Galaktisen Liiton tiedote (nro 64), 5.12.2011

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktisen_liiton_tiedote_nro_64.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618, kotisivu: www.penantupa.net)

Joulu lähestyy ja vuosi vaihtuu. Mennyt vuosi on ollut jo melkoista myllerrystä monilla eri tahoilla. Finanssikriisi on voimistunut entisestään, euroalue natisee liitoksissaan, poliitikot pomppivat kuin sähköjänikset eikä kukaan oikein tiedä mitä pitäisi tehdä, että euroalue pysyisi kasassa. Myöskin maailman laajuinen finanssikriisi uhkaa tuoden tullessaan hätää, pelkoa ja tuskaa ihmisten parissa. Tämä meneillään oleva loppuvuosi ei tuo minkäänlaista ratkaisua tähän nykytilanteeseen, sillä kukaan ei tiedä mitä todella pitäisi tehdä. Teorioita on niin monta kuin on päättäjiäkin, kuitenkaan todellista hyvää ratkaisua ei ole olemassa. On vain huonoja vaihtoehtoja joista pitäisi osata valita se vähiten vaikeuksia tuova vaihtoehto. Päättäjät ovat puun ja kuoren välissä yrittäen päästä tästä euroaluetta ravistelevasta kriisistä mahdollisimman vähin uhrauksin koskien omaa ja puolueensa mainetta. Heidän mielestään on edelleen tärkein asia säilyttää kasvonsa ja uskottavuutensa vaikka joutuisikin siinä yhteydessä luovuttamaan kansallisia etuja ja yhteisiä verovaroja huonosti ja välinpitämättömästi asioidensa hoitaneiden maiden kriisejä pelastamaan.

Poliitikot globaalisti ajattelevat edelleen päätöksiä tehdessään etusijalla omaa ja puolueensa mainetta ja jatkuvuutta tulevia vuosia ajatellen, sillä raha ja vallan himo ovat tässäkin tilanteessa päällimmäisiä ajatuksia päätettäessä tulevan vuoden tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä päätöksistä. Me Galaktisen liiton tiedottajat olemme seuranneet tilanteiden kehitystä maan piirissä. Näemme kehityksen keskuudessanne etenevän juuri sitä suuntaa kohti josta olemme aikaisemmissa viesteissä teille kertoneet. Tämä kulunut vuosi on ollut alkusoittoa sille mitä vuosi 2012 tuo tullessaan. 2012 on vuosi joka muuttaa ihmiskunnan elämän täysin totutuista elämäntavoista. Ei enää ole harmoonista ja seesteistä aikaa odotettavissa. Suuret muutokset ovat lähes jokapäiväisiä uutisia tiedotusvälineissänne. Euroalue ei tule jatkumaan nykyisessä muodossaan. Riidat ja erimielisyydet tulevat murentamaan pohjaa jo sovituilta päätöksiltä. Valuutat muuttavat muotoaan, yhteinen raha EURO murenee ja menettää merkitystään joskaan ei katoa kokonaan käytöstä. Suurtyöttömyys ja lama koettelee ihmiskuntaa maailmanlaajuisesti. Ihmiset menettävät asuntojaan. Pankit pakkolunastavat saataviaan kunnes koittaa sekin hetki, että myös pankit alkavat menemään konkurssiin, joka tulee lisäämään entisestään kaaosta ja sekasortoa. Hallituksia kaatuu, poliitikkojen uskottavuus karisee, valheet ja vääryydet paljastuvat, kansalaisilla silmät avautuvat näkemään korruption ja riiston, jota päättäjät heidän keskuudessaan ovat harjoittaneet. Tämä suunta tuo tullessaan kapinahenkeä, mellakointia ja yleistä sekasortoa.

Luonto on jo nyt muuttunut voimakkaasti. Ilmasto on sekaisin lähes joka mantereella. Tämä suuri ilmaston muutos laajenee vuonna 2012 alussa jo voimakkaasti voimistuen kuukausi kuukaudelta loppuvuotta kohden. Maaplaneetta kokee niin suuria muutoksia ilmaston suhteen, ettei ole nykyhistoriassa vertailukohtia sille mitä on odotettavissa tulevana vuotena. Emme vielä tässä viestissä kerro tämän yksityiskohtaisemmin tulevasta ilmaston muutoksesta. Raotamme vain vähän ovea, josta saa hieman osviittaa tulevasta alkuvuodesta. Tulevana keväänä avaamme oven selälleen, silloin on varoituksien ja ohjeiden aika tulevaisuuden ajalle ja mitenkä pitää varautua tulevaisuuden varalle. Olemme kyllä kertoneet aikaisemmissa viesteissä seikkaperäisesti tulevasta ajasta. Lukemalla niitä saa melko hyvän kokonaiskuvan tilanteesta tällä hetkellä ja tulevaisuudesta.

Ravinto, perusterveyden huolto ja puhdas vesi tyydyttävän asumisen ohella ovat niitä asioita, joista kansakuntien pitäisi olla enemmän huolissaan. Varautuminen edellä mainituissa asioissa on aiheellista jo alkuvuodesta lähtien, sillä monilla mantereilla luonnonmullistukset tulevat muuttamaan ja vaikeuttamaan puhtaan veden ja ruoan saantia. Nälkä, jano ja vilu tulevat olemaan ihmisten keskuudessa jokapäiväisiä vieraita. Me emme näissä viesteissä ole kertoneet emmekä tästä eteenpäinkään kerro yksityiskohtaisesti jostakin valtiosta ja kansasta vaan viestiemme sisältö on tarkoitettu maailmanlaajuisiksi ja näin ollen kaikilla mantereilla ei samanaikaisesti ole samanlaisia olosuhteita vaan tilanteet vaihtelevat eri maanosissa monella tavalla. Siltikin, jos eteläisellä mantereella tapahtuu suuria muutoksia se välillisesti koskee myös pohjoisella puolella asuvia kansoja ja päinvastoin. Maapallon tulevat muutokset koskevat koko ihmiskuntaa eikä vain joitain yksittäistä maanosaa. Näin kaikki 7 miljardia ihmistä ovat toisistaan ja toistensa tekemisistä riippuvaisia.

On aika hieman keventää tätä viestiä ettei sanomamme mene liian totiseksi. Teidän suuri juhlanne Joulu ja myöskin uusi vuosi ja vuoden vaihteen juhlat lähestyy. Juhlamieltä on syytä kohottaa mahdollisuuksien mukaan. Jättää hetkeksi ikävät asiat mielestä pois. On olemassa monia eri mahdollisuuksia nauttia loppuvuoden juhlista. Kukin tahollaan, miettien omien mahdollisuuksiensa ja resurssiensa mukaan, mitenkä voi juhlistaa tulevia juhlapäiviä. Tärkeintä kuitenkin on lähimmäisen rakkaus ja toinen toisensa huomioiminen. Ei raha ja materia yksin ole onnen ja onnellisuuden mitta. Vaatimatonkin juhla voi olla henkisessä rikkaudessa suurempi juhla kuin paljolla rahalla valmisteltu juhla. Ottakaa sydämiinne joulun sanoma, muistakaa isämme Jumala ja Luojamme on ihmisten keskuudessa hengessä mukana, antaen lohtua ja iloa niin köyhille kuin rikkaille, niin sairaille kuin terveille. Kaikki ovat osallisia Hänen armostaan.

Me Galaktisen liiton tiedottajat toivotamme kuten keskuudessanne on tapana Hyvää Joulua ja Uutta vuotta.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius.

Lisäys 7.12.2011:

Kerromme vielä jatkoa edelliseen viestiin. Ei ole olemassa mitään varmaa tietoa tulevaisuuden tapahtumista. Ihmisen vapaan tahdon johdosta voi muutoksia tapahtua suuntaan tai toiseen. Me kerromme tämän hetkisen näkymän perusteella tulevaisuuden odotuksista, siitä miltä tuleva vuosi 2012 näyttää ja mihinkä suuntaan tapahtumat näkemyksemme mukaan etenevät. Me Galaktisen liiton tiedottajat olemme siinä tilanteessa tietojemme ja näkemyksiemme kanssa, että on odotettavissa edellä mainitut asiat. Tuleva vuosi tulee olemaan ihmiskunnan nykyhistorian vaikein vuosi ekologisessa mielessä. Myös ihmisten itsensä aiheuttamat vaikeudet maailman laajuisesti ovat tulevan vuoden tapahtumia. Tämän halusimme lisätä viestiin, sillä monenlaisia odottamattomia ja edeltä arvaamattomia muutoksia voivat poliitikot ja päättäjät keskuudessanne aiheuttaa. Pääpiirteittäin tilanteet etenevät kuten olemme kertoneet.

Tulemme kertomaan tämän kanavan kautta lisää tulevaisuuden näkemyksistä kunhan vuosi on vaihtunut. Alkava vuosi on odotuksen aikaa myös meille toisilla tasoilla oleville henkilöille, jotka seuraamme tiiviisti maan kansojen toimia ja ratkaisuja tulevana vuotena. Älkää siis lukijamme olko huolissanne siitä, etteikö tietoa teille anneta, kaikki tarvitsemanne tieto teille annetaan toimia kulloisessakin tilanteessa ja tapahtumassa.

Terveisin Audius