Galaktinen viesti 16.11.2012

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktisen_liiton_tiedote_nro_67.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618, kotisivu: www.penantupa.net)

Vuosi on lähestymässä loppua, meno senkuin kiihtyy monilla eri sektoreilla. Talous yskii, luonnonkatastrofit lisääntyvät ja voimistuvat. Ihmiset käyvät aggressiivisemmiksi. Näin ollen keskuudessanne maan piirissä ei oikein mikään asia ole kohdallaan. Lisäksi aina vain vaikeammaksi käy vähäosaisempien ihmisten elämä rikkaamman väestön osan kurjistaessa entisestäänkin vaikeammassa asemassa olevien ihmisten elämää. Tähän kaikkeen on tultava muutos. Näin asian näkee Isä Jumalamme suuressa muutoksen ajassa. Me Galaktisen liiton edustajat ja tiedottajat sanommekin, että muutos on tulossa.

Nyt näkyvät merkit ekologisessa mielessä ovat niin suuria ja voimakkaita, ettei pitäisi kenellekään olla enää epäselvää se seikka, että luonnon tasapaino on järkkynyt. Menneen vuoden tapahtumat ovat näyttäneet, kuinka suuria ja arvaamattomia ovat luonnonilmiöt, joita olette joutunut kokemaan lähes kaikilla mantereilla. Ei ole maanosaa, jossa ei olisi ollut jotain tavallisuudesta poikkeavaa luonnonilmiöitä. Nämä muutokset ovat olleet alkua sille, mitä on tulevaisuudessa odotettavissa. Säät ja poikkeavat sääilmiöt tulevat voimistumaan hyvin voimakkaasti jo tämän loppuvuoden aikana. Niin rankkasateet, hurrikaanit ja maanjäristykset tulevat olemaan jokapäiväisiä uutisoinnin aiheita. Näitä ilmiöitä ilmenee lähes päivittäin jossain päin Maapalloa. Nämä ilmiöt tulevat olemaan voimakkaampia kuin on aikaisemmin todettu. Myös maan piirissä moni uinuva tulivuori osoittaa heräämisen merkkiä ja onkin odotettavissa useamman tulivuoren purkautumista jo lähikuukausien aikana.

Tämä kaikki on tulevaisuutta, eikä sille voi muuta kuin odottaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ihmiset ovat itse omilla valinnoillaan aiheuttaneet tämän nykyisen kaltaisen muutoksen ajan ja sen aikakauden muutoksien tuomat tapahtumat, jotka tulevat muuttamaan keskuudessanne kaiken totutun elämän toisenlaiseksi. Onkin hyväksi totuttaa ajatuksensa ja mielensä toisenlaiseen ajatusmalliin ja hyväksyttävä se seikka, ettei entisen ja tämän hetkisen totutun elämän jatkuminen ole tulevaisuudessa mahdollista. Tämä loppuvuosi ei tuo niin dramaattisia muutoksia Maapallon ekologisessa mielessä, etteikö näiden tapahtuvien muuttuvien sääolojen kanssa voisi elää. Joskin elämä monilla mantereilla tulee loppuvuoden aikana hyvin paljon vaikeutumaan.

Emme vielä tässä viestissä yksilöi emmekä nimeä mitään maata tai mannerta. Vielä ei ole se hetki käsillä, että viestimme pitäisi olla niin seikkaperäinen. Alkuvuodesta on sen kaltaisten viestien aika, joissa kerrotaan tulevasta muutoksesta ja sen tuomista varotoimenpiteistä ja varautumisesta tulevaan hyvin vaikeaan aikaan. Jälleen tähdennämme viestimme sisällöstä seuraavaa. Moni lukija pitää kertomaamme pelottavana ja ihmettelee kuinka henkisestä ajattelutavasta voi ilmetä näin pelotteellista kerrontaa. Mielestämme viestiemme sisältö ei ole yhtään sen pelottavampaa kuin mitä luette lehdistä tai näette tiedotusvälineiden uutisoinnista. Kokemuksemme perusteella olemme tietoisesti hieman koventaneet kertomamme sanomaa, sillä lievemmin ilmaistuna asiaa ei otettaisi vakavasti, vaan ylimalkaisesti luettaisiin ja hetken päästä kaikki luettu unohtuisi. Näin kertoen uskomme, että sanomamme menee paremmin lukijan tajuntaan. Emme suinkaan halua ketään pelotella. Tarkoituksemme on saada lukijat heräämään ja seuraamaan mitä keskuudessanne Maapallolla tapahtuu.

Nyt on tapahtumassa niin paljon ja niin suuria muutoksia, ettei kukaan voi ummistaa silmiään ja olla välittämättä ympärillään tapahtuvista asioista. Me Galaktisen liiton tiedottajat olemme saaneet luojaltamme Isä Jumalalta tehtäväksi olla apuna tulevaisuudessa ja tehdä kaiken voitavamme ihmisten auttamiseksi. Sanommekin, että voimme olla apuna ihmisille kaikilla mantereilla, ohjaten, opastaen ja evakuoiden silloin, kun apuamme tarvitaan. Tiedämme myös sen, että te ihmiset tulette tarvitsemaan kaiken sen avun, jota voimme antaa. Resurssimme ovat suuret eikä meitä rajoita mikään ihmisten tuntema teknillinen osaaminen. Olemme niin paljon edellä kaikessa kehityksessä, ettei rajoitteita ole, kunhan vain ihmiset itse ottavat tarjoamamme avun vastaan, eikä pelko pääse hallitsemaan mieltä ja olla esteenä silloin kun tulemme maan piiriin näkyvässä muodossa. Tämä on tulevaisuutta, joka toteutuu jo alkavana vuotena. Emme sano aikaa emmekä päivämääriä, mutta sen verran valaisemme tulevaisuutta kuitenkin.

Olkaa valmiudessa henkisesti ottamaan vastaan suuriakin muutoksia jo alkuvuoden aikana, sillä moni asia tulee muuttumaan ja muuttamaan ihmisten elämää. Tämä kanavamme tulee saamaan lisää tehtäviä, kirjoittaminen lisääntyy, suullinen kertominen voimistuu ja annamme hänen kauttaan yksilöllistä ja seikkaperäistä tietoa niin tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä tapahtumista kuin myös siitä, kuinka pitää varautua ja mitä pitää tehdä kulloisessakin tilanteessa. Sillä tietoa, ohjeita ja opastusta te tulette tarvitsemaan. Tässä on tietopaketti typistetyssä muodossa.

Moni uskollisesti näitä viestejä lukenut on jo odottanutkin uutta yhteydenottoa taholtamme. Olemme antaneet hyvin seikkaperäisen tietopaketin lukuisien viestiemme muodossa, tästä syystä viestimme ovat olleet harvemmassa kuin alkuaikoina ja menneinä vuosina työskennellessämme Pentin kanssa. Olemme hänen kanssaan kuitenkin olleet energisesti yhteydessä vuoden jokainen päivä ja valmistaneet häntä tuleviin tehtäviin kanssamme. Näitä tehtäviä tulee olemaan paljon jo alkuvuodesta alkaen. Teille on keskuudessanne alkamassa vuoden suurin juhla, joka kestää tänä kuluvana vuotena monta päivää johtuen joulun ajoittumisesta arkipäiviin. Viettäkää nämä päivät hiljentyen ja rauhoittuen muistaen tärkein uskonto, joka keskuudessanne vallitsee katsomatta rotua tai maanosaa. Se on rakkauden uskonto, toinen toisistanne huolehtien ja huomioiden, sillä tässä uskonnossa ei ole päällimmäisenä asema eikä raha vaan rakkaus toista ihmistä kohtaan. Sen kun muistaa ja kohtelee toisia ihmisiä kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Pitäkää myös joulun sanoma mielissänne muistaen rukoilla ja kiittää isäämme Jumalaamme, sillä hän on kaiken alku ja loppu.

Toivotamme rakkaudellista loppuvuotta ja joulun aikaa.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius.