Galaktisen liiton tiedote (Nro 46) 14.1.2005

(http://www.penantupa.net/viestit/glt_14012005.htm)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Monta kertaa olemme olleet yhteydessä maanpäällisiin kanaviimme. Menneinä vuosina olemme antaneet heille monenlaisia tehtäviä suoritettavaksi niin kirjoittamalla, puhumalla kuin myös monenlaisina töinä, joita he ovat suorittaneet opastuksemme mukaan. Tämä työ on helpottanut monien ihmisten elämää ja antanut monille myös uskoa ja lohtua heidän jokapäiväisessä elämässään. Moni ihminen on viestejämme lukiessaan samaistunut kertomiimme tilanteisiin ja osannut ennakoida omassa elämässään tulevia tilanteita, joita on joutunut kohtamaan. Siispä kaikki se työ, jota kanavamme ovat suorittaneet yhdessä meidän Galaktisen Liiton auttajienne kanssa, on ollut tärkeää.

Aina vain tärkeämmäksi tämä työ tulee, sillä tulevaisuus monine muutoksineen, joita maailmassanne on tapahtuva, edellyttää etukäteistietoa. Te tietoiset ihmiset, jotka olette omaksuneet nämä seikat, joita olemme kertoneet, olette tulevaisuudessa turvassa monelta muutokselta, sillä teillä on tietoa siitä, kuinka kulloinkin pitää toimia tässä muutoksen ajassa. Tämä tieto, jonka olemme antaneet tähän asti, on ollut vielä suurpiirteistä, emmekä ole painottaneet yksityiskohtia, sillä ei ole ollut tarpeen vielä kertoa tämän yksityiskohtaisemmin tulevasta ajasta. Tähän tiedottamiseemme on tulossa selvä muutos. Te tulette saamaan yksityiskohtaisia tietoja tulevan kevään tapahtumista ja siitä, mitä on odotettavissa Maapallolla tapahtuvaksi. Tulevat viestimme, joita annamme Pentin kautta, tulevat sisältämään sellaista tietoa, joka edesauttaa jokaista lukijaa tulevassa muutoksen ajassa, joka on jo alkanut ja kiihtyy voimakkaasti muuttaen Maapallon ja sen asukkaiden – niin ihmisten, eläinten kuin kasvienkin – tulevaisuutta täysin.

On alkanut toden teolla se muutoksen aika, josta on kerrottu jo vuosia aikaisemmin. Tätä prosessia ei enää pysäytä mikään, vaan asiat ja tilanteet menevät eteenpäin omalla painollaan. Aikaisemmin olemme kertoneet uudesta tulevasta auringosta, joka saapuu Maa-planeetan läheisyyteen jo olemassa olevan auringon rinnalle. Tämä planeetta on matkalla ollut jo kauan, eikä enää vie kovin pitkää aikaa, kunnes sen olemassaolo havaitaan observatorioiden kaukoputkilla. Tämä havainto tulee aiheuttamaan paljon pelkoa ihmisten keskuudessa eikä syyttä, sillä tämän planeetan vaikutus Maapallon elämään tulee olemaan valtava. Tälläkin hetkellä sääolosuhteiden jyrkät, ennennäkemättömät muutokset aiheutuvat tämän planeetan läheisyydestä, vaikka se on vielä niin kaukana, ettei sen olemassaoloa tiedosteta. Tulevaisuudessa tämä ilmiö muuttaa entisestään maailmanne sääolosuhteita, eikä silloin ole enää mitään normaalisti totuttua kaavaa, vaan monilla mantereilla koetaan aivan päinvastaista ilmanalaa, kuin mihin on totuttu. Kylmät ja lämpimät mantereet muuttuvat. Siellä missä ei ole totuttu helteisiin, niitä tulee, ja siellä, missä ei ole totuttu kylmään, siellä palellaan. Siellä missä on aina ollut kuivaa, saadaan rankkasateita. Siellä missä on ollut märkää, joudutaankin kokemaan kuivuutta. Näin tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Lisäksi napajäätiköiden sulaminen muuttaa merivesien korkeutta aiheuttaen tulvia ja alavien maiden huuhtoutumista mereen. Tämä kaikki on tulevaisuutta, jota ihmiskunta joutuu kokemaan tällä vuosisadalla.

Eivät nämä muutokset tapahdu hetkessä, vaan ne vievät vuosia aikaa, kunnes lopullisesti todetaan, mitä kaikkea on tapahtunut. Aikaisemmin kertomamme maanjäristykset ja tulivuorien aktivoituminen kuuluvat tähän tulevaan aikaan. Siispä on ihmisten hyvä henkisesti hyväksyä ja varautua siihen, että maailma muuttuu hyvin paljon eikä enää voida sanoa, että tällaista on ollut ennenkin. Me sanomme: ei ole ollut tämän ihmiskunnan tietoisuuden aikana näin suuria ja rajuja muutoksia kuin nyt on odotettavissa tulevina vuosina.

Me Galaktisen Liiton auttajanne olemme ihmiskunnan apuna kaikessa, mikä meille on sallittua ja mahdollista. Edelleenkään emme voi kumota vapaan tahdon lakia, jonka Isämme Jumalamme on säätänyt ihmisille kuuluvaksi, vaan ihmisistä itsestään on lähdettävä halu työskennellä kanssamme. Pyytämällä me saamme auttaa yhdessä henkimaailman ja enkelien kanssa kaikkia apuamme tarvitsevia tulevaisuudessa. Ihmisten on vain muistettava, että paha tulee pyytämättä ja hyvä tulee pyytämällä. Rukous, hiljentyminen ja meditointi ovat ne työkalut, jotka auttavat saamaan toisten tasojen auttajiin yhteyden ja sitä kautta avun elämän ongelmiin. Teitä kaikkia halukkaita autetaan eikä ketään unohdeta.

Vastavoimat ovat myös tehostaneet toimintaansa vaikuttamalla ihmisten mieliin negatiivisilla energioilla aiheuttaen paljon pahaa ihmisten keskuudessa. Vihan purkaukset ovat voimistuneet aiheuttaen ihmisissä masennusta ja negatiivisuutta, joka ilmenee monenlaisina oireina ja pahanolon tunteina. Tästä syystä onkin pyydettävä suojausta näitä vastavoimia vastaan. Paras suoja on rukous ja pyyntö saada Kristus-energioiden suojaus vastavoimia vastaan. Olisi hyväksi aamuin illoin pyytää tätä suojaa, sillä tehostetut negatiiviset energiat ovat vaikuttamassa ja vaikeuttamassa valotyöhön vihkiytyneiden ihmisten työtä. Me taholtamme annamme suojaa Isä Jumalan tahdosta vastavoimia vastaan. Ihmisestä itsestä on lähdettävä halu rukoilla ja suojata itseänsä aina niin tarvittaessa ja tuntiessaan pelkoa, ahdistusta, masennusta tai jotenkin muuten olonsa vaikeaksi edes tiedostamatta oloonsa syytä. Tällöin on mahdollista olla juuri näiden negatiivisten energioiden vallassa. Monesti vastavoimat käyttävät myös kanssaihmisiä ja hyökkäävät näiden kautta vaikuttamalla heidän mieleensä ja käyttäytymiseensä. Tämä on myös hyväksi tiedostaa, ja näin tapahtuessa rukoilla ja pyytää valoa ja rakkautta avuksi niin itselle kuin myös tälle ihmiselle, jota hyväksikäytetään.

Me olemme hyvin tyytyväisiä suojaukseen, jonka Pentti pyytää aina, kun olemme häneen yhteydessä tai hän aloittaa ryhmähoidon Penantuvalla tai hoitaa ihmisiä yksilöinä. Tämä suojaus alkaa Isä meidän -rukouksella ja jatkuu pyyntönä, jonka kirjoitamme tähän:

Kristus-valo, Valkoinen Valo,
suojaa ja varjele meitä.
Minä kutsun sinua Kristus-valo, Valkoinen Valo,
anna Kristus-valoa pääni päälle,
eteen, taakseni, sivuille, vasemmalle ja oikealle.
Täytä minut Valollasi,
joka virtaa Keskus-chakrani kautta jalkojeni alle,
täyttää minut Valkoisella Valolla ja
suojaa minut Valkoisella Kristus-valolla.

Nämä suojaukset ovat niin voimakkaita, ettei niiden läpi mikään negatiivisuus pääse vaikuttamaan, vaan kaikki se, mitä työtä tehdäänkin, on puhdasta Valon työtä, joka osoitetaan Luojallemme Isä Jumalalle.

Olemme tässä viestissä kertoneet alustavasti tulevaisuuden tapahtumista ja muutoksista. Teidän on hyväksi seurata aikaanne, niin tiedotusvälineiden kautta kuin myöskin näiden viestiemme sisältämää tietoa, sillä tätä saamaanne etukäteistietoa tulette monesti tarvitsemaan sen helpottaessa tulevaisuuden päätöksiänne monessa asiassa. Me kerromme lähiaikoina lisää ja annamme ohjeita, joita tulette tulevassa elämässänne tänä kuluvana vuotena tarvitsemaan. Kuten olette huomanneet, olemme tehostaneet viestittämistämme tänä alkuvuotena huomattavasti. Katsomme sen olevan tarpeen, sillä tapahtumat Maapallolla kiihtyvät nopeaa vauhtia. Tulette saamaan uusia tiedotteita paljon useammin kuin edellisenä vuotena.

Kristus-siunausta, Galaktisen Liiton tiedottaja Audius