Galaktisen liiton tiedote (Nro 57) 16.7.2009

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktinen_viesti_nro57_16072009.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

On uuden viestin aika. On tarpeen kertoa teille mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ne muutokset, joista olemme viesteissämme vuosien varrella kertonut, ovat nyt tätä päivää ja tulevaisuutta. Maapallon värähtelytaajuuden nosto on meneillään, vanhat raskaat värähtyelytaajuudet ovat muuttumassa hienojakoisimmiksi korkeavärähteiseksi energiaksi. Tämä prosessi on monella muotoa koitteleva ihmiskuntaa. Suurin osa ihmisistä ei pysty, eikä osaa seurata mukana planeetan nousussa korkeammille taajuuksille. Ihmiset seuraavat menneen ajan totuttuja, kankeita ja raskaita kaavoja. Tämä tuo tullessaan suuria vaikeuksia, jotka tulevat näkymään ihmiskunnan elämässä monin tavoin.

Tulevat tautiepidemiat ovat ensimmäisenä vuorossa, toisena talouskriisi joka syvenee entisestään niin voimakkaasti, ettei sen kaltaista ole vielä ihmisten keskuudessa koettu. Nyt meneillään oleva sikainfluenssa on vasta alussa, se tulee muodostumaan maailmanlaajuiseksi pandemiaksi sanan todellisessa merkityksessä. Jokainen maanosa joutuu kokemaan tämän vitsauksen joka muuntuu mitä moninaisemmaksi, hallitsemattomaksi sairaudeksi. Olemme aikaisemmissa viesteissä tästä kertoneet myöskin, olemme kertonut, että paljon sieluja tulee poistumaan maanpiiristä. Tämä aikaisempi tieto pitää täysin paikkansa. Maapallon väestömäärä tulee pienenemään useita kymmeniä prosentteja.

Lama kolkuttaa jo ovella lähestulkoon jokaisessa maassa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, joskin nämäkin maanosat tulevat perässä pienellä viiveellä. Matkustusrajoituksia alkaa tulemaan tämän vuoden puolella, joukkokokoontumisia kielletään, sairaalat täyttyvät ja yhteiskunnan toiminnot lamaantuvat. Tämä tuo tullessaan suurtyöttömyyden ja aiheuttaa maailmanlaajuisen laman, josta me galaktisenliiton tiedottajat kerroimme teille jo aikoja sitten. Nämä asiat löytyvät aikaisemmista viesteistämme. Nyt on se hetki käsillä, jolloin viimeistään ihmisten pitäisi herätä tajuamaan, ettei enää ole aikaa hukattavissa toisarvoisiin asioihin, vaan on paneuduttava tähän sekä tulevaa aikaan tosissaan ja vakavissaan.

Suruksemme näemme, että vain hyvin pieni osa maapallon ihmisistä edes välittää huomioida näitä tulevaisuuden enteitä, joita näkyy ja joista tiedotusvälineissä kerrotaan. Ihmiskunta joutuu kokemaan tulevat vaikeudet ns. ”housut kintuissa” yhtä äkkiä ja yllättäen. Koska ei ole välitetty ottaa huomioon ennakkovaroituksia, on eletty kuin ei mitään tavallisuudesta poikkeavaa ei olisi olemassakaan. Jo tämä kuluva vuosi on koettelemusten vuosi. Syksy tuo tullessaan monia suuria muutoksia, nyt on aika alkaa varautumaan näihin muutoksiin. Olemme aikaisemmissa viesteissä kertonut kuinka elintarvikkeiden saanti tulee vaikeutumaan, näin tulee käymään jo tänä kuluvana vuotena. Pandemian voimistuessa joudutaan myöskin rajoittamaan kauppojen aukioloaikoja. Suuret marketit joissa päivittäin käy tuhansia ihmisiä, ovat juuri niitä paikkoja, joissa tartuntariski on todella suuri. Näitä marketteja joudutaan sulkemaan ja osittain muitakin kauppoja ja niiden aukioloaikoja joudutaan rajoittamaan. Tämä tuo hysterian ja pelon ihmisten keskuuteen. Unohtuu inhimillisyys ja alkaa kyynärpäätaktiikan aika. Tässäkin vahvemmat koettavat jyrätä heikommat allensa. Tällainen käytös tuo tulessaan mellakoita, tappeluita ja väkivaltaa laajassa mittakaavassa. Ihmisillä on paniikki ja hätä. Pelätään sairastumista ja pelätään elintarvikkeiden loppumista.

