Galaktisen liiton tiedote (Nro 53) 5.5.2008

(http://www.penantupa.net/viestit/Galagtinen0505.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

On tullut aika kirjoittaa uusi viesti. Uuden ajan muutokset ovat jo selvästi näkyvissä. Jokainen voi itse todeta kaiken sen mitä maapallolla tapahtuu tälläkin hetkellä. Öljyn hinta on jo karannut käsistä, nämä nykyiset vallitsevat hinnannousut ovat vasta alkua tulevalle, sillä öljyn saatavuus vaikeutuu ja sen myötä hinta tulee nousemaan ihmiskunnan sietokyvyn äärirajoille. Tämä tulee tuomaan suuria vaikeuksia ihmiskunnan keskuudessa.

Toiseksi tautiepidemiat ovat jo tätä päivää. Lähes jokainen päivä keskuudessanne uutisoidaan uusista tapauksista ympäri maapalloa, milloin milläkin mantereella. Nämä uutisoinnit tulevat lisääntymään lähes päivittäisiksi, sikäli kun sensurointi päästää nämä tiedot ihmisten tietoisuuteen. Sensurointi tulee valtiovallan toimesta, jolla koetetaan ehkäistä vallitsevan kulutushysterian taantumista sillä rahan ja vallan mahti ovat tällä hetkellä sellaisten markkinavoimien käsissä, jotka ovat asettaneet päämääräkseen heikommassa asemassa olevien ihmisten alistamisen ja orjuuttamisen. Me toisten tasojen auttajanne emme näe hyväksi tällaista kehitystä ihmisten keskuudessa, sillä jokaisen ihmisen pitäisi olla yhdenvertainen näin on Isämme Jumalanne säännöt laatinut joiden mukaan ihmisten pitäisi elää. Vapaan tahdon laki on vääristynyt kaiken oikean mukaisen elämän keskuudessa. Voimakkaat ja vahvat yksilöt sortavat ja alistavat heikompiansa oman käskyvaltansa alle, näin ei pidä tapahtua eikä näin tule tapahtumaankaan kauaa aikaa, vaan tähän kehitykseen tulee muutos tulevien katastrofien ja vaikeuksien myötä, mitä ihmiskunta joutuu kohtaamaan.

Kolmanneksi ilmastonmuutos on jo niin pitkällä, ettei sitä pysäytä enää mikään, vaan muutokset tulevat olemaan niin suuria, ettei maapallon historiassa muisteta sellaista ennen tapahtuneeksi. Tiedemiehenne kyllä kertovat tutkimustuloksista tuhansien ja kymmenien tuhansien tai satojen tuhansien vuosien ajalta. Nämä ovat vain tilastoa ja osittain arvailuja, eivätkä ne tue tätä nykyaikaa mitenkään. Nyt on tämä hetki ja tuleva aika, joka tulee muuttamaan maapallon historian täysin. Ihmiskunta tulee kokemaan kohdallaan suuren muutoksen. Tulivuoret purkautuvat, mannerlaatat liikkuvat aiheuttaen suuria maanjäristyksiä. Ikirouta sulaa, vedet nousevat, sieluja poistuu maan piiristä paljon. Tämä on tulevaisuutta, joka ei enää odotuta kymmeniä vuosia kuten tiedemiehet ympäri maailman ennustavat. Me sanomme, tämä kaikki on tätä päivää joskin vielä lievässä muodossa. Vauhti tulee kiihtymään huomattavasti sen kyllä huomaa jokainen, joka on vähänkin kiinnostunut maailman tapahtumista ja välittää siitä mitä hänen ympärillään tapahtuu.

Nyt vain on vielä suurena ongelmana markkinatalous ja pörssit. Ne tällä hetkellä sumentavat elintasopyörässä pyörivän ihmisen mielen täysin. Näin eläviä ihmisiä on maailmassa suurin osa. On olemassa pieni joukko ihmisiä, jotka tiedostavat ja näkevät totuuden missä nyt eletään ja mihinkä ollaan menossa. Heitä ei vain oteta todesta eikä heitä vielä kuunnella kohautetaan vain olkapäitä ja todetaan, eihän tämä mitään ole, ainahan tällaista on ollut. Me Galaktisen liiton auttajanne olemme maan läheisyydessä eri värähtelytaajuudella maapallosta nähden. Me seuraamme ja tutkimme maapallon kehitystä jokainen hetki vuorokaudesta. Me näemme menneen ja tulevan. Sanomme tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan katastrofaaliset ihmiskunnan kannalta. Maa-Äiti ravistaa ja puhdistaa itsensä kaikesta saastasta ja negatiivisista energioista. Kaikki, mitä tässä viestissä kerromme on toteutuvaa tulevaisuutta. Näin on Luojamme Isä Jumalamme asian säätänyt tapahtuvaksi, sillä jos maaplaneettaa ei puhdisteta, niin ihmiset itse tuhoavat tämän kauniin planeetan ja näin järkyttäisivät koko maailmankaikkeuden tasapainoa. Näin ei pidä tapahtua ja siksi on aika puhdistaa maaplaneetta ennen kuin peruuttamaton tuho tulisi ihmisten aikaansaannosten johdosta.

