Galaktisen liiton tiedote (Nro 43) 16.11.2004

(http://www.penantupa.net/viestit/glt_16112004.htm)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

On aika uudelle viestille. Mennyt aika lähimenneisyydessä on tuonut monia muutoksia, jotka valveutuneet aikaansa seuraavat ihmiset itsekin toteavat. On niin suuria muutoksia ollut, niin terroritekojen, sotien, luonnonmullistuksien, öljyn hinnan kuin myös ihmisten käyttäytymisessäkin, että näiden meneillään olevien tapahtumien pitäisi jo ilmentää sitä mitä tulevaisuudessa on tapahtuva Maan piirissä. Enää ei ole paluuta menneiden vuosien seesteisemmälle elämälle, vaan nyt on ihmiskunnan kohdattava oma karmansa.

Muutoksen aika on tässä ja nyt. Olemme kertoneet monissa viesteissämme, kuinka Maapallon tapahtumat tulevat muuttamaan ihmiskunnan elintapoja suuresti. Tästä on jo nähtävissä merkkejä hyvinkin voimakkaasti, kunhan vain niitä osataan tulkita oikein. Olemme todenneet monien ihmisten ilmaisevan pelkoa näitä antamiamme viestejä kohtaan sanoin. Pelko on puolustusmekanismi, joka herää ihmisissä silloin, kun he joutuvat kohtaamaan jotain ennalta-arvaamatonta. Nämä Galaktisen Liiton viestit ovat mielestämme hyvinkin lievässä muodossa kerrottuja verrattaessa niitä uutisiin, joita tiedotusvälineistänne teille annetaan päivittäin: sotakuvia kuolleista ja haavoittuneista, kuvia nälänhädän ja sairauksien runtelemista ihmisistä, kuvia luonnonkatastrofien aiheuttamista tuhoista sekä paljon muistakin vaikeista aiheista. Näihin kuviin ovat vain ihmiset niin turtuneet, etteivät he voi eivätkä osaa erottaa todellisuutta näistä uutisista. Sitten luettuaan näitä viestejämme he sanovat viestejä pelottaviksi.

Me kerromme teille, jotka olette vastaanottavaisia, sen totuuden, jonka näemme täältä toisilta tasoilta tapahtuvan. Joskin kerromme viestit hieman etuajassa, jotta tietäisitte, mitä on odotettavissa. Tämän viestin tarkoituksena on varoittaa tulevista kuukausista, sillä paljon tulee tapahtumaan lyhyessä ajassa lähitulevaisuudessa. Emme vielä kerro tämän yksityiskohtaisemmin tietojamme, vaan sen verran kuitenkin meidän on lupa kertoa: sota tulee laajenemaan. Tämä aiheuttaa vihaa muslimiväestössä ja tämän myötä terroriteot lisääntyvät huomattavasti. Myöskin jo aikaisemmin kertomamme suurempi terroriteko on tapahtuva tulevana aikana, sillä kaikki elementit tälle ovat olleet valmiina vain toteutusta vaille. Terroristit ovat vain odottaneet presidentinvaalien tulosta Amerikassa. Nämä ovat nyt menneitä tapahtumia, ja kenttä on vapaa sellaistn tapahtumien kululle, joita ei enää voi mitenkään pysäyttää, ainoastaan seurata ja katsoa, kunka tilanteet etenevät.

Tuleva aika tulee olemaan vaikeaa aikaa ihmisten keskuudessa monia vuosia, niin taloudellisesti kuin myös ravinnon ja lämmön saannin kannalta. Mitään muuta mahdollisuutta ei enää ole kuin sodan ja tuhon tie. Näin ovat ihmiset tiensä valinneet. Me Galaktisen Liiton auttajanne olemme valmiudessa aluksillamme kaiken aikaa ja ohjaamme ihmisiä, jotka haluavat ohjaustamme. Kerromme tarvittaessa hyvissä ajoin, mitä kulloinkin on hyväksi tehdä jo ennakkoon ja miten on hyväksi varautua kulloiseenkin tilanteeseen.

