaan, josta on lähtenytkin. Siis vain yksi matka on saatettu päätökseen ja on palattu kotiin. Tämän kun tiedostaa, on helpompi kohdata niin tämä nykyisyys kuin tulevaisuuskin. Tulevaisuus tulee muuttamaan ihmiskunnan elämän aivan toisenlaiseksi kuin nyt vallitseva elämänmuoto on.

Tämä vuosi on alkanut jo suuren muutoksen muodossa. Luonto on näyttänyt mahtinsa, ja ihmisen pienuus ja avuttomuus on tullut nähdyksi luonnon tasapainon järkkyessä. Tämä on valitettava tosiasia, mutta tämä kaikki on kuitenkin ihmisten itsensä aiheuttamaa muutoksen sarjaa. Luontoa on riistetty, raiskattu ja saastutettu niin voimakkaasti, ettei muunlainen tulevaisuus olisi enää mahdollista, vaan nyt on Maa-äidin aika ravistella itseään ja puhdistaa epäpuhtauksia pois. Muuten toinen vaihtoehto olisi nykyisen kaltaisen elämän jatkuminen ja lopuksi lopullinen ekologinen tuho olisi väistämätön tosiasia. Näin on tapahduttava, jotta ihmiset heräisivät tajuamaan sen tosiseikan, että Maa-planeetta on tarkoitettu asuttavaksi kaikelle elolliselle eikä vain yhdelle nisäkkäälle, ihmiselle.

Tämän planeetan olemassalo on tällä hetkellä niin kriittisessä tilanteessa, ettei enää voi vain jatkua tämän maailman tuhoaminen. Näin on Isämme Jumala säätänyt tapahtuvaksi. Maapallo puhdistetaan saasteista. Ihmiset opetetaan vaikeuksien kautta elämään veljeyden ja rakkauden hengessä, ja huomioimaan ja auttamaan toisiaan -- eikä kuten nyt elämään vain omahyväisesti ja itsekkäästi riistämään ja sortamaan heikompiaan. Paljon on muututtava ennen kuin nykyinen elämäntapa saadaan muuttumaan, mutta paljon tulee muuttumaan ja nykyinen elämäntapakin tulee muuttumaan; enää ei ole muuta vaihtoehtoa.

Me Galaktisen Liiton auttajanne olemme mukana tässä muutoksen ajassa, jossa lähtölaskenta on alkanut, auttamassa, ohjaamassa, varjelemassa sekä suojelemassa ihmiskuntaa, ettei mitään hallitsematonta tapahtuisi Maan päällä. Moni on huolissaan mahdollisista ydinvoimaloihin kohdistuvista vaaratilanteista maanjäristysten ja tulivuorten purkauksien yhteydessä. Nämä ovat erityisvalvonnassamme: huolehdimme siitä, että nämä laitokset eivät pääse vuotamaan eivätkä aiheuttamaan säteilyä ympäristöönsä. Tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Olemme myös lukuisilla aluksillamme Maan läheisyydessä ympäri vuorokauden keskeytyksettä suorittaen jatkuvaa jatkuvaa valvontaa kaikilla mantereilla. Näin pidämme hallinnassamme kokonaiskuvan kaikesta, mitä Maapallolla tapahtuu.

Teidän ei pidä olla huolissanne tulevaisuudestanne. Isä Jumala ei salli tapahtuvan mitään sellaista, joka aiheuttaisi Maa-planeetan tuhoutumisen. Päinvastoin, tästä kauniista planeetasta muodostetaan paratiisinomainen paikka, jossa kaiken elollisen on hyvä elää ja asua yhdessä muiden planeettojen elollisten kanssa. Tässä paikassa kanssakäyminen ihmisten kesken on rauhanomaista, vailla sotia, toisten tähtikansojen kanssa elämistä ja kehittymistä kohti sitä tietoisuuden tilaa, josta ihmiskunta on aikojen alussa poikennut pois. Tähän olomuotoon on vielä pitkä matka, joka vie monia vuosia ja jopa vuosikymmeniäkin. Tämä muutosprosessi on jo lähtenyt hyvinkin voimakkaasti etenemään ja vauhti vain kiihtyy jo tänäkin vuotena lisääntyen siitä vielä tulevina vuosina. Tulemme antamaan paljon seikkaperäistä ja yksityiskohtaista tietoa tulevissa viesteissämme, joita välitämme tämän kanavan kautta aina tarvittaessa.

Tämänhetkinen tilanne Maapallolla on monissa maissa voimakkaasti tunteita herättävä. Suru on suurta ihmisten keskuudessa; joskin kokemuksesta tiedämme, ettei vie montaakaan viikkoa, kun unohduksen myötä elämänmeno palautuu entisen kaltaiseksi, eikä apua tarvitsevaa lähimmäistä enää muistetakaan. Tämä on ikävä tosiasia, joka on toistunut ihmisten keskuudessa jo vuosituhansia. Nyt on vain toisenlainen aika ja tulevaisuus, kuin mihin on aiemmin totuttu. Nämä luonnonkatastrofit tulevat lisääntymään entisestään ja tämän Aasiaa kohdanneen luonnonmullistuksen kaltaisia tilanteita tulee vielä monia. Ihmisten kokemukset näistä tulevat olemaan hyvin surullisia ja laajuudessaan ennennäkemättömiä.

Te tietoiset heränneet valotyöntekijät tulette saamaan tulevaisuudessa paljon ja laajalti työtehtäviä lähimmäistenne auttamiseksi. Teitä jokaista tarvitaan tässä tulevassa muutoksen ajassa. Olkaa valveutuneita, seuratkaa tarkasti, mitä ympärillänne tapahtuu. Meditoikaa, hiljentykää rukoillen kuuntelemaan sisäistä johdatustanne, niin henkioppaat viestittävät teille, mitä kulloinkin on hyväksi tietää ja kuinka toimia. Valon voimia on lisätty keskuudessanne lisäämällä oppaitanne. Teillä kaikilla halukkailla valotyöhön osallistujilla on läheisyydessänne monia oppaita, jotka yrittävät ohjata ja opastaa teitä, jotta osaisitte toimia oikein ja olla läsnä siellä, missä teitä kulloinkin tarvitaan.

Tämä on sanomamme tällä kertaa. Lisää tietoa saatte jo hyvinkin pian, sillä näin on tarpeen, jotta tietäisitte ennakolta, mitä Maapallolla on tapahtumassa.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius