Galaktisen Liiton tiedote (nro 63), 13.5.2011

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktisen_liiton_tiedote_nro_63.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618, kotisivu: www.penantupa.net)

Paljon on tapahtunut viimeisimmän viestin jälkeen ja paljon tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa. Ensinnäkin EU-liitto natisee liitoksissaan. Sitä koetetaan pönkittää milloin minkäkin laisilla poppakonsteilla ja kuitenkaan ei oikein kukaan tiedä mitä pitäisi tehdä. Tämä Euroopan maiden yhdistyminen ei tule onnistumaan, sillä on liian monta erilaista kulttuuria, jotka eivät sulaudu yhteen. Nyt tehdyt päätökset vain pitkittävät tulevia suuria muutoksia. Nämä rahat, joita käytetään tämän hetkisen tilanteen laukaisemiseksi, ovat vain hetkellinen ensiapu. Itse vaivaa tällä ei paranneta. Tuleva aika jo tämän vuoden osalta näyttää sen, mihinkä tämä liittouma on menossa ja mikä on sen suunta. Monet maat ovat jo holtittoman rahankäytön takia konkurssin partaalla. Tätä perikatoa ei pelasteta näillä toimenpiteillä, joita nyt tehdään. Tätä eivät päättäjät pysty tunnustamaan, vaan yritetään viimeiseen asti pelastaa hukkuva laiva. Eivät nämä toimenpiteet enää auta. Laiva on jo ajanut karille ja hukkumista ei enää estä mikään.

Näin on jälleen edessä uusi lama. Tämä lama poikkeaa edellisistä siinä, että se on maailmanlaajuinen. Ei ole maanosaa, joka välttyisi tulevalta lamalta. Jälleen kerran tulee suurtyöttömyys, jälleen kerran ihmiset menettävät omaisuutensa ja asuntonsa maksuvaikeuksien takia. Nyt tuleva lama koskee myös suurpääomien omistajia, sillä nämäkin tahot tulevat menettämään suuria omaisuuksia rahan arvon menettäessä ostovoimaa niin suuressa määrin, ettei sen kaltaista ole koettu sitten sotavuosien.

Ilmasto tulee myös muuttumaan voimakkaasti. Tämän olette jo tiedotusvälineistä kuullutkin. Tosin uutisointi on ollut sensuroitua ja on kerrottu vain sen verran kuin on ollut välttämätöntä. Globaali ilmastonmuutos on tätä päivää. Olemmehan aikaisemminkin kertoneet, kuinka kuivuus tulee kohtaamaan sellaisia maanosia, joissa se on aikaisemmin ollut lähes mahdoton ilmiö. Vastaavasti myös sateet ja tulvat piinaavat sellaisia mantereita, joilla ei ennen ole ollut tällaisia ilmiöitä. Tämä muutos voimistuu entisestään tämän vuoden aikana. Ensi vuonna nämä ilmiöt ja muutokset ovat entisestään paljon voimakkaampia. Tämä johtaa satojen ja viljelmien menetyksiin. Näin ravinnosta ja ruuasta tulee pulaa ja nälänhätä lisääntyy entisestään maailmassa. Myös hurrikaanit, maanjäristykset ja tulivuorten purkaukset tulevat entisestään voimakkaasti lisääntymään.

Maapallolla tapahtuu laajamittaisesti puhdistuksia luonnon tasapainon palauttamiseksi. Ihmiskunta on saattanut planeetan siihen tilaan toimillaan, ettei näin eläen voi elämä enää jatkua. Tälläkin hetkellä keskuudessanne käydään kymmeniä sotia monissa eri kohteissa. Tuhotaan, kidutetaan ja tapetaan sekä saatetaan miljoonia ihmisiä nälkäkuoleman partaalle. Ihmiset ajetaan kodeistaan pakolaisiksi epäinhimillisiin olosuhteisiin eikä ole tietoakaan mistään paremmasta kuin teltta ja leirielämä heille antaa. Tämä kaikki tuho, sorto ja tappaminen on mennyt laajuudessaan yli äyräiden. Ahneus ja vallanhimo on sokaissut ihmiset täysin. On olemassa maailmassa ryhmittymiä jotka tämän tiedostavat ja koettavat saada parannusta aikaiseksi. Nämä ryhmittymät ovat kuitenkin niin pieni joukko keskuudessamme, ettei heidän ääni kuulu riittävästi. Isommat ja voimakkaammat jyräävät heidät jalkoihinsa vaientaen järjen äänen.

Maapallon tilanne on niin huolestuttava, ettei näin voi enää elämä jatkua. On tultava suunnan muutos. Se muutos tulee. Muutoksen aika on tässä ja nyt, ei jossain hamassa tulevaisuudessa. Muutos on jo alkanut. Sen kyllä tiedostavat kaikki, jotka vähänkin seuraavat maailman tapahtumia. Muutos on ollut tähän asti vielä maltillista ja hallittavissa jossain määrin. Tulevaisuudessa jo tämän ja ensi vuoden aikana ihmisen voimin ja taidoin ei enää ole tehtävissä mitään. On vain sopeuduttava ja koetettava asennoitua kulloiseenkin tilanteeseen parhaan kykynsä mukaisesti. Poliitikot niin Suomessa kuin muissakin maissa koettavat vähätellä ja peitellä tulevia kriisejä ja katastrofeja, joista heillä on jo ennakko- ja etukäteistietoa. Nämä peittely-yritykset eivät kauaksi kanna, sillä muutokset ovat jo tätä päivää. Salat tulevat julki ja totuus aukeaa kansojen nähtäväksi.

Raha menettää merkitystään ja etusijalle tulee ravinto, lääkkeet ja asuminen inhimillisissä olosuhteissa. Suuret heilahdukset ekologisessa mielessä tulevaisuudessa ovat lähes päivittäisiä ilmiöitä vaikeuttaen ihmisten elämää suuresti. Me Galaktisen liiton tiedottajat näemme tulevan vaikean muutoksen ajan tervehdyttävän ihmisten ajattelumallia ja käytöstä. Tuleva aika on vaikeaa aikaa, joka koettelee ihmiskuntaa voimakkaasti. Sielupoistuma on suuri johtuen luonnonilmiöistä ja ravinnon puutteesta ja näistä johtuvista sairauksista.

Ei mitään niin pahaa etteikö se toisi myös hyvää tullessaan. Nämä muutokset ja vaikeudet avaavat ihmisten silmät näkemään uudella tavalla elämisen tällä kauniilla planeetalla. Otetaan jälleen tavaksi toisten huomioiminen, autetaan toinen toistaan eikä enää riistetä, vaan annetaan, sillä ei yksikään ihminen selviä elämästään yksin. Elämän tasapaino tarvitsee jokaisen läsnäoloa ja panosta. Vahva tarvitsee heikompaansa ja heikompi tarvitsee vahvempaansa. Näin elämän tasapaino ja harmonia saavutetaan. Näin tulee myös tapahtumaan, sillä muutokset keskuudessanne ovat niin suuria ja rajuja, ettei kukaan niistä yksin selviä. Tämän viestin sisältö saattaa olla joillekin pelottavaa, kuitenkin nämä asiat kerrotaan lähes päivittäin. Kuulijoiden ja lukijoiden tajunta on usein turtunut eikä näistä uutisoinneista välitetä, sanotaan vain “taasen noita samoja uutisia”.

Niin nämä viestitkin ovat niitä samoja uutisia osittain, toisiaan toistaenkin. Kuitenkin tiedämme, että jotain näistä kertomistamme asioista jää lukijoiden mieleen. Monet myös vertaavat viestejämme maailman tapahtumiin ja huomaavat suuria yhtäläisyyksiä. Hyvä näin, sillä tarkoituksemme onkin herätellä ihmisiä seuraamaan, mitä maailmassa tapahtuu. Näin psyyke tottuu vaikeisiinkin asioihin, eikä muutokset totutussa elämäntavassa järkytä sielun tasapainoa hallitsemattomasti. Pystytään näin paremmin sopeutumaan, kun on jotain ennakkotietoa olemassa tulevasta ajasta.

Me Galaktisen liiton tiedottajat toteutamme Isä Jumalan tahtoa kertoessamme teille tämän kanavan kautta, mihinkä ja mitenkä ihmiskunta joutuu sopeutumaan tulevaan uuteen muutoksen aikaan. Viestitiheys tulee lyhenemään, uusia viestejä tulemme antamaan useammin. Kerromme seikkaperäisemmin, mitä on odotettavissa ja annamme ohjeita tulevaisuuden varalle.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius.