Galaktisen liiton tiedote (nro 40) 5.4.2004

(Kanavana Pentti)

On aika uudelle viestille. Maailmanne tapahtumat etenevät voimakkaasti. On paljon uusia terroritekoja tapahtunut sitten viimeisimmän viestimme jälkeen. Paljon on mahtunut tapahtumia näinä alkuvuoden kuukausina ihmiskunnan kehityksessä. Nämä ovat alkua tuleville taisteluille, joita tullaan käymään tänä kuluvana vuotena paljon monissa eri maanosissa. Terroriteot tulevat entisestään lisääntymään. Tulee myöskin aikaisemmin kertomamme suurempi terroriteko tapahtumaan. Sen ajankohta asettuu kesään. Tämän erittäin suuren ja paljon tuhoa aiheuttavan pommin räjähdyksestä aiheutuu taloudellisia muutoksia suuressa mittakaavassa ja nämä muutokset heijastuvat koko maapallon alueelle, sillä sotatoimet lisääntyvät ja koston kierre voimistuu. Ihmisille tulee pelkotiloja, jotka aiheuttavat voimakasta matkustuspelkoa ja näin ollen turismi ja sen tuomat valuutat jäävät saamatta turismilla pääasiallisesti talouttansa ylläpitävillä mailla. Tämä aiheuttaa suurtyöttömyyttä ja tätä kautta taantumaa sekä lamaa.

Teillä monilla on vielä muistissa, mitä lama 1990-luvun alussa aiheutti maailmantalouteen. Näkemyksemme täältä Galaktisesta Liitosta on, että tämä tuleva syksy ja sen jälkeinen aika, joka heijastuu useita vuosia eteenpäin, on vieläkin vaikeampaa aikaa kuin yli 10 vuoden takaisen ajan tapahtumat. Me näemme monitahoisemmin kokonaiskuvan tulevasta ajasta. Te ihmiset näette hyvin suppean kuvan ja olette täysin tiedotusvälineittenne varassa ja kuulette sekä näette vain sen, mitä teille halutaan kertoa. Näinhän tapahtui aikaisemminkin. Tiedotusvälineet kertoivat vain sen, mitä valtaapitävät halusivat niiden ilmaisevan ja tuoda julki. Silloinkin kansalle valehdeltiin sekä vääristeltiin tapahtumat loppuun saakka. Tämän turvin voivat vallanpitäjät pelastaa oman nahkansa ja saada talousasiansa kuntoon sekä välttyä laman tuomilta taloudellisilta vaikeuksilta. Kansalaiset laitettiin maksamaan silloinenkin talouselämän vääristymä ja herrat hyötyivät ostamalla puoli-ilmaiseksi kaiken ostamisen arvoisen ja noususuhdanteen aikana sitten myivät vääryydellä hankkimansa omaisuuden voittaen sijoituksillaan moninkertaisesti sijoittamansa pääoman. Näin aiheutettiin satojen tuhansien ihmisten elämän katastrofi, joka heijastuu tänäkin päivänä näiden ihmisten elämänvaikeuksina heidän lopun elämäänsä. Tämä kaikki tulee toistumaan, eikä sitä enää voida välttää. On vain ajan kysymys, milloin kaikki nämä muutokset ovat ajankohtaisia. Tämä muutoksen aika ei ole kaukana! Joukkotyöttömyys on odotettavissa. Hintojen romahtaminen on odotettavissa. Taantuma on odotettavissa. Myöskin aikaisemmin kertomamme elintarvikkeiden saatavuus muuttuu. Ei enää saada kaupoista kaikkea sitä, mitä on totuttu sieltä ostamaan. Tulee jälleen puutetta ja kurjuutta ihmisten keskuuteen. Tämän kaiken ovat päättäjänne ja poliitikot tienneet jo jonkin aikaa. He ovat kyllä ennakoineet ja varautuneet tulevaan aikaan hyötyäkseen jälleen kerran hätää kärsivien ihmisten kustannuksella. Näinhän on käynyt aikaisemminkin, sillä valta ja raha sumentaa järjen sekä omantunnon äänen ja unohdetaan muut, kunhan vain itse saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti tästä tulevasta kaaoksesta.

Mutta toisin tulee tapahtumaan. Nämä häikäilemättömät ahneet ihmiset tulevat pettymään vallanhimossaan, sillä Isä Jumala on säätänyt tapahtumat tapahtumaan toisin kuin nyt ennakkoon luullaan tapahtuvan. Tuleekin edellä mainittujen asioiden lisäksi myös suuria luonnonmullistuksia. Maapallon negatiivisuus on niin suuri, että sen puhdistamisen aika on lähellä. Monet aikaisemmin kertomamme maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset lisääntyvät aiheuttaen suurta tuhoa. Joitain maanosia vajoaa merten syvyyksiin ja uusia mantereita kohoaa näkyviin tuoden esiin kauan kadoksissa ollutta tietoa ihmiskunnan aikaisemmista vaiheista. Nämä muutokset tulevat muuttamaan suuresti ihmisten elämää lähestulkoon kaikilla mantereilla. Tässä tilanteessa raha menettää merkityksensä, eikä ole väliä sillä, onko omaisuuden arvo suuri tai pieni, sillä tällä viivalla kaikki ovat samanarvoisia. Tässä tilanteessa tärkein asia on lähimmäisenrakkaus ja toinen toisensa huomioiminen sekä auttaminen. Ei silloin ole rahalla eikä omaisuudella mitään merkitystä. Tämä läksy on hyvin vaikea omahyväisten ja itsekkäiden ihmisten omaksua, mutta pakon sanelemana on otettava vastaan mitä tuleman pitää.

