Galaktisen liiton tiedote (Nro 55) 13.10.2008

(http://www.penantupa.net/viestit/galaktinen_13_10_08.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

On uuden viestin aika. Tämä aika ja tämä hetki on käännekohta tulevaisuudelle monissa maissa. Lähes jokainen maa joutuu kohtaamaan tulevan talouskriisin. Lama ja taantuma on tätä päivää, eikä ole valtiota joka pääsisi siitä, niin, ettei joutuisi tämän kurimuksen kouriin. Suomi kulkee jälkijunassa, mutta perässä tullaan kuten sanonta kuuluu. Vie vielä muutamia kuukausia, että suomalaiset joutuvat kohtaamaan totuuden tämän muutoksen kanssa, joka muuttaa koko kansakunnan elämän vaikeampaan suuntaan. Kaikkialla maapallolla koetetaan löytää keinoja jolla vältyttäisiin tai edes pehmennettäisiin tulevaa lamaa ja sen tuomia vaikeuksia jokapäiväiseen elämään. Ei ole enää olemassa keinoja tulevan laman estämiseen. Johtajat ovat kaikkensa tehneet, mutta tämä kaikki on ollut vain silmänlumetta kansalaisia kohtaan ja sen he tiedostavat itsekin kokoontumisissaan joita kutsutaan hätäkokouksiksi tai kriisikokouksiksi.

Ei ole enää paluuta hyviin ja lihaviin vuosiin, joihin monet maat ovat tottuneet. Nyt on ravistuksen ja nöyryyden aika tullut jälleen kerran. Ihmiskunta tarvitsee tämän kokemuksen, sillä kaikkinainen moraali toisten ihmisten huomioonottamisesta on maailman kansioilta unohtunut ja minä itse mentaliteetti on villinnyt ihmisten mielet. Kulutetaan ja ostetaan ja valmistetaan milloin mitäkin, kunhan vain vallitseva kulutushysteria ei pääse taantumaan. Nykyihmisille ei enää mikään ole tarpeeksi, vaan aina vain tarvitaan lisää. Tämä vallitseva kulutushysteria on suurin syy tämän hetkiseen ilmaston muutokseen. Tällä saastutetaan ilmasto ja kulutetaan luonnon varat loppuun välittämättä vähääkään lapsista ja lastenlapsista ja heidän tulevaisuudestaan tulevassa saastutetussa maailmassa, josta luonnonvarat on kulutettu loppuun.

Eletään vain tätä päivää ja koetetaan viettää loputonta kulutusjuhlaa Äitimaan kustannuksella riistäen siitä kaiken mitä irti saadaan. Nyt on se hetki josta olemme aikaisemmissa viesteissämme kertoneet. On tullut suuren muutoksen aika. Rahan ja pörssien mahti murenee eikä enää tulevaisuudessa raha sanele kaikkea elämänmuotoa, sillä tulee aika, että rahaa on, mutta sillä ei saa kaikkea mitä tarvitaan, sillä sitä kaikkea ei enää ole olemassa. Tulevat muutokset tulevat ensin murentamaan rahatalouden. Tämän lisäksi tulevat luonnonmullistukset, jotka tulevat muuttamaan ilmaston jonka seurauksena ravinto on vaikeasti saatavaa ja tästä johtuen ei ole aina ruokaa eikä vettä eikä lämpöä saatavissa, vaikka rahaa olisi kuinka paljon tahansa. Isä Jumala on katsonut tämän muutoksen olevan välttämätön toimenpide, sillä muussa tapauksessa ihmiset itse ajaisivat tämän maaplaneetan tuhoon. Tuleva muutoksen aika on alkanut ja nopeutuu. Tulette saamaan tiedotusvälineidenne kautta negatiivisia uutisia lähes jokainen päivä. Nyt on aika asennoitua tulevaisuuteen vakavin mielin, sillä tulevaisuus tuo muutoksen, joka koskee jokaista ihmistä maan päällä. Paljon poistuu sieluja toisille tasoille. Jäljelle jäävät joutuvat valinnan eteen. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa, joko seurata Isä Jumalan viitoittamaa tietä tai seurata nykyistä tietä, joka useampien kohdalla on vastavoimien ohjaamaa, ja joka tie tulee viemään varmasti tuhoon.

Isämme Jumalamme Luojamme on viitoittanut jokaiselle ihmiselle syntymähetkellä tien, joka johtaa valoon. On jokaisen itsensä valinta, seuraako tätä tietä vai kääntääkö selkänsä ja lähtee vastakkaiseen suuntaan. Tähän ihmisen vapaan tahdon laki antaa mahdollisuuden. Ei keneltäkään suljeta pois mahdollisuutta seurata Luojamme viitoittamaa tietä. Tämä tie tulee päättymään ihmisen alkukohtiin, joka on siellä mistä on ihmiset lähteneet tälle vaikealle opintielle, joka maapallolla on vallitseva. Tämä koulu on vaikea, jokainen sielu hairahtuu monia kertoja koulunsa aikana, mutta on sitten mahdollista jälleen palata valon tielle, jos niin haluaa. Tämä halu on tänäkin päivänä suurimmalla osalla ihmisistä hukassa. Tuleva aika seuloo jyvät akanoista ja antaa mahdollisuuden palata valon tielle takaisin, joka johtaa Isä Jumalan luokse. Tulee aika jolloin toisten tasojen tukialukset tulevat maan piiriin ja noutavat ne ihmiset turvaan, jotka ovat halukkaita lähtemään tälle matkalle. Tämäkin asia on kerrottu aikaisemmissa viesteissämme. Nyt on oikea aika lukea niitä, sillä niistä löytyy kaikki se tieto mitä tarvitaan tällä hetkellä tässä ajassa. Me Galaktisen liiton tiedottajat olemme mukana kaikessa mitä tulevaisuus tuo tullessaan, valvomme ja seuraamme mitä maapallolla tapahtuu ja mitenkä asiat keskuudessanne etenevät. Me näemme kokonaisuuden koko planeetan osalta emmekä keskity vain yhteen maanosaan vaan kokonaisuuteen, joka on koko maaplaneetta.

On murroksen aika mannerlaatat ovat jatkuvassa liikkeessä joka tulee voimistumaan aiheuttaen voimakkaampia maanjäristyksiä yhä useammin. Vedet nousevat, tulvat ja tsunamit lisääntyvät aiheuttaen paljon suurta tuhoa. Tämä kaikki on tulevaisuutta. Tälläkin hetkellä näitä muutoksia tapahtuu lähes päivittäin. Näiden tapahtumien uutisointi on vain jäänyt taka-alalle vallitsevan finanssi muutoksen takia. Tässäkin on ihmisten mielessä päällimmäisenä raha, pörssit, osakkeet ja kaikki materia. Unohdetaan kuitenkin näitäkin tärkeämpi asia, maapallon tulevaisuus ja lähestyvät ekokatastrofit, joita ei rahalla korjata, ainoastaan voidaan koettaa mennä karkuun, jos siinä onnistuu tällöinkään. Ei ole merkitystä sillä paljonko ja mitä omistaa, sillä luonnonvoimien edessä ihminen on voimaton. Tässä viestissä kertomamme asiat ovat tätä päivää ja tulevaisuutta tulevia viikkoja, kuukausia, vuosia vain Isä Jumala tietä päivämäärät ja ajat eikä teille niitä paljasteta ennen aikojaan. Hän katsoo viisaudessaan, koska on oikea aika kertoa kuinka ja mitenkä muutokset etenevät. Minä Galaktisen liiton tiedottaja Audius annan tämän kanavan kautta jatkuvasti tulevaisuudessa hyvinkin seikkaperäisiä tietoja aina kun aika on oikea.

Tämä kanavamme tulee saamaan hyvin seikkaperäisiä ja perusteellista oppia jo lähitulevaisuudessa tukialuksella, johon hänet noudetaan koulutukseen. Sen hän on luvannut sielunsuunnitelmassaan ennen syntymäänsä. Tähän tulevaan tehtävään on häntä valmennettu koko hänen maallisen elämänsä ajan. Näin te tulette tulevaisuudessa saamaan monipuolista ja seikkaperäistä tietoa tulevasta ajasta lähes reaaliajassa sitä mukaan kuin maapallon muutokset etenevät. Nyt on aika hiljentyä ja nöyrtyä ottamaan vastaan kaikki se tieto ja oppi, mitä kullekin yksilölle tahdotaan antaa, joko omien henkioppaiden ja enkelien kautta tai kanavien kautta jos vielä ei itse ole saavuttanut yhteyttä toisille tasoille. Teille kaikille, jotka tietoa haluatte, sitä annetaan. Nyt on talkoohengen aika, auttakaa toinen toisianne niin henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti, sillä ne ihmiset jotka toimivat tavalla tai toisella yhteisen hyvän puolesta tarvitsevat työhönsä tukea ja muita ihmisiä, sillä kukaan teistä ei tule toimeen elämässään yksin vaan te kaikki tarvitsette tukea kanssaihmisiltänne Luojaltanne ja henkimaailmalta sekä avaruustasoilta. Maailmankaikkeus on kokonaisuus, jonka ihmiskunta tulee tajuamaan, kunhan maapallon värähtelytaso nostetaan monia tasoja korkeammalle. Hiljentykää, rukoilkaa, meditoikaa ja pyytäkää apua ongelmiinne, niin teitä autetaan.

Rakkaudella Galaktisen liiton tiedottaja Audius.