Neljänneksi, planeettanne on jo nyt ylikansoitettu. Ruokaa ja puhdasta vettä sekä happea ei enää tänäkään päivänä riitä kaikille. Päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä kuolee aliravitsemukseen, saastuneeseen veteen ja myrkyttyneeseen ilmaan. Tämä ei ole oikein eikä sitä mitä Isä Jumala on tarkoittanut luodessaan planeetan ja sen asujaimiston. Keskuudessanne vallitsee Lusifeeriset pahan voimat, jotka ovat saaneet voimakkaan otteen ihmiskunnasta ja eritoten johtajista ja päättäjistä, joidenka pitäisi olla kansojensa auttajia eikä riistäjiä ja väärintekijöitä. Oman edun tavoittelu, joita johon vääryyteen iso osa maailmanne johtajista on sortunut. Tähän kaikkeen on tuleva muutos, sillä kun tautiepidemiat puhkeavat, ilmaston muutokset ja katastrofit laajenevat, niin siinä ei varallisuus eikä poliittinen eikä hallinnollinen asema eikä valta auta yhtään. Sillä ei ole olemassa maanpiirissä piilopaikkaa mihinkä voisi piiloutua vaan tällä viivalla kaikki ovat samanarvoisia.

Viidenneksi Me toisten tasojen auttajanne olemme valmiudessa auttamaan. Tulemme suurilla tukialuksillamme maan piiriin ja evakuoimme ne ihmiset aluksiimme jotka omasta tahdostaan sitä haluavat. Emme painosta emmekä aseta mitään ehtoja. Vain oma halu on riittävä motiivi lähteä kanssamme fyysisessä muodossa toisille tasoille. Matka kestää sen ajan kun maaplaneetan puhdistus kestää. Emme tässä vaiheessa kerro tästä aiheesta vielä tämän enempää sillä tämä tapahtuma vie vielä vuosia aikaa. Ei tosin kovin monia vuosia, sillä vääjäämättä maapallo kulkee kohti suuren muutoksen aikaa. Tämän kanavamme kautta tulemme antamaan monia seikkaperäisiä ohjeita ja tiedotteita tulevasta muutoksen ajasta. Tällä hetkellä tärkein asia mitä kukin yksilö voi kohdallaan tehdä, on auttaa itseään ja lähimmäisiään ymmärtämään tulevaa muutoksen aikaa, seurata uutisointia, lukea näitä viestejä ja verrata saamaansa tietoa ympäristöönsä ja tapahtumiin mitä maailmassanne tapahtuu ja uskoa, ettei kaikki ole ihan niin kuin pitäisi olla, vaan todellakin suuria muutoksia tapahtuu jokainen päivä keskuudessanne. Näin on hyvä valmentautua tulevaan, totutella pikkuhiljaa muutoksiin. Näin pystyy tiedostamaan muuttuvat asiat eikä ylläty totuuden edessä lamaantumalla toimintakyvyttömäksi.

Tämäkin viesti kuten edellinenkin saattaa herättää joissakin herkissä ihmisissä pelkotiloja. Näin on tarkoituskin, sillä olemme vuosia näissä viesteissä kertoneet hellävaraisesti tulevasta ajasta. Mielestämme tämä tapa ei ole tuottanut riittävää uskottavuutta tulevasta. Tapahtumista, jotka ovat jo tätä päivää, vaikka olemme nämäkin edelliset viestit antaneet hyvissä ajoin. Ne eivät ole riittävästi herättäneet lukijoita vaan viesti on luettu ja melkein välittömästi unohdettu. Näin ollen olemme nähneet tarpeelliseksi kertoa seikkaperäisemmin mitä tulevaisuudessa on tapahtuva ja mitä kohti ihmiskunta on menossa. Minä Audius saan vielä hetken olla viestin antajana. Tämä kanavamme tulee saamaan aluksellamme lisäkoulutusta jo lähitulevaisuudessa. Uuden opin myötä mitä hän tulee saamaan, hänelle vaihtuu työtoverit, kuten te keskuudessanne sanotte. Minä Audius tulen siirtymään uusiin tehtäviin, jotka tulevat olemaan pääosiltaan ihmisten ohjaaminen tulevassa muutoksen ajassa. Neuvomme on sama kuin aikaisemmissa viesteissämmekin. Hiljentykää, rauhoittukaa, meditoikaa ja rukoilkaa. Sillä niin oppaanne, enkelit ja Isämme Jumalamme kyllä kuulee rukouksenne ja apua te saatte ongelmiinne kunhan vain sitä pyydätte.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius