Galaktisen liiton tiedote 8.9.2003

(Kanavana Pentti)

On aika uudelle viestille. Olemme aikaisemmissa viesteissämme kertoneet tulevista terroriteoista Lähi-idässä ja niiden vaikutuksesta maapallon tulevaisuuteen. Nyt on se kertomamme ajankohta tullut. Ei vie kauaakaan, kun levottomuudet leimahtavat siihen laajuuteen, ettei ole paluuta rauhanaikaan ihmiskunnan keskuudessa.

Tulevat sotatoimet laajenevat niin suuriin mittoihin, että niiden vaikutus tuntuu koko maailmanne jokaisessa maanosassa. Se kertomamme suuri terroriteko, josta alkaa mittavat sotatoimet, on lähitulevaisuudessa tapahtuva. Emme kerro tämän yksityiskohtaisemmin, sillä silloin puuttuisimme ihmisten elämänkulkuun liian yksityiskohtaisesti. Tätä me emme voi vielä tehdä, sillä silloin toimisimme vapaan tahdon lain vastaisesti. Jos kuitenkin näemme kriisin riistäytyvän liian syväksi ja uhkaavaksi, puutumme asioiden kulkuun ja estämme suursodan syttymisen. Maapallon nousu neljänteen ulottuvuuteen on alkanut jo tapahtua ja tämä ei saa vaarantua minkään sotatoimen johdosta. Värähtelytaso on noussut maapallolla jo jonkin aikaa. Siitä voimakkaampana ilmiönä on suuret ilmaston muutokset, jotka ovat todellisuutta keskuudessanne monilla mantereilla ja maanosissa ympäri maapallon. Nämä ilmastonmuutokset tulevat tänä kuluvana loppuvuotena edelleen voimistumaan niin suuressa laajuudessa, että jokainen huomaa jotain tavallisuudesta poikkeavaa olevan tapahtumassa.

Yhä laajenevat terrorismin merkit. Yhä laajenevat ilmaston muutoksen merkit. Yhä laajenevat sotaisuudet ja ihmisten aggressiivisuudet saavat maailmanne erittäin sekasortoiseen tilaan. Tulee suurta pelkoa ja ahdinkoa ihmisten keskuudessa. Myös aikaisemmissa viesteissä kertomamme elintarvikkeiden saatavuus muuttuu. Lukekaa tästä asiasta edellisiä viestejämme. Niissä olemme kertoneet seikkaperäisesti näistä muutoksista. Myöskin erilaisissa sairauksissa on ollut vain pieni hengähdystauko. Eivät nämä epidemiat ole mihinkään kadonneet, on vain ollut välivaihe, jonka aikana ihmiset ovat tuudittautuneet vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.

Suuremmalta osin tämä on johtanut päättäjienne ja valitsemienne edustajienne salailusta talouselämän painostuksesta johtuen. Tässäkin on asetettu raha ja sen tuoma valta ihmisten terveyden ja turvallisuuden edelle. Keskuudessanne on ollut jo kauan ihmisryhmä, joka on hallinnut ja manipuloinut suurvaltojen johtajien päätöksiä, asettanut johtaviin asemiin omat edustajansa ja näiden marionettien kautta, käyttäen heitä myös sätkynukkeina, määrännyt sotien kulun ja talouselämän vaiheet kulloinkin heille sopiviksi. Näin pönkittäen valtaansa hallita maailman taloutta ja rikastuttanut omia järjestöjään, saaden yhä enemmän valtaa.

Me Galaktisen liiton edustajat olemme saaneet luvan puuttua tältä osin asioiden kulkuun. Alustavasti on tapahtunutkin jo pienimuotoisia paljastuksia ja tullut ilmi väärinkäytöksiä monissa maissa. Tämä on ollut alkua näille paljastuksille. Tulee vielä paljon suurempia ja isompia asioita kansalaisten tietoon eri maanosissa, heidän johtajiensa väärinkäytöksistä kansalaisiaan kohtaan. Näin me olemme puuttuva epäkohtiin ja tulemme huolehtimaan tulevaisuudessa, että petokset ja vääränlaiset päätökset tullaan oikaisemaan.

Me Galaktisen liiton edustajat olemme huolissamme sellaisesta seikasta kuin 'dis-informaatio'. Mielestämme sitä on annettu internetin välityksellä hyvin paljon. Monia viestejä on kirjoitettu milloin minkäkin nimikkeen alla. On kerrottu monenlaisista luonnonmullistuksista eri taivaankappaleiden ja planeettojen lähestymisistä Maapallon läheisyyteen ja silloin aiheuttaen jos minkäkinlaista kaaosta ja sekasortoa. Minä Audius, Galaktisen liiton tiedottaja, olen saanut Luojaltamme ja Kristukseltamme luvan sanoa seuraavaa: Ei teidän ole syytä pelätä eikä odottaa tällaisia tapahtumia. Ei lähitulevaisuus ole sellainen kuin näissä internetin erilaisissa ennusteissa on teille kerrottu.

Huomatkaa kuitenkin! Tulee suuria muutoksia monilla eri alueilla. Nämä muutokset ovat olleet jo käynnissä monia vuosia, kuten merkit osoittavat ja nämä muutokset tulevat jatkumaan ja lisääntymään, kuten teille viesteissämme olemme kertoneet. Jo tämä loppuvuosi tuo tullessaan suuria muutoksia ja seuraavana vuotena nämä maapallolla vallitsevat muutokset tulevat olemaan erittäin suuria, kuten tämänkin viestin alussa olen kertonut.

Pohjoisella mantereella elämänmeno on melko vakaata ja ensimmäiset näkyvimmät muutokset keskuudessanne koskevat taloudellisia vaikeuksia, sekä suuriakin ilmastollisia muutoksia, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäänne.

Me emme näe minkään taivaankappaleen tai planeetan uhkaavan nykyisellä ajanjaksolla maapalloa. Tästähän teille on monista lähteistä kerrottu. Olkaa levollisin mielin, kyllä me kerromme tämän kanavamme kautta teille hyvissä ajoin, jos jotain tämänkaltaista on uhkaamassa maapallon tulevaisuutta.

Tämä kuluva vuosi, kuten seuraavakin, tulevat olemaan erittäin vaikeaa aikaa. Tulee tapahtumaan paljon suuria muutoksia jotka ovat vaikeita ihmisten kestää. Tulee paljon ihmiskunnan keskuuteen surua, murhetta ja pelkoa. Silloin teitä valotyöntekijöitä jokaista tarvitaan. Silloin on teidän aika toimia ja olla kanssaihmisillenne avuksi opastaen ja kertoen mistä tässä muutoksen aiheuttamassa sekasorrossa on kysymys. Te tiedätte sisimmässänne oikeat vastaukset, mitä teiltä tullaan kysymään. Te osaatte opastaa, neuvoa ja ohjata niitä ihmisiä jotka apua tarvitsevat. Heitä tulee olemaan paljon ja silloin nämä henkiset keskukset, joita on perustettu monia, tulevat palvelemaan sitä tarkoitusta, mihinkä ne on perustettu. Niin myös Tiedontalo on yksi keskeisimmistä paikoista mistä tietoa ja ohjausta tullaan ihmisille antamaan. Te kaikki siellä kokoontuvat ihmiset olette Kristus-energioiden vaikutuspiirissä. Teidän värähtelytasoanne nostetaan kokoontumisissanne yhä enenevässä määrin saadaksenne ohjausta tuleviin tehtäviinne. Näin myös menetellään monissa muissakin paikoissa, missä ihmiset kokoontuvat hiljentymään ja meditoimaan. Joukkovoima on paljon suurempi nostamaan yksilön värähtelytasoa kuin yksin meditoiminen, joka myös on hyvin tärkeää ja antoisaa, mutta mitä suurempi ryhmä yhdessä meditoi sitä tehokkaampi vaikutus sillä on siinä tilassa, missä hiljentyminen tapahtuu. Tiedontalon ryhmähoitotilaisuuksissa on tapahtunut todella suurta värähtelytason nousua. Tämä on erittäin tehokas tapa saada henkilökohtainen kontakti omiin oppaisiinsa, sillä osallistuessaan tällaisiin energian siirtoihin ryhmässä ihminen saa sakrastonsa avattua ja tätä kautta henkinen kehitys lähtee voimakkaasti kohoamaan. Myös hoitona fyysisiin ja henkisiin vaivoihin tämä on erittäin tehokas hoitomuoto. Kehotammekin jatkamaan tämänkaltaista toimintaa keskuudessanne. Siellä missä tapahtuu ihmisten kokoontumista ja hiljentymistä, me tulemme mukaan näihin tapahtumiin. Olettekin monet havainneet energisesti läsnäolomme. Näissä energiahoidoissa tapahtuu niin suuri ryhmän värähtelyn nousu, että me voimme olla läsnä auttamassa ryhmän henkistä kehitystä.

Loppuunvetona kerron, vaikka tulevaisuus tuo paljon tullessaan suuria muutoksia, ei Suomen olosuhteissa ole kuitenkaan niin suurista ekologisista muutoksista kysymys, että ne suoranaisesti olisivat ihmisille hengenvaarallisia, kiusallisia ja vaikeita kylläkin. Näistä muutoksista kerromme seikkaperäisemmin tuonnempana tulevissa viesteissä. Valmistautukaa mielen tasolla tähän muutoksen aikaan, sillä Isämme Jumalamme on näin tapahtuvaksi säätänyt ja niin meidät Galaktisen liiton edustajat kuin maapallolla asuvat henkisen heräämisen kokeneet ihmiset auttajikseen asettanut. Nyt näinä tulevina aikoina meidän kaikkien yhteistä työpanosta tarvitaan ja me tulemme antamaan teille tarvittavan opin, tiedot ja taidot, mitä tulette tässä vaativassa tehtävässänne tarvitsemaan. Kokoontukaa yhdessä, meditoikaa yhdessä, hoitakaa toisianne yhdessä. Näin valmentaudutte tulevia muutoksen aikoja varten.

Olkaa siunattuja.

Galaktisen liiton tiedottaja, Audius