Olemme kertonut aikaisemmissa viesteissä kriisilistan olemassaolosta, se on laadittu juuri tätä aikakautta varten. Siinä on luetteloitu seikkaperäisesti niitä tarvikkeita ja elintarvikkeita joita on hyvä varastoida tällaista katastrofiaikaa varten. Tämä kriisilista löytyy näiltä samoilta sivuilta, aikaisempien viestiemme joukosta (http://www.penantupa.net/viestit/kriisi_lista.html) . Jokaisen on hyväksi huomioida tuleva aika ja varautua omien tarpeidensa ja mieltymyksiensä mukaan riittävällä varastolla, hyvin säilyviä elintarvikkeita, sillä kauppaan ei pääse tulevaisuudessa viikon jokaisena päivänä, eikä tarjonta ja valikoima ole sama kuin tänä päivänä. Tämä kaikki on tulevaisuutta, me emme anna mitään päivämääriä, emmekä aikamääritelmiä. Ne aikataulut tietää vain Isä Jumala, hän säätelee tulevat tapahtumat ja tapahtuma-ajat.

Käyttäkää omaa harkintaanne ja tervettä järkeä kaikissa toiminnoissanne tulevassa vaikeassa ajassa, välttäkää pelkoa, hysteriaa ja ylilyöntejä, toimikaa harkiten miettien tarkoin mitä pitää tehdä ja mitä pitää jättää tekemättä. Tärkeää on yhteistyö, talkoohenki ja toinen toisten huomioiminen, sillä ketään ei saa jättää yksin ja kaikkia on autettava. Ihmiskunta on ajautunut tähän tilanteeseen omasta käytöksestään johtuen. Maaplaneetta elää tällä hetkellä niin kriittisiä aikoja, että koko planeetan olemassaolo on uhattuna. Ilmaston muutos on edennyt jo niin pitkälle, ettei sitä pysäytä mikään. Ihmiset eivät ole välittänyt ympäristöstään, vaan on tuhottu ja saastutettu jo vuosisatoja luontoa niin voimakkaasti, ettei ekologinen tasapaino ole sitä kestänyt. Menneen viidenkymmenen vuoden aikana on planeetta saastunut enemmän kuin koskaan menneinä aikoina yhteensä. Näin ollen tämä elämäntapa on tullut tiensä päähän, on tultava muutos, kun vielä on mahdollista planeetta pelastaa. Tällä elämäntyylillä jatkuen olisi kohta myöhäistä. Näin ollen Isä Jumala on katsonut viisaudessaan muutoksen ajan olevan tässä ja nyt. Muutokset eivät tapahdu kertarysäyksellä vaan pikkuhiljaa päivittäin etenevällä vauhdilla. Lähes jokainen päivä kuulette tiedotusvälineissänne uutisia, mitä milloinkin on ihmiskunnan keskuudessa tapahtunut ympäri maailmaan, milloin missäkin maanosassa. Hysterian ja pelon ainekset väreilevät jo ilmassa, eikä ole kaukana nämä asiat joita tässä olemme kertonut. Nyt on aika jokaisen ihmisen, joka pystyy sisäistämään ja ymmärtämään mitä ympärillä tapahtuu, ottaa tosissaan tulevat varoitukset ja ohjeet mitä annetaan, niin teidän omien tiedotusvälineiden kautta, kuin myöskin näiden viestien sekä muidenkin kanavien saamien viestien kautta. Nyt ei ole enää vain laulun ja leikin aika, vaan nyt on aika ottaa tosissaan ja vakavissaan se tieto ja informaatio, mitä tulevaisuudesta annetaan ja toimia harkiten ja viisaasti.

Me tulemme antamaan uutta tietoa tämän kanavan kautta aina kun sitä tarvitaan. Tietoa te tulette tarvitsemaan vielä paljon, sillä on helpompi elää ja rakentaa tulevaisuutta kun tietää mihinkä ollaan menossa ja mitenkä olisi parhaaksi toimia. Tällaista tulevaisuutta mitä tuleva aika tuo tullessaan, ei tämän ihmiskunnan aikana lähimenneisyydessä ole jouduttu kohtaamaan. Joskin tuhansia vuosia taaksepäin on ollut jotain vastaavaa, silloinkin on maapallo puhdistettu sen joutuessa vaaraan ihmisten toimien johdosta. Jälleen on tullut puhdistuksen ja muutoksen aika. Monet tulevat tätä viestiä lukiessaan sanomaan - ”onpa pelottavaa luettavaa”, ei tämä ole yhtään sen pelottavampaa kuin mitä televisio tai lehdet kertovat. Kertomatapa ja tyyli on vain erilaista, asiat ovat samoja. Hyssyttelyn ja paapomisen aika on ohi, nyt on kerrottava asiat niin kuin ne ovat ja tapahtuvat. Muulla tavoin tämänkaltainen viesti ei mene perille ihmisten mieliin. Tuleva aika tulee olemaan vaikeaa ja koettelemuksen aikaa, vaikeuksien kautta saavutetaan kuitenkin paljon hyvää. Rakennetaan parempi ja toimivampi maailma, missä kaikkien on hyvä elää, eikä enää sorreta eikä riistetä heikompiosaisia, vaan kaikki elävät tasavertaisina huomioiden toinen toisensa. Hiljentykää ja rukoilkaa Isä Jumalaa, niin saatte rauhan sydämiinne.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius

-------------------------------------------------------------

Galaktisen liiton tiedote (Nro 58) 26.7.2009

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktinen_viesti_nro58_26072009.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Tämä viesti on jatkoa aikaisemmin antamallemme viestille. Haluamme vielä tarkentaa muutamia asioita joita tulevaisuudessa on hyvä huomioida mentäessä muuttuvia aikoja ja vaikeita olosuhteita kohden. Moni totuttu elämäntapa tulee muuttumaan ihmisten keskuudessa hyvin radikaalisesti. Ei enää ole itsestään selviö, että kaikki totutut elämäntavat kävisivät niin kuin ennen menneinä aikoina. On tuleva uusi aika ja uudet tavat, kuinka ihmiskunta tulee elämään. Monet ajattelevat ettei nykyinen elämäntapa muutu miksikään, vaan kaikki totutut tavat pysyvät ennallaan. Yhteiskunta pyörii kuten ennenkin samojen kaavojen ja normien mukaan, mihinkä on totuttu. Ei osata sisäistää tulevaa muutosta, vaikka siitä on kerrottu ja varoiteltu jo pitkään jo useiden vuosien ajan. Sensuuri on hyvin voimakasta. Uutisvalinnat tehdään uutistoimistoissa tarkan seulan mukaisesti. Annetaan tietoa vain sen verran, kuin on pakollista ja todellista tietoa vähätellään ja piilotellaan. Ei kerrota kuinka maailman asiat todellisuudessa ovat. Vain murto-osa sikainfluenssaepidemiasta on julkaistu ja todellisia lukuja ja tietoja vähätellään ja salataan ihmisiltä. Ei kerrota itäisistä naapurimaista oikeastaan mitään, vaikka näissäkin maissa tautitapauksia on enemmän kuin länsimaissa ilmoitetaan. Näin yritetään suojella näiden maiden kassavirtoja joita turismi tuo tullessaan. Tässä salailussa kytee todellinen aikapommi. Näiden maiden turismi on voimakasta, sillä miljoonia ihmisiä matkailee näissä itäisissä naapuri maissa. Suomestakin tehdään satoja-tuhansia matkoja joka vuosi, niin tänäkin kuluvana vuotena on tapahtunut ja vauhti senkun jatkuu entisenlaisena aivan kuin mitään vaaraa tartunnalle ei olisi.

Me Galaktisen liiton edustajat emme voi ymmärtää ihmisten käyttäytymistä. Näköjään tarvitaan suuria joukkosairastumisia, ennen kuin ymmärretään kuinka vakavasta asiasta on kysymys. Turismi on tämän aikakauden vaarallisin muoto tulevan epidemian luomiseksi ja voimistumiseksi. Eikä enää ole väliä mennäänkö itään vai länteen vai etelään, sillä vaara sairastumiselle on olemassa joka puolella maailmaa. Länsimaat ovat vain avoimempia ilmoittamaan tautitapauksistaan kuin itäiset naapurinne. Todellisuudessa asia on kuitenkin sama mennään mihinkä suuntaan tahansa. Salailu ja sensurointi uutisoinnissa johtuu tälläkin kertaa vain rahasta. Halutaan päättäjien taholta nykyisen kulutuksen jatkuvan ennallaan, eikä haluta edes ajatella muuta vaihtoehtoa. Nähdään lyhytnäköisesti vain tämä hetki, että jos pyörät elintasopyörässä hidastuu niin kulutus vähenee ja rahavirrat ehtyy. Näin tietenkin tulee käymäänkin jos tätä vaihtoehtoa ajatellaan näin yksioikoisesti. Ei vain haluta nähdä asian todellista luonnetta. Mitä sitten tapahtuu, kun matkustellaan entiseen tapaan ympäri maailmaa ja tarkoituksenhakuisesti aivan kuin kerjätään ”verta nenästä” kuten sanonta kuuluu. Nämä Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvat matkat ovat juuri niitä aikapommeja, jotka räjähtävät millä hetkellä tahansa, tuoden mukanaan suuria joukkotartuntoja, satojatuhansia sairastuneita yhtä aikaisesti ja suuria kuolleisuusmääriä ihmisten keskuudessa. Tämähän vasta tulee maksamaan paljon ja monin kertaisesti enemmän, kuin varautuminen ja varoittaminen ennakkoon matkustamisen rajoittamisesta, sillä rahasta tässäkin on kysymys. On vain ymmärrettävä, kumpi näistä vaihtoehdoista pitemmän päälle tulee kalliimmaksi. Meidän mielestämme tämä jälkimmäinen vaihtoehto on kalliimpi ja vaarallisempi vaihtoehto, kuin salailun ja sensuroinnin linja.

Teidän poliitikkonne ovat niin pelokkaita ja varovaisia peläten valintaa, mitä todellisuudessa pitäisi tehdä ja näin ollen ollaan mieluummin hiljaa, eikä sanota oikeastaan mitään, ettei vain sanottaisi mitään väärin. Tämä linja on tuhoisaa tulevaisuutta ajatellen. Sillä voitaisiin pitkittää taudin rantautumista Suomen osalta jonkin aikaa, rajoittamalla matkailua muihin maihin. Sanomme pitkittämistä siksi, että vaara on jo olemassa. Eikä tätä kulkutautia pysäytä enää mikään.

Me Galaktisessa liitossa olemme varautunut olemaan mukana ihmiskuntaa koettelevassa ja tulevassa laajamittaisessa katastrofissa. Tulemme antamaan hyvin seikkaperäisiä ohjeita tulevaisuudessa ja opastamaan monissa tilanteissa, kuinka on hyväksi toimia. Tämä kanava tulee olemaan se tiedon lähde jonka kautta annamme tulevaisuudessa hyvinkin seikkaperäistä tietoa sekä ohjeita mitenkä pitäisi toimia tulevassa muutoksen ajassa.

Me saamme olla auttamassa ihmisiä monin tavoin. Te tulette kyllä tiedostamaan läsnäolomme hyvinkin usein, tältä osin on salailun aika takanapäin. Maapallon väestön on aika konkreettisesti saada todellista tietoa maapallon ulkopuolisesta älyllisestä elämästä ja sen olemassa olosta. Niin sanotut ”ufo” havainnotkin tulevat lisääntymään siinä määrin, ettei enää kenellekään jää epäselväksi meidän toisten tasojen elollisten olemassa olo. Tämä on tarpeellista siksi, että ihmisten on aika tottua ajatukseen olemassaolostamme. Näin lievässä muodossa pikkuhiljaa ja vähitellen. Sillä tulevaisuudessa tulee aika jolloin saavumme ihmisten keskuuteen aluksillamme. Nämä ilmentymät ja havainnot Ufojen olemassaolosta lieventää saapumisemme ja näyttäytymisemme tapahtumaa, kun on jo totuttu ajatukseen olemassaolostamme. Tulomme syy selviää ajallaan, sanomme vain Isä Jumala on meidät lähettävä ihmisten keskuuteen auttamaan ja opastamaan, sillä apua ihmiskunta tulee saamaan ja tarvitsemaan tässä vaikeassa tulevassa ajassa. Tämä muutoksen aika on ajankohtaista tässä ja nyt, ei missään hamassa tulevaisuudessa, vaan todellakin tänään, huomenna, ensikuussa ja ensivuonna siis jokainen päivä eletään tätä muutoksen ja murroksen aikaa. Nyt on aika muokata ja muuttaa asenteita ja ajattelutapoja, niin on helpompi hyväksyä ja kohdata tulevat vaikeudet joita koko maapallon väestö joutuu kohtaamaan. Ilmaston muutos on jo edennyt niin pitkälle, että on vain ajan kysymys koska ensimmäiset suuret maanjäristykset ja tulivuoren purkauksien sarja alkaa. Mannerlaatat ovat voimakkaan paineen alaisena, kelluvassa tilassa. Voi olla mikä hetki hyvänsä, kun voimakas liikehdintä alkaa. Tämä tulee aiheuttamaan voimakkaita maanjäristyksiä, tsunameita ja suurta tuhoa. Kyllä näistäkin asioista on uutisoitu jo monia vuosia, eivät nämä ole uusia eikä outoja asioita. Tämäkään tieto ei vain ole mennyt perille, aivan kuin ei välitettäisi mitä maailmassa ympärillä tapahtuu. Kyllä Suomalaisetkin, kuten muutkin kansat maailmassa, joutuvat nämä kaikki muutokset kohtaamaan, joista olemme tässä ja edellisissä viesteissä kertonut.

Vielä kriisinajan varustelusta tulevaisuutta ajatellen. Varautukaa riittävällä varastolla lääkkeitä ja elintarvikkeita, sillä jo tänä vuonna tulee vaikeuksia elintarvikkeiden saannissa. Ei tulevaisuudessa ole aina kaupat auki kuten ovat tänä päivänä, eikä ole edes hyväksi aina lähteä tuleviin pitkiin jonoihin odottamaan tuntikausia, olemalla sairastuneiden ihmisten keskuudessa. Sillä sairaudet lisääntyvät loppu vuotta kohti mentäessä räjähdysmäisesti ja sairastuminen tällaisissa jonoissa on todennäköistä altistumista tartunnalle. Me olemme kertoneet näissä kahdessa viestissä näin alustavasti tulevasta ajasta, jonka ihmiskunta joutuu kohtaamaan. Toivomme ja odotamme, että näitä viestejä lukiessaan lukijat ottavat neuvomme ja ohjeet tosissaan, sillä nyt on aika, jolloin todella tulee tapahtumaan suuria muutoksia maapallolla.

Näin on tapahduttava, sillä koko planeetan tulevaisuus on tänä aikana kysymyksessä. Enää ei voi nykyisen kaltainen elämäntapa jatkua. Maaplaneetta on tärkeä osa galaksijärjestelmää. Tämä kokonaisuus ei saa järkkyä ihmisten holtittoman saastuttamisen, välinpitämättömyyden, toisistaan- ja luonnosta piittamattomuuden johdosta. Tästä syystä on tuleva muutoksen aika tärkeä ja ajankohtainen, eikä tätä muutosta voida enää pitkittää, vaan sen aika on nyt ja tässä. Lukekaa tulevaisuudessa näitä viestejä, kuunnelkaa uutisointeja, tehkää omia johtopäätöksiä, toimikaa harkiten ja viisaasti, niin tuleva muutoksen aika on helpompi kohdata ja ottaa vastaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius