Galaktisen liiton tiedote (Nro 61) 6.12.2010

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktisen_liiton_tiedote_nro_61.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618, kotisivu: www.penantupa.net)

Vuosi on kohta vaihtumassa. Mennyt vuosi on ollut jo sitä muutoksen aikaa, josta olemme aikaisemmissa viesteissä kertoneet. Luonto on osoittanut suuria muutoksia, rahamaailma on sekaisin, pörssit heilahtelevat, kurssit sahaavat edestakaisin. Tämä kaikki on vasta alkua, tuleva uusi vuosi näyttää toden teolla suunnan mihinkä maailman meno suuntautuu. Jo alkuvuodesta ilmenee kaikenlaista salailua, jota eri maiden päättäjät ovat tehneet kansalaisten selän takana. Näitä paljastuksia tulee esiin useita, jotka muuttavat totutut tavat politiikassa ja poliittisessa tavassa hoitaa asioita. Monet poliitikot menettävät virkansa ja asemansa, kun heidän tekemänsä vääryydet tulevat julki. Tämä on maailmanlaajuista. Niin myös Suomi kohtaa tämän asian konkreettisesti, sillä ei ole olemassa maata eikä maanosaa jossa päättäjät eivät olisi oman edun ja ahneuden tavoittelussa pitäneet päällimmäisenä ajatuksena minä itse ensin ja sitten vasta toiset. Moni poliitikko jo tälläkin hetkellä pelkää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä pelkotila vaikeuttaa voimakkaasti käytökseen, aiheuttaen kaikenlaisia ylilyöntejä, joita tullaan näkemään tulevan vuoden alkupuoliskolla. Hyvä näin, sillä ei ole oikein tällainen käytös, mitä on harrastettu jo niin pitkiä ajanjaksoja, että tällaiset kieroudet ja vääryydet ovat tulleet jokapäiväiseksi rutiiniksi ja on pidetty itsestään selvyytenä, että näin pitää tehdä ja toimia. Moni asia muuttuu, kun järjestelmä tervehtyy tulevien paljastuksien myötä, joita kansalaiset globaalisti saavat lukea eri tiedotusvälineiden kautta. Avoimuus on se lääke, jolla tullaan tervehdyttämään politiikkaa ja päätöksien tekoa maailmanlaajuisesti. Monet vanhat jo kauan vallassa olleet poliitikot siirretään syrjään ja uusia nuorempia ihmisiä valitaan tilalle päättäviin elimiin. Korruptio heidän keskuudessaan ei ole päässyt vaikuttamaan niin oleellisesti vallankäyttöön kuin jo kauan vallassa olleiden keskuudessa on tapana käsitellä päätöksiä. Tämä on suuri radikaalinen muutos, jonka niin sanotut sivistysvaltiot tulevat keskuudessaan huomaamaan. Niin käy myös Suomessa, sillä tämäkin valtio on aivan samassa käytösmallissa mukana, kuten on monissa muissakin valtioissa olevien päättäjien ja poliitikkojen keskuudessa.

Toiseksi: Raha tulee olemaan keskeinen tekijä. Monien valtioiden talous on siinä tilanteessa, että on vain kuukausien tai jopa vain viikkojen asia, jolloin he joutuvat ilmoittamaan muulle maailmalle lähestulkoon konkurssinomaisen tilan valtion budjetissaan. Nämä ilmoitukset sekoittavat maailman talouden ja lamaannuttavat talouselämän. Niillä valtioilla, joilla on vielä talous jonkinlaisessa järjestyksessä, ei resurssit enää riitä auttamiseen rajojensa ulkopuolelle, sillä hädin tuskin nämä valtiot pystyvät hoitamaan oman maansa talouden edes välttävästi. Tässä ovat ne ainekset sille maailman laajuiselle lamalle, joista olemme aikaisemmissa viesteissämme kertoneet. Tämä on nyt sitä aikaa, josta olemme varoittaneet jo vuosia aikaisemmin. Me Galaktisen liiton tiedottajat olemme nähneet tulevat tapahtumat jo monia vuosia aikaisemmin ja olemme niistä antaneet paljon ja seikkaperäistä tietoa luettavaksi. Teidän on hyvä lukea aikaisempia viestejä joita olemme tämän kanavan kautta antaneet luettaviksi.

Kolmanneksi: Ilmastonmuutos on tässä ja nyt - ei jossain hamassa tulevaisuudessa. Olemme aikaisemmin kertoneet, kuinka siellä missä on ollut kylmää on nyt lämmintä, siellä missä on ollut kuivaa, sataa ja siellä missä on satanut on nyt kuivaa. Tämäkin on tänä menneenä vuotena käynyt toteen monilla mantereilla. Myös tulivuoret ovat purkautuneet, maanjäristykset ovat lisääntyneet, jäätiköt ovat sulaneet. Nämä kaikki asiat löytyvät aikaisemmista viesteistä, joita olemme antaneet kirjoitettavaksi. Ei tuleva vuosi muutu helpommaksi ilmaston osalta, päinvastoin nämä luonnon mullistukset ja poikkeavat sääilmiöt vain lisääntyvät ja voimistuvat monilla mantereilla. Mannerlaatat ovat kelluvassa tilassa, mikä tarkoittaa, että ne liikahtelevat arvaamattomasti ja saattavat aiheuttaa suurta tuhoa ennalta aavistamatta. Laattojen saumakohdissa on suuria paineita, jotka saavat aikaan suuria maanjäristyksiä ja tsunameita monissa maanosissa tulevana vuotena. Tämä järistysaalto on yhteydessä tulivuoriin, jotka ovat aktiivisessa tilassa ja alkavat purkautua ennalta arvaamattomasti. Näitä aktivoituneita tulivuoria on lähes jokaisella mantereella, eikä ole tiedossa missä järjestyksessä purkauksia tulee alkamaan, mutta varmaa on, että purkauksia ja maanjäristyksiä tulevana vuonna tulee useita ja voimakkaita. Nämä luonnonilmiöt tulevat vaikuttamaan voimakkaasti Maapallon väestön elämään. Näiden ilmiöiden myötä sielupoistuma maan piiristä on suuri. Kuten lukemastanne ilmenee, tuleva vuosi koettelee ihmiskuntaa monin tavoin ja ravistelee maan väestöä voimakkaasti.

Nämä kaikki on Luojamme Isä Jumalan suurta suunnitelmaa, joka koskee koko universumin järjestystä ja uudelleen järjestämistä. Maapallon osalta ihmisten käytöksestä ja holtittomasta elintavasta johtuen Maaplaneetan tulevaisuus on suuressa vaarassa. Planeettaa on systemaattisesti saastutettu jo satoja vuosia, joskin tämä saastuttaminen on voimistunut monikertaisesti viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Tilanne tällä hetkellä on katastrofaalinen monessakin suhteessa. Vesistöt ovat saastuneet, ilma on saastunut jo monissa maan osissa niin voimakkaasti, että on mahdoton asia saattaa luontoa enää tasapainoon. Monenlaiset myrkyt ilmakehässä vaikuttavat luonnon olosuhteisiin niitä voimakkaasti muuttaen, ydinjäte ja atomienergia ovat lisääntyneet siinä määrin, että Maapallon elämä on vaarassa tuhoutua joko tahallisesti terrorismista johtuen tai tahattomasti vahingosta aiheutuen. Lisäksi on jatkuva sodan uhka olemassa, jossa jokin valtio syyllistyisi ydinaseen käyttöön ja näin aiheuttaisi Maaplaneetan totaalisen tuhon. Kuten itsekin tiedostatte, näistä edeltä mainituista seikoista johtuen me koko universumin muu väestö täällä tukialuksillamme olemme huolissamme tästä kaikesta kehityksestä, mihinkä Maan väestö on elämän Maapallolla ajanut. Tällaisen elämäntavan vallitessa tulevaisuudelta ei voi odottaa mitään hyvää, ainoastaan lisääntyvää hätää, ahdistusta ja tuskaa sekä pelkoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Siksi tähän elämän tapaan Maapallolla on tultava muutos, ettei Maaplaneetta tuhoutuisi ja aiheuttaisi epäjärjestystä koko universumin galaksijärjestelmässä.

Nämä tulevat muutokset, joita Maan väestö joutuu tulevaisuudessa kohtaamaan, ovat juuri tätä tulevaisuuden puhdistusprosessia. Ihmiset havahtuvat vaikeuksien kautta muuttamaan elintapojaan ja ajatukset suuntautuvat enemmän koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja voimistamiseen. Enää ei ole vallitsevana ja päällimmäisenä ajatuksena, että minulle kaikki, muille ei mitään. Tulevaisuudessa opitaan jakamaan tasapuolisesti niin, että jokaisella yksilöllä on perustarpeet ja tyydyttävä elämä elettävänä. Tämä muutos on jo alkamassa. Aikaa muutokseen ei ole kovin monia vuosia, sillä elinolosuhteet Maapallolla tulevat muuttumaan niin voimakkaasti, että tulevaisuus on aivan erilainen kuin tänä päivänä kuvitellaan sen olevan. Tämä antamamme viesti on tällainen yleiskuva mitä tulevaisuudessa on odotettavissa. Seikkaperäisempiä viestejä tulemme antamaan ensi vuoden aikana. Paljon niissä kerromme yksityiskohtia ja valotamme tulevaisuuden näkymiä sitä mukaan kun muutokset etenevät keskuudessanne. Kerromme riittävän ajoissa mitenkä olosuhteet etenevät ja mitenkä kulloinkin pitää varautua muuttuviin olosuhteisiin. Me Galaktisesta liitosta olemme mukana Maapallon kehityksessä ja autamme silloin, kun apuamme tarvitaan. Lukekaa nämäkin asiat aikaisemmista viesteistämme. Lopuksi toivotamme niin kuin keskuudessanne on tapana; Hyvää Joulua ja alkavaa vuotta.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius.