Galaktisen liiton tiedote (Nro 56) 10.12.2008

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktinen_viesti_nro56_10122008.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Joulun aika lähestyy, maailman tilanne on epävarma ja levoton. Ihmiset ovat ihmeissään kysyen, kuinka tässä näin kävi. Tämä tilanne, joka nyt keskuudessanne vallitsee, on ollut jo kauan meidän toisten tasojen auttajienne tiedossa. Olemme tästä kertoneet jo aikoja sitten, että talouskriisi ja maailman laajuinen lama tulee kohtaamaan maapallon väestön. Tämä nykyhetki on vain esimakua tulevasta. Ensi vuosi tulee olemaan ihmiskunnan historiassa vaikeimpia aikoja mitä on jouduttu kokemaan keskuudessanne. Moni asia, jonka uskotaan olevan vain ohimenevä ilmiö, tuleekin jäädäkseen, kuten alasajo monikansallisissa yhtiössä, joita pörssit hallitsevat. Tuleva lama pudottaa pörssikursseja niin paljon, että monikansalliset pörssiyhtiöt menevät vararikkoon ympäri maailman ja näin alkaa suurtyöttömyyden kierre, joka tulee koskettamaan myös suomea ja muita pohjoismaita. Ei tule olemaan maanosaa joka säästyisi tulevalta lamalta, sen tuomalta hädältä ja tulevaisuuden pelolta ihmisten keskuudessa.

Tämä tuleva aika vaikeuksineen tulee tervehdyttämään ihmisten arvomaailmaa ja käyttäytymistä. Aletaan taas elämään luontoa kunnioittaen, säästäen ja arvostaen vaatimattomasti suhteutumista tavalliseen elämään. Pois jää tarpeeton kuluttaminen ja elintasokilpailu ihmisten kesken. Aletaan tyytymään siihen mitä on olemassa, eikä koko ajan tavoitella aina vain lisää ja enemmän. Ihmiset joutuvat totuuden eteen ja tekemään valintoja tarpeellisen ja tarpeettoman välillä. Jo tuleva joulu ja vaihtuva vuosi on sitä aikaa, jolloin ihmisille muistutetaan siitä, mitä on olla kun tulevaisuus on epävarmaa. On hyväksi hankintoja tehdessään muistaa, ettei mikään ole pysyvää eikä varmaa kuten tämän hetkinen elintaso ja työn jatkuvuus. Monet joutuvat katkerasti kohtaamaan tämän totuuden omalla kohdallaan jo ensi vuoden aikana. Nyt on aika huomioida tuleva lamakausi joka tulee olemaan ennen näkemättömän syvä ja pitkä. On hyväksi varautua mahdollisuuksien mukaan ja säästää tulevaa aikaa varten valitsemalla hankintansa tarkoin. Kierrättämällä ja näin säästämällä valiten sen edullisemman vaihtoehdon, harkitsemalla mitä todella tarvitsee ja mitä ei tarvitse.

Tuleva joulun aika voi olla myös hiljaisuuden ja rauhan aikaa, jonka jokainen voi saavuttaa sydämiinsä. Ei siinä tarvita tavaroita eikä materiaalia vaan hiljentymistä ja rauhoittumista. Kuunnellen omaa itseään ja näin löytämään sen rauhan ja levollisen mielen jota jokainen ihminen tarvitsee tämän kiireisen ja stressaavan elämän keskellä. Me Galaktisen liiton auttajanne olemme läheisyydessä maan värähtelytason ulkopuolella, emme sillä taajuudella, millä maapallo värähtelee vaan hienojakoisemmalla taajuudella, joten ihmisen rakentamat laitteet eivät meitä tavoita ja kuitenkin olemme niin lähellä maaplaneettaa, että voimme tarkkailla jokainen hetki mitä keskuudessanne tapahtuu. Me näemme menneen, nykyisen ja tulevan ajan ja näin voimme ennakoida tulevat tapahtumat mitä milloinkin on odotettavissa.

Alkava vuosi ja sitä seuraavat vuodet ovat sitä aikaa, jolloin ihmisiä opetetaan vaikeuksien kautta elämään ja kunnioittamaan, luontoa, vaatimattomampaa elämää, tyytymään vähempään ja huomioimaan toinen toisensa, sekä ymmärtämään kokonaisuuden harmoniaa, että kaikki tarvitsevat toisiaan eikä kukaan voi tulla toimeen yksinään elämässään vaan auttamalla ja huomioimalla kanssa ihmiset voi auttaa myös itseään. Isämme Jumalamme on näin säätänyt tapahtuvaksi, sillä nyt on viimeinen hetki pelastaa niin maaplaneetan kuin kaiken elollisen tulevaisuus, sillä nykyinen elämän tapa johtaa maapallon luonnonvarojen ehtymiseen ja saastumiseen, niin ilman kuin vedenkin osalta ja ihmiset aiheuttaisivat koko planeettaa koskevan tuhon. Näin ei voi olla, eikä saa käydä. Nyt on tullut aika jolloin ihmisten on pysähdyttävä ja ymmärrettävä nykyinen vallitseva tilanne, mikä on keskuudessanne kaikilla mantereilla. On tullut aika jolloin kaikki tarpeeton luonnonvarojen tuhlaus on lopetettava ja yletön saastuttaminen on lopetettava.

Olemme aikaisemmissa viesteissämme kertoneet seikkaperäisesti tulevista ajasta ja sen tuomista muutoksista. Lukekaa niitä ja verratkaa tekstiä tämän päivän tapahtumiin, niin huomaatte yhtäläisyyden tämän päivän tilanteeseen ja tapahtumiin. Näin huomaatte, että kertomamme asiat ja tapahtumat ovat käyneet toteen jo osittain. Ja näissä aikaisemmissa viesteissämme kertomamme tapahtumat tulevat tapahtumaan tulevina vuosina, eikä mitään mitä olemme antaneet näissä viesteissä, ole vain tarinaa vaan tulevaa elämää, jonka ihmiset joutuvat kohtaamaan tulevina vuosina. Emme tässä viestissä mene tämän enempää yksityiskohtiin, sillä olemme kertoneet jo niin seikkaperäisesti tulevan aikakauden kuin vain voimme. Kerromme yksityiskohtaisemmin myöhemmin mitä ja mitenkä elämä keskuudessanne etenee ja kuinka voitte varautua tulevaan muutoksen aikaan. Me, Galaktisen liiton tiedottajat toivotamme teille rauhaisaa joulun aikaa ja muistakaa hiljentykää, rauhoittukaa, meditoikaa. Kerätkää voimia tulevaa aikaa varten, sillä voimia ja uskoa tulette tarvitsemaan.

Siunausta, Galaktisen liiton tiedottaja Audius