Tuleva aika tulee olemaan hyvin vaikeaa eikä kukaan ihminen selviä tulevista koettelemuksista yksin, vaan mitä suurempi ryhmä on yhdessä, sitä helpompi on tulevasta ajasta selviytyä siihen asti, jolloin lähetämme aluksemme ihmiskunnan avuksi. Tämä meidän Galaktisen Liiton aluksien rantautuminen Maan läheisyyteen ja siitä siirtyminen aluksiin ei tapahdu vielä. Ensin on ihmiskunnan kohdattava nämä tulevat muutokset. Tämän muutoksen ajan pituus on useita vuosia ja koettelemukset käyvät vaikeammiksi sitä mukaa, mitä pidemmälle edetään. Näin ollen neuvommekin ihmisiä perustamaan luonnonläheisiä yhteisöjä mieluummin maaseudulle veden äärelle, missä voi viljellä ruokansa itse ja voi hyödyntää vesistöjä ruuan hankinnan ja ruokaveden suhteen. Polttoaineiden saatavuus vaikeutuu huomattavasti ja näin ollen luonnosta saatava puu ja turve sekä muu mahdollinen polttoon ja lämmitykseen sopiva materiaali tulee korvaamattomaan asemaan.

Toimikaa nyt ja lähitulevaisuudessa, kun se vielä on mahdollista. Te, joilla on ylitse oman tarpeen varallisuutta, miettikää mahdollisuuksia auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Sijoittakaa varojanne yhteisiin yhteisöihin, joissa voitte suuremmallakin joukolla toimia auttaen toinen toistanne. Ja ne, joilla ei ole varallisuutta käyttää, niin tehkää talkoohengessä työtä osaamisenne mukaisesti ja hyödyttäkää osaltanne näin yhteistä hyvää. Ei ole syytä viivytellä, vaan te heränneet valotyöntekijät lähtekää joukolla toimimaan ja näyttämään esimerkkiä muille, jotka vielä elävät materian sumentamina laput silmillä. Isä Jumala on kaikessa mukana antaen siunauksensa tälle työlle ja jokaiselle siihen osallistuvalle. Myöskin jokainen, joka lähtee tähän mukaan pyyteettömästi auttaen kanssaihmisiään ja välillisesti myös itseään, saa karmanvelkaansa sovitettua paljon ja näin ollen parannettua tulevan ja tulevien elämiensä laatua, sillä tämä työ on tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeää.

Tiedontalo tulee olemaan nimensä mukainen. Sieltä käsin annamme tietoa tulevista muutoksista hyvinkin laajalti hyvissä ajoin, etteivät yllätykset tulevaisuudessa olisi liian rajuja. Nykyinen talo, mikä on käytössä tällä hetkellä, jää pois ja siellä kokoontuville ihmisille ohjataan parempi ja toimivampi paikka maaseudulta. Tämä muutos on jo käynnissä energiatasolla ja odottaa vain oikeaa aikaa toteutuakseen. Me Galaktisesta Liitosta olemme rinnan henkimaailman kanssa olleet mukana jokaisessa tapahtumassa ja tulemme lisäämään voimakkaasti läsnäoloamme tulevaisuudessa. Annamme vapaasti virrata parantavan hoitavan kristusenergian ihmisten keskuuteen ja näin nostamme läsnäolevien värähtelytasoa, jonka seurauksena koko tila energisoituu ja osallistujat saavat kokea kanaviensa avautumista saaden oman henkilökohtaisen värähtelytaajuutensa nousemaan ja tätä myöten tulevat kokemaan yliaistillisia kokemuksia. He tuntevat, kuinka heidän fyysisiä ja henkisiä vaivojaan hoidetaan.

Tulevaisuudessa Tiedontalon rooli tulee olemaan keskeinen tiedon välittämisen kannalta. Sinne on ohjattu ja tulevaisuudessa ohjataan lisää niitä ihmisiä, jotka pyyteettömästi haluavat toimia tässä Luojamme suuressa suunnitelmassa toteuttaen osaltaan niitä tehtäviä, mitä me heille ohjaamme. Olkaa siis te kaikki, jotka näitä viestejä luette, valveutuneita ottamaan vastaan sen informaation, mitä me tulevaisuudessa saamme teille antaa, sillä kaikki se tieto tulee auttamaan niin yksilötasolla teitä jokaista kuin myös suuria joukkoja, jotka hätääntyneinä eksyksissä hakevat epätoivoisesti vastauksia kysymyksiinsä mitä tämä oikein on ja mitä tämä tarkoittaa. Jääkää odottamaan, kerromme lähiaikoina lisää tulevista tapahtumista.

Rakkaudella Galaktisen Liiton tiedottaja Audius