Galaktisen liiton tiedote (Nro 45) 10.1.2005

(http://www.penantupa.net/viestit/glt_10012005.htm)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Te olette nyt konkreettisesti nähneet luonnonvoimien muutoksen tässä nykyisessä ekologisessa tilanteessa. Luonto on näyttänyt, kuinka pieni on ihminen, ja kuinka rajallinen mahdollisuus on taistella sitä vastaan. Ainoastaan suojautuminen ja pakeneminen ovat ne mahdollisuudet, joita ihmisellä on valittavanaan. Nämä Pohjoismaita riepotelleet myrskyt ovat tätä muutoksen ajan todellisuutta. Poikkeukselliset ilmastomuutokset menneen vuoden ja tämän alkuvuoden aikana ovat pieni näyttö siitä, miten asiat tulevaisuudessa muuttuvat. Sääolosuhteet tulevat olemaan epävakaat koko tämän kuluvan vuoden. Vuodenaikojen aikataulut, joihin on totuttu kalenterin mukaan, eivät tänä vuonna tule pitämään paikkaansa.

Te joudutte kokemaan Pohjoismaiden osalta sellaisia sääolosuhteita, joihin ei osata varautua. Satonäkymät ovat huonot: maanviljely ei tule menestymään, kuten on aiemmin totuttu. Halla ja kylmyys yhdessä sateiden kanssa vievät suurimman osan sadosta ja ruuan saanti vaikeutuu, sillä ei sitä saada muistakaan maista, sillä koko Maapallon osalta muutokset ovat suuria ja rajuja, ja näin myös muilla mantereilla tulee vaikeuksia ruuan saannissa. Tuleva kesä vie suurelta osin niin viljat, marjat kuin juureksetkin hallan, kylmyyden ja kosteuden muodossa ja tekee ruuan saannin vaikeaksi. Joskus aikaisemmin laadittu kriisilista säilyvistä elintarvikkeista on tarpeen, sillä elintarvikkeiden varastointi tulee kuluvana vuonna ajankohtaiseksi.

Me emme halua pelotella tässä viestissä, vaan ainoastaan varoittaa tulevasta ajasta, jota tämä vuosi tuo tullessaan. Te olette omin silmin havainneet nämä muutoksen merkit, joita Äiti-Maa on joutunut kokemaan. Me Galaktisen Liiton tarkkailijat olemme huolissamme lähinnä siitä, että vieläkään ei oteta todesta näitä antamiamme viestejä kuin hyvin pienen joukon keskuudessa kanssanne. Me haluaisimme ohjata ja opastaa kaikkia Maapallon ihmisiä, mutta tämä on jo ajatuksena mahdoton yhtälö. Prosenttiluku on hyvin pieni Maapallon väestöstä, joka huomioi nämä antamamme varoitukset ja ohjeet, jotka annamme monien kanaviemme kautta monissa maissa. Tulee vielä aika, jolloin suuren yleisön taholta aletaan oikein vaatia tätä tietoa, jota tässä ja aiemmissa viesteissämme olemme antaneet. Silloin vain on monen asian kohdalta myöhäistä herätä, sillä tuleva muutoksen aika tulee yllättämään ihmiskunnan, eikä varoituksia luonnonmullistuksista saada riittävän ajoissa.

Tulee uusia vielä voimakkaampia maanjäristyksiä, sillä mannerlaatat liikkuvat ja ovat kelluvassa tilassa, kuten aiemmassa viestissä kerroimme. Nämä laattojen liikkeet ovat arvaamattomia eikä niitä voida ennustaa. Ne vain aiheuttavat törmäyksillään suuria maanjäristyksiä sekä tulivuorten purkauksia. Ei ole montakaan kuukautta kuluva, kun jo seuraava maanjäristys koettelee Maapalloa. Tämä tulee olemaan myös paljon tuhoa aiheuttava niin materian kuin myös ihmishenkien menetyksen muodossa. Näin on Luojamme suuressa suunnitelmassa säädetty tapahtuvaksi. Ajankohdat ovat vain Jumalamme tiedossa.

Me Galaktisen Liiton edustajat olemme mukana auttamassa ja ohjaamassa ihmisiä, kuten olemme niin monesti siitä maininneet. Ihmisten on aika oppia elämään rakkauden ja veljeyden hengessä keskenään. Ainoa tapa, joka opettaa tätä rakkauden ja toisistaan huolehtimisen henkeä, ovat suuret, koko Maapalloa kohtaavat katastrofit ja vaikeudet. Tämä nykyinen tilanne osoittaa, kuinka pyyteettömästi ja itseään säästämättä miljoonat ihmiset rientävät avuksi niin suoranaisesti paikan päälle auttaen kuin rahaa tai tavaraa lahjoittaen. Näin nähdään, kuinka vaikeudet herättävät ihmisissä tämän tunteen, jolla lähimmäinen huomioidaan, ja unohdetaan hetkeksi ”minä itse” -keskeinen ajattelutapa. Näin tulevassa ajassa tulee tapahtumaan. Ei ole muuta tietä olemassa kuin tämä nykyinen suunta, joka johtaa vaikeuksien kautta voittoon ja kohti parempaa tulevaisuutta, joka on vallitseva tulevana aikana Maan piirissä.

Te heränneet ihmiset, jotka tiedostatte tämän, mitä me toisen tasojen auttajanne teille kerromme, olette siinä onnellisessa asemassa, että olette ajan tasalla siitä, mitä Maa-planeetalla tapahtuu ja on tulevaisuudessa tapahtuva. Te olette henkisesti valmistautuneet tulevaan aikaan. Valitettavasti teitä on niin pieni joukko vielä eikä teidän ääntänne kuulla riittävästi, vaan monesti saatte pilkkaa ja ylenkatsetta osaksenne. Älkää kuitenkaan lannistuko, vaan rohkeasti kertokaa, mitä tiedätte ja tiedostatte. Kyllä teitä kuunnellaan, sillä tämä muutoksen aika pelottaa ihmisiä ja he alkavat janota tietoa, kunhan mennään vielä jonkin aikaa ajassa eteenpäin.

Tulevat luonnonmuutokset ovat niin rajuja, että ne herättävät myös epäilevän ihmisen toteamaan tavallisuudesta poikkeavat ilmastonmuutokset. Näin teidän työnne tulee ajankohtaiseksi ja uskottavuutenne lisääntyy eikä enää teille naureta, vaan teidän kertomanne asiat ja tiedot menevät perille ihmisten mieliin. Te jotka tunnette halua tehdä valotyötä auttamalla ja opastamalla muita ihmisiä, saatte jatkuvasti siihen voimistavia energioita. Teitä vahvistetaan, herkistetään ja teidän chakrastoanne avataan herkemmäksi ottamaan vastaan Kristus-energiat, joita saatte osaksenne päivittäin. Näin tulette saamaan kykyjä, joita tarvitsette tulevassa työssänne. Teidän on hyväksi mahdollisuuksienne mukaan hiljentyä ja meditoida päivittäin. Tämä on se paras tapa ottaa vastaan nämä uudet voimakkaat Kristus-energiat, joita keskuuteenne vuodatetaan.

Me Galaktisen Liiton tiedottajat yhdessä enkelien ja oppaiden kanssa olemme mukana Penantuvan ryhmähoitotilaisuuksissa. Olemme olleet jo alusta alkaen ja tulemme olemaan tulevaisuudessa läsnä kaikissa kokoontumisissa, joita siellä tulee olemaan. Näin me valmistamme läsnäolevia tulevaan työhön, jota Isämme Jumalamme antaa näille ihmisille tulevaisuudessa tehtäväksi. Tämä työ tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää, sillä tarvetta on niille tiedoille ja taidoille, joita me saamme antaa ja opettaa tulevassa ajassa. Ne ihmiset, jotka saavat opetusta taholtamme, ovat esihiihtäjiä, jotka avaavat latua perässä tuleville näyttääkseen suunnan. Ei tämä suinkaan tarkoita, etteivätkö ihmiset, jotka hiljentyvät joko yksin tai ryhmissä tahoillaan, kehittyisi myös Jumalan valotyöntekijöiksi. Jokainen ihminen, oli hän missä tahansa Maapallolla, on yhtä rakas ja tärkeä Luojallemme tulevassa ajassa. Jokaista ihmistä opastetaan ja ohjataan aivan tasapuolisesti. Halun on vain lähdettävä henkilöstä itsestään ja hänen on tahollaan pyydettävä saada olla mukana valotyössä auttamassa ihmiskuntaa tulevana aikana.

Minä, Audius olen Pentin opas fyysisenä henkilönä opastaen häntä yhdessä hänen henkioppaidensa kanssa. Hänen sielunsuunnitelmaansa kuuluu perustaa henkisiä yhteisöjä, joissa me toisten tasojen auttajat olemme mukana täysipainoisesti häntä opastamassa, kuten olemme nähneet tapahtuvan. Hän perusti Tampereelle Valosali ry:n, yhdessä ystävänsä Ollin kanssa Tiedontalon ja tällä hetkellä toiminnassa olevan Penantupa ry:n. Nämä kaikki on toteutettu hänen ja meidän välisellä yhteistyöllä. Tulevaisuudessa Penantupa tulee olemaan se paikka, jossa me toisten tasojen ohjaajat tulemme olemaan tehostetusti läsnä energisesti ja myöhemmin myös fyysisessä muodossa. Nykyinen kokoontumispaikka on uhattuna uudisrakentamisen johdosta, joka on tarkoitus aloittaa keväällä. Tässä tarvitaan teidän kaikkien asiaan vihkiytyneiden apua, sillä rukouksen voima on suuri. Pyytäkää johdatusta ja olkaa toistenne tukena, niin teitä autetaan ja teille ohjataan uusi toimivampi paikka.

Tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin hyvä muistaa, ettei mitään anneta vain lahjana, vaan haluavien on osoitettava myös tahtonsa saada tämä muutos aikaiseksi olemalla mukana auttamassa mahdollisuuksiensa mukaisesti. Näin toimien jokainen voi osaltaan kohdistaa apunsa ja olla mukana tuntien kuuluvansa tähän joukkoon, joka yhdessä meidän kanssamme työskentelee Isän Jumalan tahdosta valotyöntekijöinä osaltaan auttamassa tässä muutoksen ajassa. Joukkovoima on tärkeä tekijä, joka yhdistää ihmiset toisiinsa ja antaa turvallisuudentunteen ja luo ihmiselle tärkeän lenkin olla mukana tekemässä työtä, joka on hyväksi niin itselle kuin kaikelle elolliselle jossain muodossa. Me annamme teille uutta tietoa lähiaikoina, sillä tulevaisuus Maapallolla on hyvin nopeasti muuttuva. Lähes päivittäin tapahtuu jossain päin maailmaa niin suuria muutoksia, että niistä on hyväksi tiedottaa ja kertoa teille etukäteen. Sodat, terroriteot ja luonnonmullistukset tulevat entisestään kiihtymään ja lisääntymään. Te tarvitsette etukäteistietoa tulevasta ajasta, jotta osaatte varautua kaiken varalle, sillä paljon muutoksia tulee tapahtumaan.

Paljon Kristus-siunausta, Galaktisen Liiton tiedottaja Audius