Galaktisen liiton tiedote (nro 38) 10.1.2004

(Kanavana Pentti)

Koska kuitenkin kaikella on tarkoitus, on myös tarkoitus Luojamme toimeenpanemalla muutoksella, jonka Hän on alulle saattanut. Ihmiskunta on lähtenyt omien valintojensa johdosta tuhon tielle, jonka lopullisena seurauksena olisi Maa-planeetan ja sen evoluution tuhoutuminen. Tämän suuntaisen kehityksen on aika muuttua. Siksi on suunnanmuutoksen aika, juuri tässä ja nyt. Tulevaisuudennäkymät lähikuukausina ovat suurten muutosten aikaa. Ei ole enää syytä lykätä ajankohtaa, jolloin näkyvät muutokset keskuudessanne ovat ajankohtaisia. Me Galaktisesta Liitosta olemme toiminnoillamme menneinä vuosina monia kertoja vaimentanut ja jopa estänyt monia luonnonkatastrofeja. Tänä aikana, joka on alkanut jo monia vuosia sitten, on ollut jonkin verran suuria luonnonmullistuksia. Nämä ilmiöt olisivat olleet moninkertaisesti suurempia ja tuhoavampia ilman Galaktisen Liiton apua ihmiskunnalle. Nyt on Isä Jumala katsonut tältä osin tehtävämme olevan täytetty. Luonnonvoimat tulevat etenemään vapaasti emmekä puutu toiminnoillamme niiden kehitykseen vaan Maapallon eri mantereilla tulee lähitulevaisuudessa paljon suuria muutoksia. Monet maanjäristykset tulevat koettelemaan Maapalloa, tulivuoria alkaa purkautua, ilmasto lämpenee ja ikirouta sulaa kuten olemme kertoneetkin.

Tämä kaikki on ollut ennalta tiedossamme ja myöskin tämä kaikki on ollut monien hallituksien päättäjien tiedossa. Tästä on vaiettu visusti, muutettu totuutta ja valehdeltu kansalle uskotellen, että kaikki aikaisemmat luonnonkatastrofit ovat tilastollisesti asiaan kuuluvia. Kuitenkin niin sanottu eliitti on jo kauan pitänyt salaisia kokouksiaan ja suunnitellut salassa monia pelastautumisohjelmia ja -strategioita. He ovat perustaneet ja varustaneet salaisia tukikohtia, jotka olisivat heidän pakopaikkojaan todellisen hädän hetkellä. Me sanomme: ei tällainen toiminta ole kuin hetkellistä ensiapua, joka ei auta pidemmän päälle mitään. Todellinen apu tulee meidän toisten tasojen auttajienne taholta. Me autamme aluksiimme ne ihmiset, jotka hädän hetkellä turvautuvat tarjoamaamme apuun. Tulemme Maan piiriin niin lukuisilla aluksilla ja laivueilla, että tilaa riittää kaikille, jotka ottavat apumme vastaan. Tiedämme ennakolta kuitenkin suurimman osan maailman kansojen joukosta ihmisten pelästyvän ja paniikissa juoksevan meistä pois päin. Tässä tilanteessa karsiutuvat jyvät akanoista. Ne ihmiset, jotka ottavat vastaan turvapaikan aluksistamme, tulevat saamaan opetusta, opastusta sekä koulutusta siihen uuteen maailmaan palaamiseen, joksi Maapallo on muuttunut sen prosessin jälkeen, kun värähtelytasoa on planeetalla muutettu ja nostettu. Silloin on uusi Maa ja uusi maailma ihmisten asuttavaksi annettu. Silloin ei ole sotia, sortoa eikä riistoa. Silloin on Maapallo puhdistettu saasteista. Silloin Maapallo on se paratiisi, mistä Luojamme on meille tiedoksi antanut.

Tämä kaikki on vielä tulevaisuutta ja aikaa, jolloin kaikki toteutuu, ei ole vielä täsmällisesti annettu. Me kyllä tiedämme ajankohtia monille tulevaisuuden tapahtumille. Emme vain saa vielä tässä vaiheessa niistä tämän enempää kertoa tässä viestissä. Olkaa kuitenkin huoletta ja rauhallisin mielin. Kyllä kaikki asiat menevät kuten on tarkoitettu. Moni lukija on hämmentynyt näistä viesteistä ja moni leimaa nämä huuhaaksi. Se on jokaisen yksilön valinta ja sitä pitää kunnioittaa, sillä ihmisiä on niin monenlaisia. Eivät kaikki ole valmiita vastaanottamaan tällaista sanomaa, sillä monen mielestä tällainen yhtälö on mahdoton. Pidetään jo ajatustakin hulluna ja mahdottomana, että olisi olemassa Maapallon ulkopuolista älyllistä elämää ja vieläkin mahdottomampana ajatuksena, että joku ihminen voisi olla tähän ulkopuoliseen elämään yhteydessä. Näinhän on keskuudessanne ajateltu ja nähty asian olevan. Kuitenkin näin suppea ajatusmalli on näille ihmisille koituva tulevaisuudessa suureksi taakaksi, sillä näin ajattelevat ihmiset ovat juuri niitä akanoita, jotka hädän hetkellä eivät uskalla eivätkä pysty vastaanottamaan taholtamme tarjottua apua. Heidän tulee kohdata oma totuutensa toisin. He voivat kyllä saada monia mahdollisuuksia kehittyä henkisyyteen, joskin vaikeammin kuin niiden ihmisten, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti valmiita siirtymään uusiin ulottuvuuksiin.

Tulevaisuus Maapallolla tulee olemaan suurten muutosten aikaa. Tämä kuluva vuosi tulee suuresti muuttamaan totuttuja asioita keskuudessanne. Lukekaa jälleen aikaisempia viestejämme niin saatte kokonaiskuvan siitä, mitä olemme teille kertoneet. Minä Audius saan lisätä ja voimistaa yhteydenottoja sekä viestittämistä tämän kanavamme kautta. Tulen antamaan yhä yksityiskohtaisempia viestejä ja tulen kertomaan lähitulevaisuudessa paljon monista muutoksista, joita tulette kohtaamaan. Kerron ennakkoon monista tulevista muutoksista niin voitte ja osaatte ennalta varautua siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Monesti on ollut lähellä isojakin katastrofeja, mutta toistaiseksi ne on vältetty suurkaupungeissa. Olemme voineet vaikuttaa asioiden kulkuun siinä määrin, että todella suurilta luonnonmullistuksilta on ihmiskunta välttynyt eikä miljoonakaupunkien asukkaille ole koitunut näistä suurta vaaraa. Valitettavia ovat nämä maanjäristykset olleet, mitä on ollut menneinä vuosina. Niitä emme ole voineet estää. Lohdutuksena kuitenkin: nämä näissä onnettomuuksissa poistuneet sielut ovat mukana inkarnaatiokierrossa ja aikanaan henkimaailmasta voivat jälleensyntyä valitsemaansa paikkaan joko Maapallolle tai jollekin muulle planeetalle kasvamaan henkisesti kokemuksien kautta. Sillä kuolemaahan ei ole kuten sen tiedättekin. On vain eriasteisia tasoja, joilla sielu käy oppimassa kulloistakin läksyään ruumiillistuneena sen ajan, kun jälleen on aika kuoleman portin kautta vaihtaa olomuotoa. Tämä on jatkuvaa elämän kiertokulkua. Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan.

Seuraavan viestin aika on silloin, kun näemme tapahtumien edistymisen niin vaativan. Tämä viesti voi olla jollekin lukijoista traumaattinenkin. Vaan niin ei pitäisi olla. Nämä asiat ovat tulevaisuutta ja ajallaan toteutuvia. Olkaa vain levollisin mielin. Uskokaa ja rukoilkaa pyytäen Isä Jumalalta opastusta ja johdatusta. Kuunnelkaa sisäistä minäänne. Meditoikaa, hiljentykää, helpottakaa stressiä ja kiireistä elämänrytmiä niin kohtaatte tulevaisuuden ja sen tuomat muutokset helpommin vailla pelkoa, sillä pelko on se kosketuspinta, johon vastavoimat tarttuvat ensimmäisenä ja käyttävät tätä pelkotilaa teitä itseänne vastaan aiheuttaen teille vain suurempia vastuksia elämäänne. Jos tunnette levottomuutta, niin rukoilkaa. Pyytäkää apua niin teitä autetaan. Pyytäkää valoenergiasuoja suojaksenne niin saatte mielenrauhan. Näin pystytte vastaanottamaan suuria vaikeuksia elämässänne mielenne niistä suurestikaan järkkymättä. Keventäkää ravintoanne, jotta kehonne värähtelytaso nousee. Välttäkää kaikkia päihteitä, sillä on aika ihmisten saada elimistönsä puhdistettua ja olemaan valmiina vastaanottamaan ohjeet ja opastukset, joita jokaisen on mahdollista oman hiljentymisensä yhteydessä saada. Tulee vielä aika, jolloin teitä kaikkia tarvitaan niiden ihmisten opastamisessa, jotka eivät vielä ole henkisesti heränneitä ja elävät materian maailmassa.

Maailmassanne on monta sotaa parhaillaankin menossa eikä yksikään näistä sodista tulisi päättymään lopulliseen rauhaan. Ainoastaan jonkinlainen aselepo olisi mahdollista kunnes jälleen leimahtaisi liekkiin uudet taistelut, jos eivät siinä maanosassa, jossa aselepoon päästiin neuvottelujen kautta, niin jossain toisessa maanosassa kuitenkin. Tätä on jatkunut tuhansia vuosia ihmisten keskuudessa ja tulisi jatkumaan hamaan tulevaisuuteenkin saakka. Aseet ovat vain niin kehittyneet, että niillä voisi tuhota planeettanne moninkertaisesti. Biologiset aseet voisivat hetkessä saastuttaa koko planeetan täysin asuinkelvottomaksi jouduttuaan vääriin käsiin. Näistä seikoista johtuen on vapaan tahdon laki kumottu ja me voimme puuttua Maan väestön henkilökohtaisiin ratkaisuihin heti niin tarvittaessa. Tuleva kevät tuo tullessaan monia muutoksia, joista olemme näissä viesteissä kertoneetkin. Ihmiset itse ovat tämän aikaansaaneet. On todellakin tulossa se aika, jolloin ihmiskunta joutuu totuuden eteen ja näkemään konkreettisesti, kuinka ovat tuhonneet tätä Maapalloa ja kuinka suureen vaaraan ovat saattaneet koko planeetan olemassaolon. Eikä vain Maapallon vaan koko tämän Linnunradan, sillä Maapallo on tärkeä osa tätä galaksijärjestelmää ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, sillä mitä yhdellä planeetalla tapahtuu, se vaikuttaa myös muihinkin planeettoihin ja niiden elämään. Maapallon kohoaminen uusiin värähtelytaajuuksiin ei saa vaarantua ihmisten toimista, sillä tuleva tehtävä, joka Maapallolle on asetettu, on ensiarvoisen tärkeä maailmankaikkeuden kehityksessä.

Maapallon tulevaisuus tulee olemaan koulutuspaikkana tärkeä, sillä tulevana aikana puhdistuksen jälkeen tälle kauniille planeetalle asutetaan ihmisten rinnalle toisten planeettojen tähteläisiä kasvamaan ja henkisesti kehittymään rakkaudellisessa yhteistyössä Maan asukkaiden rinnalla tasavertaisina yksilöinä. Siispä tulevaisuuden kuva on todellakin Isä Jumalan suunnitelman mukaisesti paratiisinomaisen kaunis. Ensin vain on käytävä nämä muutokset läpi, joista näissä viesteissä on teille kerrottu. Nämä tulevat muutokset ovat raskaita ja vaikeita kaikelle elolliselle eikä kukaan pääse elämässään eteenpäin joutumatta kokemaan kukin tavallaan ja sielunsuunnitelmansa mukaisesti tätä muutoksen aikaa. Aikataulu ja ajankohdat kaikelle tulevalle ovat vielä asioita, joista emme saa kertoa tässä viestissä. Mutta olkaa huolestumatta. Kyllä me kerromme ja viestitämme kaiken sen, mikä on tarpeen tulevaisuuteen ja sen muutoksia tuoviin asioihin. Tulevaisuudessa te monet valotyöhön vihkiytyneet saatte itsekin suoraan omilta oppailtanne ohjausta sekä vastauksia moniin kysymyksiin, jotka teitä huolestuttavat. Jääkää levollisin mielin odottamaan, sillä kaikki mitä tulee tapahtumaan on niin tarkoitettu tapahtuvaksi jo aikojen alussa ja jokainen ihminen tässä aikakaudessa on juuri siinä elämässä kohtaamassa tulevat muutokset, jotka on itse halunnut kohdata.

Ei ole mitään pelättävää. Ainoastaan muutoksen tuomat tason vaihdokset ovat monilla mantereilla yllätyksiä niille ihmisille, jotka eivät ole tässä elämässään halunneetkaan ottaa henkisyyttä vastaan elämänsä aikana. Te ihmiset, jotka henkisellä tasolla tiedostatte kaiken tulevan olevan ennalta suunniteltua ja tapahtuvaksi tarkoitettu, ymmärrätte mistä tässä kaikessa on kyse ja näin ollen voitte auttaa niitä yksilöitä, jotka ovat elämänsä eläneet materian maailmassa välittämättä vähääkään henkisyydestä ja sen mukanaan tuomasta rauhasta, levollisuudesta ja myöskin näistä meidän antamistamme viesteistä tai mistään muustakaan tiedosta ja opastuksesta, jota on ollut ihmisten ulottuvilla kautta aikojen. Tämän viestin tarkoitus on täydentää aikaisemmin antamiamme viestejä sekä selventää tulevaisuuden näkymiä. Kerromme tulevissa viesteissämme lisää aina siinä määrin mitä näemme teille tarpeelliseksi tiedoksi antaa, sillä tilanteet ja tapahtumat saattavat muuttua hyvinkin nopeasti ja on hyvä teidän tietoisten ihmisten olla selvillä, mitä on tulossa ja missä kulloinkin mennään. Jääkää odottamaan luottavaisella mielin. Olemme kanssanne jokainen hetki.

Kristus-siunausta! Galaktisen Liiton tiedottaja, Audius