Olemme saaneet valtuudet toimia ihmisten auttamiseksi tarvittaessa. Me olemme selvillä kaiken aikaa koko Maapallon tapahtumista ja tiedämme kaiken aikaa, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, ja näin voimme ennakoida tilanteet ja toimia sen mukaisesti. Tämän kanavamme kautta tulemme antamaan paljon seikkaperäistä tietoa hyvissä ajoin. Kerromme missä ja mitä tapahtuu, niin kaikki halukkaat voivat itse lukea viestejämme ja toimia oikein kulloisessakin tilanteessa, joita tuleva aika tuo mukanaan. Tähdennämme vieläkin: älkää tunteko pelkoa viestejämme kohtaan, vaan verratkaa antamiamme tietoja tiedotusvälineidenne uutisiin, niin huomaatte yhtäläisyydet. Joskin me annamme viestin hieman ennen tulevia tapahtumia, kun uutiset taas kertovat asiat tapahtumien jälkeen sensuroiden niitä päättäjienne mielen mukaisesti ja kaunistellen asioita muuttamalla tiedot poliittisesti sopiviksi siihen hetkeen ja tilanteeseen, mikä vallitsee sillä hetkellä, kun tapahtumat etenevät.

Isämme Jumalamme on luonut suuren suunnitelmansa tästä muutoksen ajasta, joka on ollut jo jonkin aikaa tapahtumassa. Tämän suunnitelman lopullinen tarkoitus on saattaa Maapallo paratiisin tapaiseksi olotilaksi, jossa kaikki luodut voivat elää rauhan ja rakkauden ilmapiirissä kehittäen itseään ja olomuotoaan kohti sitä kirkkautta ja valoa, josta kaikki on alkujaan lähtöisin. Tämä vain ei onnistu tällä sodan ja vihan, vääryyden ja ahneuden aikakaudella, vaan ensin on luotava olosuhteet sopiviksi tälle muutokselle, joka ei tapahdu silmänräpäyksessä, vaan vaatii aikaa. Tämä aika on nyt käsillä ja tapahtumat vyöryvät omalla painollaan eteenpäin, kuten olemme kertoneetkin niin tässä kuin niissä lähes 50 aikaisemmassa viestissäkin, joita olemme antaneet luettavaksenne Pentin välityksellä.

Penantupa, entinen Tiedontalo, on se paikka, jossa voivat kokoontua ne ihmiset, jotka haluavat olla mukana tässä muutoksen ajan valotyössä. Me Galaktisen Liiton tiedottajat yhdessä henkioppaiden kanssa tulemme työskentelemään entistä aktiivisemmin läsnäolevien ihmisten kanssa sekä vuodatamme parantavaa puhdistavaa energiaa osallistujien keskuuteen sekä avaamme ihmisten chakrastoja uusille kyvyille, kuten selvänäkö, selväkuulo, yhteydet toisille tasoille ja parantavan energian välittäminen. Monta muutakin asiaa tulee tapahtumaan keskuudessanne, kuten on jo tapahtunutkin niille ihmisille, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti keskiviikkoisin ryhmähoito- ja meditaatiotilaisuuksiin. Me olemme olleet energisesti mukana lukuisina näissä tapahtumissa.

Jatkossa läsnäolomme vahvistuu ja lisääntyy, ja kun on oikea aika, niin voimme ilmentää myös fyysisesti itseämme ja ohjata sekä opastaa läsnäolevia ihmisiä, sillä jokaisen työpanos on tärkeä ja tarpeellinen ja jokainen työhön osallistuva tulee saamaan tavalla tai toisella runsaan palkkion työstään, jonka on suorittanut pyyteettömästi toisten ihmisten auttamiseksi oli sitten missä päin tahansa asumassa tai olemassa. Jokainen työ, joka tehdään ihmisten tai muun luomakunnan auttamiseksi, on palvelus Isä Jumalalle ja hän palkitsee avunantajan. Olkaa siis henkisesti valveutuneita älkääkä antako kosketuspintaa pelolle, sillä se on voimakkain ase vastavoimilla, jotka koettavat vaikeuttaa ihmisten elämää kaikin mahdollisin tavoin.

Hiljentykää, meditoikaa, rukoilkaa ja pyytäkää suojaa kaikkea pahaa vastaan. Pyytäkää voimaa ja vahvistusta kohdata tulevat vaikeat ajat, niin teitä autetaan. Teille annetaan voimia ja teitä opastetaan, kunhan vain jaksatte ja maltatte pysähtyä kuuntelemaan, mitä teidän henkioppaanne haluavat teille kertoa. Jääkää rauhallisin mielin odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sillä vaikeuksien kautta mennään kohti parempaa tulevaisuutta ja parempia aikoja, jolloin ei enää sodita, sorreta eikä riistetä heikompiaan vaan kaikki luodut ovat Isä Jumalan suojeluksessa tuntien rauhaa ja rakkautta toisiaan kohtaan.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius