Galaktisen liiton tiedote (Nro 39) 18.2.2004

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618)

Maailmanne kehityskulku on mennyt aivan kuten olemme näissä viesteissämme teille kertoneet. Jokainen päivä muutokset ovat havaittavissa. Ei ole enää yhtään päivää etteikö tiedotusvälineistänne teille kerrottaisi näistä muutoksista. Lintuinfluenssa on vain yksi uusista viruksista keskuudessanne. Sen vaikutus on vielä lievä. Tosin tämäkin virus leviää päivittäin Aasian maissa laajalle alueelle. Myöskin muu maailma joutuu kohtaamaan tämän viruksen. Myöskin Pohjoismaissa tulee ilmi paljonkin tätä tautia. Myös muuttolinnut tulevat levittämään virusta moniin maihin ja ihmisetkin joutuvat tämän taudin kohteeksi yhä enenevässä määrin. Mutta tämä ei ole kuin vain yksi vitsaus ja ehkä sieltä lievemmästä päästä tulevista vaikeuksista, mitä on tulevaisuudessa tulossa.

Monet muutkin uudentyyppiset sairaudet leviävät ihmisten keskuudessa eivätkä ne tunne rajoja maiden ja kansojen välillä. Turismi on se, joka levittää vielä tulevaisuudessa näitä vakaviakin muotoja saavia virustyyppisiä tauteja, jotka monet ovat alkujaan lähtöisin eläimistä. Turismin myötä tulee paljon tartuntoja ennen kuin ymmärretään rajoittaa ihmisten liikehdintää niillä alueilla, joissa karanteenisäännökset olisi syytä ottaa käyttöön. Tässäkin asetetaan raha ja rahan sekä vallan ahneus ihmiselämää tärkeämmäksi asiaksi, sillä monet maat ja niiden talous ovat riippuvaisia juuri turismista ja sen tuomasta valuutasta. Ei kuitenkaan vie kovin pitkää aikaa, kun on pakko sulkea rajoja ja rajoittaa ihmisten liikehdintää. Tässä tulee yksi esimerkki siitä, mitä olemme kertoneet ravinnosta ja sen saatavuudesta. Olemmehan sanoneet monissa viesteissämme, ettei tulevaisuudessa saa enää kaupoista kaikkea sitä, mihinkä olette tottuneet, vaan tulee vielä paljon rajoitteita ravinnon suhteen sekä sen saatavuuteen.

Terrorismin uhka lisääntyy jatkuvasti ihmisten keskuudessa lähes kaikissa maanosissa. Me olemme aikaisemmin kertoneet suuresta terroriteosta, joka muuttaa ihmisten elämää paljon. Tämä on vain ajan kysymys. Tiedämme, että sellainen tulee tapahtumaan ja laajuudessaan se tulee vaikuttamaan hyvin suuresti ihmisten jokapäiväiseen elämään. Me emme saa tähän puuttua, vaan ihmiskunnan on koettava tämäkin katastrofi, sillä se kuten monet muutkin tulevat tapahtumat kuuluvat tähän tulevaan muutoksen aikaan, jonka ihmiset ovat itse omilla valinnoillaan aiheuttaneet. Ei tule mitään muutosta parempaan suuntaan hyvällä ja vapaaehtoisesti, vaan ihmisluonto on sellainen kummallinen, että vain vaikeuksien kautta pystytään muuttumaan ja omaksumaan parempaa henkistä kehitystä. Monet ovat tajunneet, mihinkä tämä nykyinen elämänsuunta ihmiskuntaa vie, vaan tämä heränneiden joukko on kuitenkin niin pieni, ettei heitä vielä tässä ajassa kuunnella. Niin on valitettavasti näiden viestiemmekin kanssa ollut. On pieni joukko keskuudessanne, jotka ovat nämä sisäistäneet. Tulee vielä aika, jolloin näitä viestejä tullaan lukemaan maailmanlaajuisesti eikä tämä aika ole kaukana!

Kiitettävästi on tämä pioneerijoukko tehnyt työtä kanssamme näiden viestiemme eteenpäin saattamiseksi, sillä onhan näitä lukenut jo satoja tuhansia ja monissa maissa niiden kielille käännettynä näiden ihmisten toimesta, jotka ovat sisäistäneet, mitä Maapallolla tapahtuu ja mikä on tulevaisuuden suunta tässä Isämme Jumalamme laatimassa suuressa suunnitelmassa, joka muuttaa kaiken totutun elämän Maa-planeetalla sen nousussa uusiin korkeampiin ulottuvuuksiin. Siunattua on niiden ihmisten työ, jotka ovat kanssamme tätä työtä tehneet ja omalta osaltaan tehneet sen, mitä ovat voineet joko lukemalla viestejämme ja sitä myöten kehittänyt omaa henkisyyttään tai sen lisäksi jakanut tätä tietoa eteenpäin kukin työskennellen omien mahdollisuuksiensa mukaan. Jokaisen työpanos on ollut ja tulee olemaan tulevaisuudessa vieläkin tärkeämpi, sillä tämä muutosprosessi on vasta alullaan eikä näin ollen tapahtuneet muutokset ole vielä kovin radikaaleja eivätkä rajuja. Tulevaisuus tulee olemaan aivan jotakin muuta kuin mitä tähän asti on keskuudessanne maailmanlaajuisesti ollut.

Monet ihmiset tulevat sankoin joukoin lähestymään teitä valotyöntekijöitä ja hätäänsä ja pelkoonsa teiltä apua kysymään. Silloin on teidän tehtävienne aika. Silloin te saatte antaa sitä tietoa näille ihmisille, mitä itse olette omaksuneet menneinä vuosina. Te olette tietoisia, henkisesti vahvoja ja voitte lohduttaa ja kertoa, mistä kaikesta on kysymys, kun elämä Maapallolla muuttuu nopeasti ja voimakkaasti jokaisen päivän tuoden tullessaan aina vain rajumpia muutoksia, sillä myöskin Maa-Äiti reagoi aina vain nopeammin ihmisten aiheuttamiin ilmastoa muuttaviin päästöihin ja saasteisiin tuoden mukanaan hyvinkin suuria luonnonmullistuksia. Tämä kaikki on tulevaisuutta ja tämä muutosprosessi on alkanut vuosia sitten kiihtyen ja voimistuen nopeasti tullen voimistumaan vieläkin nopeammin kuin menneinä vuosina. On hyvä, että teidän tietoisten ihmisten joukko kasvaa päivittäin, sillä jokaiselle teistä tulee tulevassa muutoksessa yltäkyllin työtä. Kaikki saavat toimia juuri sielunsuunnitelmansa mukaisesti. Kaikkien työ on siunattua ja niin henkilökohtaiset oppaanne kuin myös molemmilta tasoilta henkimaailmasta ja avaruustasoilta teitä saadaan tehostetusti opastaa, kouluttaa ja ohjata ja näin te automaattisesti olette siinä paikassa tehden sitä työtä, joka parhaiten palvelee siinä tilanteessa, missä olette.

Me Galaktisen Liiton edustajat olemme mukana jatkuvasti Maapallon eri kehitysvaiheissa tulevaisuudessa seuraamassa, mitä tapahtuu ja missä apuamme tarvitaan. Tulemme työskentelemään ihmisten kanssa kaikessa, missä katsomme läsnäolomme näin vaativan. Meitä ja aluksiamme on niin lukuisasti ja paljon, että voimme työskennellä monilla mantereilla samanaikaisesti, kuten tulemmekin tekemään. Ei tämänkään viestin tarkoitus ole lietsoa pelkoa eikä levottomuutta keskuuteenne vaan päinvastoin rohkaista ja antaa varmuutta tuleviin tapahtumiin, mitä muutokset tuovat. Haluamme kertoa, kuinka ihmiskuntaa tullaan auttamaan kaikilla mahdollisislla tavoilla. Kaikki eivät vain ymmärrä tätä ja tulevat torjumaan apumme. Kaikkihan on vapaaehtoista ja jokainen itse valitsee tiensä mitä kulkee. Ne, jotka ottavat vastaan nämä ennakkoon annetut viestimme ja tulevaisuudessa ohjauksemme, valitsevat sen helpomman tien tässä muutoksen ajassa ja ne, jotka torjuvat nämä asiat käyvät oman kehityksensä toisella tavalla. Näin on Jumalamme tämän asian ohjeeksi meille antanut. Tässäkin on ihmisten vapaan tahdon laki se, joka määrää kunkin yksilön tulevaisuuden suunnan.

Olkaa valveilla ja seuratkaa tiedotusvälineittenne uutisointia. Verratkaa näitä tietoja viesteihimme, niin havaitsette paljon asioita ja tapahtumia, joista olette saaneet paljon etukäteistietoa näistä tiedotteista. Joskin sensuuri on hyvin voimakas eikä teille uutisoida kuin murto-osa kaikesta, mitä Maapallolla tapahtuu. Me yritämme täyttää nämä aukkokohdat, joita teiltä sensuroidaan päättäjienne taholta hyvin voimakkaastikin. Näin toimien poliitikot valvovat omia etujaan. Niin rahan kuin vallan välineenähän on tämä sensurointi tehokas keino pitää suuret massat mahdollisimman tietämättöminä asioiden ja kehityksen todellisesta tilasta. Tämä sensurointi ja sen tuoma näennäinen valta ovat vielä vallanhimoisten päättäjienne käyttämä ase, jolla yritetään ohjailla haluttuun suuntaan ihmisten käyttäytymistä. Tämä ei toimi tulevaisuudessa, sillä ihmiskunnalle annetaan taholtamme aina vain seikkaperäisempiä tietoja monien kanavien kautta. Eri puolilla maailmaa jokainen lukuisista kanavistamme monissa maissa tuo tätä antamaamme informaatiota ihmisten luettavaksi ja näin ollen monet tulevaisuuden tapahtumat saadaan sensuroimatta ihmisille tiedoksi. Me tulemme antamaan tulevaisuudessa lähiaikoina tämän kanavamme kautta hyvinkin tarkkoja seikkaperäisiä tietoja sekä ohjeita aina silloin, kun katsomme sen tarpeelliseksi.

Tämä viesti oli toisenlainen sisällöltään kuin aikaisemmat viestimme. Lukekaa niitäkin, niin saatte kokonaiskuvan tulevasta ajasta, sillä olemme antaneet jo hyvin paljon tärkeää tietoa luettavaksenne. Isä Jumalan siunausta!

Galaktisen Liiton tiedottaja, Audius

Mikäli haluat tukea Tiedontalon toimintaa ja työtämme pienellä lahjoituksella, niin yhteystietomme ovat: Penan Tupa Ry, tilinumero 800017-70592807.